Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10409
 • 381-02250
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
1 174,90 kr * 1 304,90 kr * (9,96% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 5x Device CAL
System  Exchange Server
CAL Device CAL
Omfattning av leverans Rätt att använda
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk


Förutsättningen för åtkomst till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns tillgängliga i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den faktiska serverlicensen, även en klientåtkomstlicens för slutenheter: Exchange Server 2016 Device CAL. Endast denna licens ger en viss registrerad dator (PC, laptop, surfplatta, mobiltelefon) motsvarande åtkomsträttigheter.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"

5 klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara

Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som är tillgängliga i standard- och företagsutgåvorna är, förutom den faktiska serverlicensen, även en klientåtkomstlicens för slutenheter: Exchange Server 2016 Device CAL. Endast detta ger en specifik registrerad dator (dator, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon) motsvarande åtkomsträttigheter.

I enlighet med bestämmelserna för Microsofts licenshantering innehåller serverlicensen för Exchange Server 2016 inga ytterligare användarrättigheter, så dessa måste därför förvärvas separat i form av en Device CAL. Den registrerade slutenheten kan sedan användas av en auktoriserad användare för att få tillgång till respektive Exchange Server-funktioner.

CAL:er för använda enheter för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition finns tillgängliga till ett rimligt pris från Wiresoft - för flexibel, behovsbaserad licensiering av slutenheterna finns de också tillgängliga individuellt. Som använd programvara erbjuder dessa licenser för åtkomst till slutenheter samma funktioner som de klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som erbjuds som nya via Microsofts officiella volymlicensprogram.

Använd de olika funktionerna i Exchange Server 2016 med en använd CAL för en enhet

I ett modernt företag är Microsoft Exchange Server 2016 en oumbärlig grund för kontroll och administration av relevanta processer i kommunikationssystemet. Exchange Server fungerar som ett gränssnitt för intern och extern kommunikation på  och kopplar samman alla anställda och avdelningar på olika platser, vilket också ökar effektiviteten i arbetsflödena: Detta beror på att Exchange Server 2016 möjliggör central administration och tydlig arkivering av e-post, kontakter och uppgifter, och den integrerade versionshanteringen förbättrar också det gemensamma arbetet med dokument. I 2016 års version har antalet serverroller minskats till två i serverarkitekturen: Mailbox och Edge Transport; dessutom har skalningen av brevlådor förenklats och stödet för molntjänster optimerats. Andra egenskaper:

 • Sökarkitekturen för eDiscovery har tillgång till flera servrar och arbetar asynkront och decentraliserat.
 • Kontextrelaterade filter gör det lättare att hitta information.
 • Sökningen efter innehåll är mer skalbar genom att öka antalet sökbara brevlådor och arkivbrevlådor till totalt 20 000.
 • Hanteringen för att skicka data via Outlook 2016 eller Outlook on the har förbättrats bland annat genom individuellt anpassningsbara åtkomsträttigheter.
 • Hybridscenarier för brevlådor stöds också.
 • Data Loss Prevention (DLP) i Enterprise Edition ökar datasäkerheten, även för e-postmeddelanden som innehåller potentiellt skadlig kod.
 • Outlook-standardprotokollet MAPI via HTTP optimerar tillförlitligheten och stabiliteten hos Exchange-anslutningar.

Översiktlig information om använda klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition

Enhets-CAL:s som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara skiljer sig inte från motsvarande nya Device CAL:s, eftersom de erbjuder samma möjligheter att använda de funktioner som finns tillgängliga med Exchange Server 2016 Standard och Enterprise-utgåvorna. Använd programvara för klientåtkomstlicenser för enheter erbjuder därför många företag och institutioner ett billigt alternativ för att utrusta slutenheter med en licens för åtkomst till Exchange Server. I följande översikt förklaras alla fördelar och specialfunktioner.

Microsofts licenshantering med CALs för Exchange Server 2016

Microsofts licenshantering förklarar alla bestämmelser för tilläggsutrustning av enheter eller slutenheter med åtkomsträttigheter för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise, så att användarna kan få tillgång till e-post etc. via dem. Sådana klientåtkomstlicenser, som redan ingår i serverlicensen, är dock endast avsedda för administratörer och får därför inte användas för Exchange-typiska tjänster. Endast en licens för klientåtkomst, t.ex. en CAL för enheter, ger slutenheten rättigheterna så att en - eller flera anställda i tur och ordning - kan använda Exchange Server-funktionerna. Denna klientåtkomstlicens innehåller ingen ytterligare programvara förutom de dedikerade åtkomsträttigheterna för Exchange Server 2016-klient/servermiljön.

Vilka typer av klientåtkomstlicenser finns tillgängliga för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition?

CAL-baserad licensiering för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise ger en exakt hantering av åtkomsträttigheter för alla motsvarande datorer (fristående eller mobila enheter) i en organisation. Microsofts licensmodell erbjuder totalt två typer av klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016:

 • CAL för Exchange Server 2016 för en dedikerad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)
 • CAL för Exchange Server 2016 - för en dedikerad användare

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare för Exchange Server 2016?

Enhets-CAL för Exchange Server 2016 skiljer sig i princip inte från användar-CAL när det gäller tillgängliga funktioner och tjänster. Det finns dock en viktig skillnad i de fördelar som respektive typ av åtkomst till Exchange-servern erbjuder: Beroende på antalet arbetsstationer och deras utrustning i företaget och de arbetsflöden som används för att komma åt Exchange-servern kan flera anställda dela en enda slutenhet för detta ändamål för att komma åt Exchange-servern växelvis, eller så kan en enskild användare använda helt olika slutenheter för detta ändamål.

Den Windows-kapabla slutenhet som godkänts för åtkomst med en klientåtkomstlicens för enhet kan användas av alla anställda som har behörighet för att använda de tillgängliga Exchange-tjänsterna. I ett företag med skiftarbete delar till exempel flera anställda på en enda slutenhet för att hämta e-post osv., vilket innebär att det behövs färre licenser för klientåtkomst än för en användarklientåtkomstlicens.

Om den licensierade slutenheten också kan användas som en mobil enhet, t.ex. en bärbar dator, surfplatta eller smartphone, kan användaren också få tillgång till Exchange-servern via internetåtkomst oavsett var han eller hon befinner sig - t.ex. på resande fot, från en annan plats eller på hemmakontoret. En CAL för enheter erbjuder också alternativ för mobil användning.

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise?

Enhets-CAL:s för MS Exchange Server 2016 erbjuder olika funktioner beroende på om det är Standard- eller Enterprise Edition, för Enterprise Edition på grund av den högre skalbarheten i kraven på brevlådor. Det är dock också möjligt att använda Exchange Server Enterprise Edition med en klientåtkomstlicens för Standard Edition - med motsvarande begränsad funktionalitet i Standard Edition och ett mindre antal brevlådedatabaser. Enhetslicenserna för Enterprise Edition erbjuder därför, med en motsvarande serverlicens för Enterprise Edition, ett utökat utbud av tjänster och funktioner som ofta behövs i större företag eller organisationer, inklusive förebyggande av dataförluster.

Observera versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016

Utöver de funktioner som är tillgängliga beroende på utgåvan ger en Device CAL för Exchange Server 2016 inte bara en dator etc. åtkomsträttigheter för just denna serverversion, utan ger den också tillgång till äldre Exchange-versioner, t.ex. 2013 (nedgradering). En klientåtkomstlicens för serverversionen 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till den högre Exchange Server-versionen 2019 (uppgradering).

Förutom de funktioner som finns tillgängliga per utgåva bör köpare av klientåtkomstlicenser för Exchange Server därför alltid ta hänsyn till kompatibiliteten mellan den serverlicens som används och licenserna för klientåtkomst.

Vad mer måste du tänka på när du licensierar Exchange Server 2016 med klientåtkomstlicenser för enheter?

En CAL för Exchange Server Version 2016 är giltig för exakt en slutenhet och ger den motsvarande åtkomsträttigheter. När registreringen har slutförts kan CAL-enheten inte längre överföras till en annan slutenhet. Det är också uteslutet att ändra CAL-typ, i det här fallet: att använda Device CAL som User CAL.

Syftet med dessa bestämmelser för Microsofts licenshantering är att förhindra obehörig åtkomst till Exchange Server 2016 och att ge företaget större säkerhet i kommunikationen, eftersom datorer utan licens inte kan få tillgång till e-posttjänster och serverdata.

Slutsats om valet av CALs för enheter

Vilken typ av licens för klientåtkomst för användning av Exchange Server 2019 som ger ett företag fler möjligheter visas därför alltid i det enskilda fallet. Förutom antalet slutenheter som använder Exchange Server spelar även antalet användare en roll: så snart flera anställda använder en enda slutenhet i tur och ordning för att få tillgång till Exchange Server, ger en CAL för enheter fler fördelar.

Exakt kunskap om typiska företagsscenarier är därför den bästa utgångspunkten för att välja rätt CAL-typ för Exchange Server 2016. Under vissa omständigheter är licensiering med Device CALs fördelaktigare för ett företag än med User CALs, eftersom färre åtkomstlicenser måste köpas totalt sett.

Begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 finns tillgängliga i Wiresoft Online Shop för så lite som en enda licens

Begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 kan också köpas individuellt i Wiresofts onlinebutik - eftersom Microsofts bestämmelser om volymlicenser för nivåindelning inte gäller här; dessutom finns det inga nackdelar eller begränsningar i användbarheten av begagnad programvara - inte bara för att programvaran i princip inte kan slitas ut. Mer om detta nedan.

Varifrån kommer de klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara?

Enhets-CAL:s för MS Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnade är originallicenser från Microsofts licensprogram; som begagnade CAL:s för enheter ingick de tidigare i en volymlicens för Exchange Server 2016 som ett företag köpt. Wiresoft köpte denna volymlicens och individuella licenser för åtkomst till enheter som inte behövdes, och volymlicensen delades upp i individuella licenser. De resulterande så kallade Single Device CALs kallas sedan för använd programvara. Trots att de är märkta som licenser för begagnad åtkomst kan de dock användas som en oanvänd licens för åtkomst till Exchange Server 2016, eftersom de inte skiljer sig åt när det gäller begränsningar av funktionalitet eller användningstid.

CAL:er för Exchange Server 2016 som begagnad programvara erbjuder köparens säkerhet

Wiresofts erbjudande om begagnad programvara för Device CALs för Exchange Server 2016 ger kunderna ett billigt licensalternativ för Exchange Server 2016, eftersom användningen är säker! CAL:er för begagnade enheter från Wiresoft erbjuder också den vanliga säkerheten för köparen med omedelbar nedladdning efter köpet och omedelbar licensaktivering med en giltig volymlicensnyckel.

Är det lagligt att köpa och använda begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016?

CAL:er för Exchange Server 2016, liksom andra licenser för klientåtkomst som Wiresoft erbjuder, kommer från företagens licensförteckning. Handeln med begagnade klientlicenser bygger alltså på gällande rättspraxis, som uttryckligen tillåter försäljning, köp och användning av begagnade Microsoft-licenser, vilket har bekräftats i olika domstolsavgöranden gång på gång.

Wiresofts kunder har därför rättssäkerhet när de köper begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 och använder dem, eftersom de inte bryter mot några rättsliga bestämmelser i processen.

Begagnad programvara från Wiresoft erbjuder också revisionssäkerhet genom fullständiga bevis på alla tidigare köpare!

Sammanfattning av alla fördelar med klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som använd programvara

Begagnad programvara av User CALs for Exchange Server 2016 från Wiresoft är ett billigt alternativ jämfört med jämförbar ny programvara från konventionella programvaruleverantörer - denna prisfördel gäller även för annan serverprogramvara som används med motsvarande åtkomstlicenser från Microsoft.

Licensiering med CAL:s för använda enheter innehåller inga numeriska begränsningar vid köptillfället, vilket vanligtvis är fallet, så du kan skräddarsy din licensiering så att den passar den faktiska användningen av servertjänsterna för det exakta antalet slutenheter i ditt företag. Wiresoft-kunder kan alltså också minska sina licenskostnader för enhetsåtkomst för Exchange Server genom att flexibelt välja antalet licenser.

Begagnade licenser från Wiresoft är därför ett särskilt ekonomiskt sätt att komplettera sitt programvarulager till ett rimligt pris. Tillgången till flera versioner av programvaran innebär också att man kan undvika kompatibilitetsproblem som skulle kunna orsakas av användningen av oenhetliga programvaruversioner, vilket också minskar kostnaderna för inköp av ny hårdvara. I Wiresoft Software Shop hittar du därför inte bara Device CALs för Exchange Server 2016 utan även motsvarande User CALs som begagnad programvara, samt klientåtkomstlicenser för andra versioner av MS Exchange Server.

Wiresofts utbud av begagnad programvara omfattar även Microsoft-programvara för användning inom andra affärsområden - med alla de fördelar som nämns. Om du har några frågor om klientåtkomstlicenser för MS Exchange Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt, tveka inte att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier