Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENHET CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENHET CAL
CAL för Microsoft SQL Server 2012-enhet SQL Server 2012 Standard är ett idealiskt databashanteringssystem med vilket du kan hantera all data i ditt företag på ett tillförlitligt och säkert sätt. För att få tillgång till Windows SQL...
690,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL
Microsoft SQL Server 2012 användar-CAL SQL Server 2012 Standard är ett idealiskt databashanteringssystem med vilket du kan hantera all data i ditt företag på ett tillförlitligt och säkert sätt. För att få tillgång till Windows SQL Server...
690,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL för Microsoft SQL Server 2022 För att få tillgång till den nya versionen av SQL Server 2022 behöver användare med vissa upplagor eller former av licenser en Client Access licens, t.ex. i form av en User CAL . Endast med en sådan...
1 895,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Med Device CAL kan användarna få tillgång till funktionerna och Services av den tillförlitliga relationella dataplattformen från Microsoft som tillhandahålls i den nya SQL Server 2022-programvaran för...
1 895,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
CAL:er för användare för SQL Server 2019 som använd programvara För att kunna använda alla tjänster och funktioner SQL i Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare en motsvarande klientåtkomstlicens - SQL Server 2019 User CAL - med...
1 227,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENHET CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENHET CAL
CAL:er för SQL Server 2019 som använd programvara För att kunna använda de funktioner som erbjuds av Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare absolut en motsvarande klientåtkomstlicens - t.ex. SQL Server 2019 Device CAL; denna...
1 227,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK ENHET CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK ENHET CAL
5x CAL:er för SQL Server 2019 som använd programvara För att kunna använda de funktioner som erbjuds av Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare absolut en motsvarande klientåtkomstlicens - t.ex. SQL Server 2019 Device CAL, som...
6 089,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x CAL:er för SQL Server 2019 som begagnad programvara För att kunna använda sig av de funktioner som Microsoft SQL Server 2019 erbjuder behöver en användare absolut en motsvarande klientåtkomstlicens - t.ex. en SQL Server 2019 Device...
30 811,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5x User CALs för SQL Server 2019 som använd programvara För att kunna använda alla SQL-tjänster och funktioner i Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare en motsvarande klientåtkomstlicens - SQL Server 2019 User CAL - med vilken...
6 089,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x User CALs för SQL Server 2019 som begagnad programvara För att kunna använda alla SQL-tjänster och funktioner i Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare en motsvarande klientåtkomstlicens - SQL Server 2019 User CAL - med vilken...
12 231,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x User CALs för SQL Server 2019 som begagnad programvara För att kunna använda alla SQL-tjänster och funktioner i Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare en motsvarande klientåtkomstlicens - SQL Server 2019 User CAL - med vilken...
30 811,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x CAL:er för SQL Server 2019 som begagnad programvara För att kunna använda de funktioner som erbjuds av Microsoft SQL Server 2019 behöver en användare absolut en motsvarande klientåtkomstlicens - t.ex. SQL Server 2019 Device CAL, som...
12 231,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
CAL:er för fjärrskrivbord till tjänster Windows Server 2012 / R2 köpas begagnade För att kunna komma åt Windows Server 2012 eller R2 via Remote Desktop Services behöver varje användare en separat klientåtkomstlicens, RDS User CAL. Det...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL
25x den senaste klientåtkomsten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhandahållna programmen göras tillgängliga centralt för auktoriserade användare. För...
21 970,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Den senaste klientåtkomsten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhörande programmen tillhandahållas centralt för användarna. För att användarna ska kunna...
921,90 kr *
1 från 8

Microsofts licenssystem

I och med lanseringen av serverprodukterna Windows Server 2012 R2, System Center 2012/2012 R2 och SQL Server 2012/2014 ändrade Microsoft också sin licensmodell. Sedan dess har Microsoft gjort skillnad mellan licensiering per kärnor (som inte kräver några ytterligare åtkomstlicenser) och licensiering per serverlicens plus åtkomstlicenser för denna och annan serverprogramvara. Behovet och typen - användar-CAL eller enhets-CAL - bestäms av antalet användare eller slutenheter som ska ha åtkomstbehörighet. Licensformen är kopplad till omfattningen av de funktioner och deras skalning som är tillgängliga med respektive Windows Server-version.

Microsofts serverversioner finns vanligtvis i olika utgåvor för att tillgodose företagens och organisationernas olika behov av prestanda och omfattning. När du köper standardutgåvan av en serverprogramvara erbjuder Microsoft även möjligheten till server/CAL-licensering utöver kärnlicensen (undantag är CALs för Windows Server-versionerna från och med 2016, där licensering med CALs även är tillgänglig i Datacenter-utgåvan).

Denna typ av licensiering med accessbaserade licenser är mycket mer fördelaktig, särskilt för mindre företag som vanligtvis bara använder standard-/grundfunktioner i en serverversion, än licensiering efter kärnor, som använder maskinernas högre beräkningskraft som grund för att beräkna licenskravet.

Använda Microsoft Server-program med en CAL för användare eller en CAL för enheter

En CAL är en enskild licens som ger den auktoriserade användaren (User CAL) eller enheten (Device CAL) tillgång till den Windows-licensierade servern. Tillträdeslicensen kan inte överföras till en annan användare eller en annan slutenhet. Detta innebär att alla andra enheter eller användare som inte har en motsvarande åtkomstlicens inte får använda servertjänsterna. Denna begränsning innebär större säkerhet för ett företag, eftersom den förhindrar missbruk av klientåtkomstlicenser och skyddar kritiska data från både obehöriga anställda och obehörig åtkomst från tredje part.

Med en klientåtkomstlicens för en specifik serverversion av ett program kan den enhet eller användare som har licensen inte bara få tillgång till programmet utan även till äldre versioner av samma program. Å andra sidan är det inte möjligt att få tillgång till en högre version. En anställd med en åtkomstlicens för Windows Server 2016 kan till exempel också använda funktionerna i Serverversion 2012 och lägre, men inte i Serverversion 2019. För detta måste en motsvarande ytterligare CAL köpas.

Skillnaden mellan användarklientåtkomst och enhetsklientåtkomst

Microsofts modell för klientåtkomstlicenser skiljer mellan två typer av klientåtkomstlicenser: en licens för en specifik användare (User CAL) och en licens för en specifik slutenhet (Device CAL). Det är inte möjligt att använda en User CAL som en Device CAL och vice versa. Å andra sidan är det möjligt att kombinera båda typerna av tillträdeslicenser om båda typerna av användning förekommer i ett företag.

Skillnaden mellan licensiering per slutenhet och per användare ger olika fördelar. Alla företag har trots allt inte samma arbetsstationer eller arbetsflöden: I vissa projekt delar de anställda på en och samma dator, t.ex. vid skiftarbete, och i andra arbetsflöden använder en enskild anställd regelbundet olika slutenheter för att komma åt servern.

Skillnaden mellan klientåtkomstlicenser för slutenheter och för användare ger en individuell, flexibel och behovsbaserad rättighetshantering för serveråtkomst i ett företag.

Beslutet om en eller båda typerna av tillträdestillstånd kan avgöras av de faktorer som beskrivs närmare nedan. Som nämnts ovan kan en kombination av klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare också bäst uppfylla ett företags licensbehov.

Microsoft User CAL

Varje användarlicens för ett lämpligt licensierat Windows Server-program ger alltid endast en specifik användare rätt till serveråtkomst och till att använda de tillhörande funktionerna. Användarlicensen är inte bunden till en specifik slutenhet, vilket innebär att användaren har rätt att använda de serverfunktioner som finns tillgängliga enligt utgåvan från olika Windows-kapabla enheter med sin CAL - men alltid växelvis endast från en enda enhet. Denna användarlicens kan inte överföras till en annan användare.

En CAL för användare har den fördelen jämfört med en enhetsberoende CAL att den inte är lokalt bunden. Det innebär att den till exempel kan användas en gång av den stationära datorn i företaget för att få tillgång till servern, ELLER alternativt av en annan slutenhet (till exempel en bärbar dator eller surfplatta med Windows som operativsystem). Den auktoriserade användaren kan också använda den när han eller hon är på resande fot eller på hemmakontoret, så länge han eller hon har tillgång till Internet. User CAL gör det möjligt att använda servertjänsterna på ett särskilt flexibelt och mobilt sätt.

CAL för Microsoft-enheter

Microsoft Device CAL är däremot en exklusiv enhetsrelaterad licensiering. En exakt definierad enskild slutenhet får åtkomsträttigheter för den Windows-licensierade servern. Enhetstypen kan väljas fritt så länge den uppfyller kraven för att utföra Windows-funktioner. Det kan alltså vara en stationär dator ELLER en bärbar dator eller en surfplatta, oavsett om den används vid en arbetsstation i företaget eller organisationen eller mobilt. Enhetens CAL kan inte överföras från en slutenhet till en annan.

Enhetstillträdeslicensen är särskilt praktisk om en och samma dator används på en arbetsplats av olika anställda, t.ex. på projektbasis eller i skiftarbete. Detta innebär att alla som har tillgång till servertjänster och data via den här datorn inte behöver en egen åtkomstlicens.

CAL för enheter eller CAL för användare - vilken är den bästa lösningen?

Vilken licensform - Device CAL eller User CAL - som är mest fördelaktig för ett företag beror på hur servertjänsterna huvudsakligen används där. Om de flesta anställda huvudsakligen delar en arbetsstation och får tillgång till en Windows-server i rotation är en klientåtkomstlicens för enheter ett bättre alternativ.

Om enskilda anställda däremot ständigt har tillgång till en Microsoft-licensierad server och gör det omväxlande från olika enheter eller platser - på arbetsplatsen i företaget, men också på resande fot, på en annan plats eller på hemmakontoret - är användartillträdeslicensen mer fördelaktig.

Under vissa omständigheter är det därför värt att kombinera båda typerna av åtkomstlicenser för att på bästa sätt utnyttja Windows Server-tjänsterna i ett företag. Som redan nämnts är det inte tillåtet eller möjligt att använda en User CAL som en Device CAL eller vice versa. Det är inte heller möjligt att dela upp en licens mellan flera servrar, t.ex. mellan två servrar med individuella processorer.

Fördelar med att köpa Microsoft Access-licenser med Wiresoft

Om du har några frågor om dina behov av åtkomstlicenser kan du kontakta oss via telefon, e-post eller chatt. Vi ger dig gärna råd om vilken form av licensiering eller kombination av klientlicenser för enheter ochklientlicenser för användare som är bäst för ditt företag. Wiresoft erbjuder både Client Access Licensing-formulär för alla följande Microsoft Server-program i nuvarande och tidigare versioner, som också är tillgängliga:

Öka företagets effektivitet och produktivitet med CALs

Genom att utrusta dig själv optimalt med åtkomstlicenser minskar du inte bara relevanta kostnader utan ökar också produktiviteten i ditt företag: Förutom att köpa enskilda CAL:er kan du också köpa licenser i ett paket och kombinera serverutgåvor, till exempel Standard- eller Enterprise-varianten.

Fördelar med begagnade CAL:er från Wiresoft

Genom att köpa begagnade Microsoft Access-licenser från Wiresoft väljer du en programvara av hög kvalitet som kostar betydligt mindre än motsvarande nya klientlicenser. Det är garanterat lagligt att använda begagnade CAL:er från Wiresoft! AllaMicrosoft-licenser som du kan köpa hos oss kommer från europeiska företag, är originalprodukter från Microsoft och erbjuder alla funktioner. Därför ger de dig också rätt till nedgradering om du använder tidigare versioner av respektive programvara i ditt företag.

Med CAL:s från licensieringsexperten Wiresoft drar du nytta av alla fördelar med säkra och lagliga programvaruprodukter, eftersom Wiresoft är en certifierad återförsäljare och har satt som mål att uppfylla de högsta standarderna för kvalitetssäkring. Förutom åtkomstlicenser för Windows Server kan du också få CALs för SQL Server från oss för  datahantering och informationsanalys inom Business Intelligence. Klientåtkomstlicenser finns också tillgängliga för Windows Exchange Server och för Remote Desktop Services - den modernaste programvaran för säker kommunikation mellan fjärranvändare och anslutningar till skrivbord som baseras på virtuella datorer. Du hittar också ett stort urval av andra Microsoft-programvaror i olika versioner och utgåvor - begagnad kvalitetsprogramvara till förmånliga priser.

Dra nytta av Wiresofts omfattande professionella och personliga rådgivning.