Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
CAL:er för fjärrskrivbord till tjänster Windows Server 2012 / R2 köpas begagnade För att kunna komma åt Windows Server 2012 eller R2 via Remote Desktop Services behöver varje användare en separat klientåtkomstlicens, RDS User CAL. Det...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL
25x den senaste klientåtkomsten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhandahållna programmen göras tillgängliga centralt för auktoriserade användare. För...
21 970,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Den senaste klientåtkomsten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhörande programmen tillhandahållas centralt för användarna. För att användarna ska kunna...
921,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL
25x den senaste CAL-enheten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhörande programmen tillhandahållas centralt för användarna. För att användare ska kunna...
21 970,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 (RDS) Dataskydd är en ständigt återkommande fråga när det gäller hantering av kunduppgifter i ett företag. Om ditt företag har mycket känsliga kunddata kan det vara svårt att på ett säkert...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) RDS är ett enkelt sätt att ge anställda i din organisation ett säkert sätt att få tillgång till företagsdata. Remote Desktop Services ersätter äldre terminalservrar och erbjuder...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Köp Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) är efterföljaren till de gamla Terminal Server CALs. RDS är en centraliserad plattform för skrivbord och program som ger dig flera alternativ...
308,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
9 739,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
3 949,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje...
1 994,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL
25 Pack - Användar-CAL:er för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köp begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS User...
9 739,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL
10 paket - användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köp begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS...
3 949,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL
5 paket - användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat För att kunna använda Windows Server 2016 :s fjärrskrivbordstjänster behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort sagt: RDS...
1 994,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
Remote Desktop Services User CALs för Windows Server 2016 köpas begagnat För att kunna använda Remote Desktop Services på Windows Server 2016 behöver varje användare en RDS Client Access License (förkortning: RDS User CAL), så att de kan...
422,90 kr *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
CAL:er för enheter för Remote Desktop Services till Windows Server 2016 köp används För att kunna använda Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2016 krävs en motsvarande RDS Client Access License (RDS CAL) för varje användare...
422,90 kr *
1 från 3

Det är enkelt: Licensiera fjärrskrivbordstjänster med CAL:er från Wiresoft

Microsofts licensmodell för de olika serverprogrammen och tillgången till respektive tillgängliga tjänster och funktioner är en komplex och ibland förvirrande fråga: Varje programvara finns ofta i olika utgåvor, vars användning i sin tur regleras av så kallade accesslicenser.

För köpare kan det ofta bli en utmaning att licensiera Remote Desktop Services för Windows Server på rätt sätt. I följande FAQ svarar Wiresoft på de vanligaste frågorna och förklarar vilka alternativ som finns tillgängliga för klientbaserad licensiering för RDS. Alla CAL:er som krävs för korrekt licensiering för din version av Remote Desktop Services finns i Wiresofts webbutik - inklusive motsvarande serverlicenser - från 2008 års version som fortfarande används i många fall till den aktuella 2019 års versionen.

Vanliga frågor om licensiering av Microsoft Fjärrskrivbordstjänster med klientlicenser

Fjärrskrivbordstjänster, som reglerar fjärråtkomst till serverbaserade funktioner och program från Microsoft, är endast tillgängliga via licenser för klientåtkomst - till skillnad från andra serverprogram som, beroende på utgåva, även kan vara tillgängliga i en kärnbaserad form. Det finns också alternativ för CAL-baserad licensiering, som diskuteras i följande FAQ.

Vilka är bestämmelserna i Microsofts licensmodell med klientlicenser?

Microsofts licenshantering skiljer i princip licensiering av en server som tillhandahåller tjänster och program från licensiering av de användare som använder dem. De senare får differentierade användningsrättigheter för fjärrskrivbordstjänsterna via så kallade klientåtkomstlicenser. Det är inte för inte som Microsoft hänvisar till aktivering med hjälp av en licensnyckel, eftersom detta inte bara aktiverar serveråtkomst utan även de respektive definierade tjänsterna.

Förutsättningen för klientbaserad åtkomst är alltid att det tidigare finns en serverlicens för samma programvara. CAL:erna i sig innehåller inga av de typiska funktionerna i en programvara, så de behöver inte installeras. Vanligtvis kallas denna licenskombination också för Server/CAL-licensiering.

Finns det också olika klientåtkomstlicenser för de olika Windows Server-utgåvorna?

Medan det för vissa andra Windows Server-program finns motsvarande klientåtkomstlicenser för de enskilda utgåvorna - vanligtvis en standard- och en företagsutgåva - finns denna skillnad inte för klientåtkomstlicenser för RDS. Med fjärrskrivbordstjänster är det bara en fråga om att tillhandahålla servertjänsterna via fjärråtkomst.

Vad innebär versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster?

Varje CAL är främst giltig för en viss version av Microsoft Remote Desktop Services, men den omfattar också rätten att använda en äldre version av samma programvara - förutsatt att motsvarande server är tillgänglig för detta ändamål. Detta kallas också för nedåtgående kompatibilitet eller nedgradering. Med en klientåtkomstlicens för Remote Desktop Services 2019 kan du alltså även använda versionerna från 2016 eller 2010, förutsatt att motsvarande serverprogramvara är implementerad.

Det omvända fallet är däremot uteslutet - med ett undantag: Även om du kan

inte kan använda version 2012 eller högre med en CAL för Fjärrskrivbordstjänster 2008, men det är möjligt att använda nästa högre version 2008 R2 med den, även om detta är en separat version trots den liknande beteckningen.

Vilka typer av klientlicenser finns tillgängliga för Microsoft Remote Desktop Services?

Licensen för klientåtkomst är ett användningstillstånd som gäller antingen för en mycket specifik slutenhet som är Windows-aktiverad och har tillgång till Internet, eller för en mycket specifik användare. Denna uppdelning i två typer av licenser innebär å ena sidan att de inte är variabla, och å andra sidan att de inte kan överföras till en annan slutenhet eller en annan användare när de väl har tilldelats.

Det enda undantaget är återförsäljning av CAL, information om detta finns nedan. Dessa begränsningar förhindrar missbruk av åtkomstlicensen och ger därmed också skydd eftersom obehöriga personer - både inom och utanför företaget - inte kan få tillgång till servern eller data som lagras där via fjärrskrivbordstjänster.

Vad är skillnaden mellan en CAL för enheter och en CAL för användare?

I princip har båda licenserna för klientåtkomst samma funktionsomfång, förutsatt att versionerna är identiska. Den enda skillnaden är att åtkomstalternativen för en person är annorlunda än för en terminal. Licensiering av en användare sker också via Active Directory, medan licensiering av en dator eller annan slutenhet sker fysiskt.

Enhets-CAL eller användar-CAL för RDS - eller kan båda användas?

Som redan nämnts ger valet mellan de olika CAL-typerna ett visst spelrum för att optimalt tillhandahålla tjänster för fjärrskrivbordstjänster i enlighet med de faktiska behoven. Även om åtkomstlicenser för andra serverprogram från Microsoft också tillåter en kombination av klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare är detta tekniskt svårt att genomföra för fjärrskrivbordstjänster, och Microsoft avråder från detta. Anledningen till detta är att licensen tillhandahålls på olika sätt; för en dator eller liknande sker detta fysiskt, medan det för en användare sker via Active Directory.

Om du är osäker på vilken typ av CAL som är den rätta för dina syften och majoriteten av dina användare kan du kontakta oss för att få en individuell licenskonsultation om hur du kan använda fjärrskrivbordstjänster på bästa sätt i ditt företag.

Vilka är fördelarna med User CAL för RDS?

Användartillgångslicensen har den fördelen att den användare som är utrustad med den kan använda Fjärrskrivbordstjänster med alla Windows-kompatibla slutenheter och från var som helst där det finns en Internetanslutning.

Detta gör User CAL särskilt praktiskt för de anställda som ständigt har tillgång till en Windows-server via RDS, både inom och utanför företaget, t.ex. hos kunden, på en affärsresa eller på hemmakontoret, och med den dator som de för tillfället har tillgång till.

Vilka är fördelarna med Device CAL för RDS?

Fördelarna med en Device CAL blir särskilt tydliga i företag där de anställda inte har någon egen dator eftersom deras arbete inte kräver det, eller eftersom de bara använder den i skift eller för begränsade projekt. Här är det meningsfullt att ha en licens som enbart är relaterad till apparater.

Varje Windows-kompatibel slutenhet kan utrustas med Device CAL. Detta kan även omfatta en bärbar enhet, t.ex. en bärbar dator eller surfplatta.

Enhets-CAL är därför mer fördelaktigt om fjärrskrivbordstjänsterna på en dator används växelvis av olika personer, vilket gör att det skulle vara oekonomiskt att ge dem en personlig användar-CAL.

Sammanfattning - vad du bör tänka på när du köper CALs för fjärrskrivbordstjänster

Följande översikt sammanfattar allt som är viktigt när du köper klientåtkomstlicenser för Windows Remote Desktop Services:

  • Utgångspunkten för att använda Microsoft RDS är en giltig serverlicens. Fjärrskrivbordstjänsterna erbjuder motsvarande alternativ för att använda värdprogrammet för fjärrskrivbordssession via fjärråtkomst.
  • Varje anställd behöver en licens för klientåtkomst eller CAL för att kunna använda fjärrskrivbordstjänsterna och funktionerna.
  • Dessa åtkomstlicenser finns i två former: som en användarlicens (User CAL) - giltig för en enskild person - och som en enhetslicens (Device CAL) - giltig för en specifik slutenhet.
  • Denna CAL-typ kan inte ändras, så en användar-CAL kan inte användas för att licensiera en slutenhet - eller vice versa.
  • Klientupplysningar utfärdas en gång och kan inte senare överföras till en annan person eller en annan slutenhet.
  • Kombinationen av användar- och enhets-CAL:s för fjärrskrivbordstjänster är tekniskt sett svår att genomföra. RDS Device CAL tilldelas alltid fysiskt till en slutenhet, medan User CAL tilldelas en användare i Active Directory.
  • Licensen för klientåtkomst måste ha antingen samma eller ett högre versionsnummer som den licensierade Windows Server (nedgradering).
  • Ett undantag är CAL för Fjärrskrivbordstjänster 2008: denna ger också tillgång till Windows Server 2008 R2 via RDS.

För vilka versioner av Fjärrskrivbordstjänster kan du hitta klientåtkomstlicenser i Wiresoft Online Shop?

Du kan köpa CAL:s från Wiresoft för alla utgåvor av Remote Desktop Services som anges nedan:

Ditt licensköp inkl. rådgivning för Remote Desktop Services CALs hos Wiresoft

Wiresoft Software Shop hittar du CALs för användare och enheter för Remote Desktop Services-versionerna - från den senaste versionen 2019 till 2008, och naturligtvis motsvarande Windows Server-licenser!

Alla klientlicenser är tillgängliga som enskilda licenser, vilket ger dig en stor fördel jämfört med att köpa volymlicenser, som erbjuds av de flesta andra återförsäljare, så att du bara köper exakt så många klientlicenser som du faktiskt behöver. Hos Wiresoft är dessa dessutom särskilt förmånliga, eftersom du drar nytta av prisfördelen med oanvända enhetslicenser, som härrör från europeiska företags volymlicenser - men som du kan använda utan begränsningar i fråga om varaktighet eller funktioner, så att dina licensbehov täcks på ett särskilt ekonomiskt sätt.

Alla CAL:er som finns i Wiresoft Shop är originalprodukter från Microsoft, så du löper ingen juridisk risk när du köper programvara från Wiresoft. Om du har några frågor om rätt, skräddarsydd licensiering med RDS för ditt serversystem kan du dra nytta av våra expertråd - kontakta oss helt enkelt via telefon, e-post eller direkt via chatt.