Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

  • SW10069
  • R18-04281
  • Permanent giltig
  • Alla språk
  • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
104,90 kr * 115,90 kr * (9,49% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Kvantitet 1x användar-CAL
System  Windows Server 
CAL Användar-CAL
Leveransens omfattning Användningsrätt
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk
Terminalserver inte kompatibel(se RDS CAL )


För att kunna använda de funktioner som finns i både Microsoft Windows Server 2012 och 2012 R2-versionerna - som finns tillgängliga från Wiresoft i standard- och datacenterutgåvorna - krävs en licens för klientåtkomst utöver en av de två serverlicenserna per användare: Windows Server 2012 User CAL. Den registrerade användaren får motsvarande åtkomsträttigheter, även för Windows Server 2012 R2, som han sedan kan använda på alla Windows-kapabla slutenheter.

Om du har ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"

Köp begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2012

För att kunna använda de funktioner som finns i både Microsoft Windows Server 2012 och 2012 R2-versionerna - som finns tillgängliga från Wiresoft i standard- och datacenterutgåvorna - krävs en licens för klientåtkomst utöver en av de två serverlicenserna per användare: Windows Server 2012 User CAL. Den registrerade användaren får motsvarande åtkomsträttigheter, även för Windows Server 2012 R2, som han sedan kan använda på alla Windows-kapabla slutenheter.

Microsofts licenshantering skiljer serverlicensen för Windows Server 2012 från klientåtkomstlicensen, så att användningsrättigheterna måste köpas extra i form av en User CAL. Endast användare som registrerats via denna funktion har behörighet att få tillgång till Windows Server-funktionerna.

Särskilt Windows Server 2012 User CAL kan också användas för att använda funktionerna på en server som är utrustad med en Windows Server 2012 R2-licens. User CALs för Windows Server 2012 erbjuds av Wiresoft till ett rimligt pris som begagnad programvara. Dessa använda licenser för programvarutillträde skiljer sig inte i funktionalitet från motsvarande oanvända licenser från Microsofts volymlicensprogram - som inte heller längre erbjuds där. Dessutom kan de använda klientåtkomstlicenserna för användare redan köpas från en klientåtkomstlicens - för flexibel, behovsbaserad licensiering av anställda som fortfarande använder Windows Server 2012 eller R2.

Använd alla Windows Server 2012-funktioner med en använd CAL för användare

De User CALs som Wiresoft erbjuder som använd programvara för Windows Server 2012-versionen kan användas fullt ut för efterföljaren Windows Server 2008 R2, så att data nu också är tillgängliga i molnet via en lämplig slutenhet.

Vilka funktioner är tillgängliga med en klientåtkomstlicens för Windows Server 2012 i datacenter- och standardutgåvorna?

Microsoft Windows Server 2012 är efterföljaren till Windows Server 2008 R2 och serverversionen av Windows 8. De viktigaste nyheterna är en fullständig översyn av aktivitetshanteraren, där körda program nu delas in i kategorier och inaktiva program stoppas för bättre prestanda. I standard- och datacenterutgåvorna erbjuder Windows Server 2012 en uppdaterad version av virtualiseringsplattformen Hyper-V för skalbara, expanderbara virtuella växlar, i 2012 R2-versionen med funktioner som UEFI-start av virtuella maskiner, automatisk aktivering av Windows i virtuella maskiner av andra generationen, snabbare live-migrering och möjlighet att expandera till flera platser. Det nya filsystemet ReFS kompletterar NTFS och används särskilt för lagring på filservrar. Stödet för SMB 3 ger snabbare och stabilare åtkomst till fildelar och ger även följande fördelar

Accelerationsfunktioner som RDMA eller användning av flera parallella TCP-anslutningar mellan klient och server (SMB Multichannel) stöds i princip. Dynamisk åtkomstkontroll reglerar åtkomst till filer utöver säkerhetsprinciperna i Active Directory. Med Active Directory erbjuder PowerShell 3.0 bland annat konfiguration via en webbläsare och direktkörning av Windows Workflow Foundation-program med Web Access.

Nyheterna i Windows Server 2012 omfattar också utvidgningar av det stabila filsystemet (REFS) för filservrar, live-migrering av ett datalager och, med Hyper-V Replica, distribution av virtuella servrar till flera värddatorer.

Klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012 kan också användas för Windows Server 2012 R2

Till skillnad från andra klientåtkomstlicenser för Windows Server kan User CAL för Windows Server 2012 också användas för nästa högre version Windows Server 2012 R2, som erbjuder ytterligare förbättringar och utvidgningar.

Wiresoft erbjuder både serverversioner i Standard- och Datacenter-utgåvorna, som skiljer sig åt genom olika grader av virtualisering, men är likadana när det gäller funktionsutbudet.

Microsofts licensieringssystem med klientlicenser

I och med Windows Server 2012 har Microsoft också anpassat sin licensmodell. Beroende på utgåvan kan en server antingen licensieras per kärnor - då krävs inga ytterligare användarlicenser - eller servern som sådan plus det antal klientåtkomstlicenser som krävs. Särskilt för små och medelstora företag är modellen med accesslicenser med klientlicenser ofta den mest fördelaktiga lösningen.

Vilka CAL-typer finns tillgängliga för Windows Server 2012 Standard- och Datacenter-utgåvorna?

Det finns två typer av klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012:

  • CAL för Windows Server 2012 - för en användare
  • CAL för Windows Server 2012 - för en slutenhet (t.ex. dator, bärbar dator, surfplatta)

Serverlicensen kompletteras alltså antingen med användarlicens eller enhetslicens, där den förstnämnda ger en användare motsvarande åtkomsträttigheter, medan den sistnämnda ger en slutenhet rätt att använda Windows Server-funktionerna. Båda CAL:erna innehåller ingen annan programvara än åtkomsträttigheterna för klient/server-miljön i Windows Server 2012/R2.

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Windows Server 2012?

User CAL och Device CALs för Windows Server 2012 skiljer sig endast åt i det sätt på vilket åtkomstbehörigheten för Windows Server sker: Med användar-CAL får en viss person tillgång till servertjänsterna och -data. Användaren kan på så sätt använda helt olika slutenheter med sitt personliga konto och därmed oberoende av plats, förutsatt att dessa är Windows-kapabla och utrustade med en kompatibel version av ett Windows-operativsystem.

Användaren kan till exempel använda en stationär dator på arbetsplatsen, en bärbar dator eller surfplatta på resan, en dator som finns tillgänglig där eller en privat bärbar dator på hemmakontoret. I en arbetssituation där flera användare använder en och samma registrerade slutenhet är däremot CAL för slutenheter mer praktiskt.

Licensiering av klientåtkomst med klientåtkomstlicenser för användare kan vara mer fördelaktigt, särskilt om majoriteten av de anställda i ett företag arbetar mobilt och kontrollerar sin e-post eller får tillgång till serverdata etc. från respektive utvald slutenhet.

Prisfördel och tillgång till begagnade klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012 Standard- och Datacenter-utgåvorna

Begagnade klientåtkomstlicenser för användare är inte bara ett ekonomiskt sätt för många företag och organisationer att utrusta sina anställda med en serveråtkomstlicens för Windows Server 2012, utan äldre klientåtkomstlicenser erbjuds inte längre av Microsoft och återförsäljare, vilket innebär att begagnad programvara är lösningen om äldre serverversioner fortfarande används.

I följande översikt sammanfattas alla fördelar och särskilda egenskaper hos CAL:s programvara.

Vad är användningsområdet för använd CAL för Windows Server 2012 i utgåvorna Standard och Datacenter?

Beroende på om Windows Server 2012 har installerats i Standard- eller Datacenter Edition finns olika skalningsalternativ tillgängliga med User CAL: Om Datacenter Edition av Windows Server 2012 eller R2 används med en CAL för Standard Edition - vilket i princip är möjligt - är endast dess typiska funktionalitet tillgänglig. Om en klientåtkomstlicens för Datacenter Edition - som har utökade funktioner - används för att komma åt en Windows Server 2012/R2 i Standard Edition är endast dess funktioner tillgängliga.

Observera versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012

Med en User CAL för Windows Server 2012 har den registrerade användaren användarrättigheter för Windows Server 2012 och nästa högre version 2012 R2, men inga åtkomsträttigheter för högre serverversioner, t.ex. 2016, är tillgängliga (uppgradering). Den äldre Windows Server-versionen 2008 eller 2008 R2 kan dock också användas (nedgradering).

Innan du köper User CALs för Windows Server 2012 är det därför lämpligt att kontrollera kompatibiliteten mellan den befintliga Windows Server-licensen och licensen för klientåtkomst.

Vad bör du tänka på när du använder CAL:er för Windows Server 2012?

Följande gäller även för använda klientåtkomstlicenser för användare: När en användare har registrerats med User Client Access Licence för Windows Server 2012 kan denna klientåtkomstlicens för användare inte längre överföras till en annan användare. Dessutom är det i princip uteslutet att ändra CAL-typen och att använda användar-CAL:n som Device CAL för att registrera en slutenhet med den.

Dessa begränsningar i Microsofts licenshantering är avsedda att förhindra obehörig åtkomst till Windows Server 2012; data och säkerhet i kommunikationen inom ett företag skyddas därmed bättre, eftersom obehöriga användare inte kan få tillgång till servertjänster och data utan en CAL.

Slutsats om använda klientåtkomstlicenser för användare för Microsoft Windows Server 2012

Vilken typ av klientåtkomstlicens som inte bara erbjuder flexiblare användningsmöjligheter utan också är den mest kostnadseffektiva licensen varierar från företag till företag. Både antalet licensierade anställda och antalet slutenheter som används för att få tillgång till Windows Server är avgörande: Licensiering med User CALs ger fler fördelar om majoriteten av användarna använder olika slutenheter och eventuellt även lokalt oberoende av varandra för att få tillgång till Windows Server 2012.

Kunskap om de typiska arbetsflödena är därför en viktig förutsättning för att köpa begagnade klientanpassade tjänster. I det beskrivna exemplet är licensiering med användarklientlicenser billigare eftersom färre klientåtkomstlicenser måste köpas. För ytterligare råd, kontakta Wiresoft-teamet.

Begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2012 från Wiresoft

Begagnade User CALs för Windows Server 2012 kan också köpas individuellt i Wiresofts webbutik, eftersom Microsofts vanliga bestämmelser om licensskalor inte gäller; i övrigt har begagnad programvara inga nackdelar eller begränsningar jämfört med nya licenser - eftersom programvara i princip inte kan slitas ut.

Varifrån kommer den använda programvaran för User CALs för Windows Server 2012 hos Wiresoft?

De begagnade User CALs för Windows Server 2012 som Wiresoft erbjuder är originallicenser från Microsofts licensprogram och en del av en User Volume Licence för Windows Server 2012, som först köptes av ett företag som sedan sålde den till Wiresoft. Hela volymlicenser kan delas upp i enskilda licenser, de resulterande CAL:erna för en användare kallas för använd programvara och kan användas som en ny licens för registrering av en användare.

Köparsäkerhet med använd programvara, t.ex. användarklientlicenser för Windows Server 2012

Wiresofts erbjudande om begagnad programvara för User CALs för Windows Server 2012 och andra CALs ger våra kunder samma fördelar som nya licenser: Därför inkluderar begagnade klientåtkomstlicenser den vanliga köparförsäkringen med omedelbar nedladdning efter slutfört köp och omedelbar licensaktivering med en volymlicensnyckel som är giltig för detta ändamål.

Är det lagligt att köpa och använda begagnade klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012?

Wiresofts kunder kan vara säkra på att de inte bryter mot några rättsliga bestämmelser när de köper eller använder begagnade klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012. Detta beror på att de licenser för klientåtkomst som finns tillgängliga i Wiresoft Shop - t.ex. de använda klientåtkomstlicenserna för Windows Server 2012 - kommer från företagens licensbestånd. Därför gäller den giltiga jurisdiktionen även handeln med begagnade klientåtkomstlicenser, som inte bara uttryckligen tillåter försäljning utan även köp och användning av Microsofts klientåtkomstlicenser i form av begagnad programvara, vilket har bekräftats flera gånger av olika domstolsavgöranden. Dessutom erbjuder begagnad programvara från Wiresoft också revisionssäkerhet på grund av det fullständiga beviset på alla köpare!

Alla fördelar med använda klientåtkomstlicenser för Windows Server 2012 i en överblick

Wiresofts programvara för User CALs för Windows Server 2012 är inte bara särskilt fördelaktig, utan har också den fördelen jämfört med CAL-erbjudandet hos många andra leverantörer av Microsoft-programvara att det förutom de aktuella åtkomstlicenserna även finns många äldre versioner i butiken - detta gäller även andra klientåtkomstlicenser och serverlicenser från Microsoft.

Begagnade klientåtkomstlicenser från Wiresoft ger därför möjlighet att lägga till äldre programvara, vilket kan undvika kompatibilitetsproblem, t.ex. vid parallell användning av olika programvaruversioner, vilket också minskar kostnaden för att köpa ny maskinvara.

Licensiering med begagnade klientåtkomstlicenser från Wiresoft eliminerar den vanliga licensskalan, så att du bara köper exakt så många åtkomstlicenser som du faktiskt behöver - för anpassad licensiering i enlighet med din faktiska användning av Windows Server-tjänster.

I Wiresoft Software Shop kan du hitta User CALs för Windows Server 2012-utgåvor samt motsvarande Device CALs som begagnad programvara. Wiresofts utbud av begagnad programvara omfattar även många andra Microsoft-program - med alla de fördelar som nämns. Om du har några frågor om licensiering med User CALs för MS Windows Server 2012 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier