Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10443
 • 6VC-03222
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
8 766,90 kr * 9 739,90 kr * (9,99% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 25x Device CAL
System  Windows-server
CAL RDS Device CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk
Terminalserver Kompatibel


För att kunna använda Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2016 krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje användare för att kunna komma åt Windows-program etc. i företagsnätverket lokalt och oberoende. En vanlig CAL för Windows Server täcker inte dessa rättigheter. En möjlighet är Device CALs för Remote Desktop Services, som reglerar åtkomsten för en specifik registrerad slutenhet (device) för en Remote Desktop-session.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25 Pack - Enhets-CALs för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 köpes begagnat

För att kunna använda Windows Server 2016:s fjärrskrivbordstjänster (RDS) krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje användare för att kunna få tillgång till Windows-program etc. i företagsnätverket lokalt och oberoende. En konventionell CAL för Windows Server täcker inte dessa rättigheter. En möjlighet är CAL:er för enheter för fjärrskrivbordstjänster, som reglerar åtkomsten för en specifik registrerad slutenhet (enhet) för en fjärrskrivbordssession. RDS Device 2016 CALs som begagnad programvara från Wiresoft har fördelen av ett lägre pris jämfört med RDS CALs från konventionella licensleverantörer, de erbjuder samma funktioner som klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster som definieras i Microsofts officiella volymlicensprogram för Windows Server.

Vilka är fördelarna med RDS CALs för Windows Server 2016?

Fjärrskrivbordstjänster - som i tidigare versioner kallades Terminaltjänster - är en dedikerad serverroll för användare som använder tjänster etc. från Windows Server 2016 eller andra serverversioner utan att respektive Windows-program är installerat på den lokala datorn. Klientåtkomstlicenser för RDS 2016 reglerar denna åtkomst, de görs tillgängliga för den licensierade slutenheten via motsvarande Windows Server som värd i samband med en fjärrskrivbordssession. Varje användare som använder en dator eller bärbar dator etc. som har en motsvarande licens för klientåtkomst - dvs. en RDS Device CAL - kan använda den lokalt oberoende (på distans), men också på företagets nätverk via en Internetanslutning.

Fördelar med CAL:er för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 för användare

Varje användare som använder en registrerad slutenhet med en RDS Device CAL för Windows Server 2016 kan få tillgång till en standardiserad Windows-arbetsmiljö för varje session. Under en fjärrskrivbordssession körs Windows-programmen via värden på motsvarande server. Detta sker separat från andra klientanslutningar, så att användaren bara ser sin egen session.

Med RDS Device CAL 2016 kan användarna även använda äldre slutenheter vars maskinvara eller prestanda är svagare, eftersom de använder Windows-serverns prestanda via Fjärrskrivbordstjänster; CAL:s för Fjärrskrivbordstjänster 2016 för slutenheter gör det alltså onödigt att tillhandahålla mer kraftfull maskinvara.

Fördelar med RDS CALs till Windows Server 2016 för administratörer

Förutom fördelarna med RDS Device (and User) CALs 2016 för användare erbjuder de också många praktiska funktioner för administratörer, eftersom de gör administrationen av alla användare mycket effektivare: Windows-programvara kan alltså tillhandahållas och hanteras centralt i ett företagsnätverk i stället för att installeras på varje enskild slutenhet. Detta sker enbart via den Windows-server som den tillhandahålls på och uppdateras vid behov.

RDS-enhetskallarna definierar också respektive rättigheter för den licensierade slutenheten, så att auktoriserade användare endast kan få tillgång till servern med motsvarande åtkomstalternativ. Arbetet med underhåll och tillhandahållande av arbetsstationer minskas alltså avsevärt med RDS Device CALs för Windows Server 2016.

Teknisk information om CAL:er för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016

Distributionen eller användningen av klientåtkomstlicenser för RDS-enheter för fjärranslutningar till en Windows Server omfattar olika funktioner, och dessutom måste man vara uppmärksam på kompatibiliteten mellan CAL och server.

Serverroller för fjärrskrivbordstjänster

Klientåtkomstlicenser för enheter (och användare) för RDS i Windows Server 2016 innehåller flera roller som tillsammans tillåter användning av Windows-program etc. för en licensierad slutenhet eller användare:

 • Med Remote Desktop Licensing Manager regleras eller görs användningen av RDS för slutenhet med Device CAL för servern tillgänglig.
 • För varje session hanterar värdprogrammet för fjärrskrivbordssessioner de skrivbord eller program som tillhandahålls en slutpunkt (eller användare).
 • Anslutningsmäklaren för fjärrskrivbord tillhandahåller RDS-anslutningen för en session och återupprättar anslutningen om den avbryts under sessionen.
 • Gateway för fjärrskrivbord används för att kontrollera åtkomsten via terminalen till ett Windows-skrivbord i ett offentligt nätverk.
 • Webbåtkomst för fjärrskrivbordstjänster ger specifika användare eller grupper tillgång till RDS CAL via en webbportal.

Versionskompatibilitet för CAL:er för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016

Varje klientåtkomstlicens för Fjärrskrivbordstjänster - oavsett om det gäller enslutenhet eller en användare - måste vara kompatibel med den Windows Server-version som den är ansluten till. För RDS-CALs för Windows Server 2016 innebär detta att de kan användas för att få tillgång till Windows Server 2016 ELLER en äldre version av Windows Server (nedgradering). RDS-CAL 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till en högre version av Windows Server. Detta kräver en motsvarande CAL-version av Fjärrskrivbordstjänster.

Jämförelse av CAL:er för enheter och CAL:er för användare för fjärrskrivbordstjänster i Windows Server 2016

I grund och botten gäller följande, som redan nämnts: Implementeringen av en specifik Microsoft Server-programvara, t.ex. version 2016, är skild från den faktiska användningen - för detta krävs alltid en av de två motsvarande klienttillgångslicenserna. Microsoft reglerar åtkomsträttigheterna för användningen av Windows Server i sitt eget licenssystem, som bygger på Client Access Licences (CAL).

Förutom de konventionella åtkomstlicenserna för en Windows Server krävs även enhets- eller användarlicens för fjärrskrivbordstjänsterna för att även ha lokalt oberoende fjärråtkomst till Windows Server via webben. RDS CAL-systemet erbjuder inte bara serveradministratörer en differentierad hantering av åtkomsträttigheter, utan innebär också ytterligare säkerhet, eftersom utländska användare eller oregistrerade slutenheter utan denna åtkomstlicens (RDS Device CAL) inte har tillgång till tillgängliga servertjänster eller data.

Microsoft erbjuder två olika typer av klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänsterna i Windows Server 2016:

 • Device CAL för RDS: Detta ger åtkomsträttigheter till en specifik slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, mobil)
 • User CAL for RDS: ger en specifik användare åtkomsträttigheter

Typiska funktioner för en CAL för enheter för fjärrskrivbordstjänster 2016

RDS Device CAL är endast giltig för en enda dedikerad slutenhet som är registrerad för den. Enhets-CAL för fjärrskrivbordstjänster används för att styra åtkomsträttigheterna till Windows-servern eller värddatorn för varje fjärrskrivbordssession. Varje anställd som använder en dator, bärbar dator etc. som är utrustad med RDS Device CAL kan använda fjärrskrivbordstjänsterna för Windows Server 2016. För bärbara datorer, surfplattor eller andra mobila enheter som kan användas oavsett plats erbjuder RDS Device CAL fördelen att användaren har möjlighet att använda RDS på företaget, på resande fot eller på hemmakontoret.

När en anslutning först upprättas mellan klientdatorn och slutenheten utfärdas en tillfällig åtkomstlicens för varje enhet i licensläge. När en fjärrskrivbordssession ansluter till en server som värd för andra gången utfärdas en permanent klientåtkomstlicens för fjärrskrivbord för enheten - förutsatt att en sådan finns tillgänglig från Licenshanteraren för fjärrskrivbord.

Alla funktioner i RDS Device CALs för Windows Server 2016 i en överblick

 • Enhetskatalogen är alltid fysiskt tilldelad en specifik slutenhet - i stället för en specifik användare
 • Varje CAL för RDS-enheter spåras av respektive licensserver,
 • oberoende av registreringen i Active Directory
 • Tillfälliga RDS CALs för slutenheter är giltiga i 52-89 dagar
 • Det antal CALs för enheter som anges i varje fall får inte överutnyttjas

Slutsats

Svaret på frågan om vilken typ av CAL-tjänst för fjärrskrivbordstjänster som ger flest fördelar i ett företag beror på det enskilda fallet. Beslutet om en form av RDS-klientåtkomstlicens måste fattas före köpet, eftersom det inte är möjligt att ändra en enhetskalkyl till en användarkalkyl eller vice versa i efterhand. När du köper en CAL för RDS-enheter spelar antalet anställda och arbetsstationer en roll: Om flera anställda delar en slutenhet eller arbetar huvudsakligen stationärt är det fördelaktigare med en CAL för RDS-enheter.

Köp Microsoft Device CALs for Remote Desktop Services 2016 till ett lågt pris som en enskild licens från Wiresoft i vår onlinebutik

RDS Device CALs för Windows Server 2016 finns redan som en enskild licens i Wiresofts webbutik - som begagnad programvara har de dessutom ett särskilt förmånligt pris utan några nackdelar i fråga om användbarhet.

Vad används RDS Device CALs för Windows Server 2016?

De klientlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016 som erbjuds i Wiresofts webbutik är typiska åtkomstlicenser, de kommer från en motsvarande volymlicens för slutenheter som ett företag tidigare har köpt. Wiresoft köpte upp alla licenser för slutenheter som inte behövdes eller till och med hela volymlicensen, varvid volymlicensen delas upp och erbjuds i butiken som RDS Client Access Individual Licences for Devices (individuella licenser för RDS Client Access för enheter).

Genom att dela upp och sälja vidare dessa klientåtkomstlicenser märks de senare som begagnad programvara. Detta innebär inte något allmänt slitage av funktionerna i RDS Device CAL, och inte heller någon begränsning av användbarheten när det gäller funktioner eller varaktighet.

Vilken säkerhet erbjuder Remote Desktop Services Device CALs för Windows Server 2016 som använd programvara?

På Wiresoft är det inte bara billigare för kunderna att köpa begagnade klientåtkomstlicenser för RDS, det är också säkert! En CAL för en användare för fjärrskrivbordstjänster i Microsoft Windows Server 2016 är inte bara tillgänglig till ett lägre pris jämfört med jämförbara nya varor, utan erbjuder också köparens säkerhet med omedelbar nedladdning inklusive licensaktivering med hjälp av den medföljande giltiga volymlicensnyckeln.

RDS Device CALs för Windows Server 2016 som erbjuds av Wiresoft kommer uteslutande från licenslager från företag eller organisationer som är baserade i EU, vilket innebär att EU-lagstiftningen gäller för dessa transaktioner. Detta innebär att både köpet av klientåtkomstlicenser för RDS eller andra klientåtkomstlicenser från Microsoft som begagnad programvara och användningen av dem för våra kunder är rättsligt skyddade och därför inte innebär någon överträdelse av rättsliga bestämmelser, eftersom försäljningen eller köpet samt användningen av klientåtkomstlicenser för RDS är lagligt tillåten, vilket har bekräftats tydligt och om och om igen av olika domstolsbeslut.

Dina fördelar med klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster 2016 som använd programvara

Wiresofts erbjudande av RDS Device CALs för Windows Server 2016 - eller andra licenser för klientåtkomst - som använd programvara ger inte bara våra kunder ett billigare alternativ till jämförbara kommersiellt tillgängliga erbjudanden för licensiering av fjärråtkomst till Windows Server-tjänster, utan också ett fritt val av antal CALs som behövs.

Wiresoft erbjuder dessutom möjligheten att köpa RDS CALs för Windows Server 2016 samt tidigare eller nyare versioner av motsvarande licenser för Windows Server i webbutiken. Det innebär att du också kan köpa RDS-klientåtkomstlicenser för äldre Windows Server-versioner och på så sätt undvika kompatibilitetsproblem eller behovet av att köpa ny maskinvara. Dra nytta av Wiresofts breda utbud av olika versioner av RDS CALs för Windows Server!

I Wiresoft Software Shop hittar du CALs för enheter och användare för Windows Server samt andra Microsoft Server-program och licenser för klientåtkomst - alltid till låga priser som begagnad programvara och med omedelbar nedladdning. Om du har några frågor om RDS Device CALs för Windows Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt kan du kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier