Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10084
 • 6VC-03224
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
381,90 kr * 422,90 kr * (9,69% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 1x User CAL
System  Windows Server
CAL RDS User CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk
Terminalserver Kompatibel


För att kunnaanvändafjärrskrivbordstjänsterna i Windows Server 2016 behöver varje användare en RDS Client Access Licence (kort: RDS User CAL), så att han eller hon kan komma åt Windows-program etc. i ett företagsnätverk lokalt och oberoende av terminalutrustning. Den vanliga User CAL för Windows Server omfattar inte fjärråtkomsträttigheter, utan dessa måste köpas separat i form av en Remote Desktop Services User CAL. Detta ger en enskild, registrerad användare behörighet för fjärrskrivbordssessioner.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"

Remote Desktop Services User CALs för Windows Server 2016 köpas begagnat

För att kunna använda Remote Desktop Services på Windows Server 2016 behöver varje användare en RDS Client Access License (förkortning: RDS User CAL), så att de kan få tillgång till Windows -program etc. i ett företagsnätverk lokalt, oberoende av slutenhet. Den vanliga klientåtkomsten för användare av Windows Server omfattar inte fjärråtkomsträttigheter, utan dessa måste köpas separat i form av en klientåtkomst för användare av fjärrskrivbordstjänster. Detta ger en enda registrerad användare behörighet för fjärrskrivbordssessioner.

Som begagnad programvara har Wiresofts RDS User 2016 CALs den stora fördelen av ett lägre pris jämfört med RDS User CALs från många andra licensleverantörer. Samtidigt innehåller de samma funktioner som användarlicenser för klientåtkomst som är tillgängliga via Microsofts officiella volymlicensprogram för Remote Desktop Services för en Windows -server.

Vilka är fördelarna med RDS User CALs för Windows Server 2016?

Remote Desktop Services för Windows Server - som tidigare kallades Terminal Services - är en dedikerad serverroll för att användare eller till och med slutenheter ska kunna använda tjänsterna på Windows Server 2016 eller en annan serverversion utan att behöva installera de använda Windows programmen lokalt på en dator. Användarlicenserna för RDS 2016 reglerar denna fjärråtkomst för enskilda anställda; via motsvarande Windows -server, som fungerar som värd, görs programmen tillgängliga för en licensierad användare under en fjärrskrivbordssession. Användaren kan sedan använda vilken dator, bärbar dator etc. som helst för att få tillgång till dem lokalt och oberoende (på distans) eller på företagets plats via en Internetanslutning med hjälp av sin klientåtkomstlicens - RDS User CAL.

Fördelar med en användar-CAL för fjärrskrivbordstjänsten till Windows Server 2016 för anställda

Alla auktoriserade användare som har en RDS User CAL för Windows Server 2016 kan på så sätt få tillgång till en standardiserad Windows-arbetsmiljö med vilken internetkapabel slutenhet som helst inom ramen för en fjärrsession. Som redan nämnts körs Windows -programmen på motsvarande server som värd under fjärrskrivbordssessionen. Användaren får bara se sin egen session, eftersom den sker separat från andra klientanslutningar.

Med en RDS User CAL 2016 kan användarna använda nästan vilken äldre slutenhet som helst, även om dess prestanda är lägre, eftersom Remote Desktop Services ger dem den aktuella prestandan på Windows -servern. Med Remote Desktop Service User CALs 2016 är det därför inte obligatoriskt att tillhandahålla kraftfullare maskinvara för att kunna använda Windows -programmen i aktuella versioner.

Fördelar med RDS CAL-systemet för Windows Server 2016 för administratörer

Förutom de praktiska fördelarna med RDS User CALs för användare eller slutenheter erbjuder RDS CAL-systemet även fördelar för administratörer: Licensiering av fjärråtkomsträttigheter gör administrationen av alla registrerade användare och datorer effektivare, eftersom den implementerade Windows -mjukvaran i ett företagsnätverk kan administreras centralt och även tillhandahållas via detta, utan att den behöver installeras på varje enskild slutenhet för detta. Det är bara Windows -servern som är värd för den och uppdateringen av uppdateringar sker också på den.

RDS-användarlicenserna definierar också de individuella rättigheterna för de registrerade användarna, så att de endast kan använda Windows -servern med sina egna åtkomsträttigheter. RDS User and Device CALs för Windows Server 2016 minskar därför också avsevärt det arbete som krävs för underhåll och tillhandahållande av arbetsstationer.

Teknisk information om användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänsten för Windows Server 2016

Både tillhandahållandet och användningen av RDS för klientåtkomstlicenser för användare på en Windows -server styrs av olika roller. Först och främst måste man se till att RDS CAL och serverversionen är kompatibla.

Översikt över serverrollerna på Windows Remote Desktop Services

När du använder RDS i Windows Server 2016 definieras, förutom att hantera användarrättigheterna för användare, andra serverroller som kollektivt styr användningen av Windows -programmen etc. för en licensierad användare eller slutpunkt:

 • Licenshanteraren för fjärrskrivbord reglerar eller tillhandahåller användningen av RDS för varje CAL för användare.
 • Värden för fjärrskrivbordssessioner hanterar de skrivbord eller program som tillhandahålls en auktoriserad användare (eller slutenhet) vid varje session.
 • Anslutningsmäklaren för fjärrskrivbord tillhandahåller RDS-anslutningen för en session och återupprättar anslutningen om den avbryts under sessionen.
 • Gateway för fjärrskrivbord styr åtkomsten via slutenheten till ett skrivbord på Windows i ett offentligt nätverk.
 • Webbåtkomst för Remote Desktop Services ger åtkomst via RDS CAL via en webbportal.

Observera versionskompatibilitet för Windows Server med användarklientlicenser för fjärrskrivbordstjänsten 2016

En RDS-CAL - oavsett om den är avsedd för en viss användare eller för en viss enhet - måste alltid vara kompatibel med den version av Windows -servern som anslutningen upprättas till. När det gäller RDS-CALs för användare av Windows Server 2016 innebär det att de kan använda den för att få tillgång till Windows Server 2016 och en äldre version av Windows Server (nedgradering). RDS-CAL 2016 kan dock inte användas för att komma åt en högre version av Windows Server. Detta är endast möjligt med en motsvarande version av Remote Desktop Services CAL är möjligt.

Jämförelse av CAL:er för användare och CAL:er för enheter för Remote Desktop Services från Windows Server 2016

I princip som beskrivet ovan: Implementeringen av Microsoft Server Software 2016 eller någon annan version är oberoende av dess vidare användning - både direkt och för Remote Desktop Services; för detta krävs en motsvarande klientåtkomstlicens - RDS User CAL eller RDS Device CAL. Alla åtkomsträttigheter via Client Access Licences för användning av en Windows -server regleras av Microsoft med dess eget licenssystem.

För att kunna få tillgång till Windows -servern och dess Remote Desktop Services lokalt och oberoende - på distans - via webben krävs ytterligare RDS-användar- eller enhets-CAL:er utöver de konventionella åtkomstlicenserna. Microsoft RDS CAL-systemet gör det också möjligt för serveradministratörer att hantera alla åtkomsträttigheter exakt, vilket ger ökad säkerhet eftersom oregistrerade användare utan en sådan åtkomstlicens (RDS User CAL) eller slutenheter inte har tillgång till en Windows -server.

Microsoft erbjuder två olika typer av klientåtkomstlicenser för användning av Remote Desktop Services på Windows -servrarna:

 • CAL för RDS-användare: Detta ger en särskild användare fjärråtkomsträttigheter
 • RDS Device CAL: Detta ger fjärråtkomsträttigheter till en särskild enhet (dator, bärbar dator, bord, mobil)

Klientlicenser för användare för Remote Desktop Services 2016

RDS User CAL för Windows Server registreras alltid enbart i en enda dedikerad användares namn. Tillgångslicensen ger användaren rätt att få tillgång till en Windows -server för en fjärrskrivbordssession; valet av slutenhet eller klientdator som används för åtkomst är fritt, men endast en dator eller liknande kan nås åt gången. På grund av det fria valet av maskinvara kan den auktoriserade användaren växla mellan en stationär dator på företaget, en mobiltelefon eller surfplatta etc. på vägen eller t.ex. på den bärbara datorn hemmaOffice, eftersom han med RDS User CAL alltid använder sitt personliga konto för Windows -servern.

Med RDS-användar-CAL:er tvingas ingen licensering för fjärrskrivbord fram. Detta innebär att klientanslutningen upprättas oavsett hur många klientåtkomstlicenser för Remote Desktop Services som finns på licensservern. Det måste dock finnas en giltig User CAL för varje användare. Det exakta antalet klientåtkomstlicenser för användare i ett företag måste därför definieras och ett tillräckligt antal åtkomstlicenser måste installeras på Windows -servern så att varje användare har tillgång till en klientåtkomstlicens för Fjärrskrivbordstjänster. Detta görs med hjälp av

Licenshanteraren för fjärrskrivbord.

Alla funktioner i RDS User CALs för Windows Server 2016 i en överblick

 • RDS User CALs tilldelas en specifik användare i Active Directory - i stället för en enhet
 • RDS User CALs är inte tillfälliga och kan inte återkallas
 • Varje CAL för Remote Desktop Services -användare spåras av licensservern
 • CALs kan dock inte spåras inom ett team
 • Antalet definierade User CALs kan överbelastas - men det strider då mot licensavtalet för fjärrskrivbord

Slutsats

Vilken typ av fjärrskrivbordstjänster CALs för Windows Server 2016 erbjuder fler fördelar i ett företag och varierar därför från fall till fall. Beslutet om licensiering av klientåtkomst beror på antalet anställda och på slutenheternas primära användning: Anställda som flexibelt använder olika slutenheter, inte bara internt utan även externt och mobilt, och som får åtkomst till dem från olika arbetsstationer och åtkomst till Windows -servern, har fler alternativ med en CAL för RDS-användare. En RDS User CAL kan inte ändras till en Device CAL eller vice versa. Beslutet måste därför fattas vid inköpstillfället!

Köp Microsoft User CALs för Remote Desktop Services 2016 billigt från en enda licens i Wiresoft Online Shop

RDS User CALs för Windows Server 2016 finns tillgängliga i Wiresofts webbutik med en enda licens - erbjudandet som begagnad programvara innehåller ett fördelaktigt pris, utan att "begagnad" innebär några nackdelar när det gäller användbarheten.

Vad används för programvara från RDS User CALs för Windows Server 2016?

De klientåtkomstlicenser för användare Remote Desktop Services för Windows Server 2016 som erbjuds i Wiresoft Online Shop är typiska Microsoft-åtkomstlicenser från Microsofts licensprogram; de är en del av en volymlicens för slutenheter som ursprungligen köptes av ett företag. De användarlicenser som företaget inte behövde eller hela volymlicensen såldes till Wiresoft och volymlicensen delades upp i enskilda RDS-licenser. I samband med köpet och uppdelningen markeras dessa klientlicenser som begagnad programvara. Detta innebär dock inte ett allmänt slitage av RDS User CAL-funktionerna eller någon annan begränsning av deras användbarhet, inklusive tidsgränsen.

Vilken säkerhet erbjuder använd programvara från Remote Desktop Services User CALs för Windows Server 2016?

För kunderna är det inte bara prisvärt att köpa begagnade RDS CALs från Wiresoft, utan också säkert! Du får en CAL för en användare för Remote Desktop Services av Microsoft Windows Server 2016 inte för mindre pengar jämfört med jämförbara nya varor, men har också köparens säkerhet genom omedelbar nedladdning inklusive licensaktivering med den medföljande giltiga volymlicensnyckeln.

Alla användar-CAL:er som erbjuds av Wiresoft Remote Desktop Services CAL:er för användare för Windows Server 2016 kommer från företagens licensförteckning. För dig som kund innebär köpet av en User CAL för RDS eller en annan Microsoft-klientåtkomstlicens som använd programvara, liksom användningen, därför en rättssäkerhet, eftersom inga giltiga bestämmelser överträds. Detta har också tydligt bekräftats gång på gång i olika domstolsavgöranden. På grund av att köparna är fullständigt bevisade, är begagnad programvara från Wiresoft också revisionssäkrad!

Dina fördelar med begagnad programvara från User CALs för Remote Desktop Services 2016

Wiresofts erbjudande om användarlicenser för RDS för Windows Server 2016 och andra licenser för klientåtkomst som begagnad programvara är inte bara ett billigare alternativ till de vanliga kommersiella erbjudandena till kunderna, utan erbjuder också ett fritt val av det antal CAL:s som krävs för att licensiera fjärrtjänsterna för Windows Server.

Med erbjudandet i Wiresofts nätbutik har du dessutom möjlighet att köpa CALs för RDS-enheter samt äldre eller nyare versioner av åtkomstlicenser för Windows Server utöver CALs för Windows Server 2016 . Genom att köpa sådana klientåtkomstlicenser för äldre versioner av Windows Server undviker du kompatibilitetsproblem eller behovet av att köpa ny maskinvara. Dra nytta av det breda utbudet av olika CAL-versioner för Windows Server hos Wiresoft!

I Wiresoft Software-Shop kan du hitta användar- och enhets-CALs för Windows Server samt andra Microsoft klientåtkomstlicenser eller serverprogram - billigt som begagnad programvara inkl. omedelbar nedladdning. Om du har några frågor om RDS User CALs för Windows Server 2016 eller någon annan Microsoft-produkt kan du kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier