Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL
25 användarklientlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise behöver varje användare en personlig...
6 058,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK USER CAL
10 användarklientlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise behöver varje användare en personlig...
2 454,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25 klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den...
6 058,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10 klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den...
2 454,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som är tillgängliga i standard- och företagsutgåvorna är, förutom...
1 304,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 USER CAL
CAL:er för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise behöver varje användare en personlig klientåtkomstlicens...
269,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 DEVICE CAL
CAL:er för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den faktiska...
269,90 kr *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK USER CAL
5 användarklientlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise behöver varje användare en personlig...
1 304,90 kr *

Fördelar med en CAL för Microsoft Exchange Server 2016

Groupware Exchange Server 2016 utgör en viktig grund för kontroll och administration av processer i moderna företag. Exchange Server 2016 fungerar som ett både internt och externt gränssnitt: det kopplar samman alla anställda och avdelningar på olika platser.Många av de integrerade verktygen i denna kraftfulla serverprogramvara bidrar till att öka effektiviteten i företagets processer på ett hållbart sätt: Kommunikationen underlättas särskilt av den centrala administrationen och den tydliga arkiveringen av alla kontakter och e-postmeddelanden. Det gör det också möjligt att arbeta gemensamt med projektdokument, vilket också förbättras genom versionshantering.

Dessa funktioner kompletteras med differentierad rättighetshantering för individuell tillgång till möten och projekt för enskilda anställda.

Microsoft Exchange Server 2016 ökar flexibiliteten och produktiviteten i företagets processer, samtidigt som den erbjuder maximal insyn och möjliggör omfattande kontroll. Arbetsprocesserna förenklas, så Exchange Server 2016 bidrar inte bara till att spara tid och kostnader utan också till att öka konkurrenskraften.

Windows Exchange Server 2016 - de viktigaste nyheterna på en översikt

Jämfört med föregångaren Windows Exchange Server 2013 innehåller Windows Exchange Server 2016 ett antal viktiga innovationer och vidareutvecklingar. Optimeringen av serverarkitekturen stod i förgrunden: antalet serverroller reducerades till två: Brevlådor och kanttransporter. Skalningen av funktionerna förenklades också och stödet för olika molntjänster förbättrades.

Nya funktioner och "Outlook på webben" beteckning

Microsoft gjorde en omfattande översyn av webbåtkomsten till Exchange Server 2016. I samband med detta bytte Microsoft också namn till "Outlook on the Web" (tidigare känt som "Outlook Web Access" eller "Outlook Web App").

Webbgränssnittet optimerades också och kan nu användas utan problem på en smartphone eller surfplatta med Android eller iOS utan att först installera Outlook-appen. Outlook kan nu inte längre bara användas med Microsofts webbläsare Edge och Internet Explorer 11, utan även Google Chrome, Safari och Firefox kan användas utan större begränsningar.

Den nya funktionen "Sweep" förenklar hanteringen av e-postmeddelanden. När det gäller en viss avsändare kan man t.ex. bestämma hur många dagar avsändarens e-postmeddelanden ska sparas, eller att endast det senaste meddelandet ska sparas.

Förutom ett nytt utseende har kalendern också fått nya funktioner: Förutom e-postpåminnelser för kalenderhändelser finns det också möjlighet att föreslå en annan tid för inbjudningar till möten.

Förbättrad skalbarhet för sökning

En viktig fördel med sökarkitekturen för eDiscovery i Exchange Server 2016 är den förbättrade skalbarheten för sökningen. Den är nu decentraliserad och använder flera servrar. Detta gör den betydligt snabbare. När du skriver in en sökterm i Outlook 2016 eller i Outlook på webben ger programmet dessutom förslag som baseras på ofta använda kontakter, e-postmeddelanden i brevlådan och tidigare sökfrågor. Dessutom kan du med hjälp av kontextuella filter, t.ex. datumintervall eller liknande avsändare, lättare hitta den information du söker. Outlook on the Web gör det också möjligt för användare att söka i sin egen kalender eller i en kalender från en tredje part.

Antalet brevlådor som kan sökas har ökat från 5 000 till 10 000. Detsamma gäller för arkivbrevlådor, så att totalt 20 000 brevlådor kan sökas samtidigt.

Förbättrat samarbete i Outlook

Filer som lagras i Microsofts molntjänster OneDrive for Business och SharePoint 2016 kan nu inkluderas i ett e-postmeddelande som en länk i Outlook 2016 och Outlook on the Web, istället för som en bilaga som tidigare. Mottagarens åtkomsträttigheter kan justeras individuellt. Mottagaren kan sedan öppna den länkade filen direkt som en bilaga.

Stöd för hybrida molntjänster

Exchange Server 2016 stöder nu även hybridscenarier. En brevlåda kan alltså finnas på en lokal server eller i molnet. Och med molntillägget Exchange Online Archiving och Azure Rights Management kan lokala e-postlådor också användas.

Microsofts licenssystem för Exchange Server 2016

Microsofts licensmodell reglerar den individuella användningen av Exchange Server version 2016 genom olika licensalternativ. Å ena sidan skiljer man på omfattningen av tjänsterna och funktionerna i den licensierade Exchange Server: de två serverlicenserna Standard och Enterprise erbjuder inte bara olika funktionsomfång utan också olika skalning av tjänsterna.

Å andra sidan skiljer sig CAL:s för Exchange Server 2016 åt beroende på hur behörigheten att få tillgång till servern definieras: rättigheterna tilldelas antingen en enskild slutenhet som en CAL för en enhet eller en enskild användare som en CAL för en användare.

För detta ändamål har denna Exchange-version också två CAL-utgåvor, som kan kallas Standard CAL och Enterprise CAL. De två Exchange Server-utgåvorna kan kombineras med respektive CAL-typ. Detta innebär att du kan använda en klientåtkomstlicens för företag med Standard Edition eller en klientåtkomstlicens för standard med Enterprise Edition.

Serverlicenser för Microsoft Exchange Server 2016

Microsoft Exchange Server 2016 finns hos Wiresoft i både Standard- och Enterprise-utgåvor. Den största skillnaden mellan de två är skalbarhet: medan Standard Edition är begränsad till fem tillhandahållna databaser per server, erbjuder Enterprise Edition skalbarhet på upp till 100 tillhandahållna databaser per server. Dessutom har den här utgåvan mer omfattande virtualiseringsrättigheter och ett mer omfattande dataskydd.

Tillgångslicenser för Microsoft Exchange Server 2016

Klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server version 2016 finns i två olika varianter - som User CAL och som Device CAL - som endast skiljer sig åt i fråga om typen av åtkomst till motsvarande server: som användare eller som enhet.

Vilken CAL-variant som är mest praktisk kan skilja sig från företag till företag eller från institution till institution. Det är inte bara antalet anställda som har tillgång till servern som spelar roll, utan även hur detta sker:

Om de anställda huvudsakligen använder Exchange Server regelbundet på en fast arbetsstation via en dator eller bärbar dator är en klientåtkomstlicens för enhet en bättre lösning.

Om en anställds arbetsplats är flexibel eller mobil, så att han eller hon får tillgång till servern från olika slutenheter och därmed också från olika platser, kommer en användarlicens bättre att uppfylla dessa behov. Skillnaderna mellan de två CAL-versionerna förklaras nedan.

Enhets-CAL för Exchange Server är en exklusiv enhetsrelaterad licens. Den godkänner en specifik slutenhet för åtkomst till Exchange Server, dvs. det kan vara antingen en dator ELLER en bärbar dator. Detta innebär att olika användare som har behörighet att komma åt den licensierade slutenheten kan använda tjänsterna i Exchange Server 2016 med den. Device CAL är därför praktiskt om olika anställda använder en dator tillsammans i företaget i rotation.

User CAL för Exchange Server ger endast åtkomst till en enda användare. Eftersom det är en nästan personlig licens kan användaren få tillgång till Exchange-servern från vilken slutenhet som helst som kan göra det. Detta innebär att användaren inte är bunden till en stationär arbetsstation, t.ex. en stationär dator på kontoret, utan kan också använda en annan dator, t.ex. på hemmakontoret, eller en bärbar dator på affärsresor. Om en anställd ofta arbetar hemifrån och vill komma åt företagets server är en CAL för Exchange Server det mer praktiska alternativet. Dessutom kan individuella rättigheter tilldelas här.

Skillnad mellan en standard CAL och en företags CAL för Microsoft Exchange Server

Standard- och företagsutgåvorna för Windows Exchange Server 2016 skiljer sig som sagt åt både när det gäller skalbarhet och funktionsomfång.

Både en Standard CAL och en Enterprise CAL möjliggör användning av Standard- och Enterprise-utgåvorna av Exchange Server 2016. I princip ger en Standard CAL också tillgång till Enterprise-utgåvan av Exchange Server 2016 - och vice versa ger en Enterprise CAL också tillgång till Standard-utgåvan. Skillnaden mellan Standard CAL och Enterprise CAL gäller omfattningen av de tillgängliga funktionerna i Exchange Server 2016. Medan Standard CAL är en slags grundläggande åtkomstlicens är Enterprise CAL så att säga ett tillägg med utökade funktioner.

Fördelar med skillnaden mellan en Standard CAL och en Enterprise CAL för Microsoft Exchange Server

Det finns en enkel anledning till skillnaden mellanStandard och Enterprise CAL: inte alla användare som arbetar med Microsoft Exchange Server 2016 behöver alla tjänster och funktioner. Företag sparar därför pengar genom att köpa en standard CAL som täcker alla användarens behov.

Särskilt större företag och organisationer drar däremot nytta av de utökningar som finns i Enterprise CAL. Den viktigaste skillnaden mellan CAL för Enterprise Edition och CAL för Standard Edition är möjligheten att driva ett betydligt större antal databaser. Detta innebär att upp till 100 brevlådedatabaser med upp till 2 terabyte vardera kan administreras per server.

Dessutom kan man med Enterprise CAL och Exchange Admin Center använda funktioner som Data Loss Prevention (DLP): å ena sidan förhindrar Data Loss Prevention att viktig information överförs till obehöriga, å andra sidan förhindrar det integrerade Intelligent Message Filter (IMF) och SmartScreen-filtertekniken att meddelanden som kan innehålla skadlig kod överhuvudtaget hamnar i en brevlåda. CAL för Enterprise Edition har dessutom mer omfattande virtualiseringsrättigheter: den tillåter drift av ett obegränsat antal virtuella maskiner och Hyper-V-containrar.

Dessutom erbjuds företagsfunktionerna Storage Spaces Direct, Storage Replica, Shielded Virtual Machines och OneDrive for Business för redigering, uppdatering och delning av data i realtid.

Licensiering av Exchange Server 2016 med CALs från Wiresoft

Med Wiresoft kan du täcka dina individuella behov av Device CALs och User CALs för Windows Exchange Server 2016 till ett rimligt pris. De Microsoft Client Access Licences som Wiresoft erbjuder är uteslutande ursprungliga och oanvända europeiska Device eller User CALs, som Wiresoft har köpt från företag och tidigare kontrollerat för äkthet.

Som Wiresoft-kund har du också en prisfördel med dessa licenser. Många kunder utnyttjar redan Wiresofts licenserbjudande. Om du vill ha mer information om vårt utbud av CALs för Windows Exchange Server 2016 är du välkommen att kontakta oss. Vi ger dig gärna råd om vilken form av licensiering som är bäst och mest kostnadseffektiv för dig.