Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2013
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL 2013

Tillgänglig som en omedelbar nedladdning

 • SW10033
 • 065-07304
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
201,90 kr * 222,90 kr * (9,42% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Version Fullständig version
Enheter 1x
Omfattning av leverans Nedladdning + licens
Medium Nedladdning
Runtime Obegränsad
Språk Alla språk
Leveranstid  Några minuter
System  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibel


Den aktuella versionen av det beprövade och kraftfulla kalkylprogrammet Microsoft Excel 2013 imponerar med sina många nya och praktiska funktioner, som lyfter dataanalysen till en ny nivå. Företagsanvändare, men även studenter och elever, drar nytta av de kraftfulla funktionerna för att bearbeta data, liksom av de mångsidiga möjligheterna att presentera dem informativt enligt olika aspekter. Det intuitiva och användarvänliga användargränssnittet i Microsoft Excel 2013 gör att även oerfarna användare snabbt och enkelt kan komma igång med programmet.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT EXCEL 2013"

Microsoft Excel 2013 som en köpversion

Det beprövade och kraftfulla kalkylprogrammet Microsoft Excel 2013 övertygar i den aktuella versionen med sina många nya och praktiska funktioner som lyfter analysen av data till en ny nivå. Företag, men även studenter och elever drar nytta av de kraftfulla funktionerna för databehandling och av de olika möjligheterna att presentera dem informativt enligt olika aspekter. Det intuitiva och användarvänliga användargränssnittet i Microsoft Excel 2013 gör att även oerfarna användare snabbt och enkelt kan komma igång med programmet.

En av höjdpunkterna i Excel 2013 är funktionen Lightning Preview: den upptäcker automatiskt mönster i tabeller och ger förslag på automatiska tillägg. Dessutom erbjuder Microsoft Excel 2013 inte bara det nya filformatet Strict Open XML med tillägget .xlsx, utan även ett kompatibilitetsläge för att säkerställa användningen av äldre Excel-dokument.

Tekniskt sett harExcel 2013-versionen den fördelen att den fortfarande kan köras på Windows 7 eller Windows Server 2008. Detta innebär att programvaran även kan användas på äldre datorer - en fördel särskilt för privatpersoner och egenföretagare, men även för mindre företag som söker en ekonomisk lösning för att täcka sina programvarubehov.

Excel 2013 erbjuder också möjligheten att använda Microsoft SkyDrive för att lagra Excel-arbetsblad och ark online, så att de också finns tillgängliga i molnet och kan delas med och redigeras av andra användare via SharePoint.

Excel 2103 kan fås från Wiresoft till ett rimligt pris som ett fristående program i köpversionen. I följande översikt presenteras de viktigaste funktionerna och förbättringarna i Excel 2013.

Excel 2013 - Presentation av de viktigaste nyheterna

Den beprövade kalkylprogramvaran har i version 2013 Standard nya verktyg som hjälper användarna ännu bättre vid bearbetning och analys av stora datamängder. Excel 2013 känner alltså igen mönster under bearbetningen av datamängder, föreslår lämpliga diagram och erbjuder verktyg för direkt bearbetning.

Assistenter gör det enklare att använda Excel 2013

Även grundinställningarna i Excel 2013 är utformade på ett sådant sätt att funktionerna är tydligt ordnade och tack vare en rad förinställningar kan många konfigurationer tillämpas automatiskt när du skapar nya arbetsblad, vilket innebär tidsbesparande arbete med programmet. Användarna hittar alltså mallar för formulär och rapporter, men också för budgetar, kalendrar och annat.

Programmet känner också igen återkommande mönster i behandlingen av data och gör dem tillgängliga automatiskt. Dessutom erbjuder det ännu mer övertygande representationer av data för att underlätta tolkningen av dem från individuella synvinklar, och så vidare:

 • Snabb analys: Med alternativet för omedelbar dataanalys är det redan möjligt att omedelbart skapa ett diagram eller en tabell från tillgängliga data med bara två steg. I förhandsgranskningen visas de valda uppgifterna i en villkorlig formatering, t.ex. som sparklines eller diagram.
 • Förhandsgranskning av Flash: Flash Fill Assistant tar över resten av arbetet när den har identifierat vilken operation användaren ska utföra. Användaren matar sedan in de återstående uppgifterna i sin helhet och följer det mönster som identifierats i uppgifterna. Detta gör att datakolumnerna kan fyllas i ett enda steg.
 • Rekommendationer för diagram: Den här Excel-funktionen rekommenderar diagramtyper som är bäst lämpade för tillgängliga data och presenterar dem på ett jämförande sätt. Användarna behöver sedan bara välja det diagram som bäst motsvarar den önskade presentationen. Tabell Uppgiftsområden: Det här verktyget gör det mycket enklare att hålla reda på data i frågor och andra Excel-kalkylblad. Dataskivor, som tidigare endast var tillgängliga i PivotTable-data, är mycket enklare att konfigurera och använda och visar det aktuella filtret vid varje given tidpunkt så att användarna alltid vet vilka data de tittar på separat.
 • Ett separat fönster för varje arbetsbok : Istället för att klicka fram och tillbaka mellan två flikar kan du i Excel 2013 visa varje arbetsbok i ett eget fönster. Detta gör det mycket enklare att arbeta med två arbetsböcker samtidigt, särskilt när du använder en andra bildskärm.

Kraftfull dataanalys i Excel 2013

Framför allt erbjuder Excel 2013 kraftfulla verktyg och funktioner för att effektivt hantera och använda data:

 • Guiden för pivottabeller: Att skapa en pivottabell är nu ännu enklare med Excel 2013, eftersom programmet ger flera förslag på hur man kan sammanfatta de valda uppgifterna, dessa kompletteras med en förhandsvisning av layouten, så att användarna bara behöver välja den lämpliga typen som matchar den representation de vill ha.
 • Skapa komplexa pivottabeller: I Excel 2013 är det därför nu möjligt att skapa pivottabeller som baseras på flera tabeller, varvid relationer mellan de enskilda tabellerna också kan skapas.
 • Användning av fältlistan när du skapar olika layouter för PivotTables: Med en enda fältlista är det nu möjligt i Excel 2013 att skapa layouten för en pivottabell för vilken inte bara en, utan nu flera tabeller kan användas. På så sätt förenklar fältlistan följande steg: Hitta vilka fält som ska användas för en pivottabell, lägga till fler tabeller genom att byta till en ny Excel-datamodell och navigera i alla lämpliga tabeller.
 • Power Query: Användare av MS Office Professional Plus 2013 kan använda Power Query för att skapa kopplingar mellan data från offentligt tillgängliga och interna datakällor inom en organisation.
 • Inkludera andra datakällor: Excel 2013 kan också importera data från andra källor i form av tabeller eller pivottabeller, till exempel kan det nu använda dataflöden som OData, Windows Azure DataMarket och SharePoint, samt data från OLE DB-leverantörer.
 • MDX-förfrågningar: Denna funktion gör det möjligt att upprätta relationer mellan tabeller från olika källor, som kan inkludera tabeller som är kopplade till en OLAP-kub (Online Analytical Processing), för analys utan att behöva konsolidera dem till en enda tabell.
 • Tidslinjefunktion : Istället för att som tidigare kunna gruppera data från PivotTabeller eller PivotDiagram endast efter datumvärden är det nu möjligt i Excel 2013 att filtrera dem interaktivt och visa dem på en tidslinje för olika tidsperioder.
 • Drilldown, Drillup och Crossdrill: Dessa funktioner gör det lättare att navigera till de olika nivåerna i PivotTable- eller PivotChart-hierarkier: Drilldown kan till exempel användas för att visa detaljerade nivåer på ett mer differentierat sätt, medan Drillup kan användas för att navigera till en högre nivå.

Nytt Excel-filformat Strict Open XML

Excel 2013 har också ett nytt filformat som heter Strict Open XML-arbetsbok med tillägget .xlsx, där data nu kan öppnas och sparas. Bland annat har tabeller formaterade med .xlsx den fördelen att ISO8601-datumvärden också läses och skrivs, vilket också löste problemet med skottår för år 1900 som var känt från tidigare versioner.

Nya diagramverktyg i Excel 2013

Förutom knappen "Rekommenderade diagram", som redan har beskrivits och som föreslår diagram som lämpar sig bäst för att visa data baserat på det aktuella urvalet av data, innehåller Excel 2013 också ett antal andra funktioner för att redigera diagram. Bland annat finns tre nya integrerade diagramknappar som gör det ännu enklare att ändra typiska element som titel, etikett och format:

 • Plusikonen kan användas för att justera de enskilda diagramelementen. Ytterligare alternativ kan också visas.
 • Med penselikonen kan du ställa in olika diagramstilar och färger.
 • Filterikonen kan användas för att senare välja data som ska visas i det befintliga diagrammet.
 • Uppgiftsetiketter: Texter kan nu läggas in vid vissa datapunkter, och de kan inte bara uppdateras utan även behållas när diagramtypen ändras. Dessa kan också kopplas till sina datapunkter via ledarlinjer.
 • Animation av diagram: Ändringar i källdata kan nu animeras och spåras i Excel 2013.

Använd Excel 2013 med onlinefunktioner

Genom att använda Microsofts onlinetjänster SkyDrive och SharePoint har Excel 2013 också några specifika webbfunktioner att erbjuda. Detta öppnar också helt nya möjligheter till samarbete, t.ex. genom att arbetsblad etc. kan sparas online och delas på ett avgörande sätt:

 • Samarbete i realtid: Oavsett var du befinner dig eller vilken slutenhet som används kan alla deltagare arbeta tillsammans på ett arbetsblad i realtid.
 • Dela Excel-arbetsblad via Lync: Lync-användare kan också använda Excel-filer under ett onlinemöte och dela dem med andra deltagare.
 • Dela Excel-data på en webbsida: Användare kan bädda in arbetsblad eller delar av dem på en webbsida. Detta gör dem tillgängliga för andra anställda att öppna och använda i deras Excel-program.

Systemkrav för Microsoft Excel 2013

Programvaran Excel 2013 på Office kan laddas ner i två versioner: 32-bitars och 64-bitars. 64-bitarsversionen installeras automatiskt, men endast 32-bitarsversionen kan installeras på ett 32-bitars operativsystem med en x86-processor.

Beroende på vilken version som valts kan de individuella kraven på hårdvara, till exempel för RAM-minne, skilja sig åt. Följande minimikrav måste uppfyllas:

 • Operativsystem: Windows 7 till Windows 10, Windows Server 2008 till 2012 R2
 • Processor: minst 1 GHz, x86- eller 64-bitars processor
 • Minne: minst 1 GB (32 bit) eller 2 GB (64 bit)
 • Hårddiskutrymme: minst 3 GB
 • Bildupplösning: minst 1 024 x 576, grafikkort med Direct X10-acceleration

Köp Excel 2013 som ett enda program till ett lågt pris hos Wiresoft

I Wiresoft Software Shop kan du köpa Excel 2013 som en lågprisversion - utan någon prenumerationsskyldighet. På så sätt får du förutom det fantastiska priset för en begagnad programvara, som kommer från en volymlicens, alla dessa fördelar:

 • Excel 2013 får du från Wiresoft som en programvara för en användare - utan de andra Office-programmen.
 • Den här Excel-programvarulicensen var en del av en större volymlicens, eftersom de annars bara används i företag; som så kallad begagnad programvara är den därför mycket billigare hos Wiresoft!
 • När den såldes till Wiresoft avinstallerades Excel-programmet - om det användes - på den tidigare datorn, så att licensen är 100 % fri och kan användas igen.
 • Varje Excel Used Software har kontrollerats av Wiresoft före försäljningen för att se till att den kan användas igen utan problem.
 • Som seriös programvaruhandlare erbjuder Wiresoft inte provversioner som är giltiga under en begränsad tid eller har begränsad funktionalitet.
 • När du köper en licens i Wiresoft Shop kan du inte bara vara säker på att du köper en originalprodukt från Microsoft, utan också att ditt köp sker i enlighet med gällande lagstadgade bestämmelser för handel med begagnad programvara.

För alla frågor om köp av Microsoft Excel 2013 och andra Microsoft Office-produkter är du välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller här i chatten.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT EXCEL 2013"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT EXCEL 2013"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier