Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL
Microsoft SQL Server 2014 användar-CAL SQL Server 2014 Standard är ett idealiskt databashanteringssystem med vilket du kan hantera all data i ditt företag på ett tillförlitligt och säkert sätt. För att få tillgång till Windows SQL Server...
913,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENHET CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENHET CAL
Microsoft SQL Server 2014 DEVICE CAL SQL Server 2014 Standard är ett idealiskt databashanteringssystem med vilket du kan hantera all data i ditt företag på ett tillförlitligt och säkert sätt. För att få tillgång till Windows SQL Server...
913,90 kr *

SQL Server 2014 - verktyg och funktioner för omfattande Business Intelligence

Databasen SQL Server 2014 från Microsoft för hantering och affärsinformation erbjuder redan i standardutgåvan många verktyg för utveckling av program och effektiv hantering av servernätverk.

Med en Client Access-licens kan användarna dra nytta av de nya säkerhetsfunktionerna och frågealternativen samt många andra förbättringar. Samtidigt säkerställer den skalbara hybriddatabasplattformen SQL Server 2014 effektiva och samtidigt säkra företagsprocesser. Microsoft SQL Server 2014 erbjuder alltså en molnanpassad informationsplattform för att utveckla och tillhandahålla stabila tillämpningar för molnet.

Beroende på utgåva omfattar de nya funktionerna även OLTP-funktioner i minnet samt Column Store Index och StreamInsight, som tillsammans med SQL Azure stöder Microsofts hybridmolnstrategi. Andra innovationer i SQL Server 2014 är de nya SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT). Med dessa moderna utvecklingsverktyg för bland annat relationella SQL Server-databasinstanser kan databaser för SQL Server utformas och tillhandahållas - lika enkelt som med Visual Studio.

SQL Server 2014-tjänster för effektivt lagarbete

Serversystemet Microsoft SQL 2014 består av fem komponenter, de så kallade Microsoft-tjänsterna, som tillsammans utgör grunden för användningen av funktionerna och administrationen av data och användare:

  • Databasmotor - den används för bearbetning, lagring och säkerhetskopiering samt replikering eller tillhandahållande av data
  • Analys-tjänster - dessa möjliggör bland annat OLAP-förfrågningar (Online Analytical Processing) inom ramen för trendanalyser, försäljningsprognoser och datautvinningsapplikationer
  • Rapporteringstjänster - för att skapa och tillhandahålla rapporter i olika former: som en matris, grafisk eller helt gratis
  • Integrationstjänster - dessa verktyg underlättar flyttning, kopiering eller omvandling av data
  • Master Data Services (MDS) - möjliggör effektiv och säker hantering av till exempel domäner, kunder, konton och produkter och ger säkerhet för transaktioner

Hårdvarukrav för installation och drift av Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition

Följande minimikrav måste uppfyllas för att installationen och driften av Microsoft SQL Server version 2014 ska fungera smidigt:

  • Minne: minst 1 GB RAM-minne, rekommenderat är 4 GB eller mer
  • Processor: minst 1 GHz för 32-bitarssystem eller 1,4 GHz för 64-bitarssystem, 2 GHz rekommenderas
  • Hårddiskutrymme: minst 6 GB, mer kan krävas beroende på vilka SQL Server-komponenter som är installerade
  • Operativsystem: Windows Server 2012 eller 2012 R2 i 32-bitars eller 64-bitars version

Licensiering av Windows SQL Server 2014 Standard Edition med CALs från Wiresoft

Om du väljer att köpa Standard Edition av SQL Server 2014 hittar du också de nödvändiga klientåtkomstlicenserna hos Wiresoft utöver serverlicensen - både som användar- och enhets-CAL:s. När du köper standardutgåvan av Microsoft SQL Server 2014 väljer du ett fullt fungerande relationellt databassystem vars funktioner är helt utformade för många applikationer på mellannivå och för datalagring i datamarkörer.

Microsofts nuvarande licensmodell för SQL Server 2014 Standard med CAL:er

För SQL Server-versionen 2014 gäller Microsofts nuvarande licensmått, som definierar olika licensalternativ beroende på serverutgåvan för att SQL-funktionerna ska kunna användas.

Med serverförversionen av SQL 2014 ändrade Microsoft metoden för att beräkna

Serverlicenser. Fram till dess spelade antalet kärnor i en processor ingen roll, men nu utgör detta en grund för att definiera licensieringarna för respektive SQL Server-utgåvor. Detta beror på att det ständigt ökande antalet kärnor ökar processorns prestanda, vilket gör att de kan utföra allt högre arbetsbelastningar. Därför tar kärnlicenserna nu också hänsyn till den högre prestandan.

I standardutgåvan av SQL Server version 2014 är licensiering per server/CAL fortfarande tillgänglig som ett alternativ - utöver licensiering för två kärnor. Företag och organisationer vars servrar uppfyller kraven på lägre prestanda och virtualisering kan därför också dra nytta av alla fördelar, inklusive molnfunktioner, med SQL Server 2014 Standard till en låg kostnad med en serverlicens plus CAL.

