Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10116
 • 312-04349
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
2 754,90 kr * 3 059,90 kr * (9,97% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
CU-version Aktuell
Medium Ladda ner
Körtid Obegränsad
Språk Alla språk
Leveransens omfattning Nedladdning + licens
Ytterligare information Upp till 5 brevlådedatabaser


Windows Exchange 2016 erbjuder en tillförlitlig plattform för meddelandehantering där e-post och kontakter samt möten och uppgifter kan hanteras centralt. Detta är -versionen av Server Server Windows 10. Särskilt mindre eller medelstora företag och institutioner kan med -versionen dra nytta av många praktiska funktioner, dess höga skalbarhet samt -funktionerna, som stödjer samarbetet mellan grupper i flexibel, även lokalt oberoende användning, utan att offra säkerheten. Standard Cloud

Om du har ytterligare frågor om produkten kan du kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD"

Microsoft Exchange Server 2016 Standard Edition

Windows Exchange Server 2016 erbjuder en tillförlitlig meddelandeplattform med vilken e-post och kontakter samt möten och uppgifter kan hanteras centralt. Det är serverversionen av Windows 10. Särskilt mindre och medelstora företag och institutioner kan med Standard Edition dra nytta av många praktiska funktioner, den höga skalbarheten och molnfunktionerna som stöder teamens samarbete i flexibel, även lokalt oberoende användning, utan att offra säkerheten.

Standardutgåvan av Exchange Server 2016 stöder upp till 5 brevlådedatabaser per server och erbjuder en optimerad serverarkitektur genom att serverrollerna reduceras till två: brevlådor och kanttransport. Serverprogramvaran är därför en oumbärlig komponent i företag för kontroll och administration av arbetsprocesser och utbyte av information som behövs i processen. Det kraftfulla kommunikationssystemet fungerar som ett internt och externt gränssnitt som på ett tillförlitligt sätt kopplar samman anställda och avdelningar på olika platser och bidrar på så sätt till att effektivisera arbetsflödena: E-post, kontakter och möten kan inte bara hanteras centralt, arkiveras tydligt och sökas enkelt - den integrerade rättighetshanteringen gör det också möjligt för anställda att få differentierad individuell tillgång till data och innehåll. Microsoft Exchange Server 2016 Standard har därmed maximal kontroll och en hög grad av transparens på samma gång.

På Wiresoft finns Standard Edition av Exchange Server 2016 som begagnad programvara till ett lägre, reducerat pris jämfört med ny programvara - om den överhuvudtaget erbjuds som sådan. Begagnad programvara är särskilt attraktiv för mindre företag och organisationer som vill spara kostnader och som letar efter ett ekonomiskt sätt att använda kraftfull programvara som Exchange 2016 Standard. Eftersom Exchange 2016 Standard även som använd programvara ger den skalbarhet, prestanda och säkerhet som är typisk för utgåvan, eftersom den kan användas i sin helhet.

När det gäller Exchange Server 2016 Standard som använd programvara sker licensiering i enlighet med bestämmelserna för Microsofts licenshantering. En separat standardlicens måste köpas för varje Exchange Server, liksom ytterligare licenser för klientåtkomst. Detaljerad information om din optimala licensiering av Exchange Server 2016 Standard samt om de inkluderade optimeringarna och nya funktionerna finns i följande avsnitt.

Fördelar med Microsoft Exchange Server 2016 i korthet

Förutom vidareutveckling av befintliga funktioner erbjuder Windows Server version 2016 Standard ett antal viktiga innovationer. Den första är optimeringen av serverarkitekturen genom att minska antalet serverroller till två: Mailbox och Edge Transport - mer information om detta nedan. Dessutom har skalning av sökningar förenklats och stödet för molntjänster har förbättrats. Andra funktioner inkluderar också:

Stöd för hybridmoln

Exchange Server 2016 Standard stöder nu även hybridscenarier, där brevlådorna kan finnas på en lokal server eller i molnet. Lokala brevlådor kan också användas som molntillägg via Exchange Online-arkivering och Azure Rights Management.

Outlook på webben

I äldre versioner kallades den för "Outlook Web Access" eller "Outlook Web App", men det nya namnet för webbaserad åtkomst till Exchange Server är nu "Outlook on the Web". Anledningen till detta är att Microsoft har reviderat och optimerat denna funktion i grunden: Outlook kan nu också användas utan att installera Outlook-appen på en smartphone eller surfplatta med Android eller iOS. Den nya svepfunktionen gör det lättare att organisera e-postmeddelanden från en viss avsändare: valfritt kan dessa endast sparas i ett visst antal dagar eller så sparas endast det senaste meddelandet.

Outlook på webben kan också användas med Safari, Firefox eller Google Chrome i stället för Microsofts webbläsare Edge och Internet Explorer 11 utan större begränsningar.

Förbättrat samarbete i molnet via Outlook

I Outlook 2016 eller Outlook on the Web kan filer som sparats i SharePoint 2016 nu också infogas i ett e-postmeddelande som en länk, i stället för som tidigare bara som en bilaga. Den berörda mottagaren kan fortfarande öppna den länkade filen på sin dator som en bilaga. Standardprotokollet för autentisering från server till server är OAuth (Open Authorisation). Tillträdesrättigheterna till filer kan justeras individuellt och aktiveras automatiskt.

eDiscovery för optimerad sökning

I Exchange Server 2016 har sökarkitekturen för eDiscovery reviderats - den fungerar asynkront och decentraliserat och söker på flera servrar samtidigt, vilket leder till snabbare resultat. När du anger en sökterm i Outlook eller Outlook på webben visas förslag som baseras på de mest använda e-postmeddelandena i brevlådan eller kontakterna samt tidigare sökningar. Dessutom finns det kontextuella filter för datumintervall och relaterade avsändare för att göra det lättare att hitta information. Med Outlook på webben är det möjligt att söka inte bara i din egen kalender utan även i andra personers kalendrar.

Nya kalenderfunktioner

Förutom ett nytt utseende har kalendern också fått nya funktioner, t.ex. e-postpåminnelser för kalenderhändelser och möjligheten att föreslå en alternativ tid för mötesinbjudningar.

Andra funktioner i Microsoft Exchange Server 2016 Standard

Den största skillnaden mellan standardutgåvan av Exchange Server 2016 och Enterprise är det lägre antalet brevlådedatabaser som stöds, högst 5.

I standardutgåvan finns inte funktionerna för Data Loss Prevention (DLP), stöd för ett obegränsat antal virtuella maskiner eller 2 Hyper-V-containrar samt funktionerna Storage Spaces Direct, Storage Replica, Shielded Virtual Machines och OneDrive for Business.

Tekniska specifikationer för Exchange Server 2016 Standard

Nedan finns information om de scenarier som stöds av Exchange Server 2016, arkitekturen och minimikraven för maskinvara och programvara som krävs för att Exchange 2016-programmet ska fungera optimalt.

Serverarkitektur - ändringar jämfört med föregående version

De viktigaste förändringarna i Exchange Server 2016 jämfört med föregående version är:

 • Minskning av serverroller till 2: Exchange 2016 har nu 1. Mailbox-rollen, som har den huvudsakliga funktionaliteten, tar emot klientförfrågningar och håller databaser, 2. Edge Transport-rollen, som ansvarar för att ge extra säkerhet vid överföring av e-post mellan intranätet och Internet. Rollen Client Access Server (CAS) har tagits bort.
 • MBX2016 Server nås via lastbalanseringssystem. En klient loggar in på klientåtkomsttjänsten på brevlådeservern och vidarebefordras till brevlådeservern med den aktiva databasen. Kommunikationen fortsätter att ske på protokollnivå.
 • Nytt standardprotokoll MAPI via HTTP : MAPI via HTTP är nu standardprotokollet för kommunikation i Exchange Server 2016 via Outlook. Den erbjuder optimerad tillförlitlighet och stabilitet för Outlook- och Exchange-anslutningar och visar även transportfel. Efter en vila, ett byte av nätverk och efter avbrutna anslutningar upprättar Outlook anslutningen till servern mycket snabbare än tidigare, ingen återanslutning krävs vid korta avbrott.
 • Virtualiseringsrättigheterna gör det möjligt att använda 2 virtuella maskiner eller 2 Hyper-V-containrar i standardutgåvan.
 • Scenarier för samexistens: Exchange 2016 stöder samexistens med Exchange Server 2010 SP3 RU11 och Exchange Server 2013 CU11; förfrågningar via Exchange 2013 CU11 Client Access Server vidarebefordras till en Exchange 2016 Mailbox Server. Äldre Exchange-versioner stöds dock inte längre.

Systemkrav för Exchange Server 2016 Standard

För att kunna installera och använda Windows Exchange Server 2016 Standard måste följande maskinvaru- och programvarukrav vara uppfyllda. För stationär kommunikation via skrivbordet krävs också att en kompatibel version av Microsoft Outlook installeras. Följande minimikrav måste uppfyllas:

 • Operativsystem: Windows Server 2012 R2 Standard eller Datacenter, Windows Server 2016 Standard eller Datacenter eller högre
 • Processor: 64-bitars processor eller AMD-processor med stöd för AMD64-plattformen
 • Hårddisk: 30 GB hårddiskutrymme på installationsenheten; 500 MB per installerat Unified Messaging-språkpaket; 500 MB för kö-databasen
 • Postlådor: 8 GB
 • Edge Transport roll: 4 GB
 • Skärmupplösning: minst 1 024 x 768 pixlar
 • Active Directory: Windows Server 2008 R2 eller nyare version
 • Domännivå och funktionell nivå för skogen: Windows Server 2008 R2 eller högre

Licensiering av Microsoft Exchange Server 2016 Standard

Standardutgåvan av Exchange Server 2016 tillgodoser brevlådebehoven hos små och medelstora företag och organisationer med stöd för upp till fem brevlådedatabaser.En separat serverlicens krävs för varje körd instans av Exchange Server 2016 Standard - oavsett om Exchange Server körs i en fysisk eller virtuell operativsystemsmiljö. Varje Exchange Server-instans anses vara igång när programvaran har laddats in i minnet eller när dess instruktioner har utförts.

Vanliga frågor om Microsoft Exchange Server 2016 Standard som använd programvara från Wiresoft

Med begagnad programvara som Exchange Server 2016 Standard Edition kan du vara säker på att både ditt köp och din användning av serverlicensen är laglig och att den erbjuder samma användningsområden som en motsvarande ny och oanvänd licens - eftersom programvara i allmänhet inte slits ut och varken funktionaliteten eller användningsrätten är begränsad. Nedan hittar du svaren på alla typiska frågor om begagnad Exchange Server-programvara.

Varifrån kommer Wiresofts använda programvara för Exchange Server 2016 Standard?

Begagnad programvara som erbjuds i Wiresoft Software Shop, t.ex. Exchange Server 2016 Standard, har köpts av företag som tidigare själva köpt den nya programvaran. De vanligaste skälen till att sälja dem är att det rör sig om överskottslicenser eller licenser som inte används av andra skäl, eller att programvaruversionen har ersatts av en annan utgåva eller en annan typ och inte längre används. Wiresoft markerar alla sådana licenser som begagnad programvara, även om de kan användas som en ny serverlicens.

Erbjuder även använda programvaror som Exchange Server 2016 Standard köparens säkerhet?

Ja: Begagnad programvara som Exchange Server 2016 Standard erbjuder Wiresofts kunder samma fördelar som ny serverprogramvara när de köper den: den vanliga köparsäkerheten genom omedelbar nedladdning och omedelbar aktivering av licensen via den medföljande, obegränsade licensnyckeln.

Är inköp och användning av begagnad programvara lagligt?

Ja: Den använda programvaran för Exchange Server 2016 Standard som Wiresoft erbjuder kommer från företagets licenslager. Handel med och användning av begagnad programvara omfattas av den vanliga jurisdiktionen: denna har förklarat att båda är lagliga och detta har också bekräftats om och om igen av olika domstolsbeslut.

Vilka andra fördelar har Wiresofts programvara?

Begagnad programvara från Wiresoft erbjuder både stora och små företag en gynnsam möjlighet att komplettera eller uppdatera befintliga programvarulager, eftersom priset är betydligt lägre än för jämförbar ny programvara. I Wiresofts programvaruaffär hittar du också äldre versioner av Exchange Server eller annan programvara som inte längre erbjuds som ny, vilket har den ytterligare fördelen att du kan undvika dyrare uppgraderingar. Wiresofts begagnade programvara har också fördelen att den erbjuder revisionssäkerhet på grund av den fullständiga verifieringen av alla köpare!

Wiresofts utbud av begagnad programvara omfattar Exchange Server 2016 Standard Edition och Enterprise Edition - inklusive de respektive nödvändiga licenserna för klientåtkomst - samt nyare programversioner. Hos Wiresoft hittar du också förmånliga erbjudanden för många andra Microsoft-program - t.ex. Outlook - med alla de fördelar som nämns ovan. Om du har några frågor om din Exchange Server 2016 Standard-licensiering är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 STANDARD"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier