Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10063
 • 359-06557
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
1 023,90 kr * 1 136,90 kr * (9,94% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Antal 1x User CAL
System  SQL Server 
CAL User CAL
Omfattning av leveransen Licens-ID + Autentiseringskod 
Körtid Obegränsat antal
Språk Alla språk


För åtkomst till Microsoft SQL Server 2017 Standardeditionkrävs en klientåtkomstlicens, t.ex. i form av en User CAL, utöver serverlicensen vid server/CAL-licensiering: med denna får en specifik användare sina personliga åtkomsträttigheter till SQL Server. Vid denna variant av licensiering av SQL 2017-servern ingår nämligen inga användarrättigheter i serverlicensen, utan dessa måste köpas separat i form av en User CAL licens för en användare. Användaren har därmed endaståtkomst till  SQL server, valet av slutenhet är fritt.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL"

User CAL för MS SQL Server 2017 - billigare än begagnad programvara

För åtkomst till Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition krävs en klientåtkomstlicens, t.ex. i form av en User CAL, utöver serverlicensen för Server/CAL-licensiering: med denna får en specifik användare sina personliga åtkomsträttigheter för SQL Server. Detta beror på att med den här varianten av licensiering av SQL 2017-servern ingår inga användarrättigheter i serverlicensen, så dessa måste köpas separat i form av en användarlicens för en användare. Användaren är därför endast behörig att få tillgång till SQL-servern via denna, men valet av slutenhet är fritt.

User CALs för SQL Server 2017 kan köpas från Wiresoft som begagnad programvara, vilket ger dem en prisfördel jämfört med nya produkter, och de har också den fördelen att de kan köpas i butiken som enskilda licenser. Dessa licenser för klientåtkomst för SQL Server 2017 för använda användare skiljer sig inte i funktionalitet från de oanvända licenser som finns tillgängliga i Microsofts officiella volymlicensprogram.

Användning av funktionerna i MS SQL Server Standard 2017 med en använd CAL för användare

Jämfört med föregångaren innehåller SQL Server 2017 Standard Edition inte bara vissa optimeringar utan också många nya funktioner och egenskaper, vilket innebär att den också erbjuder mindre och medelstora företag flexibla möjligheter att använda relevanta data, t.ex. för ERP- och andra varuhanteringssystem, och dessutom ett omfattande skydd mot obehörig åtkomst - allt detta är tillgängligt för dem med en användbar användarlicens.

Denna kraftfulla version av Microsofts dataplattform har alla databas-, rapporterings- och analysfunktioner som uppfyller de typiska kraven på ett kraftfullt system för hantering av relationsdatabaser. Med en användarlicens för klientåtkomst för SQL Server 2017 är Python nu tillgängligt utöver avancerad analys i databasen med R, inklusive interaktiva visualiseringsalternativ. Plus många prestandaförbättringar, inklusive Master Data Services (MDS) och Reporting Services (SSRS), samt följande funktioner:

 • Ytterligare funktioner i databasmotorn med förbättrad prestanda genom CLR-aggregat
 • Adaptiva sammanfogningar för adaptiv frågebehandling
 • Förbättrade SQL Server Analysis Services (SSAS) med nya installationsalternativ för tabellmodeller
 • Hämta data för Power Query
 • SQL Server 2017 Integration Services (SSIS) erbjuder optimerad utskalning, inklusive stöd för hög tillgänglighet och förenklad körning på flera datorer
 • Användning av Linux
 • Användning av Java-applikationer med drivrutinen Java Database Connectivity Driver
 • SQL Server Machine Learning Services ersätter de tidigare SQL Server R-tjänsterna, inklusive stöd för Python

Vad används för User CALs för SQL Server Standard Edition 2017?

CAL:s för använda användare, som Wiresoft erbjuder, har inga skillnader i funktionalitet jämfört med en licens som ännu inte har använts, om användarna använder tjänsterna i SQL Server 2017 Standard Edition. Men med licensering per Server/CAL kan framför allt små och medelstora företag spara pengar när de köper begagnad programvara:

Licensiering av SQL Server 2017 Standard med serverlicenser plus CAL:er

I Microsofts licensvillkor erbjuds licensiering av SQL Server 2017 med en serverlicens plus User CALs för Standard edition som ett alternativt alternativ: denna licensmodell kallas Server/CAL-licensiering. Till skillnad från den alternativa kärnbaserade licensen består den av en SQL Server-licens och kompletterande klientåtkomstlicenser för respektive användare (eller enskilda slutenheter): Varje användare som vill komma åt SQL Server-instansen behöver alltså en separat åtkomstlicens (User CAL). Två CALs ingår redan i serverlicensen, men dessa är uteslutande utrustade med administratörsrättigheter och är inte avsedda för vanliga användare!

Endast en vanlig CAL för användare ger användaren rätt att använda de typiska SQL Server-verktygen och -programmen i Standard Edition 2017. Denna User Client Access Licence innehåller ingen ytterligare programvara som måste installeras, utan endast åtkomsträttigheter i klient/server-miljön för SQL Server 2017 Standard.

Versionskompatibilitet för klientåtkomstlicenser för användare med SQL Server-licens måste iakttas

Med en User CAL för SQL Server 2017 får en slutenhet inte bara åtkomsträttigheterna för SQL Server 2017, utan även användningsrättigheterna för äldre versioner av SQL Server, t.ex. 2016 (nedgradering). Omvänt kan dock en användare med User CAL för SQL Server 2017 inte få tillgång till en högre SQL Server-version, t.ex. 2019 (uppgradering). När du köper User CALs för SQL Server bör du därför alltid vara uppmärksam på om åtkomstlicensen är kompatibel med den specifika serverlicensen. Wiresoft erbjuder även begagnade User CALs för föregångare och efterföljare av SQL Server 2017 i programvaruaffären!

Varför erbjuder Microsoft det alternativa licensalternativet med CAL:er för SQL Server 2017 Standard Edition?

För Standard Edition av SQL Server Version 2017 erbjuder Microsoft CAL-baserad licensiering av användare eller slutenheter som ett alternativ till kärnbaserad licensiering. Denna form av SQL Server-licensering tar hänsyn till behoven hos små och medelstora företag, vars serverkapacitet ofta är lägre, eftersom den ofta är utrustad med endast en kärna (eller två), vilket dock är tillräckligt för deras behov. Då är server/CAL-licensering vanligtvis billigare än serverlicensering per kärnor.

För denna Microsoft-licensmodell erbjuds två CAL-typer för tillgång till SQL Server 2017 Standard utöver SQL Server-licensen:

 • SQL Server 2017 User CAL: Detta ger SQL Server-åtkomsträttigheter till en dedikerad, individuell användare
 • SQL Server 2017 User CAL: Detta ger SQL Server-åtkomsträttigheter till en dedikerad Windows-kapabel slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, telefon)

Vad ska du tänka på när du licensierar SQL Server 2017 Standard med användarklientlicenser?

Som redan nämnts får en viss anställd personligen åtkomsträttigheterna för SQL Server 2017 med User CAL, och han kan fritt välja på vilken Windows-kapabel slutenhet han använder den. När en användare har registrerats kan dennes rättigheter inte längre överföras till en annan användare. Det är inte heller möjligt att använda en User CAL som en Device CAL, dvs. att byta typ. Dessa begränsningar i licensiering av klientåtkomstlicenser för användare är avsedda att förhindra att obehöriga eller utländska användare får otillbörlig åtkomst till SQL-servern. Server/CAL-licensiering ger därför också säkerhet eller skydd för företag och deras data.

Vilka är fördelarna med en User CAL för SQL Server 2017 Standard?

I princip skiljer sig användarlicens för SQL Server inte i fråga om rättigheter från den enhetsbaserade klientåtkomstlicensen. De särskilda möjligheterna eller fördelarna med User CAL återspeglas huvudsakligen i den typ av SQL Server-åtkomst som är typisk eller vanlig i ett företag.

Även om användarlicensen för SQL Server 2017 är exklusivt knuten till en viss person ger den personen möjlighet att fritt välja slutenhet för att få tillgång till SQL Server via, men endast från en enda dator eller liknande åt gången.

Jämfört med den slutenhetsrelaterade klientåtkomsten för enheter har användarklientåtkomsten för SQL Server ett annat användningsområde: den licensierade användaren är inte bunden lokalt - förutsatt att den slutenhet som han använder har tillgång till Internet. Det innebär att användaren kan få tillgång till SQL-servern både på sin arbetsplats på företaget och externt via en bärbar dator, surfplatta eller smartphone - till exempel på en annan plats, på en resa eller på hemmakontoret.

Med User CALs för SQL Server 2017 kan sådana anställda som ofta befinner sig på olika platser använda SQL Server-funktionerna på ett mer flexibelt sätt och använda de datorer som finns tillgängliga i varje fall utan att vara beroende av sin egen slutenhet, eftersom de med User CAL alltid använder sitt personliga konto för åtkomst.

Slutsats

Vilken typ av klientåtkomstlicens för SQL Server 2017 Standard som erbjuder flest fördelar för användarna skiljer sig därför från fall till fall beroende på arbetsmiljön: antalet anställda i förhållande till den dominerande typen av användning av de åtkomstrelaterade slutenheterna: så snart majoriteten av användarna använder olika datorer - och särskilt mobila typer som bärbara datorer eller surfplattor - som används på olika platser för att få tillgång till SQL Server, erbjuder användarlicenserna mer flexibilitet. Som framgår ovan måste beslutet om vilken typ av klientåtkomstlicens som ska användas fattas före köpet, eftersom användarlicens för SQL Server 2017 inte kan ändras eller bytas ut mot en enhetsklientlicens senare.

Köp begagnade User CALs för Microsoft SQL Server 2017 på ett flexibelt sätt i Wiresoft Online Shop

Användarlicenserna för SQL Server 2017 finns i Wiresofts webbutik redan från en enda licens, eftersom de vanliga bestämmelserna för volymlicenser inte gäller för denna begagnade programvara - en annan fördel med begagnad programvara.

Vilka licenser används för User CALs för SQL Server 2017?

Alla User CALs (liksom Device CALs) för SQL Server 2017 som Wiresoft erbjuder som begagnade licenser är vanliga åtkomstlicenser som nyligen erbjudits i Microsofts licensprogram för användning av serverspecifika funktioner; den enda skillnaden jämfört med dessa är att de tidigare ingick i en User Volume Licence för SQL Server 2017, som först köptes av ett företag och sedan sålde företaget vidare alla obehövliga individuella User Access Licences eller till och med hela volymlicensen till Wiresoft. Volymlicensen upplöstes och omvandlades till individuella licenser, och de individuella användarlicenserna märktes sedan som använd programvara. Som redan nämnts ovan kan en sådan begagnad användar-CAL användas på exakt samma sätt som en "ny" CAL, trots denna beteckning, inte bara för att det i allmänhet inte finns något slitage på programvaran, utan framför allt för att det inte finns någon begränsning i funktionalitet eller livslängd.

Är använda klientåtkomstlicenser för SQL Server 2017 säkra?

Begagnad programvara som User CALs for SQL Server har inte bara en klar prisfördel för Wiresofts kunder, utan erbjuder också samma säkerhet som en ny licens - utan dolda begränsningar eller oidentifierbara risker! Begagnade licenser är också omedelbart tillgängliga för dig efter att betalningen har slutförts via omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med den medföljande licensnyckeln, så även de erbjuder den vanliga köparens säkerhet.

Varifrån kommer de använda klientåtkomstlicenserna för SQL Server 2017?

Alla användarlicenser för SQL Server 2017 Standard Edition som erbjuds i Wiresofts programvaruaffär kommer från företags eller organisationers licenslager. Därför gäller den giltiga jurisdiktionen också för dem: detta tillåter uttryckligen handel med Microsoft CALs som begagnad programvara, vilket också har bekräftats flera gånger av olika domstolsbeslut.

Vad innebär köpet av begagnade klientåtkomstlicenser för dig som Wiresoft-kund?

Det är inte bara ditt köp av begagnade User CALs för SQL Server 2017 eller andra licenser som Wiresoft erbjuder, utan även den faktiska användningen av dem som ger dig rättssäkerhet, eftersom inga rättsliga bestämmelser bryts i processen - varken av dig eller av Wiresoft.

Alla fördelar med att köpa CALs för SQL Server 2017 som begagnad programvara

User CALs för SQL Server 2017 eller andra åtkomstlicenser från Wiresoft som begagnad programvara erbjuder kunderna ett alternativ till de flesta andra leverantörers erbjudanden om nya licenser av alla de skäl som nämnts - även eftersom det inte finns några begränsningar här på grund av nivåindelningen av User CALs. Du har därför ett fritt val när du licensierar dina SQL Server-tjänster och kan på så sätt täcka de faktiska användningsbehoven i ditt företag på ett skräddarsytt sätt, vilket minskar dina kostnader vid inköpstillfället.

I Wiresofts onlinebutik hittar du inte bara User CALs utan även Device CALs för SQL Server 2017 - liksom åtkomstlicenser för andra versioner av MS SQL Server inklusive respektive serverlicenser. På så sätt undviker du anskaffningskostnader för ny hårdvara och eventuella kompatibilitetsproblem på grund av oenhetliga programvaruversioner.

Förutom User CALs för SQL Server 2017 kan du också hitta serverlicenser och licenser för klientåtkomst för andra serverprogramvaror från Microsoft i Wiresoft Software Shop - med alla fördelar som Wiresofts använda programvara erbjuder. Om du har några frågor om din licensiering med User CALs för SQL Server 2017 eller någon annan Microsoft-produkt är du välkommen att använda våra kompetenta råd i chatten, via e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier