Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen

1.I det följande informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter i detta sammanhang är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) är Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland, Tel.: +49 (0)69 - 173261340 , e-post: [email protected]. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare vid nästa besök (så kallade permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och bearbetar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden i en individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Varaktigheten för lagring av respektive cookie finns i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO vid samtycke eller i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan besluta individuellt om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar detta för varje webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

4) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när det gäller ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats slutgiltigt. Detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter som strider mot detta.

5) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling

I enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss i syfte att genomföra ett avtal eller öppna ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att kunna behandla avtalet. När avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

6) Användning av dina uppgifter för direktreklam

Registrering för distributionslista för nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Obligatorisk information för att skicka nyhetsbrevet är endast din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig om du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar sedan ett bekräftelsebrev till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi den IP-adress som din Internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns i början. När du har avregistrerat dig raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

7) Databehandling för orderhantering

7.1 För att behandla din beställning samarbetar vi med de tjänsteleverantörer som anges nedan och som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att utföra leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningsförfarandet, i den mån det är nödvändigt för betalningsförfarandet. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är artikel 6.1 b i DSGVO.

7.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Unzer (kreditkort)
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Unzer, utförs betalningen via betaltjänstleverantören Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxemburg (nedan kallad "Unzer"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnat under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Överföringen av dina uppgifter sker endast för betalningshantering med betaltjänstleverantören Unzer och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal") som en del av betalningsförfarandet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO och endast i den mån det är nödvändigt för betalningsbehandlingen.
PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. I detta syfte kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen i form av den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För mer information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att vidarebefordra dina uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om SOFORTs dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Genomförande av kreditvärdighetskontroller

- Tesch mediafinanz GmbH
Om vi tillhandahåller förskottsbetalningar (t.ex. leverans mot betalning) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditbedömning på grundval av matematisk-statistiska förfaranden för att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga. I enlighet med artikel 6.1 f DSGVO överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditvärdighetskontroll till följande tjänsteleverantör:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Vi använder resultatet av kreditbedömningen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om upprättande, genomförande eller avslutande av ett avtalsförhållande.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till det ovannämnda kreditinstitutet. Vi kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.

8) Marknadsföring på nätet

8.1 Användning av Google Ads konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och inom ramen för Google Ads konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder erbjudandet Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonser (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. Vårt mål är att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att få en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google Ads. Cookies är små textfiler som lagras på din terminal. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Därför kan cookies inte spåras på alla Google Ads-kunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som identifierar användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att inaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Vi använder Google Ads på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam enligt artikel 6.1 f i DSGVO. I samband med användningen av Google Ads kan det också förekomma överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

Om personuppgifter överförs till Google LLC., som är baserat i USA, har Google LLC. certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt intyg kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

Du kan hitta mer information om Googles sekretesspolicy på följande internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för annonspreferenser genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har inaktiverat användningen av cookies.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

9) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig referens. Genom detta tillägg förkortas din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall utförs denna behandling i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.
Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google (Universal) Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.
Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Som ett alternativ till webbläsarpluginet eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar att Google Analytics samlar in data på den här webbplatsen i framtiden (den här opt-out-cookien fungerar bara i den här webbläsaren och bara för den här domänen. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen):  Inaktivera Google Analytics
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Om personuppgifter överförs till Google LLC. i USA har Google LLC. certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO för behandling av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

10) Retargeting/ Remarketing/ Remissannonsering

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
På denna webbplats används Universal Event Tracking i konverteringsspårningstekniken "Bing Ads" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
För användning av Universal Event Tracking placeras en tagg på varje sida på vår webbplats som interagerar med konverteringscookien som Microsoft Bing Ads har satt upp. Denna interaktion spårar användarnas beteende på vår webbplats och skickar den insamlade informationen till Microsoft Bing Ads. Syftet med detta är att vissa fördefinierade mål, t.ex. köp eller leads, ska kunna registreras och utvärderas statistiskt för att göra målinriktningen och innehållet i våra erbjudanden mer intresseorienterade. Taggarna används inte för att identifiera användarna personligen vid något tillfälle.
Om överföringen av information om användarbeteende till Microsoft Bing Ads innehåller personliga användaruppgifter, görs detta i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av statistisk utvärdering av produktannonsernas framgång i Microsoft Bing Ads och användarens köpbeteende och tjänar därmed till att optimera vårt onlineutbud.
Microsoft Corporation, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.
Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig detta genom att avaktivera Bing Ads cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Alternativt kan du kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och inaktivera dem genom att använda opt-out-sidan för EU-konsumenter http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Du kan få mer information om dataskyddsbestämmelserna för Microsoft Bing Ads på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det ovan nämnda alternativet för att göra en invändning.

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med hjälp av vilka vi annonserar för denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din terminal som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.
Ytterligare databehandling sker endast om du har gett ditt samtycke till att Google kopplar din webbläsarhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser på webben. I det här fallet, om de är inloggade på Google när de tittar på sidor på vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för att skapa och definiera målinriktningslistor för ommarknadsföring mellan olika enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att tillfälligt kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. I samband med användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Du kan permanent avaktivera inställningen av cookies för annonspreferenser genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Du kan också få information om inställningen av cookies och göra inställningar för detta från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
Om personuppgifter överförs till Google LLC., som är baserat i USA, har Google LLC. certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna om reklam och Google kan ses här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

11) Användning av ett system för direktchatt

LiveChat Inc.
Denna webbplats använder teknik från LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) för att samla in och lagra pseudonymiserade uppgifter för webbanalys och för att driva livechatt-systemet, som används för att svara på supportförfrågningar live. Användarprofiler kan skapas från dessa pseudonymiserade uppgifter under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i webbplatsbesökarens webbläsare. Cookies möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. Om den information som samlas in på detta sätt har en personlig referens, utförs behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
De uppgifter som samlas in med hjälp av LiveChat-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan den berörda personens separat beviljade samtycke och kommer inte heller att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. För att undvika lagring av LiveChat-cookies kan du ställa in din webbläsare så att inga cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så att cookies som redan har lagrats raderas. Om du stänger av alla cookies kan det dock innebära att vissa funktioner på våra webbsidor inte längre kan utföras. Du kan när som helst avaktivera insamlingen och lagringen av uppgifter i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.
LiveChat Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

12) Verktyg och annat

Google reCAPTCHA

På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att skilja mellan om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av en maskin eller automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten till Google och utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individens ansvar på Internet och förebygga missbruk och skräppost. I samband med användningen av Google reCAPTCHA kan det också förekomma överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

Om personuppgifter överförs till Google LLC., som är baserat i USA, har Google LLC. certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt intyg kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

13) Den registrerades rättigheter

13.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter för den registrerade (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt artikel 15 i DSGVO: Du har särskilt rätt att få information om dina personuppgifter som behandlas av oss, om behandlingsändamålen, om de kategorier av personuppgifter som behandlas, om de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, om den avsedda lagringstiden eller om kriterierna för att fastställa lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, dina uppgifters ursprung om de inte har samlats in från dig av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling som berör dig, samt din rätt att bli informerad om vilka garantier som finns enligt artikel 46 i GDPR om dina uppgifter överförs till tredje land;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i DSGVO: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade utan dröjsmål och/eller att få ofullständiga uppgifter som vi har lagrat kompletterade;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i DSGVO: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om kraven i artikel 17.1 i DSGVO är uppfyllda. Denna rätt finns dock inte, särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i DSGVO: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras; om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av olaglig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter; om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter det att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att ändamålet har uppnåtts; eller om du har lämnat in en invändning av skäl som rör din särskilda situation, så länge som det ännu inte har fastställts om våra legitima skäl har företräde;
 • Rätt till information i enlighet med artikel 19 i DSGVO: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i DSGVO: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt;
 • Rätt att återkalla samtycke i enlighet med artikel 7.3 i DSGVO: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter som du en gång har gett, med verkan för framtiden. Vid återkallelse raderar vi de berörda uppgifterna utan dröjsmål, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet;
 • Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR har du - utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder - rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum.

13.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

14) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagringen av personuppgifter mäts på grundval av respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

När personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO lagras dessa uppgifter tills personen i fråga återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasirättsliga skyldigheter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller att det inte finns något legitimt intresse från vår sida att fortsätta att lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO sparas dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO kommer dessa uppgifter att lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.

Kategorier