För att säkerställa att ditt företags behov av tjänster och funktioner täcks av CALs för SQL Server 2014 Standard Edition är det lämpligt att fastställa dina vanliga krav när det gäller arbetsbelastningar och molntjänster. Antalet anställda som har tillgång till servern spelar också en roll. Server/CAL-licensmodellen är idealisk om antalet klienter som har tillgång till SQL Server-systemet är känt. På så sätt kan klientåtkomstlicenser för enheter eller användare också användas för att uppfylla dina individuella krav på ett IT-system som körs med SQL 2014.

Följande förklaringar hjälper dig också att beräkna det korrekta kravet på CALs för SQL Server 2014. Om du har ytterligare frågor om den mest fördelaktiga konfigurationen för dig med licenser för kundåtkomst, kontakta oss för rådgivning.

Licensiering av SQL Server 2014 Standard med licenser för klientåtkomst

Med licensiering av enskilda användare eller enheter väljer du en flexibel och samtidigt ekonomisk lösning utan ytterligare kostnader, t.ex. tillägg från andra tillverkare, eftersom en Microsoft CAL ger dig rätt att använda alla serverfunktioner som är tillgängliga för Standard Edition utan att du behöver avstå från SQL Server-programvarans prestanda.

Sammansättning av Server/CAL-licensiering för SQL Server 2014 Standard

Licensiering av en server med klientlicenser skiljer implementeringen av serverprogramvaran från användarens användning av SQL Server 2014-tjänsterna. För standardutgåvan består den av komponenterna serverlicens plus klientåtkomstlicenser (CAL). För att kunna använda SQL Server Edition 2014 Standard behöver servern därför först en egen licens, som också finns tillgänglig från Wiresoft till ett förmånligt pris. Serverlicensen omfattar endast administratörsrättigheter, vilket inte ger en anställd rätt att använda servertjänsterna och -funktionerna. För detta ändamål måste den anställde ha en egen licens för kundåtkomst. Följande alternativ är tillgängliga: antingen som en CAL för exakt en användare eller som en CAL för exakt en slutenhet eller CAL för en enhet. Båda licenserna är tillgängliga från Wiresoft till ett specialpris. Utan en av dessa två klientlicenser kan dina anställda inte använda SQL Server 2014-funktionerna och de data som hanteras med dem.

Skillnader mellan användar-CAL och enhets-CAL för SQL Server 2014

Valet mellan en User CAL och en Device CAL för Windows SQL Server ger fördelen av mycket flexibel licensiering. Å ena sidan återspeglar Microsofts licensmodell de två olika typerna av användning av SQL Server-tjänsterna: Användar- eller enhetsrelaterad. Enhetslicensen har andra åtkomsträttigheter än användarlicensen.

Å andra sidan är CAL:s tillgängliga som enskilda licenser. Det innebär att du bara behöver köpa så många klientlicenser som du faktiskt behöver, och du kan enkelt utöka dina licenskrav vid ett senare tillfälle. Du har också möjlighet att kombinera båda typerna av åtkomstlicenser individuellt. Det är särskilt användbart att utrusta med båda CAL:erna om olika typer av arbetsstationer är vanliga i ett företag - se nedan för mer information.

Uppdelningen i två typer av klientåtkomst innebär också att en användarklientåtkomst inte kan användas som en enhetsklientåtkomst - eller vice versa. När en licens väl har utfärdats kan den inte heller överföras till en annan slutenhet eller en annan användare.

Användning av en CAL-enhet

Enhets-CAL för Microsoft SQL Server 2014 licensierar en (1) mycket specifik slutenhet, oavsett om det är en stationär dator, en bärbar dator, en surfplatta eller en mobiltelefon. Med den här enheten kan alla anställda som har behörighet att använda den också få tillgång till alla SQL Server 2014-tjänster och data. Licensiering med Device CALs är särskilt lämplig för arbetsstationer som är tillgängliga för olika anställda i företaget, t.ex. vid skiftarbete.

Användning av en användartillståndslicens

User CAL ger å andra sidan en (1) exakt definierad användare (anställd) tillgång till SQL Server 2014-tjänsterna. I motsats till CAL för enheter är denna

Användaren kan sedan få tillgång till serverns data och tjänster med vilken Windows-kompatibel slutenhet som helst - oavsett om det är en stationär dator, bärbar dator, mobil enhet etc. - var som helst. User CAL erbjuder således fördelar för anställda som växlar mellan olika arbetsplatser och som inte bara arbetar på sitt företag, utan också t.ex. på fältet, på hemmakontoret eller på resande fot.

Microsoft SQL Server 2014 till ett rimligt pris med CALs hos Wiresoft

Hos Wiresoft får du Device och User CALs för SQL Server 2014 Standard-Edition som originallicenser från Microsoft till ett särskilt förmånligt slutpris. Liksom många av våra tidigare nöjda kunder kan du också dra nytta av Wiresofts prisfördel för dessa och andra klientåtkomstlicenser för Microsoft-programvara. Du får oanvända licenser för Microsoft-produkter från oss, som kommer från europeiska företag och därför är 100 % användbara. Wiresoft har förvärvat följande

har förvärvat dessa licenser helt lagligt och noggrant kontrollerat att de är äkta. Enligt en dom från EG-domstolen är det därmed tillåtet att sälja eller köpa programvaruprodukter som server CALs. Därför kan du vara säker på att du köper ett fullt användbart licenspaket när du köper från Wiresoft. Du kan också dra nytta av vår expertrådgivning om du har frågor om din licensiering. Det är bara att ta kontakt med oss.