Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2010 Standard I ett företag måste kommunikationskanalerna vara flexibla, tydliga, öppna och kostnadseffektiva. Windows Exchange Server 2010 stöder dig i detta och hjälper dig att uppnå en helt ny nivå av...
1 825,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2013 Standard I ett företag måste kommunikationskanalerna vara flexibla, tydliga, öppna och kostnadseffektiva. Windows Exchange Server 2013 hjälper dig att uppnå en helt ny nivå av prestanda och...
2 332,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise Jämfört med sin föregångare har produkten många nya tjänster, funktioner och tekniker som är utformade för att stödja företag när det gäller utformningen av deras kommunikationskanaler. Med denna...
14 569,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2016 Standard Edition Windows Exchange Server 2016 erbjuder en tillförlitlig meddelandeplattform med vilken e-post och kontakter samt möten och uppgifter kan hanteras centralt. Det är serverversionen av Windows...
3 059,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 ENTERPRISE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2016 Enterprise Windows Server 2016 är en beprövad meddelandeplattform för central hantering av e-post och kontakter samt möten och uppgifter och serverversionen av Windows 10. Särskilt större företag och...
21 777,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2019 Standard Det är särskilt viktigt för ditt företag att alltid ha flexibla kommunikationskanaler mellan anställda och kunder. Särskilt säker e-posttrafik, samordning av möten, slutförande av uppgifter och...
4 063,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise Förutom ordbehandling och kalkylblad spelar hanteringen av e-post, möten, kontakter och uppgifter en viktig roll i företagen. För att klara av de dagliga kommunikationsuppgifterna är Microsoft...
23 977,90 kr *

Översikt över de Windows Exchange Server-versioner som för närvarande finns tillgängliga i Wiresoft Shop

I Wiresofts webbshop hittar du inte bara den senaste versionen av Exchange Server 2019, utan även tidigare versioner, för vilka Microsofts support vanligtvis också är tillgänglig. På så sätt kan du komplettera dina nuvarande serverlicenser i respektive version till ett rimligt pris eller uppgradera till en högre version. Följande Exchange-versioner är tillgängliga i Standard och Enterprise Edition:

För alla serverlicenser för Windows Exchange Server som finns i Wiresoft Online Shop hittar du också motsvarande licenser för klientåtkomst, med vilka du kan utrusta dina anställda på ett skräddarsytt och samtidigt kostnadseffektivt sätt.

Om du vill använda Windows Exchange Server som ett skrivbordsprogram rekommenderas Microsoft Outlook som klientprogram, även om det inte ingår i någon av Exchange Server-versionerna. Om du inte använder Outlook-programmet som ingår i Office-paketet kan du också köpa Outlook och Microsoft Exchange Server tillsammans från Wiresoft.

Nedan hittar du en kortfattad översikt över de viktigaste funktionerna och nyheterna i respektive serverversioner. Du kan få mer detaljerad information på respektive produktsida och även direkt från vårt team - via e-post, telefon eller chatt.

Exchange Server 2019

Microsoft Exchange Server 2019 är för närvarande den mest uppdaterade versionen av den beprövade meddelandeplattformen med omfattande användardefinierade och därför flexibla funktioner för meddelandehantering och samarbete inom hela företaget. Här lägger Exchange ännu större vikt vid säker e-posttrafik, kompletterat med omfattande alternativ för koordinering av möten, uppgiftsutförande och kontakthantering. Rollen brevlådeserver ger en betydande förbättring av prestanda med Exchange Transport, Mailbox Transport Submission, Mailbox Transport Delivery och Frontend Transport. Exchange Server-programmen kan distribueras både lokalt och i molnet. De viktigaste funktionerna i Exchange 2019 är bland annat:

 • Meta Cache Database (MCD) för att säkerhetskopiera metainformation, t.ex. en brevlådas mappstruktur, och för att påskynda åtkomst och sökning.
 • Dynamic Database Cache (DDC) för situationsberoende dynamisk justering av lagringskapaciteten, särskilt vid hög arbetsbelastning.
 • Omorganisation av sökindexet - det finns nu direkt i brevlådans respektive databas.
 • Windows Server Core erbjuder en förenklad version av standardserversystemet, vilket underlättar konfigurationen och avaktiverar onödiga men resurskrävande tjänster samtidigt som det finns färre angreppspunkter.
 • Regler för klientåtkomst gör det möjligt att begränsa åtkomsten till serverarnas konfigurationsområde, både för Admin Centre och för PowerShell.
 • Många förbättringar i kalendern, särskilt när det gäller organisationen av möten, inklusive standard slutdatum, skicka inte vidare, förbättrad kalenderhantering och fler alternativ för att konfigurera meddelanden från kontoret och tilldela en proxy via PowerShell.
 • OneDrive for Business förbättrar samarbetet kring dokument och integrerar både lokalt lagrade och online-filer.

