AUKTORISERAD ORIGINALPRODUKT
FRAKT INOM 24 TIMMAR
SUPPORT VIA CHATT, E-POST OCH TELEFON
KOSTNADSFRI TELEFONJOUR +4969 - 173261340
 

Rättslig situation

"En programvarutillverkare kan inte motsätta sig återförsäljning av sina använda licenser (...) . Den exklusiva rätten att distribuera en (...) programkopia upphör med den första försäljningen."

 

Rättslig situation när det gäller handel med begagnad programvara

EU-domstolen, dom av den 3 juli 2012, mål C-128/11

Programvarutillverkarna kan inte försvara sig mot återförsäljning av begagnad programvara. Den exklusiva rätten att distribuera programkopian upphör med den första försäljningen. Domstolen konstaterar i denna dom att principen om uttömmande av spridningsrätten inte bara gäller när kopior av programvara säljs på databärare, utan även när de distribueras genom nedladdning från företagets webbplats.

Dom av upphandlingsdomstolen i Münster av den 1.3.2016, ref. VK 1-2/16

Att utesluta redan använd programvara från anbudsförfaranden strider mot lagen om offentlig upphandling. Upphandlingskammaren i regeringen i Münster klargjorde därför att begagnad programvara inte längre kan uteslutas från upphandlingar. Specifikationen av ny programvara från Microsoft strider mot principen om neutralitet i anbudsförfaranden. En sådan begränsning kunde inte längre vara objektivt motiverad. Andrahandslicenser är inte avvikelser från originalet. Tvärtom är de omöjliga att skilja från originalversionen. VK Münster rekommenderar köpare av begagnad programvara att låta certifiera avinstallationen av kopian. Detta kan avtalas i avtalet genom ett så kallat undantagsavtal. En ytterligare identifiering av rättighetskedjan är inte nödvändig och kan inte heller begäras.

Förbundsdomstolens dom av den 17 juli 2013, mål nr I ZR 129/08

I sin dom från 2013 bekräftade den federala domstolen att handel med begagnade programvarulicenser är laglig. Ungefär ett år efter EG-domstolen behandlade BGH också den rättsliga situationen för handel med begagnade programvarulicenser. Den bekräftade EG-domstolens beslut i sin helhet.

BGH, dom av den 11.12.2014, mål nr I ZR 8/13

Federal Court of Justice fastställer att EG-domstolens dom också är relevant för volymlicensavtal och deras uppdelning. Med detta beslut avvisade BGH Adobes överklagande i sin helhet. Därför gäller nu att programvarulicenser från volymavtal kan säljas individuellt. Köpet av enskilda begagnade licenser från volymavtal är således rättsligt säkert och innebär inte på något sätt någon risk för köparna av begagnad programvara.

Wiresoft Ltd. & Co. KG är din pålitliga partner för köp och försäljning av begagnade volymlicenser. Vi erbjuder endast originalvaror och låter deras leveranskedja kontrolleras av revisionsföretag. Samma sak gäller för licenser från tidigare ägare. Vid köpet får du alla dokument som du behöver för att använda den använda programvaran på ett lagligt sätt!

OLG, dom från augusti 2016, ref. 406 HKO 148/16

Den högre regionala domstolen i Hamburg har beslutat att man inte kan kräva att rättighetskedjan ska avslöjas. I och med detta beslut upphör OLG att hävda att det är nödvändigt att avslöja rättighetskedjan, dvs. de tidigare innehavarna av en licens, för att kunna handla med begagnad programvara.

Senast visad