Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10397
 • 359-06320
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
21 996,90 kr * 24 439,90 kr * (10% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x Device CAL
System för  SQL Server 
CAL Device CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod 
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk


Utöver licensieringen av Microsoft SQL Server 2016 i Standard edition krävs ytterligare klientåtkomstlicenser, t.ex. i form av SQL Server 2016 Device CALs, för användning; detta ger en enda, registrerad slutenhet åtkomsträttigheter till SQL Server. Detta beror på att med Server/CAL-licensiering för SQL 2016 Server i utgåvan Standard innehåller serverlicensen inga ytterligare användarrättigheter, utan dessa måste förvärvas separat, t.ex. för en slutenhet, i form av en Device CAL. En enda Device CAL tilldelas per slutenhet, vilket endast ger den dator som är utrustad med den tillstånd att komma åt servern.

Om du har ytterligare frågor om produkten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25x CAL:er för MS SQL Server 2016 som använd programvara

Utöver licensen för Microsoft SQL Server 2016 i Standard-utgåvan krävs ytterligare licenser för klientåtkomst för användning, t.ex. i form av SQL Server 2016 Device CALs; detta ger 25 individuella, registrerade slutenheter åtkomsträttigheter till SQL Server. Med Server/CAL-licensiering för SQL 2016 Server i Standard-utgåvan omfattar serverlicensen inga ytterligare användarrättigheter, utan dessa måste köpas separat, t.ex. för en slutenhet i form av en Device CAL. En enda klientåtkomstlicens för enhet utfärdas för varje slutenhet, som endast ger den dator som är utrustad med den behörighet att komma åt servern.

SQL Server 2016 Device CALs som begagnad programvara från Wiresoft har inte bara en stor prisfördel jämfört med jämförbara erbjudanden från programvaruhandeln, utan de är också tillgängliga individuellt. Samtidigt har de samma funktioner som Device Client Access Licenses för SQL Server 2016 som finns tillgängliga i Microsofts officiella volymlicensprogram.

Dra nytta av alla fördelar med MS SQL Server 2016 även med en använd CAL för en enhet

SQL Server 2016 Standard ger funktioner för både design och hantering av hybrida, skalbara databasplattformar. Funktionerna i den här versionen stöder bland annat även exekvering av intelligenta, verksamhetskritiska tillämpningar. Användare med en Device CAL kommer att dra nytta av Hadoop- och molnintegration, R-analyser och avancerade sökfunktioner, samtidigt som SQL Server 2016:s förbättrade säkerhet stöder effektiv och säker företagsverksamhet. Andra nya funktioner och förbättringar är:

 • Optimerad serverprestanda, inklusive funktioner i minnet, Temporal Tables för historisering av data, kolumnlager och frågelager i minnet
 • SQL Server R-tjänster inklusive statistikspråket R för snabbare körning av R-skript direkt på SQL Server
 • Master Data Services för effektiv hantering och tillhandahållande av masterdata
 • SQL Server Reporting Services för att skapa mobila eller sidoordnade rapporter
 • Analystjänster för att tillhandahålla analysdata för affärs- och rapporteringsrapporter
 • Förbättrad säkerhet med Row-Level Security (RLS), Always Encrypted (alltid krypterad) och Dynamic Data Masking (dynamisk datamaskning)
 • Förbättrat molnstöd genom integrering av Stretch Databases
 • Stöd för konventionella OLAP-lösningar (Online Analytical Processing)
 • Transact-SQL för maximerad prestanda för SQL-servern
 • PolyBase för behandling av Transact-SQL-förfrågningar från externa datakällor

CAL:er för enheter för SQL Server Standard-Edition 2016

En begagnad Device CAL från Wiresoft har samma funktioner som en tidigare oanvänd Device CAL för att kunna använda tjänsterna i SQL Server 2016 Standard-Edition: Detta innebär att framför allt små och medelstora företag kan dra nytta av licensiering via Server/CAL, vilket som redan nämnts kräver ett visst antal klientåtkomstlicenser för enheter utöver serverlicensen.

Licensiera SQL Server 2016 med serverlicenser och CAL:er

Det alternativa licensalternativet SQL Server 2016 med en serverlicens plus Device CALs definieras av Microsoft i licensbestämmelserna: denna licensmodell kallas där för Server/CAL-licensiering. Microsofts licenshantering skiljer mellan den grundläggande licensen för en SQL Server och den kompletterande licensen för enskilda slutenheter eller användare. Med Server/CAL-licensiering kräver varje server som en SQL Server-instans körs en Standard Server License 2016, och för åtkomst till SQL Server som licensieras på detta sätt krävs en separat åtkomstlicens(Device CAL) för varje dedikerad slutenhet, som är utformad för en identisk eller högre serverversion.

Endast CAL:n för enheten ger en dator, bärbar dator etc. rätt att använda SQL Server-funktionerna i version 2016; CAL:erna som ingår i serverlicensen ger endast administratörsrättigheter! Den här klientåtkomstlicensen för slutenheter innehåller ingen programvara som behöver installeras, utan består endast av åtkomsträttigheter i klient/servermiljön för SQL Server 2016.

Versionskompatibilitet mellan SQL Server 2016 och klientåtkomstlicenser för enheter måste iakttas

Med en Device CAL för SQL Server 2016 får en slutenhet inte bara åtkomsträttigheter till SQL Server 2016 utan även till äldre versioner av SQL Server, t.ex. 2014 (nedgradering). Enhets-CAL för SQL Server 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till en högre SQL Server-version, t.ex. 2019 (uppgradering). När du köper klientåtkomstlicenser för enheter för SQL Server 2016 bör du därför se till att serverlicensen och åtkomstlicensen är kompatibla.

Varför finns det alternativa licenser för SQL Server 2016 Standard edition med CALs?

För Standard-Editioner av SQL Server i version 2016 erbjuder Microsoft CAL-baserad licensiering av enheter (slutpunkter) eller användare utöver kärnlicensiering. Den här typen av licenser för serveråtkomst riktar sig främst till små och medelstora företag, vars SQL Server ofta har lägre prestanda men räcker till för deras behov. Att köpa licenser för klientåtkomst för flera enheter är då vanligtvis billigare än att köpa serverlicenser per kärnor.

Förutom serverlicensen erbjuder Microsofts licensmodell två typer av CAL:s för SQL Server 2016-åtkomst:

 • SQL Server 2016 Device CAL: Detta ger en dedikerad slutpunktsenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon) serveråtkomsträttigheter
 • SQL Server 2016 User CAL: Detta ger en särskild användare åtkomst till servern

Vad ska jag tänka på när jag licensierar med klientåtkomstlicenser för enheter för SQL Server 2016?

Med Device CAL får en specifik slutenhet(Device) åtkomsträttigheter för SQL Server 2016. När registreringen väl har slutförts kan detta inte längre ändras vid ett senare tillfälle. I princip är det inte möjligt att ändra CAL-typ - från Device CAL till User CAL eller vice versa. Dessa begränsningar är avsedda att förhindra missbruk av klientåtkomstlicenser, och detta licenssystem ger också större säkerhet eftersom det förhindrar obehöriga användare eller tredje part från att komma åt ett företags server.

Vilka är fördelarna med Device CAL för SQL Server 2016?

Funktionaliteten hos en klientåtkomstlicens för enheter skiljer sig i princip inte från den användarbaserade klientåtkomstlicensen. De respektive fördelarna kan dock ses i typen av typiska eller vanligaste SQL Server-åtkomster: Företag där en SQL Server används kan skilja sig åt både när det gäller antalet arbetsstationer och de vanliga arbetsflöden där SQL Server används: Särskilt i små och medelstora företag delar anställda en enda dator för motsvarande projekt eller använder den i skiftarbete, medan användare i andra arbetsmiljöer regelbundet får tillgång till SQL-servern via helt olika slutenheter.

Eftersom enhetslicensen för SQL Server 2016 är knuten till en enda Windows-kapabel slutenhet - och inte till en specifik användare för att få tillgång till SQL Server, erbjuder den olika användningsalternativ: Om den licensierade slutenheten till exempel är en bärbar dator eller surfplatta som används på resande fot kan användaren få tillgång till SQL Server inte bara på arbetsplatsen i företaget, utan även lokalt och oberoende - t.ex. på resande fot eller hemmaOffice. När du använder klientåtkomstlicens för enheten via en dator får du bara tillgång till SQL Server på företagets plats.

Slutsats

Vilken CAL-typ för SQL Server 2016 som ger mer omfattande distributionsalternativ bestäms därför av det vanliga tillämpningsscenariot i ett företag. Det är viktigt att veta detta eftersom beslutet om vilken typ av klientåtkomstlicens för SQL Server 2016 som ska användas måste fattas i samband med köpet, eftersom Microsofts licenssystem inte ger möjlighet att senare ändra en klientåtkomstlicens för enheter till en klientåtkomstlicens för användare eller tvärtom och därför utesluter detta.

Den huvudsakliga användningen av de licensierade slutenheterna måste beaktas, liksom antalet anställda: Om en och samma dator används växelvis av olika anställda för att få tillgång till SQL-servern, ger licensiering av klientlicenser för enheter fler fördelar, oavsett om slutenheten används internt, externt eller mobilt.

Köp klientåtkomstlicenser för Microsoft SQL Server 2016 från och med en enda licens i Wiresofts onlinebutik

Device CALs för MS SQL Server 2016 finns också tillgängliga i Wiresoft Online Shop som enanvändarlicenser - de vanliga bestämmelserna för volymlicenser gäller inte för begagnad programvara, utan att "begagnad" innebär nackdelar för användbarheten av Device CALs, eftersom programvaran inte kan slitas ut.

Vad används för CAL:er för enheter för SQL Server 2016?

Device CALs för SQL Server 2016 från Wiresoft är åtkomstlicenser för slutenheter, eftersom de också är tillgängliga inom ramen för Microsofts licensprogram.Skillnaden är att de en gång var en del av en volymlicens för slutenheter för SQL Server 2016, som tidigare köptes av ett företag, och de individuella åtkomstlicenser för enheter som inte behövdes av företaget eller den fullständiga volymlicensen såldes vidare till Wiresoft. I Wiresofts fall delades volymlicensen upp och konverterades till enskilda licenser, vilket markerade Device CALs som använd programvara eller Used Software. Som redan nämnts är begagnade klientåtkomstlicenser för enheter fullt användbara trots denna märkning, eftersom det inte finns något slitage av programvaran eller någon annan begränsning av funktionaliteten eller livslängden.

Vilken säkerhet erbjuder köpare av använda klientåtkomstlicenser för SQL Server 2016?

Att köpa begagnad programvara som Device CALs for SQL Server från Wiresoft erbjuder kunderna inte bara ett prisvärt alternativ, utan är också lika säkert! Så du får även en enda Device CAL för Microsoft SQL Server 2016 inte bara till ett billigare pris än den jämförbara "nya" programvaran, utan du har också den vanliga köparsäkerheten efter avslutad betalningsprocess genom omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med den medföljande volymlicensnyckeln.

Varifrån kommer CAL:erna för SQL Server 2016? De Device Access Licenses för SQL Server 2016 som Wiresoft erbjuder kommer från olika organisationers och företags licensförteckningar. Därför gäller här den vanliga jurisdiktionen, som uttryckligen tillåter handel med begagnad programvara, vilket också har bekräftats tydligt i flera domstolsavgöranden.

För dig som Wiresoft-kund innebär köpet av begagnade klientåtkomstlicenser för SQL Server 2016, liksom alla andra klientåtkomstlicenser som erbjuds av oss, och användningen av dem rättssäkerhet, eftersom varken vi eller du bryter mot några rättsliga bestämmelser. Tack vare Wiresofts fullständiga bevis för alla köpare är använda CAL:s också revisionsskyddade!

Dina fördelar när du köper begagnade CALs för SQL Server 2016

Begagnad programvara från Wiresoft för Device CALs för SQL Server 2016 eller andra åtkomstlicenser erbjuder våra kunder ett riktigt billigt alternativ till många andra leverantörers erbjudanden, men framför allt ingen begränsning av det exakta antalet nödvändiga Device CALs, så att den faktiska användningen av SQL Server-tjänsterna kan licensieras exakt - i motsats till den oflexibla uppdelningen av CALs - vilket sänker kostnaderna för serverlicenser.

Wiresoft online shop erbjuder på Used Software accesslicenser inte bara Device CALs, utan även User CALs för SQL Server 2016 - liksom andra versioner av accesslicenser för MS SQL Server, inklusive motsvarande serverlicenser. På så sätt slipper du anskaffningskostnader för nyare hårdvara eller eventuella kompatibilitetsproblem på grund av olika programvaruversioner.

Förutom Device och andra CAL:s för SQL Server 2016 kan du också hitta licenser för andra Microsoft Server-programvaror inklusive de CAL:s som krävs i Wiresoft Software Shop - med alla Wiresoft-fördelar för begagnad programvara. Om du har några frågor om Device CALs för SQL Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier