Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
I takt med att världen blir allt mer beroende av teknik måste företagen hitta innovativa sätt att hålla jämna steg med konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är att använda virtualiseringsprogram som gör det möjligt för anställda att få...
329,90 kr *

De viktigaste fördelarna med ThinApp på ett ögonblick

 • Optimering av programhanteringen
 • Minskade kostnader för IT-stöd och helpdesk
 • Förenklad migrering till Windows 7, 8 och 10
 • Förebyggande av konflikter mellan programversioner
 • Stöd för virtualisering av webbläsare och insticksprogram
 • Förbättrad säkerhet vid slutpunkter
 • Ökad rörlighet för personalen

Hur fungerar ThinApp?

VMware ThinApp är en agentlös lösning som är utformad för att virtualisera en mängd olika program som körs på olika versioner av operativsystem och leverera dem till användarna i en enhetlig miljö. För att göra detta använder ThinApp olika strategier som till exempel kan användas för att migrera äldre tillämpningar utan problem.

Enkel virtualisering av tillämpningar

VMware ThinApp virtualiserar ett program genom att först kapsla in programfiler och registerposter i ett enda ThinApp-paket. Detta kan sedan tillhandahållas, hanteras och uppdateras oberoende av det underliggande operativsystemet. De tillämpningar som virtualiseras på detta sätt kan inte orsaka några ändringar i det underliggande operativsystemet, och de kan också köras i olika konfigurationer. Fördelarna är förbättrad kompatibilitet med andra program och enklare hantering samt en konsekvent användarupplevelse, vilket bidrar till effektivare arbetsflöden.

Förenklad migrering av operativsystem

VMware ThinApp möjliggör bland annat en snabb övergång av äldre tillämpningar till Windows 7 eller Windows 10 utan att det krävs omkodning, omtestning eller omcertifiering. Installerade program konverteras automatiskt till ThinApp-paket i bakgrunden. Applikationspaket som redan skapats för användning med ThinApp på Windows XP eller äldre versioner kan enkelt konverteras till formatet ThinApp Windows med hjälp av relink-funktionen.

Isolering av tillämpningar för att undvika konflikter

Konflikter mellan enskilda program eller mellan program och operativsystem undviks med ThinApp genom att 32- eller 64-bitars program, inklusive inställningar, paketeras i en enda MSI- eller EXE-fil, som sedan kan distribueras i olika driftsmiljöer Windows.

De virtuella tillämpningarna är därmed isolerade från varandra och kan därför köras oberoende av varandra utan ändringar i operativsystemet i fråga. För fullständig livscykelhantering kan ThinApp-paket också distribueras och hanteras med App Volumes.

Hög säkerhet

Med ThinApp kan program också köras på begränsade User-konton och "låsta" eller begränsade datorer utan att kräva föregående systemändringar eller nedgradering av motsvarande säkerhetsprinciper. Applikationspaketen körs endast i användarläge.

Eftersom ThinApp inte använder kod i kärnläge bryter den inte mot befintliga datorgruppspolicyer för User. Oavsiktliga policyöverträdelser undviks också med den här lösningen, eftersom inga utökade programbehörigheter tilldelas de enheter som är anslutna till respektive dator.

Mobil åtkomst från olika enheter

Med ThinApp är tillförlitlig och flexibel mobil åtkomst möjlig även på kontoret eller på resande fot på alla enheter, eftersom det varken krävs någon installation av programvara eller en enhetsdrivrutin eller att administratörsrättigheter beviljas. ThinApp stöder därför även BYO-enheter (Your Own Device), så att användarna när som helst kan få tillgång till de tillhandahållna tillämpningarna från privata slutenheter, även om en icke-kompatibel version av operativsystemet är installerad.

De tillämpningar som tillhandahålls på detta sätt kan också köras direkt av användarna via mobila lagringsenheter (t.ex. flash-enheter) och tunna klientterminaler. Administratörer kan också tillhandahålla, underhålla och uppdatera programmen.

Ytterligare fördelar med ThinApp:

 • ThinApp stödjer Windows 10 - detta gör det också möjligt att enkelt migrera äldre program som Office 2003 till Windows 10-avbildningar. Dyra omkodningar, regressionstester och kostnader för stöd för äldre webbläsarprogram undviks därmed.
 • ThinApp möjliggör en mängd olika applikationslänkar - inklusive konfigurering av relationer mellan virtualiserade applikationer, plug-ins, servicepaket och körtidsmiljöer som Java och .NET.
 • Den garanterade kompatibiliteten hos ThinApp med andra tillämpningar, inklusive migrering av äldre tillämpningar till aktuella Desktop-miljöer, eliminerar behovet av omfattande omkodning av programvara - vilket gör att företag kan spara  värdefulla resurser och därmed kostnader för applikationshantering.
 • Omedelbar och enkel tillgång till applikationer utan föregående installationsprocess från en mängd olika slutenheter - både privata och företagsrelaterade - ökar de anställdas effektivitet - de kan fortsätta arbeta omedelbart och utan dröjsmål.
 • Programströmning med ThinApp och personalisering för användare sker på databehandlingsnivå via konsoliderad sessionsbaserad Server, som körs på Microsoft RDSH- eller Citrix XenApp-servrar.
 • Genom integrationen av ThinApp i VMware Horizon Workspace kan applikationer också enkelt hanteras och tillhandahållas på ett säkert sätt i Cloud-baserade applikationskataloger. Dessutom är automatiska uppdateringar via webben möjliga med AppSense.