Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core SQL Server 2017 Enterprise Edition ger större organisationer en kraftfull nyare version av Microsofts beprövade relationella dataplattform som kombinerar alla kritiska databas-, rapporterings-...
79 402,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Standard 2-Core SQL Server 2017 Standard Edition, som innehåller databas-, rapporterings- och analysfunktioner, erbjuder framför allt små och medelstora företag en kraftfull version av Microsofts beprövade...
19 630,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Microsoft SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 Standard Edition från Microsoft erbjuder alla de kraftfulla databas-, rapporterings- och analysfunktioner som små och medelstora företag förväntar sig av ett relationellt...
4 793,90 kr *

De viktigaste nyheterna i SQL Server 2017 i en översikt

Med SQL Server 2017 får företag en kraftfull version av Microsofts beprövade dataplattform som tillhandahåller alla viktiga databas-, rapporterings- och analysfunktioner. Denna SQL Server-utgåva är därför utmärkt lämpad för att uppfylla alla krav på ett modernt och kraftfullt RDMS-system (Relational Database Management System), vilket är typiskt för varuhanteringssystem, ERP-program (Enterprise Resource Planning) och CRM-system. Med SQL Server 2017 får du insikter genom avancerad analys i databasen med Python och R samt interaktiva visualiseringar. SQL Server 2017 erbjuder dessutom många förbättringar och nya funktioner samt prestandaförbättringar i Master Data Services (MDS) och Reporting Services (SSRS) för SQL Server 2017. Viktiga funktioner i detalj är:

Nya funktioner i databasmotorn

SQL Server 2017 innehåller många nya funktioner i databasmotorn, inklusive förbättrad prestanda. Dessa inkluderar möjligheten att lägga till CLR-samlingar i en positivlista. Adaptiv frågebehandling innehåller tre nya förbättringar: Adaptive Joins, samt återkoppling om minnesallokering i batchläge och överlappande utförande av tabellvärdesfunktioner med flera uttalanden, vilket frigör CPU-resurser. Nya dynamiska hanteringslistor och automatisk databasoptimering förbättrar också prestandan; den senare ger insikt i problem med prestanda för sökningar, föreslår lösningar och åtgärdar automatiskt identifierade problem.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

2017 års version av SQL Server innehåller också många viktiga nya funktioner i SQL Server Analysis Services. Det handlar bland annat om förbättringar av tabellmodellerna, till exempel ett tabelläge som standardalternativ för installation. Och Get Data introducerar nya datakällor till Power Query som stöder befintliga datakällor i M-frågor.

SQL Server 2017 Integrationstjänster (SSIS)

Scale Out-funktionen i SSIS har både nya och ändrade funktioner i SQL Server 2017, vilket gör det enklare att köra SSIS på flera datorer. Scale Out-mastern har nu stöd för hög tillgänglighet, och hanteringen vid växling vid fel av loggar för utförandet av Scale Out-arbetare har också förbättrats. Dessutom har SSIS-katalogen nu ytterligare en global egenskap för att ange standardläget när SSIS-paket distribueras. SSIS stöder också SQL Server på Linux.

Använda Linux med SQL Server 2017

I Enterprise- eller Standard-utgåvorna för SQL Server 2017 kan användare även använda det öppna operativsystemet Linux för att komma åt SQL Server. Detta är inte heller längre ett problem med Java-program tack vare drivrutinen Java Database Connectivity. För Linux- och C++-program görs anslutningen till SQL Server 2017 vanligtvis via gränssnittet Open Database Connectivity.

SQL Server R Services heter nu SQL Server Machine Learning Services

De tidigare SQL Server R-tjänsterna har bytt namn till SQL Server Machine Learning Services i SQL Server 2017-versionen. Anledningen till detta är stödet för Python - utöver det tidigare programmeringsspråket R. Machine Learning Services kan användas i SQL Server 2017 för att köra R- eller Python-skript, och det är också möjligt att installera Microsoft Machine Learning Server standalone för att distribuera R- och Python-modeller som inte kräver SQL Server. Dessutom har SQL Server-utvecklare nu tillgång till ML- och AI-biblioteken för Python i öppen källkodsmiljö.

SQL Server 2017-utgåvor på Wiresoft

Hos Wiresoft hittar du SQL Server 2017-utgåvorna Enterprise och Standard, den senare finns också tillgänglig med CAL:s som ett alternativ till Core-licensiering. Medan Standard Edition är det rätta valet för grundläggande administration och Business Intelligence (BI) funktioner samt för arbetsbelastningar som kräver minimala IT-resurser, är Enterprise Edition särskilt lämplig för större företag, eftersom den erbjuder ännu mer omfattande och även verksamhetskritisk prestanda, vilket krävs för krävande databas- och BI-krav. SQL Server 2017 Enterprise ger den högsta servicenivån och prestandan här, vilket krävs för större och mest omfattande arbetsbelastningar.

Skillnader mellan SQL Server 2017 Standard- och Enterprise-utgåvorna

Den största skillnaden mellan Standard- och Enterprise-utgåvorna av SQL Server 2017 är som sagt prestanda. Därför är SQL Server 2017 Standard huvudsakligen tillräcklig för små och medelstora företag, medan Enterprise-versionen också är lämplig för medelstora företag, men är främst avsedd att täcka behoven hos stora företag. Det finns alltså olika skalningsgränser beroende på serverutgåvan: Medan den maximala beräkningskapaciteten som används av en enda instans är tillgänglig i Enterprise Edition, är den i Standard Edition begränsad till mindre än 4 sockets eller 24 kärnor eller, beroende på applikationen, endast ett begränsat antal GB tillgängliga.

Dessutom har Enterprise Edition av SQL Server 2017 ytterligare funktioner som inte ingår i SQL Server 2017 Standard: SQL Server Enterprise tillåter till exempel inte bara obegränsad virtualisering och erbjuder dessutom en rabatt på Software Assurance, utan har också utökad hög tillgänglighet med Always On-tillgänglighetsgrupper, failover på flera databaser och läsbara sekundära repliker. Dessutom erbjuder upplagan Transparent Data Encryption samt kompatibilitetsrapportering via SQL Server Audit och Advanced Data Integration med fuzzy grouping och lookups, samt mobilrapportering och KPI-funktioner.

De mer omfattande business intelligence-funktionerna i SQL Enterprise 2017 erbjuder företag förbättringar av flerdimensionella modeller, en tabellmodell och datautvinning, samt ett DirectQuery-lagringsläge och tillgång till Power BI-rapportservern. Den mer omfattande integrationen av funktioner för maskininlärning jämfört med standardutgåvan ger full parallellitet i R- och Pythonanalyser och möjlighet att köra dem på GPU:er, även tillgänglig för Hadoop/Spark och Linux.

Licensmodeller för Microsoft SQL Server 2017 på Wiresoft

I och med SQL Server 2016 införde Microsoft en ändring av den så kallade licensmätningen, dvs. den metod som används för att beräkna behovet av licenser. Medan det tidigare var irrelevant hur många kärnor en processor hade, är antalet kärnor nu avgörande för att exakt fastställa licenskravet. Kärnlicensering tar hänsyn till det nu ständigt ökande antalet kärnor per processor, som därmed kan hantera allt högre arbetsbelastningar.

Microsoft erbjuder därför också alternativet med kärnlicens för SQL Server 2017-versionen. Beroende på utgåvan - SQL Server 2017 Standard eller Enterprise - har du olika alternativ för att skaffa lämpliga serverlicenser:

Med SQL Server 2017 Standard Edition kan du välja mellan licensiering per server/CAL (serverlicenser plus åtkomstlicenser) och per kärnor - inga ytterligare åtkomstlicenser krävs för detta.

SQL Server 2017 Enterprise Edition är licensiering per server/CAL i allmänhet inte längre tillgänglig. Den licensieras uteslutande enligt antalet kärnor.

Licensiering av SQL Server 2017 Standard med Server/CAL

Server/CAL:s licensmodell bygger på följande villkor:

En standardserverlicens krävs för varje server som en SQL Server-instans ska köras på. Dessutom krävs en separat åtkomstlicens (CAL) - som en användar- eller enhets-CAL - för varje användare eller enhet som får tillgång till den licensierade SQL Server för denna eller en nyare serverversion. Det innebär att du med en CAL för SQL Server 2019 också kan få tillgång till SQL Server 2017.

Vilken licensiering av standardutgåvan av SQL Server 2017 - per kärnor eller per server plus CALS - som är mest fördelaktig beror på hur den typiska användningen i ett företag ser ut. I vissa fall är server/CAL-licensering därför mer fördelaktig än licensering per kärnor. Till exempel kan en maskin med upp till två processorer med 8 kärnor vardera licensieras billigare med SQL Standard Server/CAL-versionen.

Licensiering av SQL Server 2017 Standard eller Enterprise efter kärnor

För licensiering av SQL Server enligt processorkärnor anger Microsoft vissa definitioner för räkningsmetoden. En licens för en kärna gäller alltså för två kärnor - till skillnad från tidigare, då en licens debiterades per processor.

Det totala licensbehovet är alltså ett resultat av antalet kärnor per processor. Som standard krävs minst åtta licenser per server, varvid åtta kärnor licensieras per processor. Varje fysisk kärna i en server kräver alltså en egen kärnlicens. Microsoft har fastställt följande regler:

8 kärnlicenser - det minsta antal som Microsoft anger - krävs för varje processor. Maskiner med färre kärnor kan därför inte licensieras till ett lägre pris.

Minst 16 kärnlicenser krävs också för varje server.

De kärnlicenser som krävs per server är endast tillgängliga i paket om 2 stycken.

Inga ytterligare klientåtkomstlicenser krävs för Core-baserad licensiering.

Licensiera Microsoft SQL Server 2017 till ett lågt pris hos Wiresoft

Oavsett om du vill täcka dina licensbehov för Microsoft SQL Server 2017 med en Standard- eller Enterprise Edition får du hos Wiresoft licenser för Server/CAL och 2-Core exklusivt som originallicensrättigheter. Licenser för SQL Server 2017 är särskilt förmånliga hos Wiresoft, eftersom vi erbjuder en prisfördel genom oanvända programvarulicenser från europeiska företag - och det helt lagligt.

Enligt EG-domstolens dom får programvara säljas vidare utan problem sedan 2012. Alla licenser som Wiresoft erbjuder har tidigare kontrollerats för att säkerställa att de är helt originella och användbara. Detta bekräftas av många av våra entusiastiska kunder. Kontakta oss om du har några frågor om licensiering av Microsoft SQL Server 2017.