Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10426
 • 381-02255
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
6 039,90 kr * 6 709,90 kr * (9,99% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x User CAL
System  Exchange Server
CAL User CAL
Omfattning av leverans Rätt att använda
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk


För utgåvorna Standard och Enterprise av Microsoft Exchange Server 2019 behöver varje användare som vill ha åtkomst till servertjänsterna en separat klientåtkomstlicens utöver serverlicensen: Exchange Server 2019 User CAL. Endast denna ger en viss registrerad person motsvarande åtkomsträttigheter.

Om du har ytterligare frågor om produkten kan du kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL"

25 användarklientlicenser för Microsoft Exchange Server 2019 som använd programvara

För Standard- och Enterprise-utgåvorna av Microsoft Exchange Server 2019 behöver varje användare som vill komma åt servertjänsterna en separat klientåtkomstlicens utöver serverlicensen: Exchange Server 2019 User CAL. Endast detta ger en specifik registrerad person motsvarande åtkomsträttigheter.

Detta beror på att en licens för Exchange Server 2019 Standard eller Enterprise enligt bestämmelserna i Microsofts licenshantering inte innehåller några ytterligare användarrättigheter, vilket innebär att dessa måste förvärvas ytterligare i form av en User CAL. Registrerade användare kan alltså använda alla Exchange Server-funktioner via en valfri slutenhet.

Begagnade User CALs för Exchange Server 2019 Standard och Enterprise Edition finns inte bara tillgängliga från Wiresoft till ett förmånligt pris, utan även individuellt i stora mängder. Begagnade klientåtkomstlicenser för användare erbjuder samma funktioner som de användarlicenser för klientåtkomst som erbjuds som nya i Microsofts officiella volymlicensprogram för Exchange Server 2019.

Dra nytta av alla nya funktioner i MS Exchange Server 2019 med använda klientåtkomstlicenser för användare

Windows Exchange Server 2019 körs också på Windows Server 2019 Core och erbjuder en tillförlitlig och säker plattform för en organisations meddelandeinfrastruktur. De enskilda Exchange-utgåvorna, t.ex. Standard och Enterprise, erbjuder alla funktioner för att stödja samarbete utöver omfattande kommunikation. Bland annat finns följande nya funktioner och egenskaper tillgängliga:

 • Meta Cache Database (MCDB) sparar metainformation, t.ex. mappstrukturer för brevlådor, och snabbar upp åtkomst och sökning av innehåll.
 • Dynamic Database Cache (DDC) ökar Exchange Servers hastighet och ger bättre användning av lagringskapaciteten genom dynamisk anpassning till aktuella krav.
 • Sökindexet finns nu i brevlådans databas, vilket förenklar administrationen och ökar sökhastigheten.
 • Med Windows Server Core är det också möjligt att köra standardversionen av serversystemet på ett förenklat sätt, vilket underlättar konfigurationen och ger ökad säkerhet mot inkräktare.
 • Med reglerna för klientåtkomst finns ytterligare möjligheter att begränsa åtkomsten till Exchange Servers konfigurationsområde.
 • Samarbetet kring dokument förbättras avsevärt genom möjligheten att göra filer tillgängliga på OneDrive for Business.
 • Nya kalenderförbättringar underlättar organiseringen av möten: t.ex. med en förbättrad kalenderhantering (Improved Calendar Management), funktioner som Default End Date (standard slutdatum), Do Not Forward (vidarebefordra inte) samt olika alternativ för konfigurationen av meddelanden från kontoret.

Användarlicensavtal för Exchange Server Standard och Enterprise Edition 2019 som använd programvara - de viktigaste uppgifterna i en översikt

Användarlicenserna som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara skiljer sig inte från nya produkter, de har samma åtkomstalternativ som nya produkter för att kunna använda de funktioner som finns i Exchange Server 2019 Standard och Enterprise-utgåvorna. Därför är begagnade klientåtkomstlicenser för användare ett billigare alternativ för små och medelstora företag och organisationer som vill utrusta sina anställda med en licens för åtkomst till Exchange Server, och de ger också möjlighet till anpassad licensiering.

Allmän information om Microsofts licenshantering för Exchange Server 2019 med CAL:er

För standard- och företagsutgåvorna av Exchange Server 2019 reglerar Microsofts licenshantering den kompletterande licensieringen av användare med åtkomsträttigheter så att anställda kan få tillgång till e-postmeddelanden etc.. Detta beror på att de klientåtkomstlicenser som ingår i serverlicensen endast är avsedda för IT-administratörer och inte får användas för typiska Exchange-tjänster. Endast klientåtkomstlicensen för User CAL ger en anställd rätt att använda Exchange Server-funktionerna - på vilken Windows-aktiverad slutenhet som helst. Förutom de personliga åtkomsträttigheterna för Exchange Server 2019-klient/servermiljön innehåller den klientanpassade klientåtkomsten för användare ingen annan programvara.

