Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask

Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten.

Till

Wiresoft Ltd & Co KG
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main
Tyskland
E-post: [email protected]Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Konsumentens/konsumenternas underskrift (
endast vid papperskommunikation)


_________________________Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt