Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
CAL:er för fjärrskrivbord till tjänster Windows Server 2012 / R2 köpas begagnade För att kunna komma åt Windows Server 2012 eller R2 via Remote Desktop Services behöver varje användare en separat klientåtkomstlicens, RDS User CAL. Det...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) RDS är ett enkelt sätt att ge anställda i din organisation ett säkert sätt att få tillgång till företagsdata. Remote Desktop Services ersätter äldre terminalservrar och erbjuder...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 (RDS) Dataskydd är en ständigt återkommande fråga när det gäller hantering av kunduppgifter i ett företag. Om ditt företag har mycket känsliga kunddata kan det vara svårt att på ett säkert...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Köp Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
308,90 kr *

Översikt över serverarkitekturen för Remote Desktop Services 2012

Fjärrskrivbordstjänster version 2012 innehåller följande komponenter:

 • Anslutningsmäklare för fjärrskrivbord (RDCB)
 • Värd för fjärrskrivbordssession (RDSH)
 • Gateway för fjärrskrivbord (RD Gateway)
 • Webbåtkomst till fjärrskrivbord (RDWA)
 • Värd för virtualisering av fjärrskrivbord (RDVH)
 • Licensiering av fjärrskrivbord (RDS-CAL)

Nedan finns en kort förklaring av de enskilda serverkomponenterna.

Anslutningsmäklare för fjärrskrivbord

Med hjälp av Remote Desktop Connection Broker kan klientdatorer som har en klientåtkomstlicens få tillgång till alla serverbaserade skrivbord och funktioner genom att upprätta en anslutning mellan dem och de virtuella maskinerna och terminalserverskrivborden i datacentret.

RDCB:s uppgifter omfattar kontroll av användardata, hantering av skrivbordsavbildningar och tilldelning av en användare till ett fjärrskrivbord samt lastbalansering av motsvarande servrar.

Connection Broker använder en lokal databas eller - med lämplig konfiguration - en SQL-databas.

Värd för fjärrskrivbordssession

RDSH (Remote Desktop Session Host) är en specifik roll i Remote Desktop Services. Den tillhandahåller respektive program eller skrivbord som flera användare som har en CAL har tillgång till parallellt i separata sessioner. För virtualisering av skrivbord har sessionsvärden ytterligare en funktion som innebär att den lägger sig i omdirigeringsläge mellan klienterna och RD Connection Broker.

Windows Server 2012 RDS är det också möjligt att skapa så kallade samlingar av användargrupper som organiserar de olika värdresurserna (nyckelord: lastbalansering).

Gateway för fjärrskrivbord

Via Fjärrskrivbordsgateway - en annan roll i Windows Server 2008 R2 - kan användare som är auktoriserade av CAL säkert få tillgång till sessions- eller virtualiseringsvärdar i det interna företagsnätverket via Internet från alla slutenheter som kan göra det. Både sessionsbaserade och virtuella skrivbord samt enskilda program (RemoteApps) kan nås via skrivbordsgatewayen. Kommunikationen mellan slutenheten och gatewayen sker via Remote Desktop Protocol (RDP), som är tunnlad via HTTPS. Verktyget RD Gateway Manager kan också användas för att definiera policyer för anslutningsbehörighet (CAP) för enskilda användare.

Webbåtkomst till fjärrskrivbord

Webbåtkomst till fjärrskrivbord styr åtkomsten till ett fjärrskrivbord eller virtuellt skrivbord via Start-menyn eller en webbläsare. Remote Desktop Web Access skapar filen för Remote Desktop Protocol som klienten använder för att få tillgång till företagets infrastruktur via webben.

I Windows Server 2008 R2 finns också den så kallade RemoteApp-programfiltreringen per användare, med vilken en licensierad användare får ett personligt, dvs. begränsat, utbud av program.

Värd för virtualisering av fjärrskrivbord

RD Virtualisation Host i Microsoft RDS 2012 R2 stöder scenarier för Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Två typer av virtuella skrivbord stöds: Personliga virtuella skrivbord, som tilldelas specifika användare, eller skrivbordspooler, som mer liknar arbetsstationer som används av olika användare. Med RDVH kan Windows-baserade program också lagras med Hyper-V.

Licensiering av fjärrskrivbord

För att kunna använda fjärrskrivbordstjänster krävs vanligtvis en licensserver. Licensering av fjärrskrivbord hanterar de licenser som krävs i RDS-infrastrukturen. Om en klient behöver en åtkomstlicens (RDS CAL) begär sessionshosten denna från licensservern så att slutenheten kan få åtkomst till sessioner eller virtuella skrivbord, förutsatt att en motsvarande CAL finns tillgänglig.

Använda Fjärrskrivbordstjänster 2012 / 2012 R2 med en klientåtkomstlicens

Om du har köpt en utgåva av Microsoft Server version 2012 eller R2 - tillgänglig från Wiresoft - ingår två åtkomstlicenser för administratörer från fabrik. Dessa får dock endast användas för administrativa uppgifter, men de ger inte någon användare eller slutenhet rätt att få fjärråtkomst till Fjärrtjänsterna. För att kunna använda dessa tjänster behöver en klient därför en av de två tillträdeslicenserna - antingen en användarlicens eller en enhetslicens. En av de två CAL:erna krävs också, även om användarprogramvara från tredje part används.

Hos Wiresoft hittar du förmånliga erbjudanden på användar- och enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för både Windows Server 2012 och 2012 R2. Med en CAL för ett av de två serversystemen kan användarna också få tillgång till äldre versioner (nedgradering), men det är inte tillåtet eller möjligt att använda tjänsterna i en högre serverversion (uppgradering). Med en CAL för Microsoft Server 2012 kan användarna å andra sidan också få tillgång till 2012 R2-versionen.

