Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL
Köp Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
222,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL
Köp Microsof Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
222,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL
Köp Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
222,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL
Köp Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
222,90 kr *

Varför är CAL:er för Windows RDS 2008 R2 fortfarande så populära?

I många företag körs fortfarande Windows Server 2008 som operativsystem, ofta tillsammans med Windows 7 på de datorer som är anslutna till den. Orsaken är ofta att det äldre nätverket fortfarande uppfyller alla behov och att en uppgradering till en nyare version eller ett helt nytt servernätverk är onödig eller för dyr.

I det här fallet är CAL:s för Terminal Services 2008 eller Remote Desktop Services 2008 R2 en förnuftig och samtidigt billig lösning, särskilt eftersom nyare versioner av RDS också ställer högre krav på motsvarande maskinvara.

Terminalservicetjänster i Windows Server 2008 - vad har ändrats?

Windows Server 2008 R2 är - till skillnad från namnet - inte en optimerad version av Server 2008, utan en oberoende serverprogramvara, eftersom den också bygger på en ny version av Windows-operativsystemet. Följaktligen innebär Windows Server 2008 R2:s fjärrskrivbordstjänster också en liten revolution för fjärrstyrd eller fjärranvändning av Windows-program, där alla grundläggande funktioner i terminaltjänsterna, förutom ett antal nya funktioner, också ingår i fjärrskrivbordstjänsterna i den följande versionen.

Denna césura framgår också tydligt av att de centrala funktionerna byter namn på "Terminal" mot "Remote". Det var inte bara de tidigare Terminal Services (TS) som sådana som bytte namn till Remote Desktop Services för Release 2, utan även deras enskilda komponenter: Terminal Services RemoteApp heter nu bara RemoteApp, Terminal Services Gateway blir Remote Desktop Gateway och Terminal Services Session Broker heter nu Remote Desktop Connection Broker.

Fördelar med klientåtkomstlicenser för Windows RDS 2008 R2

Syftet med Windows fjärrskrivbordstjänster är i första hand att göra det möjligt för användare att använda typiska Windows-program på olika slutenheter (klienter), oavsett vilket operativsystem de är baserade på. Själva Windows-programmet körs alltid på fjärrskrivbordsservern som användaren är ansluten till via CAL med hjälp av RDP-protokollet (Remote Desktop Protocol).

Terminalservern tillhandahåller alltså alla program och dessa körs också på den. I stället för en Windows-dator behöver användaren alltså bara en enkel dator - även kallad ThinClient eller ZeroClient - som bara behöver kunna upprätta en anslutning till terminalservern och logga in där, samt en licens för klientåtkomst. Serverns datorkraft är tillgänglig för alla arbetsstationer, vilket innebär att de faktiska arbetsstationernas prestanda inte spelar någon roll.

Med Remote Desktop Services har särskilt administratörer många fördelar: Förutom den centraliserade administrationen av operativsystemavbildningar, som gör det möjligt att erbjuda individuella tjänster, innebär detta också ett betydligt enklare underhåll, eftersom uppdateringar och ytterligare programvaror inte behöver installeras på alla slutenheter.

Säkerheten i företaget ökar också om användarna endast kan använda de tillhandahållna tjänsterna på distans. Sist men inte minst minskar RDS för Windows Server 2008 R2 också driftskostnaderna, eftersom äldre modeller kan fortsätta att användas i stället för nya dyra datorer.

Nya funktioner och förbättringar i Windows Fjärrskrivbordstjänster 2008 R2

Terminaltjänsterna i Windows Server 2008 har redan utökats avsevärt med komponenterna RemoteApp, TS Web Access och TS Gateway, men Remote Desktop Services 2008 R2 fokuserar på skrivbordsvirtualisering, som spelar en allt viktigare roll i företagen.

Befintliga verktyg i Terminal Services har optimerats i 2008 R2-versionen, men framför allt har nya funktioner lagts till: de nya scenarierna för virtuell skrivbordsinfrastruktur tillhandahålls också via RDS.

Genom att tilldela virtuella IP-adresser kan varje session i nätverket definieras unikt. En annan ny funktion är möjligheten att göra skrivbord tillgängliga för användare via Hyper-V i en virtuell miljö.

Alla komponenter i Windows RDS 2008 R2 i en överblick

Följande funktioner och verktyg utgör tillsammans Fjärrskrivbordstjänsterna i version 2008 R2:

  • RDSH (Remote Desktop Session Host) tillhandahåller sessionsbaserad session för respektive skrivbord eller RemoteApp-program för användare som har en klientåtkomstlicens.
  • Remote Desktop Connection Broker (RDCB) ansluter en användares fjärrskrivbord till respektive server i ett företag. Vid ett avbrott återansluter Connection Broker användaren till den ursprungliga sessionen och bevarar de program som kördes under sessionen.
  • Fjärrskrivbordsgateway (RD Gateway) ansluter till virtuella skrivbord och RemoteApp-program via Internet.
  • RDVH (Remote Desktop Virtualisation Host) stöder virtuella skrivbord i VDI-miljöer (Virtual Desktop Infrastructure).
  • Remote Desktop Web Access (RDWA) ger tillgång till program via startmenyn i Windows 7 eller Windows 8.
  • Remote Desktop Licensing (RDS-CAL) hanterar licenser för tillhandahållande av RDS.

Varför behövs klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster?

För att kunna använda terminaltjänsterna i Windows 2008 eller fjärrskrivbordstjänsterna i Windows Server 2008 R2 som användare behöver du en klientåtkomstlicens - den finns antingen som en användarlicens eller en enhetslicens.

Windows Server-operativsystemen innehåller vanligtvis endast två fjärråtkomsträttigheter för administratörer. Dessa är endast avsedda för att administrera servern och tillhandahålla tjänster, de får inte användas för att få tillgång till de faktiska fjärrskrivbordstjänsterna som användare i en session. Dessa klientåtkomstlicenser måste köpas separat: för enskilda användare eller för den slutenhet som används för att komma åt dem. Remote Desktop Licensing RDS-CAL, som nämns ovan, kontrollerar att rätt licensering följs.

Licensiering av RDS 2008/R2 med användar- och enhets-CAL:er

Som nämnts ovan finns det två olika typer av licenser för klientåtkomst för användning av Windows Remote Desktop Services 2008 och 2008 R2: Användar-KAL:er och Enhets-KAL:er. Skillnaden mellan de två typerna är att en användarlicens är en enskild användare och att en enhetslicens är en enskild enhet.

Det bör noteras att det inte är tillåtet att senare överföra tillträdeslicensen till en annan användare eller en annan enhet, och att det inte heller är möjligt att använda den på annat sätt än vad som fastställts för de två licenstyperna - användar-CAL som enhets-CAL och vice versa -.

CAL för användare för RDS 2008 R2

En användarlicens ger en enskild användare rätt att använda RDS, alltid oberoende av vilken terminal som han eller hon använder för detta ändamål. User CAL fungerar också oberoende av var användaren befinner sig - oavsett om den sitter vid en stationär dator på kontoret eller om fjärråtkomst sker via en bärbar dator på hemmakontoret eller på resande fot.

CAL för enheter för RDS 2008 R2

En CAL för en enhet är permanent bunden till en specifik slutenhet, oavsett om det är en stationär dator på kontoret eller en bärbar dator osv. Detta innebär att alla användare som är behöriga att använda den licensierade slutenheten också kan få tillgång till Fjärrskrivbordstjänster via den.

Viktig anmärkning om kombinationen av klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare

Medan kombinationen av klientåtkomstlicenser för användare och enheter inte är något problem med klientåtkomstlicenser för Windows Server CALs är det tekniskt sett inte lätt att implementera detta med klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster. Detta beror främst på att en CAL för RDS-enheter fysiskt tilldelas slutenheten, medan en CAL för användare tilldelas en användare i Active Directory.

Version Kompatibilitet för klientåtkomstlicenser för RDS 2008 och 2008 R2

Som tidigare nämnts är Windows Server 2008 R2 en fristående version av Microsoft Server-systemprogramvaran. Medan andra Microsoft Server-programvaror inte tillåter användning av en specifik version med en klientåtkomstlicens för en lägre version (uppgradering), ger en CAL för RDS 2008 dig också tillgång till fjärrskrivbordstjänsterna version 2008 R2. För mer information kan du också kontakta Wiresoft Chat.

Komplettera ditt behov av CAL:er för Remote Desktop Services 2008 och 2008 R2 med Wiresoft

Med de praktiska enskilda licenserna för User and Device CALs för Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2 och Version 2008 hos Wiresoft kan du dra nytta av våra särskilt förmånliga slutpriser. Alla Microsoft-produkter som erbjuds i Wiresoft Online Shop är originalprogramlicenser från Europa som vi officiellt har förvärvat från företagen. De är oanvända och fullt funktionsdugliga och har kontrollerats noggrant av Wiresoft för äkthet.

Många kunder uppskattar redan fördelarna med att köpa CALs för Remote Desktop Services från Wiresoft. Kontakta oss för mer information om din skräddarsydda licensiering.