Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10462
 • 6VC-00981
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
830,90 kr * 921,90 kr * (9,87% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 1x User CAL
System  Windows Server
CAL RDS User CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod 
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk
Terminalserver Kompatibel


Med Remote Desktop Services (RDS) för Windows Server 2022 kan de applikationer som görs tillgängliga med den tillhandahållas centralt för auktoriserade användare. För att de ska kunna använda dessa på distans med en Windows-kompatibel terminal krävs alltid en Client Access License (User CAL), som endast ger dem behörighet att ansluta via en valfri terminal till Windows Server 2022 för en fjärrskrivbordssession. En medarbetare som har personliga åtkomsträttigheter i form av en RDS User CAL kan sedan komma åt Windows Server med vilken slutenhet som helst med ett Windows-operativsystem, t.ex. för att använda tillgängliga program och tjänster, för att komma åt en annan dator - t.ex. för support - eller för att arbeta med en Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Om du har ytterligare frågor om produkten kan du kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"

Den senaste klientåtkomsten för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022

Med RDS-tjänsterna (Remote Desktop Services) för Windows Server 2022 kan de program som görs tillgängliga med dem tillhandahållas centralt för auktoriserade användare. För att de ska kunna använda dessa på distans med en Windows-kapabel terminalenhet krävs alltid en klientåtkomstlicens (User CAL), som endast ger dem rätt att ansluta via en valfri terminalenhet till Windows Server 2022 för en fjärrskrivbordssession. En anställd som har personliga åtkomsträttigheter i form av en CAL för RDS-användare kan sedan använda vilken slutenhet som helst med ett Windows-operativsystem för att få tillgång till Windows-servern, t.ex. för att använda tillgängliga program och tjänster, för att få tillgång till en annan dator - t.ex. för support - eller för att arbeta med en virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI).

På Wiresoft kan du nu hitta Remote Desktop Services User CALs för Windows Server 2022 till låga priser som begagnad programvara. Du kan också köpa ett valfritt antal RDS User CALs - utan nivåindelning - för din anpassade licensiering.

Vilka är fördelarna med RDS User CAL för Windows Server 2022?

Med Windows Server 2022 är Fjärrskrivbordstjänster en dedikerad serverroll som kontrollerar fjärråtkomst till program som är tillgängliga via en motsvarande Windows Server, som fungerar som värd för detta ändamål. Endast en användare med en motsvarande personlig klientåtkomstlicens kan alltså få tillgång till en valfri dator, bärbar dator etc. lokalt och oberoende, dvs. på distans via en Internetanslutning till Windows-servern under en session. Programmen utförs på servern.

Windows Server 2022 erbjuder också många optimeringar av befintliga och nya funktioner i samband med fjärrskrivbordssessioner - särskilt inom området  nätverkssäkerhet, men också vid migrering av data och servrar, för lagring och virtualisering av program och för skapande av behållare med Windows och Kubernetes.

Windows Server 2022 stöder t.ex. virtualisering med AMD-processorer, innehåller en ny version av Shielded Virtual Machines (SVM), Transmission Control Protocol (TCP) samt RACK (Recent ACKnowledgment) och RSC (Receive Segment Coalescing) och använder nu Microsoft Edge som standardwebbläsare. Användarna kan också använda de senaste versionerna av SDN (Software-Defined Networking), SSD (Storage Spaces Direct) och Storage Replica samt Transport Layer Security, Virtual OSE och Hyper-V för att skapa och hantera mycket säkra virtualiseringsinfrastrukturer.

Fördelar med användar-CAL för fjärrskrivbordstjänster för användare

Särskilt de anställda i ett företag drar på många sätt nytta av en RDS User CAL för Windows Server 2022. De får en standardiserad Windows-arbetsmiljö på varje slutenhet, oavsett om den är utrustad med ett aktuellt eller äldre Windows-operativsystem.

Detta innebär att användarna även kan använda äldre slutenheter med svagare maskinvara eller prestanda som annars inte skulle vara tillräckliga för att få direkt tillgång till Windows Server 2022. Detta beror på att alla program som en licensierad användare får tillgång till med RDS User CAL i samband med en fjärrskrivbordssession via värddatorn endast körs på servern och inte på den här slutenheten. Respektive fjärrskrivbordssession är oberoende av andra klientanslutningar och endast användarens egen session visas. På så sätt kan användarklientåtkomstlicenser för Windows Server 2022:s fjärrskrivbordstjänster bidra till att minska kostnaderna för tillhandahållande av aktuell maskinvara eller undvika dem helt och hållet, eftersom de också möjliggör användning av tunna klienter.

Fördelar med klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster för administratörer

Sist men inte minst innebär användningen av en RDS User CAL för Windows Server 2022 också många praktiska fördelar för administratörer, eftersom det avsevärt kan minska det arbete som krävs för att hantera många slutenheter i ett företag, eftersom det också gör till exempel distributionen mycket effektivare. Ny programvara eller uppdateringar kan tillhandahållas centralt i en företagsmiljö i stället för att installeras på varje enskild slutenhet, eftersom alla program endast tillhandahålls centralt på Windows-servern eller uppdateras därifrån.

Med en CAL för RDS-användare kan åtkomsträttigheterna för enskilda användare också definieras individuellt, eftersom fjärrskrivbordstjänsterna kan användas för att tilldela rättigheter till registrerade anställda. Detta minskar avsevärt den totala ansträngningen för underhåll av befintliga arbetsstationer eller tillhandahållande av nya arbetsstationer.

Microsofts licenshantering för klientlicenser för fjärrskrivbordstjänster

För all serverprogramvara från Microsoft gäller regeln att implementeringen är oberoende av användningen. Därför krävs alltid en separat klientåtkomstlicens (CAL) för varje åtkomst till Windows-servern, oavsett om den sker direkt eller på distans. De respektive definierade åtkomsträttigheterna för användningen av Windows Server-programmen fastställs av Microsoft i den så kallade licenshanteringen. Den bygger på Client Access Licenses (CAL) som tillhandahålls för användare eller slutenheter.

Användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänster säkerställer till exempel att endast den användare som är utrustad med dem har personlig åtkomst till Windows-servern. Enligt Microsoft är syftet med detta att garantera säkerheten för de data och tjänster som tillhandahålls på en server, eftersom oregistrerade personer, dvs. de som inte har en CAL för RDS-användare, inte kan få tillgång till dem. Microsoft erbjuder klientåtkomstlicenser i allmänhet - och därmed även för fjärrskrivbordstjänster i Windows Server 2022 - i två olika typer:

 • RDS User CAL, med vilken en dedikerad användare får sina egna åtkomsträttigheter
 • Device CAL för RDS, med vilken en specifik slutenhet (t.ex. dator, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon) ges åtkomsträttigheter

Varje CAL för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 består av flera komponenter som tillsammans gör det möjligt för en användare eller enhet att använda Windows Server Services:

 • Själva licensen för fjärrskrivbord reglerar användningen av respektive CAL och gör den tillgänglig för en användare eller enhet.
 • Värden för fjärrskrivbordssessioner hanterar de skrivbord eller program som görs tillgängliga för en användare under en fjärrsession.
 • Anslutningsförmedlaren för fjärrskrivbord hanterar fjärranslutningarna och återställer dem i händelse av ett avbrott under en session.
 • Gateway för fjärrskrivbord kontrollerar specifikt en användares åtkomst till ett tillhandahållet Windows-skrivbord i ett offentligt nätverk.
 • Webbåtkomst för fjärrskrivbordstjänster ger användare eller grupper åtkomst via en webbportal.

Vilka är de särskilda fördelarna med en CAL för RDS-användare för Windows Server 2022?

Som redan nämnts hanterar en CAL för RDS-användare den licensierade användarens åtkomsträttigheter till Windows-servern eller värddatorn för varje fjärrskrivbordssession. Användaren kan använda vilken tillgänglig slutenhet som helst - PC, bärbar dator, surfplatta etc. - för att få tillgång till fjärrskrivbordstjänsterna, även oberoende av var den lokala servern är placerad, förutsatt att enheten är Windows-aktiverad och att det finns en Internetanslutning. RDS User CAL ger därför en större fördel om en anställd ofta använder olika slutenheter, t.ex. en dator på hemmakontoret och en bärbar dator på resande fot osv.

Överväga versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för RDS-användare för Windows Server

Den stora fördelen med att köpa en aktuell RDS User CAL 2022 för Windows Server är att den innehåller åtkomsträttigheter för den senaste Windows Server-versionen och även för äldre serverversioner, till exempel 2019 (nedgradering). När du uppgraderar eller köper Windows Server 2022 krävs den aktuella RDS User CAL 2022 också för fjärråtkomst, till exempel (versionskompatibilitet). Den tidigare versionen av RDS User CAL kan inte användas för fjärranslutningar med Windows Server 2022.

Slutsatser om klientåtkomstlicenser för RDS-användare

Vilken typ av CAL för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 som erbjuder flest fördelar för användning i ett företag beror på företagets struktur. Om anställda huvudsakligen använder olika slutenheter växelvis, t.ex. på olika platser, erbjuder RDS User CAL fler möjligheter och du behöver därför ett mindre antal klientåtkomstlicenser.

Beslutet om en typ av klientåtkomstlicens måste fattas vid köptillfället, eftersom det inte är tillåtet att senare ändra en RDS-enhetslicens till en användarlicens eller tvärtom. Fråga bara en Wiresoft-representant om vilken form av licensiering som är lämpligast för dig med CALs för Remote Desktop Services för Windows Server 2022.

Din köpars säkerhet med begagnade RDS User CALs för Microsoft Windows Server 2022 från Wiresoft

De aktuella användarlicenserna för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2022 finns tillgängliga i Wiresofts onlinebutik som begagnad programvara från och med en licens för en enda klientåtkomst. Du kommer inte bara att dra nytta av det lägre priset på begagnad programvara för RDS CALs jämfört med jämförbar ny programvara, utan också av köparens säkerhet med följande fördelar:

 • När Wiresofts kunder köper en eller flera klientåtkomstlicenser för RDS-användare som begagnad programvara får de ursprungliga Microsoft-licenser som tidigare köpts av företag och sålts till Wiresoft.
 • Den rättsliga grunden för handel med begagnad programvara, t.ex. klientåtkomstlicenser för Microsoft Windows Server 2022 Remote Desktop Services, är tillämplig lag som tillåter återförsäljning, köp och användning.
 • Vid återförsäljning kommer Wiresoft att märka en RDS-användarlicens för Windows Server 2022 som begagnad, även om "begagnad" inte innebär någon begränsning av funktionaliteten hos den klientåtkomstlicensen.
 • Om en RDS User CAL som är markerad som begagnad redan har aktiverats av en tidigare köpare har den raderats innan den såldes vidare till Wiresoft och är därför 100 % fritt användbar igen när den säljs i Wiresoft Shop.
 • Klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster eller andra typer av Microsoft-licenser som Wiresoft erbjuder till försäljning som begagnade är varken tidsbegränsade licenser eller licenser med begränsade funktioner, utan Microsofts originalprogramvaruprodukter som endast är auktoriserade för dig efter att köpet har slutförts och som Wiresoft har kontrollerat att de är fullt användbara innan de säljs.

När du köper en begagnad programvarulicens som RDS User CAL for Windows Server 2022 k från Wiresoft kan du vara säker på att du alltid köper och använder en originalprodukt från Microsoft.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier