Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - den senaste versionen av Microsofts mångsidiga visualiseringsprogram Microsoft Visio 2021 är den senaste versionen av den professionella programvaran för visualisering av ett stort antal processer och diagram -...
3 175,90 kr *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - den senaste versionen av Microsofts praktiska program för att skapa diagram och teknisk design Microsoft Visio 2021 är den senaste versionen av den mångsidiga visualiseringsprogramvaran som kan användas för att...
1 649,90 kr *

Visio 2021 Standard Edition täcker redan alla krav som små och medelstora företag ställer för att skapa professionella visualiseringar med ett högt informationsinnehåll inom typiska affärsområden - oavsett om det gäller att beskriva företagsstrukturer, processflöden eller planering av lokaler och anläggningar.

Särskilt Professional Edition av Visio 2021 erbjuder större organisationer ännu fler möjligheter att skapa diagram, bland annat genom att använda omfattande data. Dessutom kan de olika elementen kopplas till externa databaser för att automatiskt hålla informationen i dem uppdaterad. Med hjälp av många mallar - inklusive UML- och trådramsdiagram - kan Visio Professional också användas för att beskriva IT-system och appstrukturer.

Du kan köpa Visio 2021 Standard och Professional i Wiresoft Software Shop omedelbart efter den officiella lanseringen som begagnad programvara - på så sätt kan du dra nytta av det lägre priset jämfört med ny programvara som finns tillgänglig.

I följande översikt presenteras de viktigaste nya funktionerna och egenskaperna i Visio 2021 samt skillnaderna mellan Standard och Professional Edition. För mer information, kontakta någon av våra medarbetare.

Nya funktioner i Visio 2021 som hittills är kända

MS Visio 2021 kommer i princip att visa en moderniserad skrivbordsvy, t.ex. med uppdaterade flikar i bandet. Visio 2021 kännetecknas särskilt av ytterligare förbättrat stöd för samarbete, så att flera personer i ett team kan arbeta på ett diagram samtidigt, och omfattande alternativ för hantering av informationsrättigheter för att garantera säkerheten för de data som används och förhindra att de avslöjas utan tillstånd.

Särskilt i Visio 2021 Professional Edition kommer användarna förmodligen att ha följande funktioner till sitt förfogande:

 • Nya mallar för att skapa nätverkstopologier och konfigurera virtuella datorer
 • Infrastrukturformer för Amazon Web Services (AWS)
 • Nytt innehåll med rik media, med ett bibliotek av stockbilder, ikoner osv.
 • Nya former för planering av arbetsstationer, inklusive beaktande av de nuvarande riktlinjerna för rumsliga avstånd och för visualisering av brottsplatser
 • Wireframe-diagram för mobilappar

För mer information om MS Visio 2021, kontakta en Wiresoft-representant.

Former, mallar och diagram - Hur enkelt är det att hitta rätt i Visio 2021?

Den nya versionen Visio 2021 ger användarna en omfattande samling diagramtyper för att visualisera en mängd olika strukturella modeller och processer samt planer etc. Många av de figurer som finns i Visio 2021 är kompatibla med industristandarder, dvs. de innehåller bindande information som gör det möjligt att använda diagrammen för konkret implementering av den information de innehåller.

Diagram och mallar

För varje typ av diagram som finns i Visio 2021 finns olika mallar som användaren kan anpassa efter sina specifika behov. Visio 2021 erbjuder också ett förval av allmänna, ofta använda startdiagram, t.ex. organisationsdiagram, så att även oerfarna användare snabbt kan komma igång med programmet. Detta gör det möjligt att snabbt skapa typiska diagram som flödesscheman, arbetsflöden och tidslinjer i enlighet med standarden Specification and Description Language (SDL).

Former och mallar

För ytterligare redigering av mallarna finns det så kallade shapes, enskilda element med vilka ett diagram kan kompletteras enligt individuella krav. En samling former för en viss mall kallas stencil i Microsoft Visio. Själva stencilen är inte en form i sig själv.

Strängt taget innehåller en stencil endast huvudformer, dvs. dessa kopieras endast när de sätts in i ett diagram; originalet förblir en fast del av stencilen. Denna kopieringsprocess kan upprepas så ofta som du vill.

En kopierad form kan sedan redigeras ytterligare av användaren i det konkreta diagrammet. Det finns endimensionella, tvådimensionella och tredimensionella former. Formen kan kännas igen på formens handtag, som kan användas för att ändra form och storlek. Vissa former är också "intelligenta", dvs. de kopplas automatiskt till varandra. Detta är fallet med diagram för fysisk planering: Enskilda väggformer ansluts omedelbart till varandra i stället för att gränsen mellan dem måste tas bort manuellt av användaren.

Redigering av former

För att skapa eller förtydliga relationer mellan figurer kan de helt enkelt kopplas samman med linjer. För att betona eller förtydliga kan linjerna markeras i olika färger och linjetypen kan också ställas in - t.ex. tjock, tunn eller streckad.

Formerna i Visio 2021 Standard och hela diagram kan bearbetas grafiskt med olika designverktyg. Typiska designalternativ är att justera stil, tjocklek och färg på formområden och linjer - många fyllningsfärger finns tillgängliga här, liksom färggradienter, transparenser och mönster; skugg-, ljus-, spegel- och 3D-effekter kan också användas för att få en form att sticka ut.

Samma sak gäller för den text som kan läggas till i en form: Detta kan anpassas individuellt när det gäller typografi, stil, storlek etc. Formerna kan antingen skapas direkt för hand eller med hjälp av musen. Former kan antingen skrivas direkt för hand eller så kan text importeras, t.ex. från ett Excel-kalkylblad eller en extern databas som Exchange Server. Särskilt Visio 2021 Professional Edition erbjuder här utökade möjligheter - även genom användning av en Microsoft SharePoint Server - som också säkerställer att data eller text i ett diagram uppdateras automatiskt - det är alltså inte längre nödvändigt att tidskrävande redigera eller lägga till komplexa diagram för att uppdatera dem.

Skapa egna huvudformer

De huvudformer som ingår i en mall kan inte redigeras, utan endast kopieras; det är dock möjligt att permanent spara en sådan redigerad kopia som en ny huvudform i "Favoriter" så att den omedelbart är tillgänglig för ytterligare diagram.

Sök efter former

Naturligtvis kan användarna i Visio 2021 också skapa helt nya diagram eller typer från de tillgängliga individuella formerna enligt sina egna idéer. Sökfunktionen kan användas för att söka efter lämpliga huvudformer. De resultat som hittats för en specifik sökterm visas sedan tillsammans med det formnamn som de ingår i, så att de snabbt blir tillgängliga.

Exklusiva funktioner i Visio 2021 Professional Edition för diagramredigering

Endast Professional Edition av Visio 2021 har ett antal specifika förbättringar av funktionerna, inklusive alternativ för att länka former till externa data eller datakällor:

 • Dynamiskt länka former till externa källor som Excel-arbetsböcker, Access-databaser eller Exchange Server-kataloger, liksom Microsoft SQL Server eller OLEDB- eller ODBC-datakällor - med automatisk uppdatering av de data som är länkade till formerna
 • Användning av externa bilder, CAD-ritningar och ClipArts eller text- och ritverktyg
 • Individuellt alternativ för att lägga till ytterligare information till formerna
 • Ytterligare mallar för BPMN-, SharePoint-arbetsflöden och Six Sigma-projekt

Översikt över diagramtyper - Köp MS Visio 2021

Bland de många olika diagramtyper som finns i Visio 2021, och som har kompletterats med andra i den nya versionen, är de som används för att beskriva processer vanligast. Men de täcker också många andra tillämpningsområden.

Flödesscheman

Flödesscheman spelar numera en viktig roll i visualiseringen av moderna processbeskrivningar. De används främst för att markera de enskilda faserna, vilket inte bara gäller för projekt utan även för konkreta affärs- och tekniska processer eller förfaranden. För processövergripande diagram erbjuder Visio 2021 funktionsövergripande flödesscheman, som också innehåller specialformer som affärsprocessdiagram för att visualisera operativa processer, samt IDEF0-diagram och BPMN-diagram som specialformer, som används särskilt inom affärsinformatik. I denna kategori ingår även tidsdiagram, som kan användas för att beskriva affärsprocessernas förlopp. Dessutom används processflödesdiagram främst för att beskriva kemiska och industriella processer, inklusive den utrustning som används.

Andra ofta använda diagramtyper - Köp Visio 2021

Inom organisationer och företag används ofta organigram för att illustrera strukturer och hierarkier, liksom sekvensdiagramkommunikationsdiagram och aktivitetsdiagram, där deltagare och interaktioner registreras under vissa aspekter. För detta ändamål representerar tillståndsdiagram faser som produktlivscykeln, medan fall- eller användningsdiagram illustrerar dessa processer i utvecklingsprojekt.

Särskilt vid planering av arkitektoniska strukturer - oavsett om det gäller planering av utrymmen eller informationsprocesser - tillhandahåller Visio 2021 planritningar och byggnadsplaner, som också kan användas för att planera infrastrukturer som elektriska kretsar (IEEE-kompatibla) och rörledningar etc., medan IT-diagram används för att illustrera funktioner och roller i aktiva kataloger, men också i databaser etc.

Exklusiva diagram i Visio 2021 Professional Edition

Visio 2021 Professional Edition innehåller särskilt två ytterligare typer av diagram som är särskilt viktiga för planering av IT-kommunikation:

 • UML-diagram visualiserar relationer och komponenter i portar och i synnerhet gränssnitt. Det underliggande grafiska modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language) används för att beskriva och dokumentera programvarukomponenter samt specifikationer och konstruktioner. Ett UML-klassdiagram kan alltså användas för att skapa en statisk bild av ett system, inklusive relationerna mellan de enskilda objekten, till skillnad från ett UML-komponentdiagram, som illustrerar relationerna mellan komponenterna och kodens struktur. UML-utplaceringsdiagram representerar i sin tur konfigurationer av hård- och mjukvaruelement, medan UML-sekvensdiagram kan illustrera interaktioner mellan aktörer och berörda objekt.
 • Databasnoteringsdiagram kan å andra sidan som en separat typ användas för att skapa en grafisk modell av en databas (Entity Relationship Model eller ERM).

Köp Visio 2021 Editions Standard och Professional från Wiresoft som Microsofts begagnade programvara

De nya utgåvorna Standard och Professional av Visio 2021 finns redan tillgängliga hos Wiresoft som begagnad programvara. Du drar nytta av dessa fördelar:

 • Handeln och användningen av Microsofts programvara, till exempel Visio 2021 Edition, är laglig eftersom den är tillåten enligt lag.
 • När du köper Visio 2021 Edition från Wiresoft köper du en original, fullt fungerande Microsoft-programvara - och inte en testversion som bara kan användas under en begränsad tid eller under en begränsad period.
 • Beskrivningen av Microsoft Visio 2021 Edition från Wiresoft som "begagnad programvara" innebär inga begränsningar av funktionaliteten hos denna Visio-programvara.
 • Begagnad programvara i Visio 2021 Edition - köp standard eller köp Professional - har också testats av Wiresoft för full användbarhet före återförsäljning.
 • När du köper begagnad programvara från Wiresoft köper du alltid en laglig och original Microsoft Visio 2021-produkt.

Om du har ytterligare frågor om en utgåva av Microsoft Visio 2021 eller annan begagnad programvara från Microsoft kan du kontakta oss via chatt, telefon eller e-post.