Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
Trustmask
Inga resultat hittades för filtreringen!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 2-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Standard 2-Core Komplettera dina licensbehov för Windows Server 2019 Standard på ett flexibelt sätt med 2-Core Packages från Wiresoft! Standardutgåvan av Windows Server 2019 har utvecklats särskilt för...
575,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 2-Core Komplettera dina licensbehov för Windows Server 2019 Datacenter med 2-Core-paket från Wiresoft! Datacenter Edition av Windows Server 2019 är särskilt utformad för användning i större,...
336,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 16-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 16-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 16-Core Serveroperativsystemet Windows Server 2019 Datacenter erbjuder maximal virtualisering genom att kombinera lokala miljöer med Azure - med många hybridfunktioner, hög prestanda och...
29 069,90 kr *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Standard 16-Core Licensiera enkelt Windows Server 2019 Standard Edition med ett paket med 16-Core från Wiresoft! Standardutgåvan av Windows Server 2019 täcker redan de typiska installationsalternativen för...
3 827,90 kr *

Windows Server 2019 - de viktigaste nya funktionerna och egenskaperna

Jämfört med 2016 års version av Windows Server erbjuder Windows Server 2019 ett antal förbättringar och tillägg som höjer både säkerheten och virtualiseringsmöjligheterna till en ny nivå.

Hybridfunktionerna i 2019 års serverversion möjliggör ännu bättre integration och användning av Microsoft Azure-tjänster i det lokala datacentret. Tjänster som Azure Backup, Azure Site Recovery, Azure Update Management och Azure Network Adapter kan nu användas. Azure Network Adapter erbjuder fördelen att ansluta en lokal server till ett virtuellt Azure-nätverk i Azure-molnet.

Nedan följer en översikt över de viktigaste nya tjänsterna i Windows Server 2019:

Stöd för Kubernetes och utökat stöd för Linux

Windows Server-plattformen 2019 har liksom den tidigare versionen stöd för containrar eller Kubernetes. Nu är det också möjligt att använda Linux- och Windows-containrar parallellt, som hanteras med Kubernetes. Kubernetes har också utökats med nya funktioner, t.ex. nätverk för containrar. Enskilda bilder för containrar har också förbättrats. Containerbilden "windows" har lagts till, som har ett bredare utbud av funktioner än de tidigare bilderna.

Hyperkonvergerad infrastruktur (HCI)

HCI-plattformar är idealiska för server- och skrivbordsvirtualisering, de är relativt enkla att implementera och hantera och de är dessutom skalbara. Windows Server 2019 erbjuder också nya funktioner jämfört med 2016 års version, som avsevärt förenklar komplexiteten och distributionen av IT-infrastrukturer.

Nya tjänster för SDN (Software Defined Networking)

Software Defined Networking erbjuder också ett antal förbättringar och tillägg i 2019 års version. Bland de nya funktionerna finns övervakning av brandväggar och möjligheten att jämföra två nätverk och ansluta dem sömlöst. Encrypted Networks erbjuder säker kryptering av virtuella nätverk med hjälp av DTLS (Datagram Transport Layer Security), vilket kan förhindra manipulation och avlyssning.

Analysfunktioner med System Insights

Windows Server 2019 erbjuder funktioner för prediktiv analys med System Insights. Med stöd av en maskininlärningsmodell kan serversystemdata, t.ex. prestandavärden och händelser, utvärderas och exakta prognoser kan göras för att minska ansträngningarna för reaktiv hantering av Windows Server-instanser, t.ex. vid flaskhalsar i prestandan.

Ökad säkerhet för känsliga data i Windows Server 2019

Att hota eller skydda infrastruktur och känsliga arbetsbelastningar fortsätter att vara en hög prioritet för alla moderna företag. För detta ändamål finns nu verktyg som en domänkontrollant och skyddade virtuella maskiner tillgängliga i Windows Server 2019. Dessutom har nya funktioner lagts till i Windows Defender, t.ex. Exploit Guard, som är en del av Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) och som gör det möjligt att övervaka åtkomsten till nätverket och de dokument och mappar som finns där. Dessutom gör Azure AD-säkerhetsfunktioner som Azure AD Banned Passwords och Azure AD Password Protection det möjligt att skydda den lokala Active Directory.

Andra funktioner som endast ingår i 2019 Datacenter Server Edition beskrivs i följande jämförelse.

Jämförelse mellan Windows Server 2019 Standard och Datacenter

Även om de två serverutgåvorna Standard och Datacenter har nästan samma funktionsutbud skiljer de sig åt när det gäller virtualiseringsalternativen. Vilken utgåva av Windows Server 2019 som är bäst lämpad i varje enskilt fall bestäms därför främst av hur mycket virtualisering som används i företaget.

Det finns alltså vissa skillnader som påverkar beslutet att köpa en viss utgåva: Hyper-V är till exempel starkt begränsat i Standard edition, liksom användningen av Storage Spaces Direct och lagringsreplikering; endast Datacenter edition erbjuder hela utbudet av tjänster här.

Windows Server 2019 Standard

Windows Server 2019 Standard är lämplig för mindre och större företag som behöver mer avancerade funktioner. Stödet för behållare i obegränsat antal ingår i standardutgåvan. När du använder Hyper-V-containrar måste du dock se till att endast två containrar tillåts, eftersom Standard Edition endast tillåter två virtuella maskiner.

Standard Edition har en RAM-gräns på 24 TB och ingen CPU-gräns, med minst 16 kärnor per server och 8 kärnor per processor.

Windows Server 2019 Datacenter

Windows Server 2019 Datacenter erbjuder den bredaste funktionsuppsättningen av utgåvorna, med praktiskt taget obegränsade virtualiseringsrättigheter.Den här versionen är idealisk för företag med stora IT-arbetsbelastningar och hög virtualisering.

Precis som i standardutgåvan är gränsen för RAM-minne 24 TB och antalet kärnor är obegränsat. Antalet virtuella maskiner och Hyper-V-containrar som tillåts är dock obegränsat.

De viktigaste skillnaderna mellan Standard- och Datacenter-serverutgåvorna är följande:

Skyddade virtuella maskiner (Shielded VM)

Shielded Virtual Machines gör det möjligt att skapa och skydda mycket säkra virtualiseringsinfrastrukturer. Skyddad VM förseglar virtuella servrar och förhindrar obehöriga personer från att komma åt och kopiera kritiska data i en virtuell maskin, som till exempel är utlagd till ett offentligt moln, och sedan starta den på en utländsk server. Shielded VM erbjuder därmed ett tillförlitligt skydd mot missbruk och stöld av data.

Mjukvarudefinierade nätverk

SDN - Software Defined Networking - för Windows Server 2019 möjliggör central konfiguration och dynamisk hantering av fysiska nätverksenheter, t.ex. routrar och växlar, samt virtuella enheter, t.ex. gateways.

Förvaringsfunktioner

Storage Spaces Direct och Storage Replica

Beroende på serverutgåvan erbjuder Windows Server 2019 olika lagringsfunktioner, där endast Datacenter Edition stöder alla relevanta funktioner i Windows Server 2019. Standard Edition har till exempel inte Storage Spaces Direct, men däremot Storage Replica.

Lagringsreplika för Windows Server

Lagringsreplika i Windows Server 2019 minimerar stilleståndstider med katastrofberedskap och förhindrar dataförluster på filsystemnivå. Här stöds både synkron och asynkron replikering av Storage Replica: Med synkron replikering speglar Storage Replica data på fysiska platser med felsäkra volymer; med asynkron replikering speglas data mellan platser med hjälp av nätverkslänkar med högre latenstid.

Storage Spaces Direct (S2D) - endast i datacenterservrar

Med Storage Spaces Direct kan den lokala datalagringen av servrar kombineras till ett virtuellt kluster. I det här klustret har noderna olika fysiska databärare, som också kan vara olika databärarsystem. Kommunikationen mellan de enskilda databärarna sker med hjälp av SMB-protokollet. S2D förenklar inte bara konfigurationen och administrationen av mjukvarudefinierade lagringssystem (SDS), utan gör det också möjligt att skapa skalbara och mycket tillgängliga lagringssystem.

Minimikrav på maskinvara för Windows Server 2019

Följande minimikrav är nödvändiga för att säkerställa en säker och problemfri drift avWindows Server 2019. De faktiska kraven beror i varje enskilt fall på respektive systemkonfiguration och installerade program.

RAM: 512 MB

2 GB för server med installationsalternativet "desktop display"

Hårddiskutrymme: 32 GB

Krävd processorhastighet: 1,4 GHz med 64Bit

Grafikkort med stöd för Super VGA: 1 024 x 768 Px

Licensiering av Windows Server 2019 Standard och Datacenter

Microsoft erbjuder licensmodellen för Windows Server 2019 Standard- och Datacenter-utgåvorna uteslutande via antalet kärnor. Liksom i föregångaren 2016 baseras Microsofts licensering per kärna på två processorkärnor som minsta enhet i varje fall. Förutom hårdvaran (kärnlicens) måste även klienterna som använder Windows Server 2019 ha en licens (CAL).

Hur fungerar kärnlicensiering av Windows Server 2019?

Licensiering av Windows Server 2019 baseras alltid på den fysiska maskinvaran. Varje licens täcker två fysiska processorkärnor. Både Windows Server 2019 Standard Edition och Datacenter Edition licensieras baserat på antalet processorkärnor på den fysiska server som serveroperativsystemet ska installeras på.

Enligt Microsofts licensbestämmelser gäller en minimilicens på 8 kärnor per processor - oavsett det faktiska antalet kärnor, som kan vara lägre. När du licensierar en server med två processorer måste minst 16 kärnor debiteras, vilket innebär att det krävs åtta licenspaket med två kärnor.

Ytterligare licenskrav för Windows Server 2019

Varje Standard-server som är licensierad med Windows Server 2019 har rätt att köra högst två Hyper-V-instanser per kärnlicens. Om fler Hyper-V-instanser behövs i Standard Edition måste dock alla aktiva kärnor licensieras på nytt.

Windows Server 2019 Datacenter-versionen finns det däremot ingen begränsning för antalet virtuella maskiner. Förutsättningen är att alla processorkärnor på servern är licensierade.

En server som är licensierad för 16 kärnor kan köra högst två Windows-servrar. För att köra tre Windows-servrar krävs en licensiering av 32 kärnor. För Linuxinstanser krävs dock ingen ytterligare licens.

Köp Windows Server 2019 Editions till ett rimligt pris på Wiresoft

Windows Server 2019-utgåvorna är tillgängliga från Wiresoft i standard- och datacenterutgåvor. Beroende på om du vill komplettera befintliga licenser för Windows Server 2019 eller licensiera dina servrar med den nya utgåvan kan du välja mellan ytterligare licenser med två kärnor eller enskilda volymlicenser från paket med 16 kärnor för utgåvorna Standard och Datacenter. Wiresoft erbjuder därför billiga oanvända licenser från företag som köpts lagligt.

När du köper Windows Server 2019-licenser från Wiresoft får du därför endast oanvända originallicenser som kommer från europeiska företag och därför är kompatibla. De har tidigare kontrollerats grundligt av Wiresoft för att säkerställa äkthet och felfri funktionalitet. Många nöjda Wiresoft-kunder bekräftar detta. Kontakta oss om du har några frågor om dina licensbehov för Windows Server Editions 2019 Standard och Datacenter.