Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10471
 • 6VC-00979
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
19 774,90 kr * 21 970,90 kr * (10% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x Device CAL
System  Windows-server
CAL RDS Device CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk
Terminalserver Kompatibel


Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhörande applikationerna göras tillgängliga för användarna centralt. För att användare ska kunna få fjärråtkomst till dessa med en specifik Windows-kompatibel terminal krävs en Client Access License (Device CAL) för denna enhet, som endast ger användaren rätt att ansluta till Windows Server 2022 inom ramen för en fjärrskrivbordssession . Alla anställda som har åtkomsträttigheter för respektive slutenhet som är utrustad med en RDS Device CAL kan sedan komma åt Windows Server, t.ex. för support, åtkomst till en annan dator eller för att använda en Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"

25x den senaste CAL-enheten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022

Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de tillhörande programmen tillhandahållas centralt för användarna. För att användare ska kunna använda dessa på distans med en viss Windows-kapabel slutenhet krävs en Client Access License (Device CAL) för denna enhet, som endast godkänner anslutningen till Windows Server 2022 inom ramen för en fjärrskrivbordssession . Alla anställda som har åtkomsträttigheter för respektive slutenhet som är utrustad med en CAL för RDS-enheter kan sedan få tillgång till Windows-servern, t.ex. för support, tillgång till en annan dator eller för att använda en virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI).

På Wiresoft hittar du RDS Device CALs för Windows Server 2022 som billig begagnad programvara. Du kan också dra nytta av det fria valet av valfritt antal RDS Device CALs för din anpassade licensiering.

Vilka är fördelarna med en CAL för RDS-enheter för Windows Server 2022?

I Windows Server 2022 är Fjärrskrivbordstjänster en dedikerad serverroll som kontrollerar fjärråtkomst till olika Windows-program som är tillgängliga via en motsvarande Windows-server som fungerar som värd. Endast användare som har en motsvarande -klientåtkomstlicens - t.ex. för en slutenhet - kan därför använda Windows-servern och de tjänster som är tillgängliga via den lokalt oberoende (på distans) via en Internetanslutning med den dator, bärbara dator etc. som är utrustad med den.

Windows Server 2022 erbjuder också många nya funktioner och optimeringar när det gäller nätverkssäkerhet, skapande av behållare med Windows och Kubernetes samt migrering av data och servrar, lagring och virtualisering på Remote Desktop sessioner. Bland annat finns den senaste versionen av Transport Layer Security, Software-Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct (SSD) samt Storage Replica, Virtual OSE, Hyper-V och Shielded Virtual Machines (SVM) tillgängliga för att skapa och hantera mycket säkra virtualiseringsinfrastrukturer.

Windows Server 2022 stöder också Nested Virtualisation med AMD-processorer, nya versioner av Transmission Control Protocol (TCP), RACK (Recent ACKnowledgment) och RSC (Receive Segment Coalescing) och använder Microsoft Edge som standardwebbläsare.

Fördelar med klientåtkomstlicenser för administratörer i RDS

Administratörer har också många praktiska fördelar med en RDS Device CAL för Windows Server 2022, eftersom de avsevärt minskar den arbetsinsats som krävs för att hantera slutenheterna i ett företag och därmed gör till exempel distributionen mycket effektivare. Programvara och uppdateringar kan tillhandahållas centralt i en företagsmiljö och behöver inte längre installeras individuellt på varje slutenhet. Applikationer tillhandahålls endast på servern eller uppdateras via den.

Den individuella åtkomsten för användare som använder en RDS Device CAL kan också kontrolleras individuellt av en administratör, eftersom fjärrskrivbordstjänsterna också gör det möjligt att tilldela olika rättigheter per registrerad anställd. Detta minskar avsevärt det totala arbetet med att tillhandahålla eller underhålla arbetsstationer.

Typiska fördelar med Remote Desktop Services Device CAL för användare

Framför allt är det dock de anställda i ett företag som på olika sätt drar nytta av RDS Device CAL för Windows Server 2022 . De drar nytta av en standardiserad Windows-arbetsmiljö, oavsett var den registrerade slutenhet som de använder för att komma åt den finns.

För detta ändamål kan även äldre slutenheter användas, som har sämre prestanda eller hårdvara som vanligtvis inte räcker till för hårdvarukraven för Windows Server 2022. Detta beror på att så snart den licensierade datorn får tillgång till ett specifikt program via CAL-enheten inom ramen för en fjärrskrivbordssession via värddatorn, körs detta program endast på servern. Detta görs oberoende av andra klientanslutningar och den berörda arbetstagaren visas endast sin egen session. Med en Device CAL för Remote Desktop Services i Windows Server 2022 kan kostnaderna för ny maskinvara minskas eller undvikas, och det är också möjligt att använda tunna klienter.

Microsofts licenshantering för klientlicenser för fjärrskrivbordstjänsten

Som en allmän regel är implementeringen av Microsofts serverprogramvara alltid skild från den faktiska användningen. För varje åtkomst till Windows-servern, oavsett om den sker direkt eller på distans, krävs alltid en motsvarande klientåtkomstlicens (CAL). Microsoft reglerar åtkomsträttigheterna för användningen av Windows Server-programmen genom sin egen licenshantering, som bygger på Client Access Licenses (CAL).

Till exempel säkerställer CAL:s för enheter för Remote Desktop Services att åtkomst till Windows-servern endast är möjlig för en slutenhet som är auktoriserad med dem. Enligt Microsoft garanterar detta också säkerheten för de data och tjänster som tillhandahålls av en server, eftersom oregistrerade slutenheter, dvs. utan motsvarande åtkomstlicens, nekas tillgång till de tjänster eller data som är tillgängliga via servern.

Microsoft erbjuder två olika typer av klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022:

 • CAL-enhet för RDS, med vilken en dedikerad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon) får åtkomsträttigheter
 • Användar-CAL för RDS, som ger åtkomsträttigheter till en specifik användare

En CAL för fjärrskrivbordstjänsterna i Windows Server 2022 består av olika komponenter som tillsammans gör det möjligt för en slutenhet eller användare att använda Windows Server-tjänsterna:

 • Den faktiska fjärrskrivbordslicensen reglerar användningen av respektive CAL och gör den tillgänglig för en enhet eller användare.
 • Värden för fjärrskrivbordssessioner hanterar alla skrivbord eller program som görs tillgängliga under en fjärrskrivbordssession.
 • Anslutningsförmedlaren för fjärrskrivbord hanterar alla fjärranslutningar och återställer dem om en session avslutas.
 • Gateway för fjärrskrivbord styr åtkomsten via en terminal till ett Windows-skrivbord i ett offentligt nätverk.
 • Webbåtkomst för fjärrskrivbordstjänster ger åtkomst för specifika användare eller grupper via en webbportal.

Som redan nämnts reglerar Device CAL for Remote Desktop Services åtkomsträttigheterna för en specifik slutenhet som registreras via den. Under licensieringsprocessen, första gången en anslutning upprättas mellan slutenheten och klientdatorn, beviljas den förstnämnda en tillfällig åtkomstlicens. När den senare ansluter till värdservern för andra gången i en fjärrskrivbordssession utfärdas den permanenta enheten RDS-CAL.

Vilka är de särskilda fördelarna med RDS Device CALs?

CAL för RDS-enheter hanterar sedan lämpliga åtkomsträttigheter till Windows-servern eller värddatorn för varje fjärrskrivbordssession. Varje anställd som är behörig eller kan använda denna slutenhet - oavsett om det är en dator, bärbar dator, surfplatta etc. - kan sedan använda fjärrskrivbordstjänsterna, särskilt lokalt, oavsett var servern är placerad. RDS Device CAL är därför en större fördel om flera anställda delar på en terminal.

Versionskompatibilitet är viktigt för klientåtkomstlicenser för RDS-enheter för Windows Server

När du licensierar en klientåtkomstlicens för RDS-enheter är det viktigt att se till att versionen av klientåtkomstlicensen alltid är kompatibel med den aktuella versionen av Windows Server. Nedgradering är också möjlig, men inte uppgradering: Detta beror på att RDS Device CAL 2022 innehåller åtkomsträttigheter för Windows Server 2022 samt för äldre serverversioner som 2019, men inte för framtida högre serverversioner. Därför kan en tidigare version av RDS Device CAL inte användas för fjärranslutningar med Windows Server 2022.

Mer information om klientåtkomstlicenser för RDS-enheter för Windows Server 2022

 • RDS Device CAL tilldelas fysiskt till en specifik slutenhet - inte till en enskild användare
 • Varje klientåtkomstlicens för RDS-enheter spåras av respektive licensserver, oavsett om den är registrerad i Active Directory eller inte
 • En tillfälligt tillgänglig RDS Device CAL är giltig i mellan 52 och 89 dagar
 • Antalet fördefinierade Device CALs får inte överskridas

Slutsats om CAL:er för RDS-enheter

Vilken typ av CAL för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 som är mest fördelaktig för ett företag beror därför på det enskilda fallet eller företagets storlek. Särskilt om flera anställda använder en slutenhet växelvis, t.ex. vid skiftarbete, erbjuder RDS Device CAL fler användningsalternativ och du behöver därför färre licenser för klientåtkomst.

Eftersom det inte är möjligt att senare ändra en RDS DeviceCAL till en User CAL och vice versa, måste beslutet om en typ av klientåtkomstlicens fattas vid köptillfället. Fråga därför en Wiresoft-anställd om hur du bäst kan licensiera dig med klientlicenser för fjärrskrivbordstjänster.

Din köparens säkerhet med Wiresoft för begagnade RDS Device CALs för Microsoft Windows Server 2022

Nuvarande Device CALs för Remote Desktop Services för Windows Server 2022 finns tillgängliga i Wiresoft Online Shop som begagnad programvara från och med en licens för klientåtkomst. Dra nytta inte bara av det lägre priset på CAL:s begagnade programvara jämfört med jämförbar ny programvara, utan också av köparens säkerhet tack vare följande fördelar:

 • När Wiresofts kunder köper en eller flera begagnade klientåtkomstlicenser för RDS-enheter får de ursprungliga Microsoft-licenser som tidigare köpts av ett företag och sålts till Wiresoft.
 • Den rättsliga grunden för den lagliga handeln med så kallade begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2022:s fjärrskrivbordstjänster är tillämplig lag, som uttryckligen tillåter återförsäljning samt köp och användning av dem.
 • När Wiresoft säljer vidare en CAL för RDS-enheter till Windows Server 2022 markeras den som begagnad, även om "begagnad" inte innebär några begränsningar av funktionaliteten hos denna klientåtkomstlicens.
Ytterligare länkar till "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier