Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL
Köp User CALs för Microsoft Windows Server 2019 som begagnade licenser För licensiering av en Standard- eller Datacenter-utgåva av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom kärnbaserade serverlicenser för varje användare även en...
230,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
köp 5 User CALs för Microsoft Windows Server 2019 som begagnade licenser För licensiering av en standard- eller datacenterutgåva av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom kärnbaserade serverlicenser även en klientåtkomstlicens för...
1 074,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
köp 10 User CALs för Microsoft Windows Server 2019 som begagnade licenser För licensiering av en standard- eller datacenterutgåva av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom kärnbaserade serverlicenser även en klientåtkomstlicens för...
1 993,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
köp 5 Pack Device CAL for Microsoft Windows Server 2019 used För Standard- eller Datacenter Edition av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom licenserna för serverkärnorna även en licens för klientåtkomst för varje slutenhet via...
1 074,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
köp 10 Pack Device CAL for Microsoft Windows Server 2019 used För Standard- eller Datacenter Edition av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom licenserna för serverkärnorna även en licens för klientåtkomst för varje slutenhet via...
1 993,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack Device CAL för Microsoft Windows Server 2019 köp begagnat För Standard- eller Datacenter Edition av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom licenserna för serverkärnorna även en licens för klientåtkomst för varje slutenhet...
4 908,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL
Köp Device CAL for Microsoft Windows Server 2019 begagnad För Standard- eller Datacenter Edition av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom licenserna för serverkärnorna även en licens för klientåtkomst för varje slutenhet via vilken...
230,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
köp 25 User CALs för Microsoft Windows Server 2019 som begagnade licenser För licensiering av en standard- eller datacenterutgåva av Microsoft Windows Server 2019 krävs förutom kärnbaserade serverlicenser även en klientåtkomstlicens för...
4 908,90 kr *

Översikt över nya funktioner och egenskaper i Windows Server 2019

CAL:er för enheter och användare för Windows Server 2019 gör det möjligt att använda många förbättringar samt ett antal tillägg och viktiga nya funktioner som stöder virtualisering ännu bättre. Precis som med Windows 10 förkortar Expressuppdateringar installationstiden och minskar antalet nödvändiga omstarter.

Dessutom möjliggör SDN (Software Defined Networking) för Windows Server 2019 inte bara central konfiguration av fysiska nätverksenheter, t.ex. routrar och switchar, utan även virtuella nätverksenheter, t.ex. gateways, samt dynamisk hantering av dem. Med SDN erbjuder Windows Server 2019, förutom brandväggsövervakning, även möjligheten att peera två nätverk för att ansluta dem nästan sömlöst. Funktionen DTLS (Datagram Transport Layer Security) är tillgänglig för säker kryptering av virtuella nätverk med krypterade nätverk.

Azure-tjänster för Windows Server 2019

De nya integrerade hybridfunktionerna är särskilt utformade för att ytterligare integrera Microsoft Azure-tjänsterna och göra dem enklare att använda. Det nära samarbetet mellan Windows Server och Microsoft Azure gör det möjligt att enkelt synkronisera data och använda ytterligare tjänster som Azure Update Management, Azure Backup för enkel säkerhetskopiering av data och Azure Site Recovery. Med det integrerade Azure-nätverkskortet kan en lokal server anslutas till ett virtuellt Azure-nätverk i Azure-molnet.

Storage Migration Assistant underlättar inte bara övergången till Windows Server 2019, utan även servermigrationen inklusive data till molnet. Azure File Sync fungerar som en möjlig lagringsplats.

Dessutom är de nya funktionerna i den hyperkonvergerade infrastrukturen (HCI) idealiska för virtualisering av servrar och skrivbord. HCI-plattformar är inte bara lätta att implementera, utan även att hantera och skala. HCI i Windows Server 2019 minskar därmed komplexiteten och därmed även distributionen av IT-infrastrukturer.

Ytterligare fördelar med Windows Server 2019

Containertjänster blir allt viktigare för virtualisering och tillhandahållande av tillämpningar. Windows Server 2019 erbjuder därför förbättrade alternativ specifikt för Kubernetes och Linux. Den förbättrade integrationen av Linux sker här med skyddade virtuella maskiner, samt genom alternativet att hantera en Linuxserver med Linuxkommandon via Windows-servern. Linuxdistributioner har också integrerats i Windows-installationen.

Skyddet av känsliga data och den tidiga upptäckten av attacker med hjälp av Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) har också förbättrats.

Linux och stöd i Windows Server 2019

Windows Server Platform 2019 erbjuder nu också ett mer omfattande stöd för containrar eller Kubernetes. Linux- och Windows-containrar kan användas parallellt och hanteras med Kubernetes, som har utökats med nya funktioner som containernätverk. Dessutom har enskilda containeravbildningar också förbättrats. Containerbilden "windows" är också ny; den har fler funktioner än de tidigare bilderna.

Storage Spaces Direct och Storage Replica för Windows Server 2019

Beroende på version erbjuderWindows Server 2019 olika lagringsfunktioner för CAL:er för enheter och användare. CAL:er för Datacenter Edition innehåller alla relevanta funktioner, till exempel Storage Spaces Direct, medan CAL:er för Standard Edition innehåller Storage Replica.

Lagringsreplika i Windows Server 2019 förhindrar inte bara dataförlust på filsystemnivå utan minimerar även driftstopp med katastrofberedskap. För datareplikering finns inte bara synkron utan även asynkron replikering genom Storage Replica: Medan Storage Replica speglar data till en fysisk plats med felsäkra volymer vid synkron replikering, görs detta vid asynkron replikering med hjälp av nätverkslänkar med högre latenstid mellan platser.

Med Storage Spaces Direct i datacenterversionen kan lokal datalagring av servrar kombineras till ett virtuellt kluster. Noderna i ett kluster har olika fysiska databärare och kommunikationen mellan de enskilda databärarna eller systemen sker med hjälp av SMB-protokollet.

S2D förenklar dessutom genomförandet och administrationen av mjukvarudefinierade lagringssystem (SDS) och gör det möjligt att bygga skalbara lagringssystem med hög tillgänglighet.

Förbättrad säkerhet i Windows Server 2019

Stöld av känsliga uppgifter och obehörig åtkomst till dem är fortfarande ett av de vanligaste hoten mot företag. För att förhindra detta finns det nu förbättrade verktyg i Windows Server 2019. Till dessa hör till exempel domänkontrollanten och Windows Defender, som har kompletterats med nya funktioner, till exempel Exploit Guard, för övervakning av åtkomsten till nätverket och de dokument och mappar som finns där. Azure AD-säkerhetsfunktioner som Azure AD Banned Passwords och Azure AD Password Protection skyddar också den lokala Active Directory.

Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) förtjänar också ett särskilt omnämnande: Med förbättrade skyddsmekanismer och kryptering av både data- och filservrar erbjuder Windows Server 2019 ett ännu mer omfattande skydd mot root kits och zero-day-attacker.

Skyddade virtuella maskiner (Shielded VM) gör det också möjligt att utveckla och skydda mycket säkra virtualiseringsinfrastrukturer. Shielded VM erbjuder omfattande funktioner för att skydda en virtuell server och dess kritiska data och förhindra att obehöriga eller angripare kommer åt eller stjäl dem. Med Shielded VM i Windows Server 2019 skyddas all data som överförs till ett offentligt moln.

Köp CALs för Server Edition 2019 på Wiresoft

Microsofts licenssystem erbjuder CALs (Client Access License) för användning av Standard- eller Datacenter Edition av Server 2019. Med denna licensmodell är tillståndet att använda (licensen) en programvara skilt från dess implementering. För att kunna använda tjänsterna och funktionerna i Microsoft Server 2019 krävs ett motsvarande antal CAL:s.

En CAL ger endast auktoriserade användare eller enheter tillgång till Windows Server 2019. Tredje part som inte har en motsvarande åtkomstlicens nekas tillgång till servern - detta innebär också högre säkerhet och skyddar känsliga uppgifter från anställda i det egna företaget och från tredje part.

Klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Server 2019 - skillnader

Microsofts licensmodell för klientåtkomst erbjuder flera fördelar: CAL-licensiering möjliggör flexibel och behovsbaserad rättighetshantering för användare. CAL:er för enheter och CAL:er för användare kan också kombineras. En CAL för Windows Server 2019 kan också användas för att få tillgång till en äldre serverutgåva - men inte tvärtom.

På Wiresoft finns båda klientåtkomstlicenserna tillgängliga för versionerna Server 2019 Standard och Datacenter: User CALs och Device CALs eller användar- och enhetsrelaterade licenser. Vilken typ av licens som är lämpligast i varje enskilt fall beror på ett antal faktorer som förklaras kortfattat nedan.

CAL för Windows Server-användare

En Microsoft User CAL för Windows Server ger alltid endast en specifik användare tillgång till systemet. Användarens CAL är därför inte bunden till en specifik enhet. Fördelen med detta är att det ger tillgång till servern antingen från datorn på arbetsplatsen i företaget ELLER från en annan slutenhet som används på resande fot (bärbar dator eller surfplatta) eller till exempel på hemmakontoret. Användarklientlicenser gör därför användningen av Windows Server 2019 särskilt flexibel och mobil.

CAL för Windows Server-enheter

Microsoft Device CALär en enhetsrelaterad form av licensiering. Detta innebär att endast en enhet får åtkomsträttigheter till servern. Det kan till exempel vara en lokalt använd dator på företaget eller en bärbar dator eller surfplatta. Fördelen med CAL för enheter är att alla användare som har rätt att använda den licensierade datorn etc. också har tillgång till servern.

Vilken typ av licens - Device CAL eller User CAL - eller en kombination av de två typerna av CAL som är mest praktisk för ett företag beror naturligtvis på arbetsstationernas faktiska struktur. Förutom antalet anställda spelar även det huvudsakliga sättet som Windows Server 2019 används på i företagen en roll:

Om de anställda huvudsakligen har tillgång till Windows Server från arbetsstationen på företaget är en klientåtkomstlicens för enheter lämpligare. Om de anställda däremot huvudsakligen använder olika enheter eller arbetsstationer - på företaget, men även på hemmakontoret etc. - för att komma åt servern, återspeglar en användarlicens bättre användningskraven.

Köp CALs för Windows Server 2019 till ett rimligt pris från Wiresoft

Wiresoft erbjuder klientåtkomstlicenser för enheter och användare för Windows Server 2019 till ett rimligt pris. På så sätt kan du på ett flexibelt sätt täcka eller komplettera dina individuella behov för båda typerna av licenser. Kontakta oss om du har några frågor om din Microsoft Server 2019-licensiering. Vi ger dig gärna råd om din individuella, billiga CAL-kombination.

Alla Microsoft-licensprodukter som finns tillgängliga från Wiresoft är europeiska originallicenslicenser för enheter eller användare. Du drar nytta av prisfördelen med oanvända programvarulicenser som Wiresoft har köpt från andra företag och kontrollerat att de är äkta. Många nöjda kunder har bekräftat fördelarna med att köpa licenser från Wiresoft. Om du vill ha mer information om vårt CAL-erbjudande för Windows Server 2019, tveka inte att kontakta oss.