Exchange Server 2016

Microsoft Exchange Server version 2016 erbjuder en hög grad av kontroll och samtidigt transparens i organisationen av e-posttrafiken och i

Kontroll och förvaltning av andra kommunikationsprocesser. E-post och kontakter kan hanteras och arkiveras centralt, och det gemensamma arbetet med dokument, inklusive versionshantering, har också förbättrats. Genom att minska serverrollerna till två - brevlåda och kanttransport - optimerades serverarkitekturen och samtidigt förenklades skalningen, inklusive bättre stöd för molntjänster. Exchange Server 2016 har bland annat följande viktiga funktioner:

 • Outlook på webben är det nya namnet för Outlook Web Access eller Outlook Web App. Webbåtkomsten till Exchange-servern erbjuder ett optimerat webbgränssnitt som också kan användas utan föregående installation av Outlook-appen på en smartphone eller surfplatta.
 • Sökarkitekturen för eDiscovery fungerar asynkront och decentraliserat och omfattar flera servrar. När du skriver in sökord i Outlook eller Outlook på webben visas förslag baserat på ofta använda kontakter samt e-post, kalendrar och tidigare sökfrågor, inklusive filter som datumintervall.
 • Förbättrad skalbarhet för sökning ökar antalet brevlådor och arkivbrevlådor från 5 000 till 10 000.
 • Filer som lagras i OneDrive for Business och SharePoint 2016 kan nu helt enkelt infogas som en länk i ett e-postmeddelande och öppnas av mottagaren.
 • Genom att stödja hybridscenarier kan en brevlåda antingen finnas på en lokal server eller i molnet. Lokala brevlådor kan också användas via Exchange Online-arkivering eller Azure Rights Management.
 • Data Loss Prevention (DLP) skyddar datasäkerheten i e-posttrafiken, både när konfidentiell information skickas och när manipulerad e-post tas emot.

Exchange Server 2013

Exchange Server 2013 erbjuder en rad praktiska funktioner som gör samarbetet mellan anställda och team effektivt och transparent. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt kontroll och skydd av kritiska data utan att hindra affärsprocesserna. Samtidigt har hanteringen av brevlådor och kalendrar optimerats, bland annat genom att serverrollerna reducerats till tre - med: Mailbox Server, Client Access och Edge Transport. Alla Exchange Server-funktioner kan tillhandahållas både lokalt och i molnet. Outlook Web App har ett förbättrat användargränssnitt: stödet för pekskärmar gör det möjligt att använda Exchange 2013 även på mobila enheter. Följande funktioner hör också till de viktigaste nyheterna i serverversionen 2013:

 • Intelligent Search-funktionen bidrar inte bara till att förbättra kvaliteten på sökresultaten utan också till att förbättra kommunikationen inom företaget: På så sätt kan information hämtas från olika källor och sammanfattas.
 • Funktionen Compliance-eDiscovery erbjuder förbättrad integration av Microsoft Lync 2013 och Microsoft SharePoint 2013, vilket nu också gör det möjligt att söka i brevlådor på webbplatser.
 • Med eDiscovery på plats förenklas sökningen av data med optimerade sök- och indexfunktioner, vilket också underlättar uppfyllandet av kraven på efterlevnad.
 • Förenklad e-posttransport med Mailbox Server Role, som består av Front-End Transport Service (FET), Hub Transport Service (HT) och Mailbox Transport Service (MT) och ersätter den tidigare Hub Transport Server Role. Unified Messaging-tjänsten innehåller de funktioner som tidigare utfördes av serverrollen Unified Messaging.
 • Exchange Admin Centre (EAC) innehåller de tidigare Exchange Management Console (EMC) och Exchange Control Panel (ECP), men är samtidigt optimerad för lokala installationer samt online- och hybridinstallationer.
 • Journal Report Decryption ger möjlighet att skydda e-post via Information Rights Management (IRM) i Microsoft Outlook och Office Outlook Web App.
 • Data Loss Prevention - DLP - förhindrar inte bara dataförluster utan även att känsliga uppgifter oavsiktligt eller avsiktligt skickas till obehöriga personer.
 • ActiveSync Mobile Access gör det möjligt för mobila enheter att synkronisera med Exchange-postlådan och även få tillgång till kalendrar, kontakter och uppgifter.

Exchange Server 2010

Exchange Server 2010 är en populär version av Microsofts gruppprogramvara som fortfarande används i många företag som e-posttransportserver och för att hantera möten och uppgifter. Därför erbjuder Microsoft utökat stöd för Exchange Server 2010, förmodligen till och med oktober 2020.

Exchange Server 2010 övertygar med sin tillförlitlighet, prestanda och sitt stora utbud av funktioner för e-posttrafik - som, särskilt för Outlook Web Access och administration, har många förbättringar och utvidgningar, med stöd av flexibiliteten i tillämpningen av många funktioner och regler för efterlevnad. Konfigurationen görs via PowerShell, medan webbtjänsterna styr åtkomsten till e-postbrevlådor, offentliga mappar och replikering. Andra funktioner och innovationer som är värda att nämnas särskilt är:

 • Outlook Web Access eller Outlook Web App - OWA - erbjuder de sökmappar som är kända i Outlook samt favoriter för sortering av e-post, inklusive flera vyer, till exempel för kalendern, samt arkivfunktionen. Outlook 2010 kan anslutas till flera Exchange-konton utan att du behöver skapa en separat profil.
 • Genom att arkivera e-postmeddelanden online på Exchange-servern kan du komma åt dem var som helst. Lagring av e-postmeddelanden definieras individuellt med riktlinjer för lagringsperioder, vilket underlättar efterlevnaden.
 • Unified Messaging erbjuder nu en enda inkorg för e-post, röstmeddelanden samt SMS och fax; röstmeddelanden kan också levereras som e-post med Speech2Text-funktionen eller visas på smarttelefonen som textförhandsgranskning.
 • Användaradministration är möjlig antingen via Exchange Management Console, Remote PowerShell eller via Outlook Web Access. OWA erbjuder ett eget administrationsgränssnitt för detta ändamål, och den rollbaserade åtkomstkontrollen (RBAC) ger också enskilda anställda definierade rättigheter, till exempel för administration av distributionsgrupper.
 • Mailbox Resiliency-funktionen erbjuder ett alternativ för hög tillgänglighet utöver katastrofåterställning. DAG-funktionen (Database Availablity Group) gör det också möjligt att kopiera Exchange-databaser mellan olika servrar, med replikering med hjälp av transaktionsloggar.
 • Organisationen av e-postkonversationer underlättas ytterligare av en hel rad praktiska funktioner; dessa kan organiseras som trådar eller efter ämne, med Conversation View som sorterar e-post i enlighet med detta, Ignore Conversation som döljer oviktiga e-postkonversationer. Office Communicator-funktionen OC visar närvarostatus för kollegor och Consistent Experience förenhetligar användningen av funktioner på PC, mobiltelefon eller webben. Journalfunktionen gör det möjligt att följa reglerna för efterlevnad.

Microsofts licensmodell för Exchange Server med serverlicens plus CAL:er

Licensen för Microsoft Exchange Server-versionerna består av serverlicensen och antalet nödvändiga klientåtkomstlicenser (CAL). Enligt Microsoft måste följande bestämmelser följas:

1. Varje enskild server kräver en egen Exchange-serverlicens.

2. Serverlicensen innehåller åtkomsträttigheter för att administratörer ska kunna hantera Exchange-servern, men dessa rättigheter innebär inte att Exchange-tjänsterna kan användas.

3. Varje anställd som vill använda Exchange Server-funktionerna måste ha en klientåtkomstlicens (CAL) för detta ändamål.

4. Klientåtkomstlicenser för Exchange Server finns i två varianter: som en personrelaterad klientåtkomstlicens för användare och som en enhetsrelaterad klientåtkomstlicens för enheter.

Vilka serverlicenser finns tillgängliga för Exchange Server-utgåvor?

Det finns en separat serverlicens för varje utgåva av Exchange Server - vanligtvis Standard och Enterprise. Genom att köpa dem får du rätt att implementera respektive serverprogramvara på din företagsserver. Den viktigaste skillnaden mellan de två utgåvorna är antalet tillgängliga brevlådedatabaser:

 • Redan Standard Edition 2010 stöder upp till 5 brevlådedatabaser och är därför ofta tillräcklig för små och medelstora företag.
 • Enterprise Edition, med stöd för upp till 100 brevlådedatabaser, täcker behoven hos stora företag och organisationer.

Den funktionella omfattningen av respektive utgåva av Windows Exchange Server 2010 styrs via klientåtkomstlicenser. Dessa är därför inte bundna till en specifik Exchange-utgåva, så med en CAL för företag kan du också använda Exchange Standard Server och med en CAL för standard kan du använda Exchange Enterprise Server. CAL för Exchange Enterprise-utgåvorna är så att säga ett tillägg till CAL för Exchange Standard-utgåvorna.

Ytterligare information om licensiering med CALs finns här eller på de enskilda Exchange Server-versionerna i Wiresofts onlinebutik.

Licensköp och licensrådgivning för Exchange Server hos Wiresoft

I Wiresoft Online Shop hittar du alla licenser för de beskrivna serverversionerna - från Exchange 2008 till Exchange 2019 - i Standard- och Enterprise Edition som originallicenser från Microsoft. Dessutom erbjuder vi dig de matchande klientåtkomstlicenserna för att kunna använda funktionerna och tjänsterna i respektive utgåva. Du kan köpa dessa individuellt och på så sätt täcka dina CAL-krav på ett skräddarsytt och samtidigt ekonomiskt sätt.

Du drar nytta av våra specialpriser för alla serverlicenser och CALs: Dessa kommer från europeiska företag, är oanvända och därför fullt funktionsdugliga. Dessutom har de kontrollerats av Wiresoft för 100 % äkthet. Som Wiresoft-kund är du alltid på den säkra sidan när du köper licenser - och du kan också dra nytta av vår expertrådgivning när du har några frågor - via chatt, e-post eller telefon.