Vilka är fördelarna med User CALs för Exchange Server 2019 Standard- och Enterprise-utgåvorna?

CAL-baserad licensiering för Standard- och Enterprise-utgåvorna av Exchange Server 2019 gör det möjligt att hantera åtkomsträttigheter för alla anställda i en organisation på begäran. Microsofts licensmodell erbjuder två typer av klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2019:

 • User CAL för Exchange Server 2019 - gäller för en dedikerad användare vardera
 • CAL för Exchange Server 2019 - gäller för en dedikerad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon) Serveråtkomsträttigheter

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Exchange Server 2019?

CAL för användare för Exchange Server 2019 erbjuder samma användningsalternativ som CAL för enheter. Skillnaden ligger dock i de respektive möjligheterna att få tillgång till Exchange Server, vilket ger olika fördelar. Förutom antalet anställda i ett företag och hur deras arbetsstationer är utrustade med en dator eller liknande spelar arbetsflödet i vilket användarna får tillgång till Exchange-servern också en roll: I vissa små och medelstora företag kan användarna få tillgång till den via helt olika slutenheter, medan flera anställda i en annan arbetsmiljö delar en enda slutenhet och turas om att komma åt Exchange-servern för att hämta e-post osv.

Varje enskild anställd som har tillgång till Exchange-servern med en User CAL kan därför använda vilken Windows-aktiverad slutenhet som helst för att få tillgång till Exchange-tjänsterna. Detta gör det möjligt att få tillgång till Exchange-servern lokalt och självständigt antingen med den egna mobila datorn eller smarttelefonen - t.ex. på vägen eller på hemmakontoret - men framför allt med vilken annan enhet som helst som är tillgänglig på plats via internet.

User CAL erbjuder därför goda möjligheter till mobil användning, eftersom den licensierade användaren har obegränsad tillgång - alltid under förutsättning att den slutenhet som används är Windows-kompatibel.

Skillnad i användningsalternativen för CALs för Exchange Server 2019 för utgåvorna Standard och Enterprise

Standard- och Enterprise-utgåvorna för MS Exchange Server 2019 skiljer sig åt inte bara när det gäller funktionsutvidgningar utan också, när det gäller Enterprise, i första hand när det gäller skalbarheten för respektive brevlådekrav. I princip är det dock också möjligt att använda Enterprise Edition med en User CAL för Standard Edition - men då är inte bara Standard Edition:s begränsade funktionalitet tillgänglig, utan också ett motsvarande mindre antal brevlådedatabaser. CAL:s för Enterprise Edition erbjuder därför ett större antal funktioner, förutsatt att Enterprise Server-licensen är installerad.

Säkerställa versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2019

Utöver de ovan nämnda alternativen beroende på utgåvan ger en CAL för en av Exchange Server 2019-utgåvorna inte bara användaren åtkomsträttigheter för just den här serverversionen, utan även åtkomsträttigheter för äldre Exchange-versioner, till exempel 2016 (nedgradering). Användarlicens för 2019 års serverversion har alltså en fördel jämfört med användarlicens för äldre versioner, som också kan användas för att få tillgång till tidigare versioner av Exchange Server, men inte till 2019 års Exchange Server-version (uppgradering).

Även om User CAL för Exchange Server version 2019 för närvarande är den högsta, bör man förutom de upplagesspecifika funktionerna alltid vara uppmärksam på kompatibiliteten mellan serverlicensen och licensen för klientåtkomst.

Vad bör du tänka på när du licensierar Exchange Server 2019 med en CAL för användare?

Som redan nämnts ger en använd användarlicens en enskild användare åtkomsträttigheter till Exchange Server 2019. När användarens registrering har slutförts kan denna användar-CAL inte längre överföras till någon annan person. Det är också omöjligt att ändra CAL-typen och använda User CAL som Device CAL.

Dessa begränsningar i Microsofts licenshantering syftar till att förhindra otillbörlig åtkomst till Exchange Server 2019-tjänsterna. De erbjuder därmed större säkerhet för ett företag och dess kommunikation, eftersom tredje part eller obehöriga personer inte har rätt att använda e-posttjänsterna och andra serverdata.

Slutsatser om klientåtkomstlicenser för användare för Exchange Server 2019

Vilken typ av klientåtkomstlicens för Windows Exchange Server 2019 som ger flest fördelar vid användning i ett företag varierar därför från fall till fall. Den dominerande typen av åtkomst via befintliga slutenheter spelar här en avgörande roll: Om anställda regelbundet använder mobila slutenheter eller olika fristående enheter växelvis, t.ex. på olika arbetsplatser, för att få åtkomst till Windows-servern, ger den personliga användarklientåtkomsten fler fördelar, eftersom de alltid kan använda sitt personliga konto för detta ändamål.

Huruvida licensiering med användarklientlicenser för Exchange Server 2019 är mer fördelaktigt för ett företag än med enhetsklientlicenser, eftersom det då krävs färre licenser, beror alltså på det typiska arbetsflödet i företaget. Kunskap om detta utgör den bästa grunden för valet av CAL när du köper begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2019.

Användar-CAL:er för Microsoft Exchange Server 2019 finns tillgängliga från en enda licens i Wiresofts webbutik

Användarklientlicenser för Exchange Server 2019 är tillgängliga i Wiresoft Online Shop redan från en enda klientåtkomstlicens - eftersom Microsofts eventuella regler för volymlicenser inte gäller efter att de har märkts som "begagnade", finns det inga nackdelar med användbarheten - inte bara för att en programvara i princip inte kan slitas ut.

Ursprunget till CAL:er för Exchange Server 2019 som används som programvara hos Wiresoft

Dessa User CALs för Exchange Server 2019 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara är originallicenser, eftersom de också erbjuds på andra ställen inom ramen för Microsofts licensprogram. Skillnaden är att User CALs från Wiresoft tidigare var en del av en volymlicens för Exchange Server 2019 för användare som ett företag en gång i tiden har förvärvat som tidigare ägare. Volymlicenser för hela användare eller individuella användarlicenser såldes vidare av Wiresoft till Wiresoft, varvid volymlicenserna också delades upp i individuella licenser. Dessa individuella User CALs som skapas på detta sätt märks sedan som använd programvara. Trots att de är märkta som begagnade licenser kan de användas som nya licenser för att få tillgång till tjänsterna i Exchange Server 2019, eftersom de inte skiljer sig från dessa genom begränsningar i funktionalitet eller användningstid.

Köparens säkerhet med User CALs för Exchange Server 2019 som begagnad programvara

Användarklientlicenser för Exchange Server 2019 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara är inte bara en billig form av licensiering av Exchange Server 2019 för våra kunder, utan användningen är också säker och laglig! Dessa Wiresoft User CALs erbjuder därför också dig som kund den vanliga köparsäkerheten med omedelbar nedladdning efter köpet och omedelbar licensaktivering via en giltig volymlicensnyckel.

Är det lagligt att köpa och använda begagnade klientåtkomstlicenser för Exchange Server 2019?

Båda de klientåtkomstlicenser för användare som du kan köpa från Wiresoft för Exchange Server 2019, liksom alla andra klientåtkomstlicenser som erbjuds i butiken, kommer från företagens licensförteckningar. Därför bygger både försäljning och köp av begagnade klientlicenser på giltig rättspraxis, som uttryckligen tillåter handel med begagnade Microsoftlicenser, vilket också har bekräftats klart och tydligt gång på gång i olika domstolsavgöranden.

Detta innebär att du som köpare av begagnade User CALs för Exchange Server 2019 och även som användare har en rättssäkerhet, eftersom varken Wiresoft eller du bryter mot några rättsliga bestämmelser i processen.

En annan fördel: Varje begagnad programvara från Wiresoft är också revisionsskyddad eftersom alla tidigare köpare är fullständigt bevisade!

Sammanfattning: Alla fördelar med Wiresofts använda programvara för User CALs för Exchange Server 2019

Begagnade User CALs för Exchange Server 2019 från Wiresoft är ett billigt alternativ som är jämförbart med nya licenser från många traditionella programvaruleverantörer - detta gäller även för åtkomstlicenser för andra Microsoft-servrar.

Det finns inga andra begränsningar för licensiering, t.ex. det minsta antalet CAL:s för användare som måste köpas, så du kan licensiera dina anställda på ett skräddarsytt och flexibelt sätt, i enlighet med den faktiska användningen av servertjänsterna. Detta gör det också möjligt för Wiresofts kunder att minska kostnaderna för licenser för användaråtkomst för Exchange Server.

I Wiresoft Software Shop hittar du inte bara användarlicenser för Exchange Server 2019, utan även klientåtkomstlicenser för enheter och motsvarande klientåtkomstlicenser för de aktuella förversionerna av MS Exchange Server som används som programvara, samt programvarulicenser inklusive motsvarande nödvändiga åtkomstlicenser för många andra Microsoft Server-program. Med begagnade licenser från Wiresoft har du alltså en ekonomisk möjlighet att komplettera ditt programvaruförråd även inom andra affärsområden, vilket gör att du undviker kostnader för ny hårdvara och kompatibilitetsproblem som kan orsakas av användningen av icke enhetliga programvaruversioner.

Förutom licenser för server- och klientåtkomst hittar du även andra Microsoft-program i Wiresoft Software Shop - med alla de typiska fördelarna med begagnad programvara. Om du har några frågor om User CALs för MS Exchange Server 2019 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier