Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10403
 • 359-06555
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
26 599,90 kr * 29 553,90 kr * (10% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x Device CAL
System för  SQL Server 
CAL Device CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod 
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk


Vid licensiering av Microsoft SQL Server 2017 i Standard edition krävs dessutom en klientåtkomstlicens i form av SQL Server 2017 Device CALs för användning av tillhörande tjänster: detta ger fem enskilda, registrerade slutenheter åtkomsträttigheter till SQL Server. Detta beror på att serverlicensen vid denna form av server/CAL-licensiering för SQL 2017 Server inte innehåller några faktiska användarrättigheter, utan dessa måste köpas separat, t.ex. i form av en Device CAL för en slutenhet. Detta innebär att slutenheten endast har åtkomst till SQL Server via sin egen Device CAL.

Om du har ytterligare frågor om produkten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL"

25x CAL:er för MS SQL Server 2017 som använd programvara

Vid licensiering av Microsoft SQL Server 2017 i standardutgåvan krävs dessutom en licens för klientåtkomst i form av SQL Server 2017 Device CALs för användning av de tillhörande tjänsterna: detta ger 25 individuella, registrerade slutenheter åtkomsträttigheter till SQL Server. Detta beror på att denna form av server/CAL-licensiering för SQL 2017 Server innebär att serverlicensen inte innehåller några egentliga användarrättigheter, utan dessa måste köpas separat, t.ex. i form av en Device CAL för en slutenhet. Enheten har därför endast behörighet att komma åt SQL-servern via sin egen klientåtkomstlicens för enheten.

Device CALs for SQL Server 2017 som begagnad programvara från Wiresoft har en stor prisfördel jämfört med erbjudanden om nya varor, och de har också den fördelen att de också är tillgängliga individuellt. Licenser för klientåtkomst för SQL Server 2017 för använda enheter har samma funktioner som de nya licenser som finns tillgängliga i Microsofts officiella volymlicensprogram.

Dra nytta av alla fördelarna med MS SQL Server Standard 2017 med en använd CAL för en enhet

Förutom många optimeringar innehåller SQL Server 2017 Standard Edition också ytterligare funktioner som redan erbjuder mindre och medelstora företag större flexibilitet i användningen av systemrelevanta data och ett omfattande skydd mot obehörig åtkomst till dem, som alla redan är tillgängliga med en använd enhetskalkyl. Denna kraftfulla version av Microsofts dataplattform har också alla viktiga funktioner för databas, rapportering och analys som uppfyller alla krav på ett modernt, högpresterande relationellt databashanteringssystem (RDMS). Med en licens för klientåtkomst för SQL Server 2017 kan du bland annat dra nytta av avancerade analyser i databasen med R och Python, inklusive interaktiva visualiseringar. Förutom prestandaförbättringar för Master Data Services (MDS) och Reporting Services (SSRS) ingår även följande funktioner:

 • Nya funktioner i databasmotorn, inklusive förbättrad prestanda med CLR-aggregat och adaptiva sammanfogningar i adaptiv frågebehandling
 • Förbättringar av SQL Server Analysis Services (SSAS) med installationsalternativ för tabellmodeller och Get Data for Power Query
 • SQL Server 2017 Integration Services (SSIS) med optimerad utskalning och förenklad körning på flera datorer, samt stöd för hög tillgänglighet för huvuddelen av utskalningen
 • Användning av Linux med SQL Server 2017 samt Java-applikationer genom Java Database Connectivity Driver
 • SQL Server Machine Learning Services ersätter SQL Server R Services med stöd för Python

Använda klientåtkomstlicenser för SQL Server Standard Edition 2017

Jämfört med en oanvänd licens har en begagnad Device CAL från Wiresoft inga skillnader i fråga om funktionalitet för att kunna använda alla tjänster i SQL Server 2017 Standard Edition. Med denna licensiering per Server/CAL kan särskilt små och medelstora företag spara pengar:

Licensiera SQL Server 2017 med serverlicenser och CAL:er

Licensiering av SQL Server 2017 med en serverlicens plus kompletterande Device CALs definieras av Microsoft i licensbestämmelserna som ett alternativt alternativ för Standard Edition: denna licensmodell kallas vanligtvis för Server/CAL-licensiering. Till skillnad från kärnbaserad licensiering skiljer Microsofts licenshantering mellan SQL-serverlicensen och tilläggslicenser för enskilda slutenheter (eller användare): Med server/CAL-licensiering kräver varje server på vilken en SQL Server-instans ska köras en standard SQL Server-licens 2017, plus en separat åtkomstlicens (Device CAL) för den licensierade SQL-servern för varje dedikerad slutenhet. Även om två CAL:er ingår i serverlicensen har dessa endast administratörsrättigheter!

Endast den vanliga klientåtkomsten för enheter ger en dator, bärbar dator etc. rätt att använda SQL Server-funktionerna i version 2017. Licensen för klientåtkomst för slutenheter innehåller ingen ytterligare programvara som måste installeras, utan endast åtkomsträttigheter i en klient/servermiljö för SQL Server 2017.

Versionskompatibilitet mellan CAL:er för enheter och SQL Server-licenser måste iakttas

Med Device CAL för SQL Server 2017 får en slutenhet åtkomsträttigheter för SQL Server 2017 och även för äldre versioner av SQL Server, t.ex. 2016 (nedgradering). En slutenhet som är utrustad med Device CAL för SQL Server 2017 kan dock inte få tillgång till en högre SQL Server-version, t.ex. 2019 (uppgradering). När du köper klientåtkomstlicenser för SQL Server 2017 bör du därför alltid vara uppmärksam på kompatibiliteten mellan serverlicensen och åtkomstlicensen. Wiresoft erbjuder även begagnade CAL:er för tidigare och efterföljande versioner av SQL Server 2017 här.

Varför finns det ett alternativt licensalternativ med CAL:er för SQL Server 2017 Standard Edition?

För standardutgåvorna av SQL Server Version 2017 erbjuder Microsoft CAL-baserad licensiering av enheter eller användare utöver licensiering av kärnor. Denna form av SQL Server-licensering tar hänsyn till små och medelstora företags maskinvara, vars SQL Server ofta har lägre prestanda och där endast en eller ett fåtal kärnor är tillräckliga för deras behov. Här är server/CAL-licensering med köp av licenser för klientåtkomst ofta billigare än serverlicensering per kärnor.

Förutom SQL Server-licensen erbjuds två typer av CAL:s för tillgång till SQL Server 2017 i Microsofts licensmodell:

 • SQL Server 2017 Device CAL: Detta ger SQL Server åtkomsträttigheter till en dedikerad Windows-aktiverad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)
 • SQL Server 2017 User CAL: Detta ger SQL Server-åtkomsträttigheter till en dedikerad, individuell användare

Vad ska du tänka på när du licensierar SQL Server 2017 med klientåtkomstlicenser för enheter?

En CAL för enheter ger åtkomsträttigheter för SQL Server 2017 till en enda slutenhet (enhet). När registreringen har slutförts kan rättigheterna inte längre överföras till en annan dator. Det är inte heller möjligt att ändra CAL-typ för en Device CAL - från Device till User CAL. Dessa begränsningar förhindrar missbruk av klientåtkomstlicenser för enheter, samtidigt som de ger högre säkerhet eftersom de förhindrar obehörig åtkomst till ett företags SQL Server från både interna och externa källor.

Vilka är fördelarna med klientåtkomstlicenser för enheter för SQL Server 2017?

I princip skiljer sig inte funktionaliteten hos en Device CAL från User CAL för SQL Server 2017. De typiska möjligheterna i varje fall kan dock ses i typen av vanlig SQL Server-åtkomst: företag skiljer sig till exempel i antalet arbetsstationer och även i det arbetsflöde i vilket en SQL Server används: I små och medelstora företag använder många anställda ofta en enda slutenhet för att komma åt SQL-servern, medan en enda användare i andra arbetsmiljöer gör detta via helt olika slutenheter.

Enhetslicensen för SQL Server 2017, som är knuten till en enda Windows-kapabel slutenhet - i stället för till en specifik användare - erbjuder alltså olika sätt att komma åt SQL Server: Om den licensierade slutenheten är en mobil bärbar dator eller surfplatta kan användaren också få tillgång till SQL-servern lokalt och oberoende - t.ex. på vägen eller på hemmakontoret - och inte bara på arbetsplatsen i företaget. Device CAL kan därför även användas på resande fot.

Slutsats

Huruvida Device CAL för SQL Server 2017 erbjuder bättre tillämpningsmöjligheter beror på företagets typiska arbetsflöde. Detta påverkar beslutet när du köper lämplig klientåtkomstlicens för SQL Server 2017, eftersom Microsofts licenssystem, som redan nämnts ovan, inte tillåter att en Device CAL ändras till en User CAL eller vice versa.

Förutom den huvudsakliga användningen av de licensierade slutenheterna bör man också ta hänsyn till antalet anställda: När olika anställda växelvis använder en och samma dator för att komma åt SQL-servern, oavsett om den används internt eller mobilt, ger enhetsbaserad licensiering fler fördelar.

Köp valfritt antal begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft SQL Server 2017 i Wiresofts onlinebutik

Device CALs för SQL Server 2017 finns i Wiresofts webbutik redan från en enda licens, eftersom de övriga bestämmelserna för volymlicenser inte gäller för begagnad programvara - utan att beteckningen "begagnad" medför några nackdelar vid användning av Device CALs.

Vad är CAL:er för enheter för SQL Server 2017 som använda licenser?

Enhets-CALs (och även andra CAL-typer) för SQL Server 2017, som Wiresoft erbjuder som begagnade licenser, är vanliga användbara åtkomstlicenser för en slutenhet vardera, som de också erbjuds i Microsofts licensprogram. Skillnaden är att de tidigare tillhörde en volymlicens för SQL Server 2017 för en slutenhet som köptes av ett företag som sålde vidare de obehövliga enskilda åtkomstlicenserna eller den fullständiga volymlicensen till Wiresoft. Wiresoft delade upp denna volymlicens och konverterade den till individuella licenser och märkte sedan de resulterande klientåtliga enheterna som använd programvara. Som redan nämnts är en begagnad CAL-enhet lika användbar som en ny trots denna märkning, eftersom programvaran inte slits och slits, men inte heller begränsas funktionaliteten eller livslängden på något annat sätt.

Varför är använda klientåtkomstlicenser för SQL Server 2017 säkra?

Begagnad programvara som Device CALs för SQL Server hos Wiresoft har inte bara en prisfördel för våra kunder, utan är också lika säker som ny - utan dolda begränsningar eller risker! Den är omedelbart tillgänglig för dig efter avslutad betalningsprocess genom omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med den medföljande volymlicensnyckeln, inklusive den vanliga köparsäkerheten.

Varifrån kommer klientåtliga enheter för SQL Server 2017?

Device Client Access Licences för SQL Server 2017 som Wiresoft erbjuder kommer från företags och organisationers licensförteckningar. För dessa gäller därför den giltiga jurisdiktionen, som uttryckligen tillåter handel med begagnad programvara med Microsoft CALs, vilket också upprepade gånger har bekräftats av olika domstolsbeslut.

Vad innebär detta för dig som Wiresoft-kund?

Både köpet av begagnade klientåtkomstlicenser för SQL Server 2017 eller andra klientåtkomstlicenser som erbjuds av Wiresoft och användningen av dem ger rättssäkerhet, eftersom varken du eller Wiresoft bryter mot några rättsliga bestämmelser. 

Dina fördelar när du köper begagnade CALs för SQL Server 2017

Enhets-CAL:s för SQL Server 2017 som begagnad programvara från Wiresoft med eller andra åtkomstlicenser erbjuder kunderna ett billigt alternativ till erbjudanden från de flesta andra licensleverantörer av alla dessa skäl, just för att det inte finns några begränsningar på grund av licensskalor för Device CAL:s. Detta ger dig valfrihet när det gäller licensiering av SQL Server-tjänster för att matcha den faktiska användningen i ditt företag, vilket också minskar kostnaden för serverlicensiering.

I Wiresofts webbutik hittar du inte bara Device CALs som åtkomstlicenser för begagnad programvara, utan även motsvarande User CALs för SQL Server 2017 - inklusive åtkomstlicenser från andra versioner av MS SQL Server med de serverlicenser som krävs för dem. Detta minskar också eventuella inköpskostnader för nyare slutenheter eller risken för kompatibilitetsproblem på grund av olika programvaruversioner.

Förutom Device CALs för SQL Server 2017 kan du också hitta klientåtkomstlicenser och serverlicenser för andra Microsoft-servrar i Wiresoft Software Shop - även här med alla fördelar av begagnad programvara. Om du har några frågor om Device CALs för SQL Server 2017 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier