Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10100
 • 7NQ-00806
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
16 253,90 kr * 18 058,90 kr * (10% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Core 2 Core 
Minimilicenskrav för licensiering 4 Core Pro Server
CAL Inte nödvändigt
Medium Ladda ner
Körtid Obegränsad
Språk Alla språk
Leveransens omfattning Nedladdning + licens


Upplagan SQL Server 2016 Standard 2-Core  ger företag en tillförlitlig, skalbar och hybrid plattform för relationsdatabaser för att skapa intelligenta applikationer för Desktop, Server och webben, med stöd av dess höga skalbarhet och prestanda samt avancerade säkerhetsfunktioner.

Om du har ytterligare frågor om produkten kan du kontakta vår kundtjänst.

 

mer
Produktinformation "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core

SQL Server 2016 Standard 2-Core edition ger företag en tillförlitlig skalbar och hybrid plattform för relationsdatabaser för att bygga intelligenta applikationer för skrivbord, server och webb, med stöd av dess höga skalbarhet och prestanda samt avancerade säkerhetsfunktioner.

Den här utgåvan har många nya funktioner för sökningar och analyser i databasen, inklusive Hadoop- och molnintegration samt realtids- och R-analyser som stöds av Advanced Analytics-funktionerna. Dessutom bör man kort nämna prestanda i minnet, stöd för JSON (JavaScript Object Notation) och PolyBase för Transact-SQL-förfrågningar samt nya scenarier för hybridmoln, så att företagen får ännu mer detaljerade resultat som kan publiceras som rapporter på många slutenheter med hjälp av de olika visualiseringsalternativen.

På Wiresoft finns SQL Server 2016 Standard 2-Core som begagnad programvara - till ett lägre pris än ny - även om äldre versioner av SQL Server som denna inte längre erbjuds regelbundet. Som använd programvara är denna kärnbaserade SQL Server-licens fullt användbar med den maximala skalbarhet, prestanda och säkerhet som är typisk för utgåvan och är därför attraktiv för företag och organisationer som använder kraftfullare servrar och för vilka den alternativa CAL-baserade licensen därför inte är ett alternativ. Licensiering av Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core sker i enlighet med Microsofts officiella licenshanteringsvillkor. Detaljerad information om nya förbättringar och nya funktioner som ingår i SQL Server 2016 Standard och om hur du kan få den bästa licensen finns i följande text.

Fördelar och nya funktioner i Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition innehåller många av de omfattande databasfunktioner som behövs för mellanstora applikationer och datamarkörer. Den stöder

omvandling av affärskritiska tillämpningar till intelligenta tillämpningar - bland annat genom högre skalbarhet för upp till 24 kärnor. Integrationen av R med öppen källkod utökar också möjligheterna till dataanalys, och användarna kan dessutom dra nytta av många affärsintelligens- och utvecklingsverktyg som också är tillgängliga i molnet. Nedan hittar du mer information om funktionsområdena i SQL Server version 2016 Standard 2-Core.

In-Memory OLTP

De funktioner som är inbyggda i in-memory OLTP förbättrar prestandan vid bearbetning av arbetsbelastningar och transaktioner och är ansvariga för betydande prestandaförbättringar genom minnesoptimering

 • Förfrågningslager
 • Kolumnlager i minnet, inklusive utökning av ColumnStore-indexet
 • Temporal Tables för historisering och tillhandahållande av tabelldata, inklusive stöd för tabellstorlekar på upp till 2 TB

SQL Server Analysis Services

SQL Server Analysis Services (SSAS) erbjuder många förbättringar av prestanda och funktionalitet i 2016 års version, bland annat:

 • Skapa, filtrera och bearbeta databaser med tabellmodeller - inklusive integration med statistikspråket R:
 • R-skript kan köras direkt på SQL Server för analys och behöver därför inte längre exporteras från SQL-databasen, vilket också ger ökad säkerhet.
 • För direkta livefrågor av externa data stöds Oracle, Teradata och Azure SQL som datakällor.
 • Database Consistency Checker kontrollerar databasens konsistens och upptäcker omedelbart potentiella problem som orsakas av skadade data.
 • Nya DAX-funktioner och namnområdestjänster är tillgängliga.
 • En andra samling, Microsoft.AnalysisServices.Core.dll, är tillgänglig för Analysis Services Management Objects (AMO), som också har reviderats.

Integrationstjänster

Viktiga nya funktioner i SQL Server 2016 för SSIS är:

 • Stöd för tillgänglighetsgrupper för Always On samt
 • Alltid krypterad och Hadoop File System (HDFS)
 • Tillhandahållande av paket i stegvis skala
 • Tillgängliga kolumnnamn vid fel i dataflödet
 • Nya kontakter
 • Anpassade loggningsalternativ

Tjänster för masterdata

Master Data Services (MDS) används för effektiv hantering av företagets masterdata. I SQL Server 2016 finns bland annat följande alternativ tillgängliga:

 • Organisering av data i form av modeller, inklusive skapande av regler för uppdatering och individuella åtkomsträttigheter.
 • Definition av arbetsflöden med hjälp av ändringsuppsättningar, inklusive nya nivåer för ökad säkerhet
 • Utlämnande av huvuddata för enskilda personer i Excel
 • Filtreringsmöjligheter med hjälp av domänbaserade attribut och synkronisering för delning mellan olika modeller
 • Förbättrad sökprestanda med användardefinierade index

Rapporteringstjänster

SQL Server Reporting Services (SSRS) används för att skapa, leverera och hantera mobila och sidoordnade rapporter, inklusive:

 • Analystjänster: Dessa tillhandahåller analysdata från rapporterings- och affärstjänstrapporter så att de också kan användas för klientprogram och business intelligence-verktyg från andra leverantörer.
 • Generera rapporter från olika datakällor och publicera dem i olika format, inklusive HTML5-stöd för rendering av rapporter - dessa kan göras tillgängliga till exempel via den webbaserade rapporteringsportalen med KPI-funktionen och den nya Publisher via en webbläsare i en webbportal eller på en mobil enhet, samt via e-post.
 • Nya diagramtyper: Treemap samt Sunburst

Säkerhet

Microsoft SQL Server version 2016 erbjuder bland annat följande förbättringar av säkerhetsfunktionerna:

 • Always Encrypted säkrar känsliga uppgifter som kreditkort i SQL Server-databasen i krypterad form. Ytterligare skydd ges av olika roller för åtkomsträttigheter, så att t.ex. administratörer kan hantera sådana uppgifter men inte har direkt tillgång till dem själva.
 • Med säkerhet på radnivå kan åtkomstbegränsningar också definieras för enskilda datarader: Vissa anställda får då endast behörighet för enskilda datarader.
 • Dynamisk datamaskning ger förenklad säkerhetskodning för program för att förhindra att obehöriga anställda får tillgång till konfidentiella uppgifter.

Information om den maximalt tillgängliga prestandan för SQL Server 2016 Standard 2-Core för enskilda komponenter

Följande information gäller skalbarhet, prestanda och de funktioner som finns tillgängliga för enskilda komponenter.

Maximal skalbarhet/storlek per SQL Server-instans

 • Beräkningskapacitet generellt: 4 socklar eller 24 kärnor
 • Beräkningskapacitet SQL Analysis Services eller Reporting Services: 4 socklar eller 24 kärnor
 • Tjänster för minnesanalys: Tabular 16 GB / MOLAP 64 GB
 • Arbetsminne Reporting Services: 64 GB
 • Buffertpool för arbetsminne: 128 GB
 • Arbetsminne Columnstore segmentcache: 32 GB
 • Optimerat minne: 32 GB
 • Relationell databasstorlek: 524 PB

Hög tillgänglighet för funktioner i SQL Server-databasmotorn

 • Stöd för serverkärnor
 • Spegling av databaser (full säkerhet)
 • Avsändning av loggar
 • Komprimering av säkerhetskopior
 • Kluster med alltid aktiverad växling av fel: 2 noder
 • Grundläggande tillgänglighetsgrupper: 2 noder
 • Rådgivare och ögonblicksbild för återställning av databaser
 • Krypterad säkerhetskopiering eller hybrid säkerhetskopiering i Azure

Skalbara funktioner i SQL Server-databasmotorn, inklusive:

 • Columnstore
 • OLTP i minnet
 • Beständigt huvudminne
 • Stretch-databas
 • Förlängning av buffertpoolen
 • Komprimering av data
 • Stöd för flera instanser
 • Partitionering av tabeller och index, inklusive parallell behandling
 • FILESTREAM-behållare    

Andra funktioner i SQL Server 2016-versionen

 • Säkerhetsfunktioner, inklusive: Alltid krypterad, säkerhet på radnivå, dynamisk datamaskering, anpassade roller, säkerhetskopiering
 • Replikering: SQL Server Change tracking med snapshot-, transaktions- och sammanslagningsreplikation, uppdaterbar prenumeration för transaktionsreplikation och heterogena prenumeranter
 • Förvaltningsverktyg, inklusive: SQL Configuration Manager med SQL Management Objects och SQL Command Prompt Tool samt SQL Profiler och SQL Server Agent, Distributed Replay for Administrator Tool, Client samt Controller (för 1 klient) och Database Engine Tuning Advisor
 • Funktioner för datalagring: StreamInsight samt automatisk generering av schemat för staging och datalagring och skapande av kuber utan databas
 • Utvecklingsverktyg: IntelliSense med Transact-SQL och MDX samt verktyg för MDX-redigering, MDX-debuggning och MDX-design samt SQL Server Data Tools och integrationsmöjligheter med Microsoft Visual Studio

Minimikrav på maskinvara och programvara för SQL Server 2016 Standard 2-Core

Följande information utgör minimikraven för både installation och drift av SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition. Det bör noteras att alla funktioner i SQL Server 2016 Standard 2-Core stöds av ett 64-bitars klientoperativsystem, medan endast vissa funktioner stöds av ett 32-bitars klientoperativsystem. x86-processorer kan inte användas. Dessutom rekommenderas att du installerar SQL Server 2016 på en dator med NTFS- eller ReFS-filformat.

Hårdvara

 • Hårddiskutrymme: 6 GB - beroende på installerade SQL Server-komponenter
 • Minne: 4 GB - med ökande databasstorlek även högre för att säkerställa optimal prestanda för SQL Server 2016
 • Processorer: x64-processor - AMD Opteron / Athlon 64, Intel Xeon / Pentium IV med EM64T-stöd
 • Processorhastighet: 1,4 GHz; 2,0 GHz rekommenderas

Programvara

 • .NET Framework 4.6 - SQL Server setup .NET Framework installeras automatiskt - liksom Master Data Services och Replication
 • Operativsystem: Windows Server 2016 Datacenter, Standard 2-Core eller Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard 2-Core, Essentials eller R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard 2-Core, Essentials eller Foundation
 • Installation av SQL Server 2016 i Server Core-läge: Windows Server 2016 Standard 2-Core eller Datacenter; Windows Server 2016 Standard 2-Core eller Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard 2-Core eller Datacenter; Windows Server 2012 Standard 2-Core eller Datacenter; Windows Server 2012 Standard 2-Core eller Datacenter

Licensiering av SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition

I och med SQL Server 2016 införde Microsoft den här beskrivna kärnlicensieringen, som också finns tillgänglig för Standard Edition av SQL Server 2016 och som beskrivs nedan. Till skillnad från äldre SQL Server-versioner utgör antalet kärnor per processor grunden för den exakta licensieringen av en SQL Server; varje fysisk kärna i servern kräver en egen licens, varvid kärnor alltid endast licensieras i par.

Det totala antalet kärnlicenser som krävs för SQL-servern bestäms av det maximala antalet kärnor; i princip baserar Microsoft detta på minst 8 licenser per server - så följande villkor gäller:

 • Varje fysisk eller virtuell processorkärna kräver en licens.
 • Därför måste alla fysiska och aktiva kärnor vara licensierade.
 • Varje processor har minst 8 kärnor.
 • Varje server har minst 16 kärnor.
 • Licensiering sker alltid i par och kärnlicenserna för SQL Server 2016 Standard är tillgängliga i paket om två.

Microsofts licensvillkor gäller även för använd programvara. Om du har några frågor om korrekt licensiering av SQL Server 2016 Standard 2-Core Packages är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition som Wiresofts använda programvara

Med vårt erbjudande om begagnad programvara, t.ex. SQL Server 2016 Standard 2-Core-licens, kan du vara säker på att den erbjuder samma möjligheter som motsvarande nya serverlicensprogramvara - å ena sidan för att programvaran inte kan slitas ut, å andra sidan också med avseende på dess funktionalitet och laglighet. Här hittar du alla svar på vanliga frågor om använd programvara för SQL Server.

Varifrån kommer Wiresoft SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Den begagnade programvaran för SQL Server 2016 som erbjuds i Wiresoft Software Shop kommer vanligtvis från företag som först köpte den ursprungliga programvaran ny och sålde den vidare till Wiresoft - ofta beror det på att det finns överflödiga, oanvända licenser eller att programvaran har ersatts av en annan version eller typ och därför inte längre används. På Wiresoft markeras sådana licenser därför som begagnad programvara, även om de i princip kan användas som en ny licens.

Erbjuder Wiresofts använda programvara som SQL Server 2016 köparens säkerhet?

Ja: När våra kunder köper Wiresofts begagnade programvara, t.ex. SQL Server 2016 Standard 2-Core-licensen, har de samma fördelar som när de köper ny serverprogramvara: köparens säkerhet genom omedelbar nedladdning och omedelbar aktivering av licensen med hjälp av den giltiga licensnyckeln som tillhandahålls.

Är det lagligt att byta in eller använda begagnad programvara med SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Ja: Både handeln med begagnad programvara och den faktiska användningen av den omfattas av relevant rättspraxis, som tillåter att båda är lagliga - detta har bekräftats flera gånger i olika domstolsbeslut. Den begagnade programvara som erbjuds på Wiresoft kommer från företagens licenslager.

Har Wiresoft Used Software andra fördelar?

Ja: Wiresoft Used Software ger våra kunder möjlighet att antingen komplettera eller uppdatera sina respektive programvarulager till ett fördelaktigt pris, eftersom priserna är betydligt lägre än för jämförbar ny programvara. I Wiresofts programvaruaffär finns det också många äldre versioner av serverlicenser som inte längre erbjuds som nya licenser, så att kunderna kan undvika dyrare uppgraderingar. Wiresofts begagnade programvara har dessutom den fördelen att den är revisionsskyddad eftersom alla köpare registreras fullständigt!

Wiresofts erbjudande om begagnad programvara omfattar inte bara SQL Server-programvara, t.ex. 2016 Standard 2-Core Edition, utan även alternativa licenser med CAL:s och nyare versioner av SQL Server - till ett förmånligt pris. Här hittar du också erbjudanden för många andra Microsoft-program - med alla de fördelar som nämns ovan. Om du har några frågor om din licensiering av SQL Server 2016 Standard 2-Core eller någon annan form av licensiering är du välkommen att använda vår kompetenta rådgivning i chatten, via e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier