Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2014 STANDARD
SQL Server 2014 Standard Microsoft SQL Server 2014 är en stor produktversion med många nya funktioner: Tillförlitlighet för affärskritiska applikationer med högre tillgänglighet, blixtsnabba frågor och avancerade säkerhetsfunktioner för...
3 796,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENTERPRISE
SQL Server 2014 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 är en molnbaserad informationsplattform som hjälper organisationer att frigöra banbrytande insikter i hela organisationen och snabbt skapa lösningar och sprida data lokalt och i ett...
50 839,90 kr *

Arbeta effektivt med SQL Server 2014 Services

SQL Server-systemet består av flera komponenter, som Microsoft kallar Services, och som underlättar både den omfattande tillämpningen av funktioner och administrationen. SQL Server 2014 innehåller följande serverkomponenter:

  • Databasmotor
  • Analysverktyg
  • Rapporteringstjänster
  • Integrationstjänster
  • Tjänster för masterdata

Databasmotor för SQL Server

Databasmotorn eller databasmodulen i SQL Server tillhandahåller de grundläggande funktionerna för SQL Server 2014. Dessa omfattar behandling samt lagring, replikering och säkerhetskopiering av data. Databasmodulen innehåller också olika verktyg för administration och tillhandahållande av relations- och XML-data samt en DQS-server (Data Quality Services), som också fungerar tillsammans med integrationstjänsterna.

Analysverktyg

Den här analyskomponenten i Microsoft SQL Server 2014 Standard innehåller en rad verktyg med vilka användare kan skapa och hantera OLAP-förfrågningar (Online Analytical Processing), t.ex. för trendanalyser, försäljningsprognoser, budgetberäkningar eller finansiella rapporter. Detta omfattar även datautvinningsprogram för statistiska beräkningar för att identifiera trender eller mönster i de analyserade uppgifterna.

Rapporteringstjänster

Rapporteringstjänsterna i SQL Server 2014 gör det möjligt att skapa rapporter i många olika former: antingen som en matris, ett diagram eller i fri form. Dessa rapporter kan också hanteras och distribueras enkelt och effektivt. Rapporteringstjänsterna är också en utbyggbar plattform för att utveckla egna rapporteringsprogram.

Integrationstjänster

Med integrationstjänsterna (SSIS) tillhandahåller SQL Server 2014 en grupp grafiska verktyg och programmerbara objekt som används för att flytta, kopiera eller omvandla data. Med de fasta roller som finns tillgängliga i SSIS-katalogdatabasen är integrationstjänsterna en stor lättnad, särskilt för administratörer.

Tjänster för masterdata

Master Data Services (MDS) är en effektiv och säker lösning för hantering av domäner, kunder, konton och produkter, samtidigt som transaktionernas säkerhet garanteras. För detta ändamål kan MDS-dataversioner användas för att hantera hierarkier och affärsregler. Ett särskilt tilläggsprogram för Excel stöder också masterdatatjänsterna.

Viktiga nyheter med SQL Server 2014 - för optimerad dataanalys

Microsoft SQL Server 2014 ger användarna en molnanpassad informationsplattform som erbjuder ett antal viktiga verktyg och funktioner med vilka företag kan tillhandahålla tillförlitliga lösningar och applikationer för molnet. Dessa inkluderar OLTP-funktioner i minnet samt Column Store Index och StreamInsight, som också stöder hybridmolnstrategin med SQL Azure, som beskrivs närmare nedan.

SQL Server Data Tools för Business Intelligence

Ytterligare innovationer i SQL Server 2014 är, förutom hög tillgänglighet och skalbarhet, de nya SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT). BI-projektmallarna stöder Visual Studio 2013 samt Analysis Services, Integration Services och Reporting Services.

In-Memory-teknik med OLTP i Enterprise Edition

I den nya SQL-versionen är det integrerade in-memory OLTP (Online Transaction Processing) särskilt anmärkningsvärt i Enterprise Edition. Den här funktionen - som Microsoft har tillkännagivit som "Project Hekaton" - är en riktig turbo som bidrar till den betydande prestandaförbättringen i SQL Server 2014. Detta är en minnesdatabas som stöder OLTP-arbetsbelastningar som är inbyggda i Microsoft SQL Server 2014. In-memory OLTP kompletterar de funktioner i minnet som redan finns tillgängliga för datalager och business intelligence.

De minnesresidenta OLTP-funktioner som Hekaton erbjuder ökar prestandan hos SQL Server-applikationer utan ytterligare optimering. Hekaton finns endast i Enterprise-versionen, så företag som värdesätter snabb prestanda bör välja denna version.

Minnesoptimerade xVelocity ColumnStore-index och AlwaysOn-tillgänglighetsgrupper

Endast i Enterprise-utgåvan finns också de uppdaterbara ColumnStore-indexen, med vilka data kan lagras, hanteras och hämtas i ett kolumnbaserat dataformat.

Sist men inte minst erbjuder SQL Server 2014 AlwaysOn Availability Groups som stöder upp till 8 sekundära repliker, inklusive 2 synkrona sekundära repliker.

Microsoft SQL Server 2014 - Systemkrav

Minst 1 GB RAM-minne, rekommenderat 4 GB eller mer

Processor: minst 1 GHz för 32-bitarssystem eller 1,4 GHz för 64-bitarssystem, 2 GHz rekommenderas

Hårddiskutrymme: minst 6 GB, även beroende på installerade SQL Server 2014-komponenter

Operativsystem: Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 i 32-bitars- respektive 64-bitarsversioner

Windows SQL Server 2014-utgåvor och licensiering hos Wiresoft

SQL Server 2014 erbjuds av Wiresoft i två huvudutgåvor som tillgodoser organisationers och enskilda personers olika krav på funktioner och prestanda:

  • Enterprise Edition av SQL Server 2014 är särskilt lämplig för verksamhetskritiska applikationer som kräver hög prestanda i minnet och säkerhet samtidigt som hög tillgänglighet upprätthålls.
  • Standardutgåvan av SQL Server 2014 erbjuder redan omfattande funktioner för mellanliggande applikationer och datalagring i datalager (datamarkörer).

Microsofts nya licensmodell för SQL Server 2014

Microsofts nya så kallade licensmått gäller även SQL Server version 2014.

Detta definierar, beroende på serverutgåvan, vilka licensalternativ som erbjuds för att använda SQL-programvaran.

I de äldre Microsoft-serverversionerna spelade det tidigare ingen roll hur många kärnor en processor hade. Nu är deras antal dock grunden för att definiera licenskraven för vissa SQL Server-utgåvor. Orsaken till detta är det ökade antalet kärnor, vilket ytterligare ökar processorns prestanda och därmed också de växande arbetsbelastningarna. Kärnlicensering motsvarar alltså på ett sätt den högre skalningen av prestanda.

Standardutgåvan av SQL Server version 2014 är - till skillnad från andra utgåvor, t.ex. Enterprise - inte bara tillgänglig som licens för två kärnor, utan även med licens per server/CAL. Microsoft tar därmed hänsyn till mindre och medelstora företags lägre krav på tjänsternas prestanda och skalbarhet. På så sätt kan de också dra nytta av prestandan och molnfunktionerna i SQL Server 2014 och använda sig av det vanligtvis billigare licensalternativet Server & CALs.

För att ta reda på vilken licensform för SQL Server 2014 Standard Edition som är lämpligast för ditt företag eller din organisation bör du därför fastställa och analysera den typiska arbetsbelastningen och på grundval av detta välja lämplig utgåva eller, i fallet Standard, rätt licensform. Detta beror också på antalet anställda och den virtualisering av tjänster som krävs. Även om server/CAL-licensiering ofta är det mest kostnadseffektiva alternativet kan det i vissa fall vara fördelaktigt att välja licensiering per kärnor. Nedan hittar du en kort förklaring av de två licensalternativen för SQL Server 2014. Om du har några frågor om vilken form som är mest fördelaktig för ditt företag eller dina krav är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Licensiering av SQL Server Version 2014 med 2-kärniga paket

Enligt Microsoft baseras den kärnbaserade licensen för SQL Server 2014 på följande kriterier: En licens för en enda kärna är alltid giltig för två kärnor - i stället för en licens per processor som tidigare. Microsoft har dock infört ett ytterligare kriterium så att det enda antalet kärnor per processor inte motsvarar det antal kärnlicenser som krävs, utan att följande gäller: Det minsta antalet kärnor är alltid 16, oavsett om en motor är utrustad med färre kärnor eller inte.

Du måste alltså alltid köpa minst 16 kärnlicenser, dvs. 8 paket med 2-kärniga licenser. Ytterligare licenser i form av klientlicenser behövs då inte. Motorer med ett lägre antal kärnor än 16 kan därför inte licensieras till ett lägre pris.

Server/CAL-licensiering för SQL Server 2014 Standard

Vid licensiering med en serverlicens plus klientåtkomstlicenser (CAL) krävs dessa två komponenter: Servern behöver först en egen licens för SQL Server Edition 2014 Standard. Detta inkluderar även administratörsrättigheter, men för att en anställd ska kunna använda servertjänsterna och -funktionerna måste han eller hon ha en extra licens för klientåtkomst. Här kan du välja mellan CAL för en användare eller för en slutenhet - det kallas User eller Device CAL. Båda är också tillgängliga från Wiresoft till ett specialpris.

Microsoft SQL Server 2014 till ett förmånligt pris hos Wiresoft

Hos Wiresoft kan du få SQL Server 2014 i både Standard- och Enterprise-utgåvorna som originallicenser från Microsoft. Du drar särskilt nytta av den prisfördel som Wiresoft ger dig för dessa och andra Microsoftprogramlicenser. Alla Microsoft-produkter som erbjuds är oanvända licenser som kommer från europeiska företag, kan användas till 100 % - och har förvärvats helt lagligt av oss. Enligt EG-domstolens beslut är det nämligen tillåtet att sälja eller köpa vidare programvaruprodukter, t.ex. serverlicenser. Det innebär att du kan vara säker på att du köper ett fullt fungerande licenspaket från Wiresoft, som vi har kontrollerat noggrant för att säkerställa äktheten. Många kunder litar på Wiresofts utbud av licenser och den expertrådgivning som vi erbjuder. Kontakta oss gärna om du har några frågor om din specifika licensiering av Microsoft SQL Server 2014.