Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core SQL Server 2019 Enterprise 2-Core edition är för närvarande den mest omfattande och uppdaterade versionen av Microsofts beprövade relationella dataplattform; den tillhandahåller alla de senaste...
86 611,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core SQL Server 2019 Standard 2-Core edition är för närvarande den mest uppdaterade versionen av Microsofts tillförlitliga relationella dataplattform som används över hela världen, eftersom den...
21 777,90 kr *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD
Microsoft SQL Server 2019 Standard SQL Server 2019 Standard Edition är en del av den senaste versionen av Microsofts relationella datahanteringssystem, som kombinerar alla viktiga databas-, rapporterings- och analysfunktioner som behövs...
5 215,90 kr *

Innovativa funktioner i SQL Server 2019

Den intelligenta programvaran från Microsoft erbjuder också ett antal innovativa funktioner för databehandling: Förutom gruppering (gruppindelning) av uppgifter handlar det också om övervakning, dvs. olika typer av systematisk registrering (loggning, mätning), samt behandling av frågor eller poster vid sökningar.

Särskilt anmärkningsvärt i den nya SQL Server-utgåvan är Intelligent Query Processing (IQP), som avsevärt påskyndar behandlingen av frågor och är särskilt effektiv vid större datamängder. Samtidigt har hastigheten för många databasoperationer ökat och ytterligare funktioner har lagts till.

Nedan följer en detaljerad översikt över de viktigaste nyheterna i Microsoft SLQ Server Edition 2019:

Datavirtualisering med Big DataCluster finns i SQL Server 2019

Allt fler företag har omfattande och ständigt växande datasamlingar. Med Big Data Cluster-funktionen finns det nu en komplett miljö i SQL Server 2019 som använder AI-teknik för att få insikt i alla datamängder i nästan realtid. Big Data Clusters tillhandahåller bland annat alla de verktyg som behövs för att träna och använda modeller för maskininlärning.

SQL Server 2019 Big Data Cluster (BDC) är ett Linux-baserat containerkluster av SQL Server och Apache Spark som distribueras i Kubernetes eller Azure Kubernetes Services (AKS).

PolyBase-funktionen som redan introducerades i SQL Server 2016 för att behandla Transact SQL-förfrågningar från externa datakällor har nu utökats till att även omfatta bland annat Oracle, MongoD och Terradata för att få tillgång till vissa externa lagringskällor.

Användning av Java i SQL Server 2019

SQL Server 2019 erbjuder nu för första gången möjligheten att använda Java-kod i databashanteringssystemet. Utvecklare kan nu dra nytta av integreringen av Java Runtime. Kompilerad Javakod kan nu exekveras på SQL-servern utan att först behöva migrera den för bearbetning. Det är också möjligt att integrera andra programmeringsspråk med nya SQL Server 2019 baserat på SQL Server Language Extensions.

Säkra enklaver för krypterade data med Secure Enclaves

SQL Server 2019 utökar möjligheten att kryptera data från klienten till DBMS med Secure Enclaves efter funktionen Always Encrypted som introducerades i SQL Server 2016. Inte ens databasadministratörer med utökade rättigheter kan då se dessa data.

Olika prestandaförbättringar i SQL Server 2019

Den nya Microsoft SQL Server 2019 erbjuder dessutom många prestandaförbättringar som inte bara gynnar användare utan även administratörer:

Intelligent Query Processing: Med Intelligent Query Processing (IQP) finns det också olika optimeringar i behandlingen av frågor i 2019 års version av SQL Server, vilket innebär en hastighetsfördel, särskilt vid behandling av stora datamängder.

Intelligent prestanda: Den så kallade intelligenta prestandan avser en ytterligare ökning av utförandet av databasoperationer. Vissa av dessa är automatiskt tillgängliga internt eller måste först aktiveras av databasadministratören.

Snapshot av databasen: Med hjälp av en ögonblicksbild av en databas skapar databasadministratören virtuellt en ögonblicksbild av databasen. Denna ögonblicksbild kan sedan användas för att illustrera en utvärdering eller en rapport. Om den ursprungliga databasen ändras kan ögonblicksbilden användas för att dokumentera avvikelserna från det tidigare tillståndet.

Övervakning av utförandeplanerna (statistik över den senaste frågeplanen): Med detta ger SQL Server databasadministratören en uppdaterad bild av de senaste körplanerna för sökningar. 

Lightweight Query Profiling Infrastructure (LWP): LWP har förbättrats igen och är nu aktiverad som standard i SQL Server Management Studio för Live Query Statistics.

Accelerated Database Recovery (ADR): snabbar upp databasåterställningen efter en omstart eller en omfattande transaktionsrollback.

Licensmodeller för Microsoft SQL Server 2019 på Wiresoft

Med SQL Server 2019 fortsätter Microsoft med det grundläggande licensalternativet som har funnits tillgängligt sedan 2016 års version av servern. Beroende på SQL Server 2019-utgåvan - Standard eller Enterprise - finns det olika alternativ för att skaffa lämpliga serverlicenser.

SQL Server 2019-utgåvorna i överblick

Hos Wiresoft kan du köpa följande serverutgåvor för 2019:

SQL Server 2019 Standard Edition: Standardversionen är särskilt utformad för små och medelstora företag.

I standardversionen kan du välja mellan licensiering per server/CAL (dvs. serverlicenser och åtkomstlicenser) och ett alternativ per kärnor (inga ytterligare åtkomstlicenser krävs här).

SQL Server 2019 Enterprise Edition: Enterprise-versionen är utformad för medelstora företag och särskilt stora företag eller organisationer. Den är licensierad i enlighet med antalet kärnor. Licensering per server/CAL är i allmänhet inte tillgänglig här.

Skillnaden mellan licensiering per server/CAL och per kärnor

Medan licensiering per server/CAL följer det vanliga välkända schemat, är antalet licenser som krävs för kärnlicensiering baserat på kärnorna. Detta innebär en förändring av den så kallade licensmetriken, dvs. det sätt på vilket licensbehovet räknas.

Tidigare var det irrelevant hur många kärnor en processor hade, men nu är detta nummer avgörande för att fastställa licenskravet.

Kärnlicensering är alltså avsedd att ta hänsyn till det nu ständigt ökande antalet kärnor per processor, vilket innebär att allt större arbetsbelastningar också kan hanteras.

Licensiering av SQL Server 2019 med Server/CAL

Microsoft känner till licensmodellen för Server/CAL även för andra serverutgåvor. Det görs enligt de vanliga kraven:

Här krävs en standardserverlicens för varje server som en SQL Server-instans ska köras på. Dessutom krävs en motsvarande tillträdeslicens (CAL) för samma eller en nyare serverversion för varje användare eller enhet som får tillgång till den licensierade SQL-servern, dvs. en användar- eller enhets-CAL.

Med en klientåtkomstlicens för 2019 är det möjligt att få tillgång till både 2019 års SQL Server och SQL Server 2017.

Vilken typ av licensiering som är mest fördelaktig för ett företag beror på hur många användare eller slutenheter som behöver licensieras: Användarklienträttigheter är lämpligare om en auktoriserad användare vill komma åt servern från olika enheter, medan enhetsklienträttigheter är mer fördelaktiga om olika användare alltid kommer åt servern via en viss enhet.

Licensiering av SQL Server 2019 efter kärnor

Enligt Microsoft är licensmodellen per kärna nu det vanliga förfarandet i molnet, eftersom den förenhetligar licensieringarna för Windows Server och Azure. Det förenklar också mobiliteten av licenser, till exempel med Azure Hybrid Use Benefit. Detta innebär att hybridanvändning och molninstallationer nu kan kartläggas bättre för tillhandahållande av programvara.

Med molnkompatibel licensiering gäller en kärnlicens för två kärnor, istället för en licens per processor som tidigare. Det totala licensbehovet är alltså ett resultat av antalet kärnor per processor. Minst åtta licenser fastställs per server, varvid minst åtta kärnor licensieras per processor. Alla fysiska kärnor i en server kräver därför en egen kärnlicens.

Microsoft har också infört följande regler:

Minst 8 kärnlicenser krävs för varje enskild processor.

Dessutom krävs minst 16 kärnlicenser för varje enskild server.

De kärnlicenser som krävs för varje server finns endast som paket med två kärnor: SQL Server Standard 2-Core eller SQL Server Enterprise 2-Core.

Vilken standardlicens som är billigast i det enskilda fallet, server/CAL-licens eller licens för två kärnor, beror därför på maskintypen: för maskiner med upp till två processorer med åtta kärnor vardera kan SQL Standard Server/CAL-versionen vara billigare. Eftersom Microsoft har fastställt ett minimiantal på åtta kärnor kan maskiner med färre kärnor inte licensieras billigare.

Med kärnbaserad licensiering krävs inga åtkomstlicenser (CAL).

Licensiera Microsoft SQL Server 2019 till ett lågt pris hos Wiresoft

Oavsett om du vill täcka ditt företags licensbehov med Microsoft SQL Server 2019 Standard eller Enterprise, om du vill ha Server/CAL- eller 2-core-licens: Hos Wiresoft får du dessa Microsoft-produkter uteslutande som originallicensrättigheter. Microsoft-licenser är särskilt förmånliga hos Wiresoft, eftersom vi erbjuder oanvända programvarulicenser från europeiska företag - helt lagligt. Du kan därför vara säker på att alla licenser från Wiresoft har kontrollerats med avseende på originalitet och användbarhet. Detta bekräftas också av många entusiastiska kunder. Kontakta oss gärna om du har frågor om din licensiering av Microsoft SQL Server 2019