Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10414
 • 381-02255
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
5 453,90 kr * 6 058,90 kr * (9,99% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x User CAL
System  Exchange Server
CAL User CAL
Omfattning av leverans Rätt att använda
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk


För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise, behöver varje användare en personlig klientåtkomstlicens utöver den faktiska serverlicensen: Exchange Server 2016 User CAL. Endast denna ger en viss person som är registrerad för detta ändamål motsvarande åtkomsträttigheter.

Om du har ytterligare frågor om produkten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"

25 användarklientlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 som använd programvara

För att få tillgång till servertjänsterna i Microsoft Exchange Server 2016 i utgåvorna Standard och Enterprise behöver varje användare en personlig klientåtkomstlicens utöver den faktiska serverlicensen: Exchange Server 2016 User CAL. Endast detta ger en specifik person som är registrerad för detta ändamål motsvarande åtkomsträttigheter.

Detta beror på att licensen för Exchange Server 2016 Standard eller Enterprise inte innehåller några ytterligare användarrättigheter enligt bestämmelserna i Microsofts licenshantering; dessa måste därför förvärvas separat i form av en User CAL. En registrerad användare kan sedan använda respektive Exchange Server-funktioner via en fritt valbar slutenhet.

Begagnade användarklientlicenser för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition finns tillgängliga till ett rimligt pris hos Wiresoft - även individuellt för flexibel, behovsbaserad licensiering. Den här begagnade programvaran har samma funktioner som de användarlicenser för klientåtkomst till Exchange Server 2016 som erbjuds som nya via Microsofts officiella volymlicensprogram.

Använd alla funktioner i MS Exchange Server 2016 med en använd CAL för användare

Exchange Server 2016 utgör grunden för kontroll och hantering av kommunikationssystemprocesser i ett modernt företag. Som ett internt och externt gränssnitt kopplar den samman anställda och avdelningar på olika platser och ökar effektiviteten i processerna: Med Exchange Server 2016 kan kontakter och e-postmeddelanden hanteras centralt och arkiveras tydligt, och det gemensamma arbetet med dokument förbättras bland annat genom versionshantering. Den optimerade serverarkitekturen reducerar antalet serverroller till två: brevlåda och kanttransport. Skalningen har också förenklats och stödet för olika molntjänster har förbättrats. Andra egenskaper:

 • Sökarkitekturen för eDiscovery använder nu flera servrar och arbetar därför asynkront och decentraliserat.
 • Kontextuella filter gör det lättare att hitta den information som söks.
 • Den förbättrade skalbarheten för sökningen ökar antalet sökbara brevlådor och arkivbrevlådor till totalt 20 000.
 • Outlook 2016 eller Outlook on the Web erbjuder bättre hantering när du skickar data, inklusive individuellt anpassade åtkomsträttigheter.
 • Stöd för hybridscenarier för brevlådor.
 • Data Loss Prevention (DLP) ger ökad säkerhet för data och för att ta emot e-postmeddelanden med skadlig kod.
 • Outlooks standardprotokoll - MAPI över HTTP - förbättrar tillförlitligheten och stabiliteten hos Exchange-anslutningar.

Översikt över CAL:er för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise Edition som använd programvara

I grund och botten skiljer sig inte de User CALs som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara från jämförbara nya CALs: de innehåller samma alternativ som dessa för att kunna använda de tjänster som finns tillgängliga i var och en av utgåvorna av Exchange Server 2016 Standard och Enterprise. För många företag och organisationer är därför använd programvara i form av klientåtkomstlicenser för användare ett billigt alternativ till att förse de anställda med en licens för tillgång till Exchange Server. Alla fördelar och specialfunktioner förklaras i följande översikt.

Information om Microsofts licenshantering för Exchange Server 2016 med CAL:er

Microsoft Licence Management innehåller bestämmelser för kompletterande licensiering av användare med åtkomsträttigheter i standard- och företagsutgåvorna av Exchange Server 2016, så att de kan få tillgång till e-post etc. CAL:erna ingår redan i serverlicensen. De klientåtkomstlicenser som redan ingår i serverlicensen är endast avsedda för administratörer och får inte användas för Exchange-typiska tjänster. Endast en licens för klientåtkomst, t.ex. en användarlicens, ger en anställd personliga rättigheter att använda Exchange Server-funktionerna - på alla Windows-kapabla slutenheter. Denna klientåtkomstlicens för användare innehåller ingen ytterligare programvara förutom de personliga åtkomsträttigheterna för Exchange Server 2016-klient/servermiljön.

Vilka klientåtkomstlicenser finns tillgängliga för Exchange Server 2016 Standard och Enterprise?

CAL-baserad licensiering för Standard- och Enterprise Edition av Exchange Server 2016 gör det möjligt att hantera åtkomsträttigheter för alla anställda i ett företag. Microsofts licensmodell erbjuder två typer av klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016:

 • User CAL för Exchange Server 2016 - gäller för en dedikerad användare
 • CAL för Exchange Server 2016 - gäller för en dedikerad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon) Serveråtkomsträttigheter

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Exchange Server 2016?

En CAL för användare för Exchange Server 2016 erbjuder i princip samma funktioner som en CAL för enheter - men de skiljer sig åt i fråga om alternativen för åtkomst till Exchange Server. Detta leder till olika fördelar:

Varje anställd som har tillgång till Exchange Server med en User CAL kan använda vilken Windows-kompatibel slutenhet som helst för att få tillgång till Exchange-tjänsterna. Det finns heller inga begränsningar när det gäller plats, så länge det finns en Internetanslutning, så att det är möjligt att få tillgång till Exchange-servern lokalt och oberoende, antingen med den egna mobila datorn eller smarttelefonen när man är på resande fot eller på hemmakontoret, eller via en annan dator som finns på plats.

User CAL erbjuder därför goda möjligheter till mobil användning, eftersom den licensierade användaren fritt kan välja vilken slutenhet han eller hon använder och han eller hon kan också logga in på en annan dator.

Förutom antalet anställda och hur arbetsstationerna är utrustade med en dator eller liknande spelar arbetsflödet för användarnas åtkomst till Exchange Server också en roll i ett företag: Särskilt i små och medelstora företag kan användarna ofta dela flera olika slutenheter och få tillgång till Exchange-servern för att hämta och hantera e-post.

Vilka är skillnaderna mellan CALs för Exchange Server 2016 för standard- och företagsutgåvorna?

Användarlicenserna för MS Exchange Server 2016 skiljer sig åt mellan Standard- och Enterprise-utgåvorna när det gäller vissa funktionella tillägg och skalbarheten för utgåvan - typiska brevlådor för Enterprise. Det är dock möjligt att använda servertjänsterna i Enterprise Edition med en User CAL för Standard Edition - i detta fall har användaren tillgång till Standard Edition med motsvarande begränsade funktionalitet och ett mindre antal brevlådedatabaser. Användarlicenserna för Enterprise Edition erbjuder därför ett bredare utbud av funktioner i samband med Enterprise Server-licensen, vilket behövs särskilt i större företag, organisationer eller institutioner, bland annat för att förhindra dataförluster.

Säkerställa versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för användare för Exchange Server 2016

Utöver de ovan nämnda möjligheterna beroende på utgåvan ger en CAL för en av Exchange Server 2016-utgåvorna inte bara en användare åtkomsträttigheter för just denna serverversion, utan även åtkomsträttigheter för äldre Exchange-versioner, t.ex. 2013 (nedgradering). En klientåtkomstlicens för serverversionen 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till den högre Exchange Server-versionen 2019 (uppgradering).

När du köper klientåtkomstlicenser för användare bör du därför, förutom de tillgängliga funktionerna som är specifika för varje utgåva, alltid vara uppmärksam på kompatibiliteten hos den serverlicens och de licenser för klientåtkomst som används.

Vad bör du tänka på när du licensierar Exchange Server 2016 med användarklientåtkomstlicenser?

Som nämnts ger en User CAL i version 2016 exakt en användare personliga åtkomsträttigheter för Exchange Server 2016. När registreringen av en användare har slutförts kan denna CAL inte längre överföras till en annan person. Det är också uteslutet att ändra CAL-typ, i det här fallet: att använda User CAL som Device CAL.

Dessa bestämmelser för Microsofts licenshantering är avsedda att förhindra otillbörlig åtkomst till Exchange Server 2016-tjänsterna. De ger också större säkerhet för ett företag och dess kommunikation, eftersom olicensierade personer inte har rätt att använda e-posttjänsterna och komma åt serverdata.

Slutsatser om klientåtkomstlicenser för användare för Exchange Server 2016

Vilken typ av CAL för Windows Exchange Server 2016 som ger flest fördelar för den specifika användningen i ett företag kan därför variera från fall till fall. Den dominerande typen av åtkomst via de använda slutenheterna spelar en avgörande roll: När majoriteten av de anställda växelvis använder olika mobila slutenheter eller fristående enheter, som kan finnas på olika arbetsplatser eller till och med utanför företaget, för att få tillgång till Windows Exchange Server, erbjuder den personbundna användar-CAL:n fler fördelar, eftersom användaren fritt kan välja dator och bara behöver använda sitt personliga konto.

Kunskap om företagets typiska arbetsflöde är därför utgångspunkten för att välja rätt CAL-typ för Exchange Server 2016. För ett företag kan licensering med User CALs därför vara mer fördelaktig än med Device CALs eftersom färre licenser krävs totalt sett.

Begagnade klientåtkomstlicenser för Microsoft Exchange Server 2016 - tillgängliga från en enda licens i Wiresoft Online Shop

CAL:er för Exchange Server 2016 finns också tillgängliga i Wiresoft Online Shop som individuella klientåtkomstlicenser - Microsofts volymlicensbestämmelser om nivåindelning gäller inte för använda licenser; i övrigt finns det inga nackdelar eller begränsningar i användbarheten i samband med dem - inte bara för att programvaran i princip inte kan slitas ut.

Varifrån kommer Wiresofts använda programvara för User CALs för Exchange Server 2016?

De User CALs för MS Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnade är ursprungliga Microsoft-licenser, eftersom de också erbjuds inom Microsofts licensprogram; den enda skillnaden är att de begagnade User CALs tidigare ingick i en volymlicens för Exchange Server 2016, som ett europeiskt företag tidigare hade förvärvat som ägare. Denna volymlicens för användare eller individuella användarlicenser som inte behövdes såldes vidare av Wiresoft till Wiresoft, varvid Wiresoft löste upp volymlicenserna till individuella licenser. Dessa resulterande klientlicenser för en användare kallas för begagnad programvara. Trots att de betecknas som begagnade licenser kan de användas som en ny licens för tillgång till Exchange Server 2016, eftersom de inte skiljer sig från dessa licenser vare sig när det gäller begränsningar av funktionalitet eller när det gäller användningstiden.

CAL:er för Exchange Server 2016 som använd programvara erbjuder köparens säkerhet

User CALs för Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara är en kostnadseffektiv form av licensiering av Exchange Server 2016 för kunder, eftersom användningen är säker och laglig! Användarlicenserna innehåller därför också den vanliga köparsäkerheten: med omedelbar nedladdning efter slutfört köp och omedelbar licensaktivering via en giltig volymlicensnyckel.

Är det lagligt att köpa och använda begagnad programvara för User CALs för Exchange Server 2016?

De klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2016 som Wiresoft erbjuder, liksom alla andra klientåtkomstlicenser, kommer från olika företags licensförteckningar. När det gäller handel med begagnade klientlicenser gäller därför den gällande jurisdiktionen, som uttryckligen tillåter köp och försäljning samt användning av begagnade Microsoft-licenser, vilket har bekräftats klart och tydligt gång på gång i olika domstolsbeslut.

Detta innebär att Wiresofts kunder har rättssäkerhet som köpare och användare av begagnade User CALs för Exchange Server 2016, eftersom de inte bryter mot några rättsliga bestämmelser.

En annan fördel: Den använda programvaran från Wiresoft är också revisionsskyddad eftersom alla tidigare köpare är fullständigt bevisade!

Översikt över alla fördelar med User CALs för Exchange Server 2016 som använd programvara

Användarlicenserna för Exchange Server 2016 som begagnad programvara från Wiresoft är ett billigt alternativ jämfört med jämförbara nya produkter från konventionella programvaruleverantörer - den här fördelen gäller även motsvarande åtkomstlicenser för annan serverprogramvara från Microsoft.

När du licensierar med använda klientåtkomstlicenser finns det inte heller några begränsningar, t.ex. en glidande skala där klientåtkomstlicenser för användare måste köpas, så att du kan använda dem för att skräddarsy det exakta antalet anställda som licensieras, så att det motsvarar din faktiska användning av servertjänsterna. Wiresofts kunder kan därför också minska sina licenskostnader för användaråtkomst till Exchange Server genom flexibel anpassning.

I Wiresoft Software Shop hittar du inte bara användarlicenser för Exchange Server 2016 utan även enhetslicenser, liksom båda typerna av klientåtkomstlicenser som används för andra versioner av MS Exchange Server, samt programvarulicenser och åtkomstlicenser för många andra populära Microsoft Server-program. Wiresofts begagnade licenser är därför ett ekonomiskt sätt att till ett rimligt pris komplettera programvarulagret inom andra affärsområden, vilket också gör att man undviker kompatibilitetsproblem som eventuellt kan orsakas av användningen av icke enhetliga programvaruversioner och därmed minskar kostnaderna för ny hårdvara.

Förutom de olika typerna av serverlicenser kan du också hitta andra Microsoft-program som begagnad programvara i Wiresoft Software Shop - med alla de fördelar som nämns ovan. Om du har några frågor om User CALs för MS Exchange Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt, tveka inte att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier