Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10061
 • 359-06322
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
898,90 kr * 997,90 kr * (9,92% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 1x User CAL
System  SQL Server 
CAL User CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod 
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk


Vid licensiering av Standard edition av Microsoft SQL Server 2016 krävs utöver serverlicensen även en klientåtkomstlicens för varje användare SQL Server 2016 User CALden ger en enda registrerad användare åtkomsträttigheter till motsvarande SQL Server. Detta beror på att serverlicensen, i motsats till core-licensen för Standard edition, vid en server/CAL-licensiering av en SQL 2016-server inte innehåller några användarrättigheter, vilket innebär att dessa måste köpas separat som en User CAL så att en specifik användare har personlig behörighet att komma åt SQL Server via vilken slutenhet som helst.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL"

Köp User CAL för Microsoft SQL Server 2016 som begagnad licens

Vid licensiering av Standard-utgåvan av Microsoft SQL Server 2016 krävs förutom serverlicensen för varje användare även en klientåtkomstlicens: SQL Server 2016 User CAL, som ger en enskild registrerad användare åtkomsträttigheter till motsvarande SQL Server. Till skillnad från kärnlicensen för Standard-utgåvan innehåller serverlicensen inte användarrättigheter för en server/CAL-licens för en SQL 2016-server, så att dessa måste köpas separat som en användar-CAL så att en specifik användare har personlig behörighet att få tillgång till SQL-servern via en slutenhet.

User CALs för SQL Server 2016 som begagnad programvara från Wiresoft har inte bara ett fördelaktigt pris jämfört med vanliga CAL-erbjudanden inom programvaruhandeln, utan är också tillgängliga individuellt. Dessa har samma funktionalitet som de vanliga User Client Access Licenses för SQL Server 2016 i Microsofts officiella volymlicensprogram.

Få alla fördelar med MS SQL Server 2016 med använda klientåtkomstlicenser för användare

Standard-utgåvan av SQL Server 2016 innehåller alla funktioner som behövs för att utveckla och hantera skalbara hybriddatabasplattformar. Den här versionen innehåller dessutom verktyg som stöder typiska intelligenta, verksamhetskritiska tillämpningar inom BI-området. Användare med en User CAL kan också använda Apache Hadoop-ramverket och molnintegration samt R-analys och ytterligare frågefunktioner. SQL Server 2016 erbjuder också förbättrade säkerhetsfunktioner som stöder effektiv och säker företagsverksamhet. Andra nya funktioner och optimeringar i programvaran inkluderar:

 • Kolumnlager i minnet, frågelager och temporala tabeller för att historisera data, för bättre serverprestanda
 • Snabbare exekvering av R-skript via SQL Server R Services med statistikspråket R direkt på SQL Server
 • Master Data Services möjliggör effektiviserad hantering och tillhandahållande av master data-uppsättningar
 • Row-Level Security (RLS), Always Encrypted och Dynamic Data Masking ger ökad säkerhet
 • Stretch Databases integration utökar molnstödet
 • Konventionella OLAP-lösningar (Online Analytical Processing) stöds
 • SQL Server Reporting Services gör det möjligt att skapa sidoordnade och mobila rapporter
 • Analystjänster tillhandahåller analysdata för affärs- och rapporteringsrapporter
 • Utnyttja PolyBase för Transact-SQL-frågor från externa datakällor
 • Transact-SQL maximerar SQL Servers prestanda

Information om använda klientåtkomstlicenser för SQL Server Standard-Edition 2016

Som begagnad programvara har User CAL från Wiresoft samma rättigheter att använda funktionerna i SQL Server 2016 Standard edition som en "ny" Client Access License: Detta är särskilt fördelaktigt för små och medelstora företag, men även för större företag som vill driva sin SQL Server med Server/CAL-licensiering, där Client Access Licenses krävs för användarna.

Information om Server/CAL-licensiering av SQL Server 2016 Standard

Beroende på utgåvan erbjuder Microsofts licensvillkor även ett alternativt alternativ för licensiering av SQL Server 2016 med en serverlicens plus användar-CAL:s - så kallad Server/CAL-licensiering. Detta kombinerar den grundläggande licensieringen av en SQL Server med licensiering av enskilda användare eller slutenheter. I Server/CAL-licensvarianten för Standard-utgåvan krävs alltså först en Serverlicens 2016 för varje enskild server på vilken en SQL Server-instans ska köras; de CAL:er som ingår i den är endast utrustade med administratörsrättigheter, så för att kunna använda SQL Server-tjänsterna behöver varje dedikerad användare en separat licens för personlig åtkomst(User CAL) som också måste motsvara minst samma eller en högre SQL Server-version.

Endast den här CAL-användaren ger honom rätt att använda SQL Server-funktionerna i version 2016, den innehåller ingen extra programvara som fortfarande måste installeras, utan endast åtkomsträttigheter för klient/server-miljön för SQL Server 2016.

Fördelar med att licensiera SQL Server 2016 Standard edition med User CALs

Genom att välja mellan kärnlicensiering och server/CAL-baserad licensiering av användare (eller slutenheter) för Standard-utgåvan av SQL Server 2016 tar Microsoft hänsyn till de företag och organisationer vars SQL Server har lägre prestanda. Den kompletterande licensen med klientåtkomstlicenser för användare är ett mer ekonomiskt alternativ för dessa kunder att använda SQL Server-tjänsterna, eftersom en klientåtkomstlicens bara behöver köpas för så många anställda som de faktiskt behöver. Microsofts licensmodell erbjuder två typer av klientåtkomstlicenser för SQL Server 2016:

 • SQL Server 2016 User CAL: Detta ger en dedikerad användarserver åtkomsträttigheter
 • SQL Server 2016 User CAL: Detta ger serveråtkomsträttigheter till en dedikerad slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)

Observera versionskompatibilitet för User CALs med SQL Server 2016!

User CAL för SQL Server 2016 ger inte bara användaren tillgång till SQL Server 2016, utan även till äldre versioner som 2014 (nedgradering). Omvänt kan denna User CAL för SQL Server 2016 inte användas för att få tillgång till en högre SQL Server-version, t.ex. 2019 (uppgradering). När du köper User CALs för SQL Server 2016 måste du därför ta hänsyn till kompatibiliteten mellan serverlicensen och klientåtkomstlicensen.

Vad ska du tänka på när du licensierar SQL Server 2016 med User CALs?

Som redan nämnts får en viss anställd personliga åtkomsträttigheter för SQL Server 2016 på en fritt valbar Windows-kapabel slutenhet via User CAL. När registreringen av användaren har slutförts kan den inte längre ändras. Det är inte heller möjligt att ändra CAL-typ från User till User CAL eller vice versa. Begränsningarna för klientåtkomstlicenser är avsedda att förhindra otillbörlig åtkomst till SQL-servern. På så sätt ger Server/CAL-licensiering också säkerhet för företaget och dess data, eftersom obehöriga eller tredjepartsanvändare är uteslutna.

Vilka är fördelarna med User CAL för SQL Server 2016?

User CAL för SQL Server skiljer sig i princip inte i sina funktioner från den enhetsbaserade klientåtkomstlicensen. Deras respektive fördelar kan ses i den typ av SQL Server-åtkomst som är typisk i ett företag där en SQL Server används.

Även om SQL Server 2016-användarlicensen är exklusivt knuten till en enda person, erbjuder den fritt val av slutenhet för åtkomst i varje enskilt fall, även om det bara är möjligt från en enda dator eller liknande.

Jämfört med den slutenhetsrelaterade klientåtkomsten för enheter erbjuder användarklientåtkomsten för SQL Server därför ett annat användningsområde, eftersom en licensierad användare är mindre lokalt bunden - förutsatt att den använda slutenheten har tillgång till Internet. Detta innebär att användaren kan få tillgång till SQL-servern både på arbetsplatsen i företaget och externt via en bärbar dator, surfplatta eller smartphone - oavsett om han är på affärsresa eller hemmaOffice.

Användbara klientåtkomstlicenser för SQL Server 2016 erbjuder en mer flexibel användning av SQL Server-funktionerna, särskilt för de anställda som regelbundet befinner sig på olika platser och regelbundet ansluter till servern på sina datorer, eftersom de med klientåtkomstlicens alltid använder sitt personliga konto.

Slutsats

Vilken typ av klientåtkomstlicens för SQL Server 2016 som ger flest fördelar i en arbetsmiljö varierar från fall till fall. Köpbeslutet beror på hur många anställda som använder SQL Server i förhållande till den dominerande typen av användning av motsvarande slutenheter: Så snart majoriteten använder antingen en bärbar dator eller surfplatta eller olika datorer på olika arbetsstationer för att komma åt SQL Server, erbjuder användarklientåtkomstlicenserna fler fördelar. Som framgår ovan måste dock beslutet om rätt typ av klientåtkomstlicens fattas före köpet, eftersom en User CAL för SQL Server 2016 inte kan omklassificeras till en Device CAL eller vice versa.

Begagnade User CALs för Microsoft SQL Server 2016 finns tillgängliga från en enda licens i Wiresoft Online Shop

User CALs för MS SQL Server 2016 finns som begagnad programvara i Wiresoft Online Shop redan som en licens för en enskild användare - eftersom de vanliga reglerna för volymlicenser inte gäller här. Märkningen "Used" innebär inte några nackdelar för användbarheten av användarklientelet, eftersom programvara i princip inte kan slitas ut.

Information om använda klientåtkomstlicenser för användare för SQL Server 2016

De begagnade User CALs för SQL Server 2016 från Wiresoft är typiska åtkomstlicenser för användare som finns tillgängliga inom Microsofts licensprogram.Den enda skillnaden är att de tidigare ingick i en volymlicens för SQL Server 2016.Den första köparen, vanligtvis ett företag, sålde vidare de obehövliga åtkomstlicenserna för enskilda användare eller till och med en komplett volymlicens till Wiresoft. Volymlicensen upplöstes och omvandlades till individuella licenser, varigenom de individuella användarlicenserna hädanefter betecknades som begagnad programvara. Trots att dessa User CALs är märkta som "begagnade" är de fullt användbara för SQL Server 2016, eftersom ingen begränsning av deras funktionalitet eller användningstid har uppstått.

Vilken köparsäkerhet erbjuder den använda programvaran för User CALs för SQL Server 2016?

User CALs för SQL Server som begagnad programvara från Wiresoft erbjuder våra kunder inte bara ett billigt alternativ för SQL Server-licensiering, utan är också säkra! Som kund får du redan en enda användarlicens för Microsoft SQL Server 2016, inte bara till ett reducerat pris jämfört med "oanvänd" ny programvara, utan du kan också dra nytta av den vanliga köparens säkerhet genom omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med den medföljande volymlicensnyckeln.

Är det lagligt att använda klientåtkomstlicenser för SQL Server 2016?

De användarlicenser för SQL Server 2016 som du kan köpa hos Wiresoft kommer från organisationers och företags licensförteckningar. Följaktligen omfattas försäljningen eller köpet också av den giltiga jurisdiktionen, som uttryckligen tillåter handel med begagnad programvara, vilket har bekräftats tydligt i flera domstolsbeslut.

För Wiresofts kunder innebär köpet av User CALs för SQL Server 2016 och andra erbjudna licenser för klientåtkomst som använd programvara, inklusive användningen av dem, också en rättslig säkerhet, eftersom varken Wiresoft eller du som kund bryter mot rättsliga bestämmelser. Dessutom är begagnade klientåtkomstlicenser också revisionssäkra eftersom Wiresoft har fullständiga bevis för alla tidigare köpare!

Dina fördelar när du köper begagnade User CALs för SQL Server 2016

Begagnad programvara från Wiresoft erbjuder våra kunder ett billigt alternativ till de flesta erbjudanden från andra leverantörer - inte bara för User CALs för SQL Server 2016, utan även för andra åtkomstlicenser. Framför allt finns det inga begränsningar för antalet User CALs som krävs jämfört med den oflexibla nivåindelningen för klientåtkomstlicenser, vilket innebär att kostnaderna för serverlicenser kan minskas eftersom den faktiska användningen av SQL Server-tjänster kan licensieras exakt.

I Wiresofts webbutik hittar du i Used Software access licenserna inte bara User CALs, utan även Device CALs för SQL Server 2016 - inklusive andra versioner av klientåtkomstlicenser för SQL samt för andra Microsoft-servrar, inklusive respektive serverlicenser. På så sätt kan du licensiera ditt befintliga programvaruförråd till en låg kostnad, eftersom du slipper både inköpskostnader för ny maskinvara och kompatibilitetsproblem på grund av inkonsekventa programvaruversioner.

Förutom User CALs kan du också hitta andra Microsoft-programprodukter i Wiresoft Software Shop - med fördelarna med Wiresofts begagnade programvara. Om du har några frågor om User CALs för SQL Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier