Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

  • SW10073
  • R18-05123
  • Permanent giltig
  • Alla språk
  • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
175,90 kr * 193,90 kr * (9,28% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Kvantitet 1x användar-CAL
System  Windows Server 
CAL Användar-CAL
Leveransens omfattning Användningsrätt
Varaktighet Obegränsad
Språk Alla språk
Terminalserver inte kompatibel(se RDS CAL )


För att en användare ska kunna använda de tjänster som är tillgängliga i standard- och datacenterutgåvorna av Microsoft Windows Server 2016 krävs en klientåtkomstlicens utöver respektive serverlicens Windows Server 2016 användar-CAL. Detta ger en specifik registrerad användare motsvarande åtkomsträttigheter som han eller hon kan använda på alla Windows-aktiverade slutenheter.

Om du har ytterligare frågor om produkten kan du kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL"

CAL:er för användare för Microsoft Windows Server 2016 som använd programvara

För att en användare ska kunna använda de tjänster som finns i Standard - och Datacenter-utgåvorna av Microsoft Windows Server 2016 krävs en klientåtkomstlicens utöver respektive serverlicens: Windows Server 2016 User CAL. Detta ger en specifik registrerad användare motsvarande åtkomsträttigheter som han kan använda på alla Windows-aktiverade slutenheter.

Eftersom serverlicensen för Windows Server 2016 enligt Microsofts licenshanteringsregler inte innehåller åtkomsträttigheter för användare måste dessa köpas separat i form av en User CAL.

Användarlicenserna för Windows Server 2016-utgåvorna Standard och Datacenter från Wiresoft är tillgängliga till ett rimligt pris som begagnad programvara, men de finns också tillgängliga individuellt - för flexibel, behovsbaserad licensiering av alla användare. Dessa begagnade användarlicenser för Windows Server 2016 har samma funktionalitet som de User CALs som erbjuds som nya via Microsofts vanliga volymlicensprogram.

Använd alla tjänster på Windows Server 2016 med en använd CAL för användare som används

Med en använd CAL kan du använda alla funktioner som finns tillgängliga i

Server version 2016, efterföljaren till Windows Server 2012: Windows Server 2016 stöder Windows 10 och kan också användas för att skapa en molnserver för att tillhandahålla och säkerhetskopiera data på den.

Windows Server 2016 är tillgänglig från Wiresoft i utgåvorna Standard och Datacenter. Dessa inkluderar funktioner som Core & Nano-serverdistribution och Host Guardian-tjänsten, och de erbjuder dessutom användning av virtualiserings-/Hyper-V-containrar utöver Windows servercontainrar. Exklusivt i Datacenter Edition av Windows Server 2016 är det möjligt att använda funktioner som Software Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct (S2D), Storage Replica samt nätverksstackar (Protocol Stack) och Skyddade virtuella maskiner (Shielded VMs) under förutsättning att en motsvarande User CAL finns tillgänglig.Detta är främst funktioner som behövs särskilt i större företag med omfattande arbetsbelastningar och flera virtuella system i bruk.

Översikt över klientåtkomstlicenser för utgåvorna Windows Server 2016 Standard och Datacenter som används som programvara

Klientåtkomstlicenser för användare som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara har samma funktion som nya klientåtkomstlicenser för användare eftersom de innehåller samma användning av de funktioner och tjänster som finns i Windows Server 2016-utgåvorna Standard respektive Datacenter. Användbara klientlicenser för användare är därför en ekonomisk lösning för många företag och organisationer för att ge användarna en personlig serveråtkomstlicens. Mer information finns i följande översikt.

Microsofts hantering av licenser för klientåtkomst på Windows Server 2016

Microsoft License Management beskriver den kompletterande åtkomstlicensen för användare av Windows Server 2016-utgåvorna Standard och Datacenter för åtkomst till e-post, kontakter, kalender och andra tjänster. Serverlicensen innehåller även åtkomstlicenser, men dessa är endast avsedda för administratörer och kan därför inte användas för användartypiska tjänster. Dessa kan endast användas med en motsvarande klientåtkomstlicens, t.ex. användarlicens, som ger en specifik, individuell användare motsvarande åtkomsträttigheter, som han eller hon kan få tillgång till via en valfri terminalenhet. Förutom dessa dedikerade användaraccessrättigheter för klient/server-miljön för Windows Server 2016 innehåller User CAL ingen ytterligare programvara.

Vilka CAL-typer finns tillgängliga för Windows Server 2016 Standard- och Datacenter edition?

Microsofts licensmodell Client Access Licensing för Windows Server 2016 erbjuder två typer av klientåtkomstlicenser:

  • CAL föranvändare för Windows Server 2016 - för en dedikerad användare
  • Enhets-CAL för Windows Server 2016 för en dedikerad slutpunktsenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)

Vilka är skillnaderna mellan klientåtkomstlicenser för användare och klientåtkomstlicenser för enheter för Windows Server 2016?

I princip kan samma funktioner och tjänster användas med en CAL för användare för Windows Server 2016 som med en CAL för enheter. Båda skiljer sig endast åt i fråga om vem eller vad som är licensierat med den: Användar-KL gör det möjligt för den särskilda användaren att få tillgång till servertjänsterna på Windows på en fritt valbar slutenhet, växelvis och oberoende av plats. Beroende på antalet arbetsstationer och deras utrustning i ett företag kan detta vara den vanligaste arbetssituationen - till skillnad från när flera användare använder en och samma slutenhet med sitt eget konto.

En användare som är auktoriserad via User CAL kan alltså använda vilken Windows-kompatibel slutenhet som helst med en lämplig operativsystemversion för att använda Windows-tjänsterna. Han kan till exempel använda sin bärbara dator på vägen istället för den stationära datorn på arbetsplatsen, och på hemmakontoret kan han använda den dator eller bärbara dator som finns där. Särskilt om de anställda ofta arbetar mobilt och kollar sin e-post eller har tillgång till serverdata etc. kan licensiering med användarklientlicenser vara mer kostnadseffektivt än licensiering med slutenheter.

Vilka specifika användningsalternativ erbjuds av klientåtkomstlicenser för Windows Server 2016 i utgåvorna Standard och Datacenter?

Beroende på om Standard eller Datacenter Edition av Windows Server 2016 är installerad finns olika funktioner tillgängliga med en klientåtkomstlicens för användare: Det är också möjligt att använda Datacenter Edition av Windows Server 2016 med en User CAL för Standard Edition - men med begränsningen att endast funktionaliteten i Standard Edition är tillgänglig. Endast med en User CAL för Datacenter Edition är det utökade utbudet av tjänster och funktioner tillgängligt med serverlicensen för Datacenter Edition.

Omvänt gäller att med en User CAL för Datacenter Edition kan endast den motsvarande definierade funktionaliteten användas vid åtkomst till en server som är licensierad för Standard-utgåvan.

Observera versionskompatibilitet för CAL:er för användare för Windows Server 2016

Med den använda CAL-användaren för Windows Server 2016 kan en anställd, som redan nämnts, inte bara använda de funktioner som finns beroende på utgåvan, utan den innehåller också åtkomsträttigheter för äldre Windows Server-versioner, t.ex. 2013 (nedgradering). Det omvända är dock inte möjligt, vilket innebär att användarklientåtkomsten för Windows Server version 2016 inte kan användas för att få tillgång till den högre versionen 2019 (uppgradering).

När du köper User CALs för Windows Server 2016 bör du därför inte bara vara uppmärksam på de respektive användbara funktionerna per utgåva, utan också på kompatibiliteten mellan serverlicens och klientåtkomstlicenser.

Vad mer bör du tänka på när du licensierar Windows Server 2016 med användarklientlicenser?

User CAL för Windows Server 2016 licensierar exakt en användare och ger honom användningsalternativ för respektive serverutgåva. När registreringen har slutförts kan denna användar-CAL inte längre överföras till en annan användare. Det är inte heller möjligt att ändra CAL-typ och använda User CAL som Device CAL.

Syftet med dessa bestämmelser som definieras i Microsoft License Management är att förhindra obehörig åtkomst till Windows Server 2016, vilket ger större säkerhet både för kommunikation och för själva uppgifterna, eftersom tredje part utan lämplig User CAL inte kan få tillgång till e-posttjänsterna eller serverdata.

Slutsats om användarklientlicenser

Vilken typ av licens för klientåtkomst för ett visst företag som erbjuder fler användningsalternativ för Windows Server 2016 och som är det mest fördelaktiga licensalternativet beror därför på det enskilda fallet. Förutom antalet användare är den avgörande faktorn hur många slutenheter som används för att komma åt Windows -servern: När majoriteten av användarna använder mycket olika slutenheter för att få tillgång till tjänsterna i Windows Server 2016 erbjuder licensiering med användarklientlicenser fler fördelar.

Innan du köper CAL:s är det därför lämpligt att kontrollera hur det typiska arbetsflödet i ett företag ser ut för att hitta den mest lämpliga CAL-typen för Windows Server 2016. Licensiering med klientåtkomstlicenser för användare kan vara billigare än licensiering med klientåtkomstlicenser för enheter eftersom färre klientåtkomstlicenser behöver köpas.

Användarlicenserna för Microsoft Windows Server 2016 är tillgängliga som begagnad programvara i Wiresoft Online Shop från och med en enda licens

Begagnade User CALs för Windows Server 2016-utgåvorna kan också köpas individuellt i Wiresofts webbutik, eftersom det inte finns någon gradering, vilket vanligtvis är fallet med Microsofts licensbestämmelser; i övrigt har den begagnade programvaran inga nackdelar eller begränsningar i fråga om funktionalitet - inte minst eftersom programvaran i princip inte kan slitas ut.

Varifrån kommer de begagnade klientåtkomstlicenser för Windows Server 2016 som Wiresoft erbjuder?

Användarlicenserna för Windows Server 2016-utgåvorna som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara är originallicenser, eftersom de också erbjuds inom ramen för Microsofts licensprogram; den enda skillnaden är att de tidigare var en del av en användarvolymlicens för Windows Server 2016 som ett företag hade köpt. Dessa volymlicenser eller individuella användarlicenser köptes av Wiresoft, och volymlicenserna delades upp i individuella licenser. De individuella användar-CAL:er som blir resultatet kallas för använd programvara. Trots att de är märkta som "begagnade" kan de användas som en ny licens för att få tillgång till Windows Server 2016, eftersom de inte skiljer sig från dem när det gäller begränsningar av funktionalitet eller användningstid.

Använd programvara med CAL:er för Windows Server 2016 med köparsäkerhet

Även med begagnade User CALs från Wiresoft kan kunderna lita på den vanliga köparsäkerheten med omedelbar nedladdning efter köpet, inklusive omedelbar licensaktivering med en giltig volymlicensnyckel.

Är det lagligt att köpa och distribuera begagnad programvara för User CALs för Windows Server 2016?

Köpet och användningen av begagnade klientåtkomstlicenser för Windows Server 2016 är juridiskt okej för kunderna, eftersom inga rättsliga bestämmelser bryts i processen. För det första kommer de User CALs för Windows Server 2016 som erbjuds i Wiresoft Shop, liksom andra klientåtkomstlicenser, från företagens licensförteckning. Försäljning, köp och användning av begagnade klientlicenser baseras därför på gällande rättspraxis, som uttryckligen tillåter handel och användning av begagnade Microsoft-licenser, vilket har bekräftats tydligt flera gånger i olika domstolsbeslut.

En annan fördel med Wiresofts begagnade programvara är revisionssäkerheten tack vare det fullständiga beviset på alla tidigare köpare!

Sammanfattning av dina fördelar med använd programvara för User CALs för Windows Server 2016

User CALs för Windows Server 2016 som Wiresoft erbjuder som begagnad programvara är ett billigt alternativ jämfört med jämförbara nya produkter från konventionella programvaruleverantörer - denna prisfördel gäller även för andra begagnade Microsoft Server-programvaror eller åtkomstlicenser från Wiresoft.

Eftersom licensiering med använda klientåtkomstlicenser för användare eliminerar den annars ofta förekommande nivåindelningen kan du med Wiresoft skräddarsy ditt behov av klientåtkomstlicenser efter den faktiska användningen av servertjänsterna på Windows i ditt företag. Flexibel licensiering av klientåtkomst för användare för Windows Server 2016 kan också minska din inköpskostnad.

Wiresofts erbjudande om begagnade licenser är också ett särskilt billigt sätt att komplettera ditt programvaruförråd eftersom flera versioner av en viss programvara är tillgängliga i processen, vilket gör att kompatibilitetsproblem som till exempel kan orsakas av parallell användning av olika programvaruversioner undviks, vilket också kan minska kostnaderna för inköp av ny hårdvara.

I Wiresoft Software Shop kan du hitta User CALs för de tillgängliga utgåvorna av Windows Server 2016 samt motsvarande Device CALs som använd programvara. Wiresofts utbud av begagnad programvara omfattar även program för andra områden där Microsofts programvara används - med alla de fördelar som nämns. Om du har några frågor om User CALs för MS Windows Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier