Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL
Köp begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2012 För att kunna använda de funktioner som finns i både Microsoft Windows Server 2012 och 2012 R2-versionerna - som finns tillgängliga från Wiresoft i standard- och...
115,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL
Köp begagnade klientåtkomstlicenser för enheter för Microsoft Windows Server 2012 För att kunna använda båda funktionerna i Microsoft Windows Server 2012-versionerna - som Wiresoft erbjuder i utgåvorna Standard och Datacenter - krävs en...
115,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL
Köp en begagnad klientåtkomstlicens för Microsoft Windows Server 2012 R2 För att kunna använda de tjänster som är tillgängliga i Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard och Datacenter-utgåvorna krävs en motsvarande klientåtkomstlicens...
115,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL
Köp begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2012 R2 För att kunna använda de funktioner som finns i Microsoft Windows Server 2012 R2 - som Wiresoft tillhandahåller i utgåvorna Standard och Datacenter - krävs förutom...
115,90 kr *

Dra nytta av Windows Server 2012 / 2012 R2

Windows Server 2012 R2 erbjuder en rad fördelar som stöder mobilt arbete i molnet och förbättrar administrationen av data och användare. Dessa inkluderar:

Flexibelt teamarbete med en CAL för Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 erbjuder en idealisk serverplattform för produktivt och effektivt teamarbete. Genom att göra relevanta data tillgängliga även för mobila enheter som har en motsvarande åtkomstlicens och genom omfattande virtualiseringsteknik gör Windows Server 2012 R2 det möjligt att arbeta flexibelt och samtidigt säkert från olika platser. Windows Server 2012 R2 förenklar hanteringen av dokument samt möten och kontakter och möjliggör därmed ett smidigt arbetsflöde.

Njut av molnets fördelar med Windows Server 2012 R2

Med Windows Server 2012/R2 kan molnbaserade applikationer och onlinetjänster användas ännu mer effektivt och produktivt än tidigare. Alla viktiga nätverkskomponenter kan anslutas till varandra - för optimal och samtidigt säker dataöverföring. Med en CAL för användare eller en CAL för enheter kan användarna när som helst få tillgång till de serverfunktioner som de behöver på jobbet.

Administratörer sparar tid med automatiserade hanteringsfunktioner, och stilleståndstiderna minskar också. Och med Server Manager är det möjligt att administrera Windows-webbservern från praktiskt taget var som helst utan att förlora överblicken.

Översikt över fördelarna med Windows Server 2012 R2

  • Högre virtualisering med Hyper-V genom starkare molnanslutning
  • Säkerhetskopiering av data med Microsoft Windows Azure i Azure Cloud
  • PowerShell 3.0 möjliggör effektiv hantering av systeminställningar
  • SMB 3.0 ger ännu snabbare åtkomst till filer
  • SSD- och SATA-diskar kan kombineras i lagringspooler och delas i
  • Högre tillgänglighet med Resilient File System (ReFS)
  • Modernt användargränssnitt, optimerat för pekskärmar
  • Effektivare arbetsledare genom effektivare processer

Microsofts licenssystem

Samtidigt med lanseringen av Windows Server 2012 R2 och andra mjukvaruutgåvor för servrar har Microsoft uppdaterat sin licensmodell. Beroende på utgåvan skiljer Microsoft nu mellan licensiering per kärnor, för vilka inga ytterligare åtkomstlicenser krävs, och licensiering per server plus ett företagsberoende antal klientåtkomstlicenser (CAL:er). Detta beräknas utifrån summan av de användare eller slutenheter (PC, bärbar dator osv.) som ska ha åtkomstbehörighet. Det finns därför ett val mellan att licensiera en enskild person eller en enskild enhet - det kallas User CAL eller Device CAL.

Licensiering med klientåtkomstlicenser är inte tillgänglig för alla serverutgåvor; i regel kan enheter eller användare förses med klientåtkomstlicenser beroende på serverprogramvarutypen för respektive standardutgåva (utöver det andra alternativet med kärnbaserad licensiering).

Bakgrunden till Microsofts licensmodell är att de enskilda serverutgåvorna har olika skalbarhet. Detta återspeglar företagens och organisationernas olika krav på serverprogrammens prestanda och omfattningen av de funktioner och egenskaper som används.

Den variant av rättighetstilldelning med åtkomstbaserade klientlicenser som förklaras här är den mer fördelaktiga lösningen för mindre och medelstora företag - förutsatt att de endast använder standard- eller grundfunktionerna i en serverversion - än licensiering enligt kärnor, där beräkningskraften hos de maskiner som används i företaget används som grund för att beräkna licenskostnaderna.

Köp användar- och enhets-CALs för Windows Server 2012 och 2012 R2 till ett rimligt pris från Wiresoft

För laglig användning av respektive funktioner och tjänster i en Windows Server 2012- eller Server 2012 R2-utgåva (Standard- eller Datacenter Edition Server 2012 R2 är tillgänglig från Wiresoft) måste ett motsvarande antal Client Access Licences köpas. Detta beror på att Microsofts licensmodell skiljer licensen för implementering av en serverprogramvara från licensen för användning av en användare eller en slutenhet. Varje användare i ett företag eller en organisation som vill få tillgång till funktionerna i en Windows-serverprogramvara från 2012- och 2012 R2-utgåvorna behöver därför en klientåtkomstlicens.

En CAL är alltid en enskild licens som endast ger användaren eller den slutenhet som är utrustad med den tillgång till den licensierade Windows Server-versionen. Detta förhindrar att andra enheter eller användare som inte har en motsvarande klientåtkomstlicens får tillgång till servertjänster och data. Detta gör det möjligt för företag att skydda sina känsliga uppgifter särskilt mot obehöriga anställda eller främlingar. Klientåtkomstlicensen erbjuder därför också en högre säkerhetsnivå.

Skillnader mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Windows Server 2016 / 2016 R2

Microsofts licensmodell skiljer mellan användarbaserade klientåtkomstlicenser och enhetsbaserade klientåtkomstlicenser. Denna distinktion mellan en licens för slututrustning och en användarlicens har fördelen att den ger en flexibel och samtidigt behovsbaserad tilldelning av rättigheter i ett företag. När en åtkomstlicens har tilldelats en specifik användare eller slutenhet kan den inte överföras till en annan användare eller slutenhet. På samma sätt är det omöjligt att licensiera en enhet med en användar-CAL eller vice versa. Å andra sidan kan båda typerna av licenser kombineras för åtkomst till Windows-servern i ett företag.

Hos Wiresoft hittar du både Client Access-licenser för 2012 R2-serverversionen, som också är tillgänglig till ett rimligt pris: både som användarrelaterade och enhetsrelaterade individuella licenser. Beslutet om vilken licensvariant som är att föredra kan påverkas av de faktorer som beskrivs nedan.

CAL för användare för Windows Server 2012 och 2012 R2

En (1) användar-CAL för Windows Server 2012/R2 ger tillgång till serverfunktionerna för exakt en (1) användare. Licensen för användarklientåtkomst är inte bunden till exakt en enhet, utan den licensierade användaren kan få åtkomst till servern med olika enheter.

Användar-CAL har således fördelen att den ger flexibel tillgång till servern från helt olika platser - stationära eller mobila: antingen från en dator på arbetsplatsen i företaget ELLER från en mobil slutenhet (t.ex. bärbar dator eller surfplatta) - på arbetsplatsen, på hemmakontoret eller på en annan plats som är Windows-kompatibel. Med en User CAL är det därför möjligt att använda Windows Server 2012-versionerna oavsett var du befinner dig.

CAL för enheter för Windows Server 2012 och 2012 R2

En CAL för Windows Server är däremot en ren enhetsrelaterad åtkomstbehörighet. I stället för en person får endast en (1) slutenhet åtkomsträttigheter till Windows-servern. Återigen är typen av enhet irrelevant så länge den är Windows-baserad: Funktionerna i Windows Server 2012 eller 2012 R2 kan användas med alla datorer ELLER bärbara datorer eller surfplattor som har beviljats åtkomsträttigheter via CAL för enheter. Det spelar ingen roll om slutenheten används lokalt, i ett företag eller mobilt. Varje anställd som har tillgång till den kan därför också automatiskt få tillgång till den licensierade servern med CAL för enheten. Detta är särskilt fördelaktigt om flera användare delar på en terminal.

Beslut om att välja mellan en CAL för en enhet eller en CAL för en användare

När man köper licenser för klientåtkomst beror beslutet om licenstyp - Device CAL eller User CAL - på vilken typ av användning av servertjänsterna som dominerar i företaget, så att man kan spara kostnader för licensiering.

Om majoriteten av de anställda använder Windows-servertjänsterna lokalt från företagets arbetsstation, t.ex. på projektbasis eller i skiftarbete, är det billigare att utrusta dem med klientåtkomstlicenser för enheter.

Om de anställda å andra sidan har tillgång till servern från olika slutenheter - inte bara stationära utan även mobila, på företaget, på resande fot och på hemmakontoret - är det också mer fördelaktigt att utrusta med User CALs när det gäller priset.

Under vissa omständigheter ger kombinationen av klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare för Windows Server de bästa fördelarna. Som redan nämnts kan CAL-formen inte ändras.

Köp klientåtkomstlicenser för enheter och användare för Windows Server 2012 och 2012 R2 till ett rimligt pris på Wiresoft

Wiresoft ger omfattande rådgivning om dina individuella krav på licenser för användar- och enhetsåtkomst och erbjuder både CAL:s för Windows Server 2012 och 2012 R2 som enskilda licenser till särskilt förmånliga priser. Med oss kan du därför täcka eller komplettera dina individuella behov av CALs för Windows Server på ett helt flexibelt sätt och dessutom spara pengar. Kontakta oss om du har några frågor om din licensiering med klientåtkomstlicenser för enheter och användare för Microsoft Server 2012 och efterföljande version 2012 R2.

De Microsoft Server Client Access-licenser som finns tillgängliga från Wiresoft är Microsofts originalprodukter och oanvända europeiska versioner av klientåtkomstlicenser för enheter eller användare. Vi har lagligt förvärvat dem från företag och noggrant kontrollerat deras äkthet. Som Wiresoft-kund har du en prisfördel jämfört med nya produkter. Många av våra kunder drar redan nytta av de ekonomiska fördelarna med att köpa licenser från Wiresoft. Om du vill ha mer information om vårt utbud av klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 samt andra Microsoft Server-utgåvor är du välkommen att kontakta oss.