De viktigaste funktionerna i RDS för Windows Server 2012 R2 RDS CALs

2012 års version av Windows Desktop Services erbjuder också följande ytterligare nyckelfunktioner:

 • Omfattande stöd för flera monitorer
 • Enhetlig hantering av RemoteApp och RD Web Access
 • Skalbar anslutningsmäklare för sessionsdatorer och VDI-datorer
 • Omfattande kompatibilitet med ett stort antal andra tillämpningar
 • Optimerad bitmappacceleration för 3D-applikationer och medieinnehåll baserat på Microsoft Silverlight och Flash
 • Stöd för ljudinspelningar och flöden

CAL:er för användare och CAL:er för enheter för åtkomst till RDS 2012/R2-versioner

Som redan nämnts erbjuder Microsoft två olika typer av klientåtkomstlicenser för Windows Remote Desktop Services 2012 och 2012 R2: Användar-KAL:er och Enhets-KAL:er. De skiljer sig åt genom att i det första fallet är användaren licensierad och i det andra fallet är det enheten som är licensierad. Med en av de två CAL-typerna får endast en enskild användare eller en enskild enhet tillgång till fjärrskrivbordstjänsterna. Det är inte tillåtet att senare överföra tillträdeslicensen till en annan användare eller en annan enhet. Det är inte heller möjligt att växla mellan de två licenserna - från User CAL till Device CAL och vice versa.

Med User CAL får en enskild användare tillstånd att använda RDS, oavsett vilken slutenhet han eller hon använder för detta ändamål. Med en User CAL kan du alltså få tillgång till servertjänsterna i Windows Server 2012 och 2012 R2 från vilken Windows-aktiverad enhet som helst. Det spelar ingen roll om det handlar om en stationär dator vid en arbetsstation på kontoret eller en annan slutenhet, t.ex. en bärbar dator på hemmakontoret eller en bärbar dator som används på resande fot.

En Device CAL är däremot en enhetsrelaterad licens som permanent tilldelas en specifik enskild enhet. Detta kan vara inte bara en stationär dator på kontoret utan även en bärbar dator - oavsett vem som använder den. Detta innebär att alla användare som är behöriga att använda den licensierade slutenheten kan använda den för att få tillgång till de fjärrskrivbordstjänster som tillhandahålls för den. Enhets-CAL krävs också när du konfigurerar en arbetsgruppsserver, mer om detta nedan.

Eftersom det i de flesta företag eller organisationer sällan finns bara ett av de två sätten att använda fjärrskrivbordstjänsterna i Windows Server 2012 eller 2012 R2, rekommenderas det att köpa en kombination av klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter. Om du har några frågor om dina individuella CAL-krav för Microsoft Remote Desktop Services 2012, tveka inte att kontakta oss - vi kan sätta ihop ett skräddarsytt licenspaket för dig - inklusive ett förmånligt erbjudande.

Konfigurera RDS för Windows Server 2012 på en arbetsgruppsserver

Generellt sett kan alla kompatibla RDS-licensservrar även hysa licenser från tidigare versioner av Fjärrskrivbordstjänster, så en Windows 2012 R2 RDS-licensserver kan använda alla versioner upp till Windows Server 2012 R2, men inte en högre version av Fjärrskrivbordstjänster.

Om du tänker konfigurera Fjärrskrivbordstjänsten på en arbetsgruppsserver måste du använda Windows PowerShell för att hantera rolltjänsterna. Du bör också notera: För detta måste du använda en enhetskalkyl i stället för en användarkalkyl. Det finns också skillnader i fråga om klientåtkomstlicenser för användare. Följande lista ger en översikt över alla skillnader mellan de två CAL-typerna:

Enhet CAL

 • En RDS Device CAL är fysiskt tilldelad enheten.
 • CAL för RDS-enheter spåras av licensservern, oavsett medlemskap i Active Directory
 • Upp till 20 % av CAL:erna i RDS kan återkallas
 • En tillfällig RDS CAL är giltig i mellan 52 och 89 dagar

Användar-CAL

 • En CAL för RDS-användare tilldelas en enskild användare i Active Directory
 • Den här klientåtkomsten för användare spåras av licensservern och kan inte spåras inom en arbetsgrupp
 • RDS User CALs kan inte återkallas och är inte tillfälligt tillgängliga
 • RDS User CALs kan överbelastas

Dessa uppgifter kan komma att ändras eller uppdateras av Microsoft vid behov.

Behovet av klientåtkomstlicenser för Microsoft RDS 2012 upphör med Wiresoft

Spara pengar genom att köpa CAL:er för en enskild användare och en enhet för Microsoft Remote Desktop Services 2012 och 2012 från Wiresoft! Vårt utbud av klientåtkomstlicenser för den aktuella Windows Server-programvaran gör det möjligt för dig att komplettera din befintliga licensiering med klientåtkomstlicenser eller att uppgradera till en högre version. Hos Wiresoft drar du särskilt nytta av de billiga individuella licenserna, där du bara köper exakt så många klientlicenser som du faktiskt behöver. Alla Microsoft-produkter som vi erbjuder är originallicenser från det europeiska området. De är oanvända och kommer från företag som enligt lag har tillstånd att sälja dem vidare. De har testats av Wiresoft för äkthet och full funktionalitet. Många Wiresoft-kunder kan bekräfta fördelarna med att köpa CALs för Remote Desktop Services 2012 från oss. Kontakta oss för mer information.