Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10083
 • 6VC-03222
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
381,90 kr * 422,90 kr * (9,69% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 1x Device CAL
System  Windows Server
CAL RDS Device CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk
Terminalserver Kompatibel


För att kunna använda Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2016 krävs en motsvarande RDS Client Access Licence (RDS CAL) för varje användare för att kunna komma åt Windows-program etc. i företagsnätverket lokalt och oberoende. En vanlig CAL för Windows Server täcker inte dessa rättigheter. En möjlighet är Device CALs för Remote Desktop Services, som reglerar åtkomsten för en specifik registrerad slutenhet (device) för en Remote Desktop-session.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"

CAL:er för enheter för Remote Desktop Services till Windows Server 2016 köp används

För att kunna använda Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2016 krävs en motsvarande RDS Client Access License (RDS CAL) för varje användare för att kunna komma åt Windows -programmen etc. i företagsnätverket lokalt och oberoende. En konventionell CAL för Windows Server täcker inte dessa rättigheter. En möjlighet är CAL:s för enheter för fjärrskrivbordstjänster, som reglerar åtkomsten till en fjärrskrivbordssession för en specifik registrerad slutenhet (enhet). RDS Device 2016 CALs som används som programvara från Wiresoft har fördelen av ett lägre pris jämfört med RDS CALs från konventionella licensleverantörer, de erbjuder samma funktioner som de klientåtkomstlicenser som definieras i Microsofts officiella volymlicensprogram för Remote Desktop Services för en Windows -server.

Vilka är fördelarna med RDS CALs för Windows Server 2016?

Fjärrskrivbordstjänster - som i tidigare versioner kallades Terminaltjänster - är en särskild serverroll för användare som använder tjänster etc. från Windows Server 2016 eller andra serverversioner utan att respektive Windows -program är installerat på den lokala datorn. Klientåtkomstlicenser för RDS 2016 reglerar denna åtkomst och tillhandahålls till den licensierade slutenheten via motsvarande Windows -server som värd i samband med en fjärrskrivbordssession. Alla användare som använder en dator eller bärbar dator etc. som har en motsvarande licens för klientåtkomst - dvs. en RDS Device CAL - kan använda den via denna lokalt oberoende (på distans), men också på företagets nätverkslokal via en Internetanslutning.

Fördelar med CAL:er för fjärrskrivbordstjänster till Windows Server 2016 för användare

Alla användare som använder en registrerad slutenhet med en RDS Device CAL för Windows Server 2016 kan få tillgång till en standardiserad Windows arbetsmiljö för varje session. Under en fjärrskrivbordssession körs Windows -programmen via värddatorn på motsvarande server. Detta sker separat från andra klientanslutningar så att användaren bara ser sin egen session.

Med RDS Device CAL 2016 kan användarna även använda äldre slutpunkter vars maskinvara eller prestanda är svagare, eftersom de använder kraften från Windows -servern via Remote Desktop Services. CAL:er för fjärrskrivbordstjänster 2016 för slutpunkter gör det alltså onödigt att skaffa mer kraftfull maskinvara.

Fördelar med CAL:er från RDS till Windows Server 2016 för administratörer

Förutom fördelarna med RDS Device (and User) CALs 2016 för användare erbjuder de också många praktiska funktioner för administratörer, eftersom de gör hanteringen av alla användare mycket effektivare: programvaran Windows kan därför distribueras och hanteras centralt i ett företagsnätverk i stället för att installeras på varje enskild slutenhet. Detta sker enbart via Windows -servern, där den tillhandahålls och vid behov uppdateras.

RDS-enhetskallarna definierar också respektive rättigheter för den licensierade slutenheten, så att auktoriserade användare endast kan få tillgång till servern med lämpliga åtkomsträttigheter. Arbetet med underhåll och tillhandahållande av arbetsstationer minskas alltså avsevärt med RDS Device CALs för Windows Server 2016.

Teknisk information om klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänsten för Windows Server 2016

Distributionen eller användningen av klientåtkomstlicenser för RDS-enheter för fjärranslutningar till en Windows -server omfattar olika funktioner, och dessutom måste man ta hänsyn till kompatibiliteten mellan CAL och server.

Serverroller för Remote Desktop Services

CAL:er för enheter (och användare) för RDS i Windows Server 2016 innehåller flera roller som tillsammans tillåter användning av Windows -programmen etc. för en licensierad slutenhet eller användare:

 • Licenshanteraren för fjärrskrivbord används för att reglera användningen av eller tillhandahålla RDS för slutpunkten med CAL för servern.
 • För varje session hanterar sessionshotellet för fjärrskrivbordssessionen de skrivbord eller program som görs tillgängliga för en slutpunkt (eller användare).
 • Anslutningsmäklaren för fjärrskrivbord tillhandahåller RDS-anslutningen för en session och återupprättar anslutningen om den tappas under sessionen.
 • Gateway för fjärrskrivbord används i ett offentligt nätverk för att kontrollera åtkomsten via slutpunkten till ett skrivbord på Windows.
 • Webbåtkomst för Remote Desktop Services ger specifika användare eller grupper tillgång till RDS CAL via en webbportal.

Versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2016

Varje klientåtkomstlicens för Fjärrskrivbordstjänster - oavsett om det är för enslutenhet (Device) eller för en användare - måste vara kompatibel med den version av Windows Server som används för att ansluta till den. För RDS-CALs för Windows Server 2016 innebär detta att de kan användas för att komma åt Windows Server 2016 ELLER en äldre version av Windows Server (nedgradering). RDS-CAL 2016 kan dock inte användas för att få tillgång till en högre version av Windows Server. Detta kräver en motsvarande CAL-version av Remote Desktop Services.

Jämförelse mellan klientåtkomstlicenser för enheter och klientåtkomstlicenser för användare för Remote Desktop Services av Windows Server 2016

Som redan nämnts är implementeringen av en viss Microsoft Server-programvara, t.ex. version 2016, i princip skild från den faktiska användningen - detta kräver alltid en av de två motsvarande klientåtkomstlicenserna. Microsoft reglerar åtkomsträttigheterna för användningen av Windows Server i sitt eget licenssystem, som bygger på Client Access Licences (CAL).

Utöver de konventionella åtkomstlicenserna för en Windows -server krävs ytterligare enhets- eller användarlicenser för Remote Desktop Services för att även ha lokal oberoende fjärråtkomst till Windows -servern via webben. RDS CAL-systemet erbjuder serveradministratörer inte bara en differentierad hantering av åtkomsträttigheter, utan innebär också ytterligare säkerhet, eftersom utländska användare eller oregistrerade slutenheter utan denna åtkomstlicens (RDS Device CAL) inte har tillgång till tillgängliga servertjänster eller data.

Microsoft erbjuder två olika typer av klientåtkomstlicenser för Remote Desktop Services av Windows Server 2016:

 • Device CAL för RDS: Detta ger åtkomsträttigheter till en specifik slutenhet (dator, bärbar dator, bord, mobil)
 • User CAL for RDS: ger en specifik användare åtkomsträttigheter

Typiska funktioner för en CAL för enheter för Remote Desktop Services 2016

RDS Device CAL är endast giltig för en enda dedikerad slutenhet som är registrerad för den. Enhets-CAL för Remote Desktop Services används för att kontrollera åtkomsträttigheterna till Windows -servern eller värddatorn för varje fjärrskrivbordssession. Alla anställda som använder en dator, bärbar dator etc. som är utrustad med en CAL för RDS-enheter kan använda Remote Desktop Services för Windows Server 2016. För bärbara datorer, surfplattor eller andra mobila enheter som kan användas oberoende av plats erbjuder RDS Device CAL fördelen att användaren har möjlighet att använda RDS på företaget, på resande fot eller hemmaOffice.

När en anslutning först upprättas mellan klientdatorn och slutenheten beviljas en tillfällig åtkomstlicens för varje enhet i licensieringsläge. När en fjärrskrivbordssession ansluter till en server som värd för andra gången utfärdas en permanent klientåtkomstlicens för fjärrskrivbord för enheten - förutsatt att en sådan finns tillgänglig från Licenshanteraren för fjärrskrivbord.

Översikt över alla funktioner för klientåtkomstlicenser för RDS-enheter för Windows Server 2016

 • Enhetskatalogen är alltid fysiskt tilldelad en specifik slutpunktsenhet - i stället för en specifik användare
 • Varje CAL för RDS-enheter spåras av respektive licensserver,
 • oberoende av Active Directory-registrering
 • Tillfälliga klientåtkomstlicenser för slutpunkter i RDS är giltiga i mellan 52 och 89 dagar
 • Det antal CALs för enheter som anges vid en och samma tidpunkt får inte överutnyttjas

Slutsats

Svaret på frågan om vilken typ av CAL-tjänst för fjärrskrivbordstjänster som ger flest fördelar i en organisation beror på det enskilda fallet. Beslutet om en form av RDS-klientåtkomstlicens måste fattas före köpet, eftersom det inte är möjligt att ändra en enhetskalkyl till en användarkalkyl eller vice versa i efterhand. Antalet anställda och arbetsstationer spelar en roll vid köp av CAL:s för RDS-enheter: Om flera anställda delar en slutenhet eller arbetar huvudsakligen stationärt, är det fördelaktigare med CAL:s för RDS-enheter.

Köp Microsoft Device CALs för Remote Desktop Services 2016 som en enskild licens hos Wiresoft i vår onlinebutik

RDS Device CALs för Windows Server 2016 finns redan tillgängliga som enskilda licenser i Wiresofts webbutik - som begagnad programvara finns de också tillgängliga till ett särskilt förmånligt pris utan några nackdelar i fråga om användbarhet.

Vad används RDS Device CALs för Windows Server 2016?

De klientåtkomstlicenser för enheter som erbjuds i Wiresoft Online Shop för Remote Desktop Services av Windows Server 2016 är typiska åtkomstlicenser, de kommer från en motsvarande volymlicens för slutenheter som ett företag tidigare har köpt. Wiresoft köpte upp alla licenser för slutenheter som inte behövdes eller till och med hela volymlicensen, varvid volymlicensen delas upp och erbjuds i butiken som RDS Client Access Single Licenses for Devices.

Genom att dela upp och sälja vidare dessa klientåtkomstlicenser märks de sedan som begagnad programvara. Detta innebär inte att RDS Device CAL:s funktionalitet är allmänt sliten eller att dess användbarhet begränsas i fråga om funktioner eller varaktighet.

Vilken säkerhet erbjuder Remote Desktop Services Device CALs för Windows Server 2016 som använd programvara?

På Wiresoft är det inte bara billigare att köpa begagnade klientåtkomstlicenser för RDS för kunderna, utan också säkert! En CAL för en användare för Remote Desktop Services av Microsoft Windows Server 2016 är inte bara tillgänglig till ett lägre pris jämfört med jämförbar ny programvara, utan erbjuder också köparens säkerhet med omedelbar nedladdning inklusive licensaktivering genom den medföljande giltiga volymlicensnyckeln.

RDS Device CALs för Windows Server 2016 som erbjuds av Wiresoft kommer uteslutande från licensförteckningar från företag eller organisationer i EU, vilket innebär att EU-lagstiftningen gäller för dessa transaktioner. Detta innebär att både köpet av klientåtkomstlicenser för RDS eller andra klientåtkomstlicenser från Microsoft som begagnad programvara och användningen av dem för våra kunder är rättsligt skyddade och därför inte innebär någon överträdelse av rättsliga bestämmelser, eftersom försäljningen eller köpet samt användningen av klientåtkomstlicenser för RDS är rättsligt tillåten, vilket har bekräftats klart och tydligt genom olika domstolsbeslut.

Dina fördelar med klientlicenser för enheter för Remote Desktop Services 2016 som använd programvara

Wiresofts erbjudande av CALs för RDS-enheter för Windows Server 2016 - eller andra licenser för klientåtkomst - som använd programvara erbjuder våra kunder inte bara ett billigare alternativ till jämförbara kommersiellt tillgängliga erbjudanden för licensiering av fjärråtkomst till servertjänsterna Windows, utan också ett fritt val av antalet CALs som krävs.

Wiresoft erbjuder dessutom möjligheten att köpa RDS CALs för Windows Server 2016 samt tidigare eller nyare versioner av motsvarande licenser för Windows Server i webbutiken. På så sätt kan du också köpa RDS-klientåtkomstlicenser för äldre versioner av Windows Server och undvika kompatibilitetsproblem eller behovet av att köpa ny maskinvara. Dra nytta av Wiresofts breda utbud av olika versioner av RDS CALs för Windows Server!

I Wiresoft Software-Shop hittar du CALs för enheter och användare för Windows Server samt andra Microsoft Server-program och licenser för klientåtkomst - alltid till ett rimligt pris som begagnad programvara och med omedelbar nedladdning. Om du har några frågor om RDS Device CALs för Windows Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt kan du kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier