Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10411
 • 381-02250
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
5 453,90 kr * 6 058,90 kr * (9,99% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x Device CAL
System  Exchange Server
CAL Device CAL
Omfattning av leverans Rätt att använda
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk


Förutsättningen för åtkomst till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns tillgängliga i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den faktiska serverlicensen, även en klientåtkomstlicens för slutenheter: Exchange Server 2016 Device CAL. Endast denna licens ger en viss registrerad dator (PC, laptop, surfplatta, mobiltelefon) motsvarande åtkomsträttigheter.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25 klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara

Förutsättningen för att få tillgång till alla tjänster i Microsoft Exchange Server 2016 som finns i utgåvorna Standard och Enterprise är, förutom den faktiska serverlicensen, även en klientåtkomstlicens för slutenheter: Exchange Server 2016 Device CAL. Endast detta ger en specifik registrerad dator (dator, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon) motsvarande åtkomsträttigheter.

I enlighet med bestämmelserna för Microsofts licenshantering innehåller serverlicensen för Exchange Server 2016 inga ytterligare användarrättigheter, så dessa måste därför köpas separat i form av en Device CAL. Den registrerade slutenheten kan sedan användas av en auktoriserad användare för att få tillgång till respektive Exchange Server-funktioner.

Begagnade CAL:er för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition finns tillgängliga till ett rimligt pris från Wiresoft - för flexibel, behovsbaserad licensiering av slutenheterna finns de också tillgängliga individuellt. Som begagnad programvara erbjuder dessa licenser för åtkomst till slutpunkter samma funktionalitet som de klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som erbjuds som nya via Microsofts officiella volymlicensieringsprogram.

Få ut det mesta av Exchange Server 2016 med en begagnad CAL-enhet

Microsoft Exchange Server 2016 är en oumbärlig grund för kontroll och administration av relevanta processer i kommunikationssystemet i ett modernt företag. Exchange Server fungerar som ett gränssnitt för intern och extern kommunikation  och kopplar samman alla anställda eller avdelningar på olika platser, vilket också ökar effektiviteten i arbetsflödena: Exchange Server 2016 möjliggör central administration och tydlig arkivering av e-post, kontakter och uppgifter; den integrerade versionshanteringen förbättrar också det gemensamma arbetet med dokument. I 2016 års version har antalet serverroller minskats till två i serverarkitekturen: Mailbox och Edge Transport; dessutom har skalning av brevlådor förenklats och stödet för molntjänster optimerats. Andra egenskaper:

 • Sökarkitekturen för eDiscovery har tillgång till flera servrar och fungerar asynkront och på distans.
 • Kontextuella filter förbättrar informationssökning.
 • Innehållssökning är mer skalbar genom att öka antalet sökbara brevlådor och arkivbrevlådor till totalt 20 000.
 • Hanteringen för att skicka data via Outlook 2016 eller Outlook on the har förbättrats genom bland annat anpassningsbara åtkomsträttigheter.
 • Hybridscenarier för brevlådor stöds också.
 • Data Loss Prevention (DLP) i Enterprise Edition ökar datasäkerheten, även för e-postmeddelanden som innehåller potentiell skadlig kod.
 • Outlook-standardprotokollet MAPI över HTTP optimerar tillförlitligheten och stabiliteten hos Exchange-anslutningar.

Information om använda klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 Standard- och Enterprise-Edition i överblick

CAL:er för enheter som erbjuds som begagnad programvara hos Wiresoft skiljer sig inte från motsvarande nya CAL:er för enheter, eftersom de erbjuder samma funktioner för att dra nytta av de funktioner som finns tillgängliga i Exchange Server 2016-utgåvorna Standard och Enterprise. Använd programvara för klientåtkomstlicenser för enheter erbjuder därför många företag och institutioner ett kostnadseffektivt alternativ för att utrusta slutenheter med en åtkomstlicens för Exchange Server. I följande översikt förklaras alla fördelar och specialfunktioner.

Microsoft License Management med CALs för Exchange Server 2016

Microsoft License Management förklarar alla bestämmelser för tilläggsutrustning av enheter eller slutenheter med åtkomsträttigheter för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise, så att användarna kan få tillgång till e-post etc. via dem. Sådana klientåtkomstlicenser som redan ingår i serverlicensen är dock uteslutande avsedda för administratörer och får därför inte användas för Exchange-typiska tjänster. Endast en licens för klientåtkomst, t.ex. en CAL för enheter, ger slutenheten rättigheterna så att en - eller flera anställda i tur och ordning - kan använda Exchange Server-funktionerna. Denna klientåtkomstlicens för enheten innehåller ingen ytterligare programvara förutom de dedikerade åtkomsträttigheterna för Exchange Server 2016-klient/servermiljön.

Vilka typer av klientåtkomstlicenser finns tillgängliga för Exchange Server 2016 Standard- och Enterprise Edition?

CAL-baserad licensiering för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise ger korrekt hantering av åtkomsträttigheter för alla lämpliga datorer (fasta eller mobila) i en organisation. Microsofts licensmodell erbjuder totalt två typer av klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016:

 • CAL för Exchange Server 2016 för en dedikerad slutpunktsenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)
 • CAL för Exchange Server 2016 - för en dedikerad användare

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare för Exchange Server 2016?

Enhets-CAL för Exchange Server 2016 skiljer sig i princip inte från användar-CAL när det gäller tillgängliga funktioner och tjänster. Det finns dock en viktig skillnad i de fördelar som respektive typ av åtkomst till Exchange-servern erbjuder: Beroende på antalet och konfigurationen av arbetsstationer i ett företag och de arbetsflöden som används för att komma åt Exchange Server kan flera anställda dela en enda slutenhet för detta ändamål för att komma åt Exchange Server i sin tur, eller så kan en enskild användare använda helt olika slutenheter för detta ändamål.

En slutenhet som godkänts för åtkomst med en Device CAL och Windows-capable kan användas av alla anställda som har behörighet för att använda de tillgängliga Exchange-tjänsterna. I ett företag med skiftarbete delar till exempel flera anställda på en enda slutenhet för att hämta e-post osv., vilket innebär att det krävs färre licenser för klientåtkomst än för en CAL för användare.

Om den licensierade slutenheten också kan användas som en mobil enhet, t.ex. en bärbar dator, surfplatta eller smartphone, kan användaren också använda den för att få tillgång till Exchange Server via Internetåtkomst oavsett var han eller hon befinner sig - t.ex. på resande fot, från en annan plats eller hemmaOffice. En CAL för enheter erbjuder också alternativ för mobil användning.

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise?

Enhetskallarna för MS Exchange Server 2016 erbjuder olika funktioner beroende på Standard eller Enterprise Edition, för Enterprise Edition är skalbarheten för brevlådeförfrågningar högre. Det är dock möjligt att använda Exchange Server Enterprise Edition med en klientåtkomstlicens för Standard Edition - med motsvarande begränsad funktionalitet i Standard Edition och ett lägre antal brevlådedatabaser. Enhets-CAL:s för Enterprise Edition erbjuder därför, med en motsvarande serverlicens för Enterprise Edition, ett utökat utbud av tjänster och funktioner, vilket ofta behövs i större företag eller organisationer, inklusive förebyggande av dataförluster.

Observera versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016

Förutom de funktioner som är tillgängliga beroende på utgåvan ger en Device CAL för Exchange Server 2016 inte bara en dator etc. åtkomsträttigheterna för just denna serverversion, utan ger den också åtkomst till äldre Exchange-versioner, t.ex. 2013 (nedgradering). En klientåtkomstlicens för serverversion 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till den högre Exchange Server-versionen 2019 (uppgradering).

Därför bör köpare av klientåtkomstlicenser för Exchange Server, utöver de funktioner som finns tillgängliga per utgåva, alltid ta hänsyn till kompatibiliteten mellan den serverlicens som används och klientåtkomstlicenser.

Vad mer bör jag tänka på när jag licensierar Exchange Server 2016 med klientåtkomstlicenser för enheter?

En CAL för Exchange Server Version 2016 är giltig för exakt en slutenhet och ger den motsvarande åtkomsträttigheter. När registreringen har slutförts kan CAL-enheten inte överföras till en annan slutenhet. Det är inte heller möjligt att ändra CAL-typen, i det här fallet: att använda Device CAL som User CAL.

Syftet med dessa bestämmelser för Microsofts licenshantering är att förhindra obehörig åtkomst till Exchange Server 2016 och att ge företaget större säkerhet i kommunikationen, eftersom datorer utan licens inte kan få tillgång till e-posttjänster och serverdata.

Slutsats om val av CAL för enheter

Vilken licenstyp för klientåtkomst för användning av Exchange Server 2019 som ger ett företag fler möjligheter beror alltså alltid på det enskilda fallet. Förutom antalet slutenheter som använder Exchange-servern spelar även antalet användare en roll här: så snart flera anställda använder en enda slutenhet för att komma åt Exchange-servern, ger en klientåtkomstlicens för enheter fler fördelar.

Att känna till företagets typiska scenarier är den bästa utgångspunkten för att välja rätt CAL-typ för Exchange Server 2016. Det kan vara billigare för ett företag att licensiera med CAL:s för enheter än med CAL:s för användare, eftersom färre åtkomstlicenser måste köpas totalt sett.

Begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 finns tillgängliga i Wiresoft Online Shop för så lite som en enda licens

Begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 kan också köpas individuellt i Wiresofts onlinebutik - eftersom Microsofts regler för volymlicenser om nivåindelning inte gäller här; dessutom finns det inga nackdelar eller begränsningar i användbarheten av begagnad programvara - inte bara för att programvaran i princip inte kan slitas ut. Mer om detta nedan.

Varifrån kommer de klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara?

Enhetskallarna för MS Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnade är originallicenser från Microsofts licensprogram; som begagnade enhetskallarna var de tidigare en del av en volymlicens för Exchange Server 2016 som ett företag tidigare köpt. Wiresoft köpte denna volymlicens och individuella licenser för enhetsåtkomst som inte behövdes och volymen delades upp i individuella licenser. De resulterande så kallade Single Device CALs kallas sedan för använd programvara. Trots att de betecknas som licenser för begagnad åtkomst kan de dock användas som en oanvänd licens för åtkomst till Exchange Server 2016, eftersom de inte skiljer sig åt när det gäller begränsningar av funktionalitet eller användningstid.

CAL:er för Exchange Server 2016 som begagnad programvara erbjuder köparens säkerhet

Wiresofts erbjudande om begagnad programvara i Device CALs för Exchange Server 2016 ger kunderna ett prisvärt licensalternativ för Exchange Server 2016, eftersom användningen är säker! CAL:er för begagnade enheter från Wiresoft erbjuder också den vanliga köparens säkerhet med omedelbar nedladdning efter köpet och omedelbar licensaktivering med en giltig volymlicensnyckel.

Är det lagligt att köpa och använda begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016?

CAL:er för Exchange Server 2016, liksom andra licenser för klientåtkomst som Wiresoft erbjuder, kommer från företagens licensförteckning. Det följer av detta att handeln med begagnade klientlicenser bygger på giltig rättspraxis, som uttryckligen tillåter försäljning, köp och användning av begagnade Microsoft-licenser; olika domstolsbeslut har tydligt bekräftat detta faktum gång på gång.

Wiresofts kunder har därför rättssäkerhet när de köper begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 och använder dem, eftersom de inte bryter mot några rättsliga bestämmelser i processen.

Begagnad programvara från Wiresoft erbjuder också revisionssäkerhet genom fullständiga bevis på alla tidigare köpare!

Sammanfattning av alla fördelar med klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som använd programvara

Begagnad programvara av User CALs for Exchange Server 2016 från Wiresoft är ett billigt alternativ jämfört med jämförbar ny programvara från konventionella programvaruleverantörer - denna prisfördel gäller även för annan serverprogramvara med motsvarande åtkomstlicenser från Microsoft.

Licensiering med CAL:s för använda enheter innehåller inga numeriska begränsningar vid köpet som den vanliga nivåindelningen, därför kan du få en skräddarsydd licens som motsvarar den faktiska användningen av servertjänsterna för det exakta antalet slutenheter i ditt företag. Wiresoft-kunder kan alltså också minska sina licenskostnader för enhetsåtkomst för Exchange Server genom att flexibelt välja antalet licenser.

Begagnade licenser från Wiresoft är därför ett särskilt ekonomiskt sätt att komplettera programvarulagret till ett rimligt pris. Tillgången till flera versioner av programvaran bidrar också till att undvika kompatibilitetsproblem som kan orsakas av användningen av oenhetliga programvaruversioner, vilket också minskar kostnaderna för inköp av ny hårdvara. I Wiresoft Software Shop hittar du därför inte bara Device CALs för Exchange Server 2016, utan även motsvarande User CALs som använd programvara samt klientåtkomstlicenser för andra versioner av MS Exchange Server.

Wiresofts utbud av begagnad programvara omfattar även Microsoft-programvara för användning inom andra affärsområden - med alla de fördelar som nämns. Om du har några frågor om Device CALs för MS Exchange Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier