Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
9 739,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
3 949,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
1 994,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL
25 Pack - Användar-CAL:er för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köp begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS User...
9 739,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL
10 paket - användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köp begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS...
3 949,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL
5 paket - användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS...
1 994,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
Remote Desktop Services User CALs för Windows Server 2016 köpas begagnat För att kunna använda Remote Desktop Services på Windows Server 2016 behöver varje användare en RDS Client Access License (förkortning: RDS User CAL), så att de kan...
422,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
CAL:er för enheter för Remote Desktop Services till Windows Server 2016 köp används För att kunna använda Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2016 krävs en motsvarande RDS Client Access License (RDS CAL) för varje användare...
422,90 kr *

Fördelar med Microsoft Remote Desktop Services 2016

Microsofts fjärrskrivbordstjänster 2016 kan tillhandahållas antingen som sessionsbaserade skrivbord eller som en virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI), och en kombination av båda är också möjlig. Med sessionsbaserad virtualisering av stationära datorer delar användarna en virtuell maskin, vilket är särskilt fördelaktigt för uppgiftsorienterade program. VDI är å andra sidan särskilt lämplig för projekt där miljöns och datans säkerhet spelar en roll.

Fördelar med Remote Desktop Services 2016 i korthet

  • Terminalservern som är licensierad med RDS 2016 kan användas av många slutenheter med en aktuell User CAL eller Device CAL: t.ex. Windows-datorer eller Apple-datorer, surfplattor och smartphones samt ThinClients.
  • Äldre datorer drar nytta av terminalserverns starka beräkningskraft och kan därför också använda alla tjänster i RDS 2016.
  • IT-arbetet minskas genom centralt underhåll av terminalservern, vilket ökar tillgängligheten och minskar kostnaderna samtidigt.
  • Behovet av programvarulicenser optimeras.
  • Datasäkerheten mot obehörig åtkomst och skadlig kod ökar också.
  • Via RemoteApps får användarna endast tillgång till de program som har släppts för dem.
  • Via VPN är RDS 2016 på terminalservern tillgänglig även på resande fot. Flexibla arbetsstationer kan därmed skapas enkelt.
  • Windows Server Containers är tillgängliga med Windows Server 2016.

Hög skalbarhet och tillgänglighet

RDS 2016 minskar också den arbetsinsats som krävs för att administrera terminalservrar jämfört med klient-servernätverk. Administratörer och användare med en CAL drar nytta av skalbarheten och den individuellt definierbara automatiseringen med Windows Server 2016 RDS. Flera servrar kan anslutas till en enda arbetsmiljö för att öka prestandan och tillförlitligheten med Hyper-V och för att tillhandahålla stationära datorer och program oavsett plats. Linux kan också användas med den.

Automatiseringsverktyg som Desired State Configuration och PowerShell underlättar administrationen för administratörer och sparar därmed tid. Hybridmolnlösningarna i Remote Desktop Services 2016 är idealiska för lagring, säkerhetskopiering, återställning och VM-scenarier. Regler för tjänstekvalitet kan användas för att definiera vilka tillämpningar som ska prioriteras.

Hög flexibilitet och tillhandahållande av Remote Desktop Services 2016

Virtualiseringsmiljöerna i RDS 2016 erbjuder en hög grad av flexibilitet när det gäller tillhandahållandet av program för varje enskild användare: anställda kan också använda de program som installerats på terminalservern via ThinClients eller ZeroClients efter inloggning. Via RemoteApp görs enskilda program tillgängliga på användarens skrivbord, vilket inte bara gör det möjligt att definiera individuell åtkomst till enskilda tjänster, utan också ger en fördel, särskilt när man arbetar i en säker fjärrmiljö.

Remote Desktop Services 2016 kan också användas med äldre datorer via CAL

Med RDS 2016 är Windows-serverns beräkningskraft lika tillgänglig för alla arbetsstationer, oavsett hastigheten på de enskilda slutenheterna. Tack vare virtualiseringen av programmen kan även äldre datorer med en licens för klientåtkomst dra full nytta av Remote Desktop Services.

Bättre dataskydd

Den höga säkerhetsnivån i Remote Desktop Services 2016 minskar också de risker som kan uppstå på grund av felaktig användning. Det flerskiktade säkerhetssystemet upptäcker och förhindrar attacker. Förutom Windows Defender erbjuder Windows Server 2016 även detektorer som rapporterar intrång och minimerar eventuella skador. Förutom kryptering av virtuella maskiner bidrar även andra verktyg till att garantera säkerheten för känsliga data. Dessa inkluderar Credential Guard, som skyddar inloggningsuppgifter, och funktioner som Just Enough Administration och Just-In-Time Administration. Hyper-V, en hypervisor-baserad virtualiseringsteknik från Microsoft, kan användas för att isolera särskilt känsliga program.

Kör Windows Server Containers med Fjärrskrivbordstjänster 2016

Windows Server Containers har också integrerats med Windows Server version 2016. De är baserade på den öppna källkodsplattformen Docker och finns tillgängliga som Windows Server Containers eller Hyper-V Containers. Containers gör det möjligt att isolera program på fysiska och virtuella maskiner eller i Hyper-V. De hanteras antingen med Docker-klienten eller i PowerShell.

Klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster 2016

För att kunna använda alla program som tillhandahålls med RDS 2016 som användare krävs en CAL (Client Access Licence), antingen som en User CAL eller som en Device CAL. Detta innebär att alla tjänster, inklusive VDI-teknik (Virtual Desktop Infrastructure), kan användas överallt där Internet är tillgängligt.

Microsofts licenssystem bygger på klientåtkomstlicenser för användare, inte bara för Windows Server 2016 utan även för Remote Desktop Services. Användningen (per licens) av en programvara är alltså oberoende av hur den implementeras. Windows Server-operativsystemet ger som standard endast två fjärråtkomsträttigheter, som endast får användas för serveradministration. Användarna får inte använda dem. I Microsofts licensvillkor anges här att en användare eller en slutenhet måste ha en klientåtkomstlicens för RDS för att få tillgång till de definierade tjänsterna. Denna regel gäller även om en användare vill komma åt en Windows-server via programvara från tredje part, vilket också kräver en motsvarande RDS-licens. Dessa begränsningar innebär också en ökad säkerhet för uppgifterna, eftersom obehöriga tredje parter eller inkräktare inte får tillgång till dem.

Skillnader mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för RDS 2016

Som vanligt erbjuder Microsoft också två olika former av licenser för Windows Remote Desktop Services 2016. Beroende på om det är användaren eller enheten som står i fokus är det användarklientlicenser eller enhetsklientlicenser. Detta innebär att antingen en enskild användare eller en enskild slutenhet är auktoriserad att få tillgång till fjärrskrivbordstjänster. Det är inte möjligt att växla mellan de två typerna av licenser.

CAL-användaren är alltid avsedd för en enda specifik användare, oavsett vilken enhet som används. Den här användaren kan därför få tillgång till servertjänsterna från helt andra enheter via User CAL. Det spelar ingen roll om han gör detta från sin stationära dator vid en arbetsstation på kontoret, från en annan dator, t.ex. på en annan plats eller på hemmakontoret, eller från en bärbar dator när han är på resande fot.

En Device CAL är en enhetsberoende licens som är knuten till en specifik enskild enhet, t.ex. en stationär dator på kontoret ELLER en bärbar dator, oavsett vilken användare den har. Detta innebär att alla användare som är behöriga att använda den licensierade slutenheten också kan använda de fjärrskrivbordstjänster som tillhandahålls för den.

Vilken typ av CAL som är lämpligast för ett företag kan naturligtvis variera från fall till fall. Å ena sidan spelar antalet anställda i ett företag som använder RDS en roll här, å andra sidan spelar den dominerande arbetsmetoden en roll: Om till exempel olika anställda använder Windows-programmen och -tjänsterna på en stationär dator på arbetsplatsen ELLER omväxlande på en bärbar dator, är en klientlicens för enhet den lämpligaste formen av licensiering.

RDS-CAL 2016 tilldelas fysiskt till varje enhet och spåras av licensservern oberoende av medlemskap i Active Directory. RDS-CAL får inte överbelastas.

Om en anställd använder RDS 2016-programmen regelbundet men flexibelt, dvs. med olika enheter och från olika platser, t.ex. även på hemmakontoret eller på resande fot, är User CAL den mer praktiska typen av licens.

RDS-CAL tilldelas en användare i Active Directory och spåras av licensservern. Klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster kan inte spåras inom en arbetsgrupp. RDS-CALs för användare kan också bli överbelastade.

En kombination av användarklientåtkomst och enhetsklientåtkomst kan också rekommenderas.

Om du har några frågor om dina licensbehov för Microsoft Remote Desktop Services 2016 är det bara att kontakta oss - vi sätter gärna ihop ditt skräddarsydda licenspaket, inklusive ett förmånligt erbjudande.

Fyll ditt behov av CALs för RDS 2016 till ett rimligt pris med Wiresoft

När du köper User and Device CALs för Microsoft Remote Desktop Services 2016 på Wiresoft sparar du pengar! Du kan antingen komplettera din befintliga licensiering med CAL:s för RDS 2016 eller uppgradera från en äldre Microsoft Server-version till 2016 års version. Med användar- eller enhets-CAL:er drar du nytta av de mångsidiga virtualiseringsalternativ och den skalbarhet som Microsoft erbjuder dig - och av de förmånliga priser som Wiresoft erbjuder dig jämfört med andra leverantörer. Detta beror på att alla våra Microsoft-produkter är ursprungliga licensrättigheter som har sitt ursprung i den europeiska regionen och som vi lagligen har förvärvat från företag som oanvända programvarulicenser. De har testats av Wiresoft för äkthet och funktionalitet - många av våra entusiastiska kunder bekräftar fördelarna med att köpa CALs för Remote Desktop Services 2016 från Wiresoft. Det är bara att kontakta oss för mer information.