Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 Device-CAL Beställ en Device-CAL för din Microsoft Windows Server 2008 till ett bra pris! Med 2008 års version av Windows Server kan du förbättra kommunikationen med fjärr- och filialkontor och - med...
77,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 User-CAL Beställ en User-CAL för din Microsoft Windows Server 2008 till ett bra pris! Med 2008 års version av Windows Server kan du förbättra kommunikationen med fjärr- och filialkontor och - med BranchCache...
77,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 Device-CAL Beställ en Device-CAL för din Microsoft Windows Server 2008 till ett bra pris! Med 2008 års version av Windows Server kan du förbättra kommunikationen med fjärr- och filialkontor och - med...
77,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 User-CAL Beställ en User-CAL för din Microsoft Windows Server 2008 R2 till ett bra pris! Med 2008 års version av Windows Server kan du förbättra kommunikationen med fjärr- och filialkontor och - med...
77,90 kr *

Skillnader mellan Windows Server 2008 och Release 2

Windows Server 2008 R2 är som sagt inte en optimerad version av Server 2008, utan en oberoende serverprogramvara som använder en ny version av operativsystemet Windosw. I samband med detta ändrades också vissa namn på centrala funktioner, framför allt ersattes termen "Terminal" med "Remote". Terminaltjänsterna från Windows Server 2008 kallas nu Fjärrskrivbordstjänster, Terminal Services RemoteApp heter nu RemoteApp, Terminal Service Gateway heter Remote Desktop Gateway och Terminal Services Session Broker heter Remote Desktop Connection Broker. De viktigaste nyheterna beskrivs kortfattat nedan.

Hyper-V 2.0 erbjuder optimerad virtualisering

Hyper-V, som redan ingår i Windows Server 2008, har betydande förbättringar att erbjuda i R2: Nya funktioner för klusterskapande gör det nu möjligt att flytta virtuella servrar till andra värddatorer medan de körs - även kallat live-migrering. Användarna kan alltså fortsätta att komma åt servern utan begränsningar i sitt arbete. Failover clustering är också möjligt i Hyper-V 2.0 - beroende på Windows Server 2008 R2 Edition.

Cluster Shared Volumes för administration av virtuella servrar

Med Cluster Shared Volumes (CSV) är det nu möjligt i Windows Server 2008 R2 att ge flera virtuella maskiner ett enda logiskt enhetsnummer via hypervisorn. Detta underlättar administrationen eller lagringstjänsterna för virtuella miljöer med hög tillgänglighet, eftersom de inte längre behöver en separat LUN för var och en av dem. Med Cluster Shared Volumes kan flera noder komma åt en enhet samtidigt.

Dessutom ökar Dynamic I/O avsevärt tillgängligheten på servern. Den här funktionen ger möjlighet att automatiskt dirigera datatrafik via en annan nod i händelse av fel på en klusternod.

Infrastruktur för virtuella skrivbord (VDI)

I Windows Server 2008 R2 erbjuder Hyper-V 2.0 nu också möjligheten att göra skrivbord tillgängliga för användare i en virtuell miljö med hjälp av optimerat Remote Desktop Protocol (RDP) med presentationsvirtualisering. Funktionen är en del av RemoteApps och har också fördelen att enskilda program kan virtualiseras och användas som normalt installerade program.

PowerShell 2.0 - större räckvidd för CMDlets

Den nya versionen 2.0 av PowerShell i Windows Server 2008 R2 innehåller nu mer än 240 CMDlets (Command-Let). Dessutom är det nu möjligt att konfigurera och hantera Hyper-V inte bara lokalt utan även via nätverket med hjälp av PowerShell. Den har ett grafiskt användargränssnitt med vilket man kan skapa skript.

DirectAccess för Windows Server 2008 R2

DirectAccess erbjuder nu en kraftfull, skyddad VPN-anslutning till företagsnätverket i Windows Server 2008 R2. DirectAccess upprättar en tunnel redan innan en användare loggar in, så snart internetåtkomst finns tillgänglig. Denna funktion gäller främst åtkomst via bärbara datorer utanför företagets nätverk, vilket hittills har varit en av de största säkerhetsluckorna, som nu täpps till. Fjärrklienter kan konfigureras med DirectAccess lika säkert som stationära företagsdatorer.

Microsofts licensmodell för Windows Server 2008 med CAL:s

Beroende på serverutgåvan erbjuder Microsoft olika licensalternativ.

Detta innebär till exempel att standardutgåvorna av Windows Server 2008 och Server 2008 R2 består av två komponenter: en serverlicens som ger rätt att installera programvarans funktioner och tjänster på företagets server, och en eller flera klientåtkomstlicenser som ger enskilda användare rätt att använda dessa tjänster.

Särskilt de ofta installerade utgåvorna Standard och Enterprise för Windows Server 2008 R2 kan fås med serverlicenser utöver licensen för processorer. I det här fallet spelar antalet befintliga processorer och CPU-kärnor på servrarna ingen roll.

Fördelen med den här licensmodellen är framför allt att mindre eller medelstora företag med ett mindre antal användare kan använda den för att få tillgång till verktygen och funktionerna i serverprogramvaran. Detta beror på att antalet motsvarande klientåtkomstlicenser är skalbart, så att du bara behöver köpa exakt så många klientåtkomstlicenser som du faktiskt behöver för dina anställda.

Lägg till CAL:er för användare eller enheter till Windows Server Edition 2012 och 2012 R2

Vid licensiering med klientåtkomstlicenser skiljer Microsoft också mellan två typer: klientåtkomstlicenser för en användare och licenser för en Windows-aktiverad slutenhet. Respektive CAL representerar alltså en enda licens, som alltid tillåter endast en användare eller slutenhet att få tillgång till motsvarande licensierade Windows Server-version.

Skillnaden mellan användar- och enhetsbaserade klientåtkomstlicenser innebär att du bör vara tydlig med hur många av varje typ av klientåtkomstlicens du behöver innan du köper motsvarande individuella licenser. Detta beror på att när en tillträdeslicens väl har tilldelats en viss användare eller enhet kan den inte senare överföras till en annan användare eller enhet. Det är inte heller möjligt att använda användarens CAL som enhetens CAL eller vice versa.

Det är dock möjligt att kombinera båda typerna av licenser i ett företag för åtkomst till Windows-servern. Ditt totala behov av CALs beräknas alltså från följande

Summan av de användare och slutenheter som ska ha behörighet att använda serverprogramvaran. På så sätt förhindrar Microsoft att enheter eller användare utan motsvarande CAL får tillgång till servertjänsterna, vilket också innebär att känsliga data skyddas från främlingar eller personer som inte har behörighet att få tillgång till dem.

Varje typ av klientåtkomstlicens har specifika fördelar, vilket innebär att köpet av licensen kan påverkas av en eller flera av de faktorer som beskrivs nedan.

CAL för användare för Windows Server 2008 eller 2008 R2

En CAL för en användare för Windows Server 2008/R2 ger exakt en användare tillgång till alla serverfunktioner i programvaran. Eftersom användarlicensen för klientåtkomst är knuten till en person kan denne samtidigt fritt välja vilken slutenhet han eller hon använder för att få tillgång till servern.

Fördelen med User CAL är att den möjliggör åtkomst till företagets server på mycket olika platser - oavsett om det är från en stationär dator på arbetsplatsen i företaget eller från en mobil slutenhet på resande fot - t.ex. via en smartphone eller bärbar dator hos kunden, på hemmakontoret eller på en annan plats i företaget. Med User CAL är fokus därför främst på användningen av Windows Server 2008/R2-tjänster oberoende av plats och enhet.

CAL för enheter för Windows Server 2008 eller 2008 R2

CAL för en enda enhet för Windows Server 2008/2008 R2 erbjuder också vissa fördelar, som blir särskilt tydliga när flera anställda får tillgång till servertjänsterna tillsammans, men i rotation. Denna renodlat enhetsrelaterade klientåtkomstlicens är därför endast giltig för en enda slutenhet, som därmed får åtkomsträttigheter för Windows Server 2008 eller R2. Det spelar ingen roll vilken typ av enhet det är, så länge den är Windows-kompatibel. Det spelar heller ingen roll om den används i ett företag eller mobilt. Enhets-CAL visar sina fördelar särskilt när anställda inte behöver komma åt servern hela tiden, utan bara i skift eller i samband med begränsade projekt.

Rätt beslut: CAL för enheten eller CAL för användaren - eller kombinationen?

Genom att välja rätt licenser för klientåtkomst kan man därför spara kostnader för licensiering. Ofta finns det dock ingen tydlig önskan om vilken CAL som bäst återspeglar arbetsstrukturerna - Device CAL eller User CAL. Då ger ett kombinerat köp av båda licenstyperna de största fördelarna. Det är tekniskt sett inget problem att kombinera båda klientåtkomstlicenserna, även om det, som redan nämnts, inte går att byta klientåtkomstlicenserna i sig själva.

CAL:er för användare och enheter för Windows Server 2008 och 2008 R2 - till ett specialpris hos Wiresoft

Om du vill komplettera ditt behov av åtkomstlicenser för användare eller enheter för Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 är Wiresoft din kompetenta licenspartner. Vi ger dig råd om ditt specifika behov av CALs för ditt Windows Server-system, som du kan köpa som bekväma individuella licenser. Detta gör att du kan spara mycket pengar jämfört med licenspaket, eftersom du har möjlighet att köpa ytterligare klientlicenser - antingen enhets- eller användarklientlicenser. Detta innebär att ditt Windows Server-system alltid har en anpassad licens - utan onödiga kostnader.

Alla licenser för Microsoft Server Client Access är originalprodukter från Microsoft och Wiresoft erbjuder dem till särskilt förmånliga priser. Hos oss får du prisfördelen av begagnad originalprogramvara, som har köpts från europeiska företag och kontrollerats med avseende på äkthet och som därför är 100 % användbar i ditt företag eller din organisation. Många av våra kunder har redan insett de ekonomiska fördelarna med att köpa Microsofts programvarulicenser från Wiresoft. Förutom vårt utbud av klientlicenser för Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 hittar du också många andra serverlicenser från Microsoft här. Om du har några frågor om din licensiering med CALs för Microsoft Server 2008 eller 2008 R2-versionen är det bara att kontakta oss via e-post, telefon eller här i chatten.