Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE

Klar för omedelbar avsändning, leveranstid 24 timmar

 • SW10485
 • MX3-00199
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
24 086,90 kr * 26 761,90 kr * (10% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Version Fullständig version
Enheter 1x
Omfattning av leveransen Nedladdning + licensnyckel
Medium Nedladdning
Runtime Obegränsad
Språk Alla språk
Leveranstid  Några minuter
System  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibel


Visual Studio är Microsofts beprövade integrerade utvecklingsmiljö för design och driftsättning av komplexa företagsapplikationer inom många områden. Särskilt Enterprise-Edition av denna helhetslösning övertygar med sitt stora urval av verktyg och funktioner - inte bara för design, utan även för löpande testning av de utvecklade programmen - och är därför särskilt lämplig för större företag och organisationer och därmed även för hela team av programmerare.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"

Maximera utvecklarens produktivitet med Visual Studio 2022 Enterprise - till salu

Visual Studio är Microsofts beprövade integrerade utvecklingsmiljö för att utforma och distribuera komplexa företagsapplikationer inom många områden. Särskilt Enterprise-utgåvan av denna helhetslösning övertygar med sitt stora urval av verktyg och funktioner - inte bara för utformning utan även för löpande testning av de utvecklade programmen - och är därför särskilt lämplig för större företag och organisationer och därmed även för hela team av programmerare.

Visual Studio Enterprise övertygar i den nya versionen 2022 med många detaljförbättringar och helt nya funktioner som underlättar det dagliga arbetet för utvecklare, särskilt IntelliCode med AI-baserade lösningsförslag och Visual Studio Live Share med praktiska verktyg för bättre samarbete i realtid.

Dessutom har refaktoriseringar och navigering förbättrats i Visual Studio Enterprise 2022, liksom felsökaren, som har utökats med flera funktioner. Och med Live Unit Testing kan testerna köras medan koden fortfarande skrivs, medan Live Dependency Checking säkerställer i realtid att koden är kompatibel med respektive beroenderegler.

Genom att köpa Visual Studio 2022 Enterprise Edition som begagnad programvara från Wiresoft har användarna den stora fördelen att kunna använda denna programvara för utvecklare, som Microsoft endast erbjuder som volymlicens, som en egen licens på sin dator.

I Wiresofts nätbutik hittar du Visual Studio 2022 Enterprise Edition och andra utgåvor av Visual Studio - i andra versioner - som köpversioner för en användare, som den vanliga handeln vanligtvis inte har som sådana, samt många andra Microsoft-program. I följande översikt presenteras de exklusiva funktionerna i Visual Studio 2022 Enterprise samt alla andra viktiga funktioner och egenskaper i denna version.

Höjdpunkter i Visual Studio 2022 Enterprise

Visual Studio 2022 erbjuder, förutom de tidigare beprövade funktionerna och verktygen, ett antal praktiska tillägg och optimeringar av grundläggande funktioner samt helt nya funktioner som stöder utvecklarna ännu bättre i deras programmering.

 • Git-First-Workflow: Det nya startfönstret har flera nya alternativ: Först och främst presenteras möjligheten att klona eller checka ut kod från ett arkiv, samt olika alternativ för att öppna eller skapa ett projekt.I samband med detta har den tidigare dialogen som startar när ett projekt skapas också reviderats helt och hållet. Den trädstruktur som tidigare visades till vänster finns inte längre kvar, utan har ersatts av ett sökfält och olika filter som gör det möjligt för användaren att hitta de önskade mallarna.
 • Kodredigerare: Färgdesignen för IDE kan ändras från standardblått till mörkt, och det finns nya färger för att markera syntaxen: Metoder visas i brons, nyckelord som for, foreach, if etc. i lila etc.
 • PMA-rendering (Per-Monitor-Aware): Hittills har det funnits problem med visningen vid användning av bildskärmar med olika upplösningar, t.ex. vid fjärranslutningar, vilket gjorde att Visual Studio såg suddigt ut eller visades med en felaktig skalning, men Visual Studio 2022 erbjuder nu en PMA-kapabel applikation och visar korrekt, oavsett vilka skalningsfaktorer som används.

Nya sök- och filterfunktioner

Många välkända sök- och filterfunktioner har optimerats för Visual Studio 2022 Enterprise, så att utvecklare kan spara ännu mer tid och arbeta effektivare:

 • Nytt sökfält och nya sökfunktioner: Det sökfält som tidigare var bekant i Visual Studio har nu fått en mer central plats i mitten av menyraden. Inmatningsfältet har nu också en fuzzy-sökning, dvs. en feltolerant eller fuzzy-sökning som returnerar resultat för menyalternativ även med felstavade termer. Sökningen har också stöd för alternativ som gör att matchande träffar visas direkt vid den relevanta punkten i dialogen i stället för att du måste klicka dig fram via strukturer och menyer.
 • Sökfunktion för felsökning: Sökningen efter specifika namn och värden omfattar felsökningsfönstren "Watch", "Locals" och "Auto" för att hjälpa till att hitta specifika objekt och värden. Flera nivåer ingår, t.ex. även underobjekt eller listor. Dessutom kan visningen av värden också formateras.
 • Sök efter referenser: Här kan sökresultaten som visas i en lista filtreras ytterligare enligt vissa egenskaper eller variabler. Beroende på om sökningen gäller läs- eller skrivåtgärder måste "read" eller "write" anges i sökfältet.
 • Ny filterfunktion för projektmappar: I utforskaren av projektmappar i Visual Studio finns nu också möjlighet att helt dölja enskilda projektfiler som har laddats ur i vyn. Dessutom innehåller verktygsfältet i Utforskaren av lösningar knappar för att växla från lösningsvy till mappvy, för att kollapsa noder och för att visa dolda filer, bland annat.

Nya refaktoriseringar i Visual Studio 2022 Enterprise

C# erbjuder nu flera nya refaktoriseringar som gör det mycket enklare att organisera koden; bland annat kan medlemmar flyttas till gränssnittet eller basklassen, namnområden kan anpassas för att matcha en viss mappstruktur och foreach-slingor kan konverteras till LINQ-frågor. Lämpliga förslag finns i "glödlampan".

Uppstädning av kod

Funktionen för automatisk omformatering av källkoden med Code Cleanup visas i Visual Studio 2022 som en kvastikon under källkodsredigeraren och är tillgänglig med ett enda klick. Inställningarna i .editorconfig-filerna beaktas också. Code Cleanup har också en ny integritetsindikator och ett nytt kommando under rensningen för att hitta en grupp klassiska fel. Varningar eller förslag kan visas med ett klick och implementeras omedelbart. Ofta tillämpade korrigeringar kan också sparas eller konfigureras som en profil.

IntelliCode i Visual Studio 2022

IntelliCode är en vidareutveckling av det tidigare IntelliSense automatiska kompletteringsverktyget. Medan detta visade de tillgängliga egenskaperna och metoderna i en alfabetiskt sorterad lista, visar IntelliCode de mest sannolika metoderna och egenskaperna överst och markerar dem med en asterisk framför.

IntelliCode bygger på en Microsoft-analys av över 2 000 projekt med öppen källkod på GitHub, men användarna kan också använda sina egna projekt för att träna IntelliCode och få förslag på grundval av detta. Analysdata överförs till molnet för detta ändamål och bearbetas, men inga källkoder.

Visual Studio Live Share

Live Share gör det möjligt för upp till 30 användare att samarbeta på samma källkodsbas i Visual Studio 2022 genom att dela en kodbas och dess sammanhang med andra teammedlemmar. Detta fungerar eftersom Visual Studio Live Share inte överför en bild, utan endast ett filträd och kontextinformation. Detta innebär att varje deltagare stannar i sin bekanta miljö och kan redigera vissa delar av källkoden oberoende av värden. Live Share ger också möjlighet till gemensam felsökning.

Felsökning i Visual Studio 2022

På tal om felsökning: Felsökaren i Visual Studio 2022 Enterprise fungerar nu dubbelt så snabbt som i den tidigare versionen, samtidigt som minnesförbrukningen vid felsökning av C++-applikationer utanför processen har minskat betydligt.

 • Nytt verktyg för att identifiera egenskaper: Objekt kan identifieras ännu enklare med hjälp av sina egenskaper. För att göra detta är det bara att dra markören till en specifik egenskap i felsökarfönstret eller fönstret för lokala variabler eller för automatiska verktyg och klicka på stiftsymbolen: motsvarande information visas omedelbart där.
 • Data Breakpoints: Data Breakpoints var endast avsedda för C++ i tidigare versioner, men finns nu även tillgängliga för .NET Core-program i Visual Studio 2022. Så snart värdet av en egenskap ändras för ett visst objekt avbryter de kodkörningen, oavsett var detta är fallet. Data breakpoints är utmärkta för att hitta den position där ett visst globalt objekt redigeras, läggs till eller tas bort.

Xamarin för mobilutvecklare

Xamarin är nu tillgängligt i Visual Studio 2022 Enterprise. Förutom den platsbesparande installationsstorleken på 7 GB i stället för tidigare 21 GB erbjuder Xamarin också kortare kompilerings- och distributionstider för Android. Den innehåller också en egenskapsredigerare för Xamarin.Forms XAML-egenskaper och en förbättrad Xamarin.Forms-previewer.

ASP.NET för webbutvecklare

För ASP.NET-applikationer är standardprojektmallen i Visual Studio 2022 baserad på ASP.NET Core 2.2. Projektmallen har också gjorts mycket tydligare och skapar nu färre filer.

Exklusiva företagsfunktioner i Visual Studio 2022

Särskilt Visual Studio 2022 Enterprise erbjuder vissa funktioner som inte ingår i någon annan utgåva:

 • Snapshot debugging: Denna funktion gör det möjligt för användare att skapa en ögonblicksbild av den aktiva utförandet av en app för att analysera vad som händer vid en viss tidpunkt. Snapshotet visar den aktuella statusen för källkoden och variablerna.
 • Time Travel Debugging (TTD): Detta är en förlängning av snapshot debugging. Med TTD kan webbapplikationer som körs via en Azure Virtual Machine spelas in under felsökning på ett fjärrsystem och det tidsmässiga förloppet kan undersökas.
 • Live Unit Testing: Live Unit Testing lämpar sig för att testa lösningspaket för .NET Framework eller .NET Core. Med den här funktionen kan du automatiskt köra enhetstester i bakgrunden medan kod skrivs. Live Unit Testing kör också dynamiska tester så snart koden ändras och meddelar användarna omedelbart om det misslyckas. Resultaten visualiseras i realtid, inklusive kodtäckning.
 • IntelliTrace: Denna exklusiva funktion i Visual Studio Enterprise för C#, Visual Basic och C++ sparar tid för felsökning genom att följa utvecklingen av kodkörningar. Under en felsökningssession registrerar IntelliTrace kontinuerligt data som interaktioner med systemet (t.ex. klick, åtkomst till systemet, registret eller databaser, laddning av XML-dokument, start av trådar) och anrop till metoder i programkoden. Användarna kan hoppa tillbaka till enskilda mellanliggande stationer för att se konkreta värden i kursen.

Systemkrav för Visual Studio 2022 Enterprise

Följande krav gäller generellt för installationen av Visual Studio 2022 Enterprise; de kan vara högre i enskilda fall:

 • Operativsystem: Windows 10 version 1909 eller högre, Windows 11 version 21H2,( Home, Professional, Education och Enterprise), Windows Server 2016 till Windows Server 2022 Standard & Datacenter
 • Processor: minst 1,8 GHz Quad-Core eller bättre rekommenderas. ARM-processorer stöds inte
 • Minst 4 GB RAM-minne
 • Hårddiskutrymme: 850 MB, typiska installationer kräver 20-50 GB ledigt utrymme (beroende på installerade funktioner upp till 210 GB)
 • Grafikkort: Min. 1 920 x 1080, rekommenderat 1 366 x 768 eller högre

Köp Visual Studio 2022 Enterprise individuellt på Wiresoft i onlinebutiken till ett rimligt pris

Programvaran Visual Studio 2022 Enterprise erbjuds normalt endast av Microsoft som en volymlicens. I Wiresoft Online Shop kan du också köpa Enterprise Edition som en enskild licens - till ett särskilt förmånligt pris som så kallad begagnad programvara.

Den enskilda licensen för Visual Studio 2022 Enterprise Edition som vi erbjuder till försäljning är en del av en tidigare Visual Studio-volymlicens från ett företag som delades upp när den såldes vidare och därmed omvandlades till enskilda licenser, som då kallas för begagnad programvara. Varken indelningen eller beteckningen som använd programvara av denna Visual Studio 2022 Enterprise Software innebär några begränsningar i fråga om funktionaliteten.

Programvaruköp hos Wiresoft - alltid säkert för dig! Denna utgåva av Visual Studio 2022 Enterprise som finns tillgänglig i Wiresoft Shop övertygar inte bara med sitt särskilt förmånliga pris, utan erbjuder också säkerhet vid köpet genom omedelbar nedladdning och aktivering av licensen med den medföljande giltiga licensnyckeln.

Varje köp av Visual Studio 2022 Enterprise eller något annat program som begagnad programvara i Wiresoft Software Shop innebär inga juridiska problem, eftersom handel med begagnad programvara är klart tillåten enligt lag, vilket har bekräftats av många rättsligt bindande domar.

Använd programvara som Visual Studio 2022 Enterprise Edition som en enda licens ger våra kunder en billig möjlighet att själva använda exklusiva programutgåvor. Du kan också dra nytta av vårt förmånliga Microsoft-programvaruerbjudande!

I Wiresoft Software-Shop kan du hitta Visual Studio 2022 Enterprise Edition samt andra versioner av Visual Studio och andra Microsoft-program för omedelbar nedladdning. Om du har några frågor om Visual Studio 2022 Enterprise eller någon annan Microsoft-programvara kan du använda dig av våra kompetenta råd i chatten, via e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier