Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD

Tillgänglig som en omedelbar nedladdning

 • SW10026
 • D86-05338
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
588,90 kr * 652,90 kr * (9,8% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Version Fullständig version
Enheter 1x
Omfattning av leverans Nedladdning + licens
Medium Nedladdning
Runtime Obegränsad
Språk Alla språk
Leveranstid  Några minuter
System  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibel


Visio Standard 2013 erbjuder ett brett utbud av mallar för att skapa diagram inom många affärsområden: tekniska och affärsmässiga processer samt vetenskapliga strukturer kan visualiseras på ett differentierat sätt. Visio Standard 2013 är därför lämplig överallt där komplexa fakta och processer samt organisationsstrukturer ska förklaras med hjälp av en grafisk representation. Alla diagramtyper är tydligt ordnade enligt mallar för respektive tillämpningsområde och kan fyllas med information enligt egna behov eller anpassas ytterligare med former via drag & drop. Användare kan enkelt hitta rätt i Visio 2013 Standard via det välbekanta skrivbordsgränssnittet från Office-programmen. Dessutom kan de integrerade verktygen användas intuitivt här för att omedelbart omvandla specifikationer eller idéer till informativa diagram.

Om du har ytterligare frågor om produkten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"

MS Visio Standard 2013 - köp det beprövade programmet för professionella visualiseringar som en använd programvara

Visio Standard 2013 erbjuder ett brett utbud av mallar för att skapa diagram inom många affärsområden: på så sätt kan både tekniska processer, affärsprocesser och vetenskapliga strukturer visualiseras på ett differentierat sätt. Visio Standard 2013 är därför lämplig när komplexa fakta och processer samt organisatoriska strukturer ska förklaras med hjälp av en grafisk representation.

Alla diagramtyper är tydligt ordnade enligt mallar för respektive användningsområde och kan fyllas med information enligt dina egna behov eller anpassas ytterligare med figurer via drag & drop.

Användarna kan enkelt hitta rätt i Visio 2013 Standard via det välbekanta skrivbordsgränssnittet från programmen Office. Dessutom kan de integrerade verktygen användas intuitivt för att omedelbart omvandla specifikationer eller idéer till informativa diagram.

För vilka användargrupper är Visio 2013 Standard Edition avsedd?

Den här Standard-utgåvan av MS Visio 2013 erbjuder redan alla förutsättningar för att skapa sofistikerade visualiseringar i diagramform - inom helt olika områden och alltid på en professionell nivå, vilket både små och medelstora företag och egenföretagare förväntar sig. Grunden för Visio-programmet är formerna, som är tydligt organiserade i mallar beroende på användningsområde, de kan också anpassas ytterligare enligt dina egna krav och sparas så att de är tillgängliga igen som nya mallar.

En annan fördel med Visio 2013 Standard Edition är den breda kompatibiliteten, som sträcker sig från 7Windows till Windows 10, vilket gör den här versionen särskilt attraktiv för de användare som fortfarande arbetar med ett äldre operativsystem och som inte är beroende av att uppdatera sina befintliga Microsoft-program för att kunna använda den här programvaran.

Standard-Editionen av Microsoft Visio 2013 är tillgänglig i Wiresoft Software Shop som en enskild licens i en inköpsversion - som så kallad begagnad programvara, som har uppstått från upplösningen av en volymlicens, vilket gör att den också har ett betydligt lägre pris jämfört med nya varor. Begagnade programvarulicenser från Wiresoft är en särskilt ekonomisk lösning för användargrupper som små och medelstora företag och egenföretagare som vill använda professionella Microsoft-programvaror som Visio 2013 själva.

I Wiresoft Software Online Shop kan du dessutom hitta många andra Microsoft-program i Wiresoft Software Online Shop, inklusive Windows operativsystem som är kompatibla med Visio 2013 - alltid som billiga, begagnade programvarulicenser. I följande översikt presenteras de viktigaste funktionerna och verktygen i Visio 2013 Standard Edition.

Använd många mallar i Visio Standard 2013 - eller anpassa dem med figurer

Visio Standard 2013 har ett brett utbud av Standard-diagram som lämpar sig för att visualisera typiska projekt samt orderstrukturer och processer som är vanliga inom de flesta affärsområden. Dessa inkluderar följande typer av diagram:

 • Standard-flödesdiagram för att dokumentera processer, men även särskilda former som t.ex
 • Dataflödesdiagram för att visualisera system,
 • Processflödesdiagram, eftersom de huvudsakligen används inom kemisk processteknik, samt
 • Arbetsflödesdiagram, som används för att förklara processernas dynamik, och
 • Diagram för affärsprocessmodellering.

Dessutom finns det även typer som kartor, planritningar, nätverksdiagram och programvaru- och databasdiagram - särskilt sådana av typen UML (Unified Modeling Language), som är den allmänt använda standardmetoden för att visualisera programvarumodeller och -konstruktioner, inklusive varianter:

 • Klassdiagram för allmänna strukturella modeller
 • Komponentdiagram för att representera systemkomponenter
 • Distributionsdiagram för körsystem av hård- och mjukvaruelement
 • Sekvensdiagram för att fånga alla element som är involverade i en interaktion, och
 • Aktivitetsdiagram, användningsfallsdiagram, kommunikationsdiagram, diagram för databasnotering osv.

Alla dessa mallar kan förbättras eller utökas i Visio Standard 2013 med hjälp av befintliga former eller med hjälp av anpassade former som skapas av användaren, och de kan också sparas som anpassade mallar.

Grundläggande information om strukturen i Visio 2013 Standard

Visio 2013 Standard är, liksom alla andra Visio-program, organiserad enligt en modulprincip så att användarna snabbt kan hitta rätt i programmet. Detta innebär att även oerfarna personer kan skapa diagram omedelbart och relativt enkelt.

Former

De grundläggande elementen är de så kallade formerna - fördefinierade ritningsobjekt - som ett diagram består av. En sådan formkomponent dras till ett nytt ritningsark med hjälp av Drag&Drop och är en kopia av huvudformen. Beroende på hur många sådana former som behövs kan de dras från huvudformen. I Visio kallas dessa kopior för instanser, till skillnad från huvudformerna.

De kopierade figurerna kan nu redigeras ytterligare med hjälp av olika befintliga urvalspunkter - t.ex. roteras, ändras i bredd och höjd, skalas eller anslutas till varandra med pilar etc., likaså kan text infogas och färg, linjebredd eller kontur kan justeras.

Former

Vissa typer av former kombineras alltid i Visio 2013 i så kallade mallar, som är formsamlingar som tillhör en viss diagramtyp. Samma former kan därför förekomma i olika mallar. Detta har fördelen att beroende på vald diagramtyp - t.ex. ett standardflödesschema - finns alla nödvändiga former i mallen i fråga, men även i andra mallar som är avsedda för att skapa helt andra diagram, men som delvis använder liknande former.

Mallar i Visio 2013

För att skapa ett diagram av en viss typ kan användarna nu helt enkelt öppna den lämpliga mallen och börja - ett annat alternativ är att helt enkelt öppna en motsvarande mall som redan innehåller någon form av grundstruktur för ett diagram och sedan redigera det ytterligare med hjälp av de former som finns i den associerade mallen, som öppnas samtidigt. I mallen "Organigram" finns till exempel alla lämpliga former tillgängliga: dessa inkluderar bland annat  ofta förekommande positioner som "konsult", "chef", "verkställande direktör" och så vidare. Dessa kan sedan ändras eller kompletteras med egna former.

Det är också möjligt att spara ett färdigt diagram i Visio 2013 så att det finns tillgängligt nästa gång programmet öppnas. Visio-filer av typen .vsd kan också användas i andra Microsoft-program via drag & drop, inklusive PowerPoint, där de kan användas som en del av en presentation. Det bör bara noteras att filer som skapats med Visio Standard 2013 inte är kompatibla med nyare program på Office.

Förbättringar och nya funktioner i Visio Standard 2013

Skrivbordsvyn i Microsoft Visio 2013 Standard ser genast bekant ut på grund av den visuella orienteringen mot Office-programmen. Dessutom erbjuder den en hel rad förbättringar och nya funktioner jämfört med den tidigare versionen:

 • Optimering av diagrammallarna: med diagrammallarna Microsoft Visio 2013 Standard har några förbättringar integrerats, som inte bara gäller Standard-Figurer, utan även tidsaxeln, Standard- samt det detaljerade nätverket. Detta gäller särskilt mallar för databaser, organisationsdiagram, samt områdena för affärsprocessmodellering och UML (Unified Modeling Language) - det modelleringsspråk som används för att visualisera utformning och dokumentation av programvarukomponenter.
 • Ny drag & drop-funktion: Integreringen av drag & drop gör användningen av Visio 2013 Standard mycket enklare och mer flexibel. Det är inte bara möjligt att integrera data direkt i diagrammen, utan diagram som skapats i Visio 2013 kan också infogas i Excel- och Word-dokument.
 • Nya filformat: Alla filer som skapas med Visio sparas som standard som .vsdx-filer. Programmet känner också igen och sparar filformatet vsdm, .vssm, .vssx, .vstm och .vstx som kan läsas och sparas.
 • Nya formateringsalternativ: Sist men inte minst innehåller Microsoft Visio Standard 2013 inte bara många nya former, färger och mönster, utan även effekter som gradienter, skuggor och 3D. Dessutom visar programmet omedelbart om ett projekt som visualiserats med programmet kan genomföras genom att tilldela former och färger som markerar referenser mellan vissa element.

Maskinvarukrav för Microsoft Visio 2013 Standard

Microsoft Visio 2013 Standard finns som 32-bitars och 64-bitars version - olika minneskrav gäller därför.

Viktigt att notera: Visio 2013-versionen är inte kompatibel med Microsoft Office 2016!

 • Operativsystem: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10 - 32-bitar respektive 64-bitar
 • Serveroperativsystem: Windows Server 2003 R2 eller Windows Server 2008 - endast 64-bitar
 • Processor: x64-bit eller x86-bit med minst 1 GHz och SSE2
 • RAM-minne: minst 1 GB (32-bitar) eller 2 GB (64-bitar)
 • Hårddiskutrymme: minst 3 GB
 • Visa: DirectX10-kompatibelt grafikkort, upplösning minst 1 024 x 576 pixlar

Köp MS Visio 2013 Standard Edition som billig begagnad programvara på Wiresoft

Standard Edition av MS Visio 2013 erbjuds i Wiresofts webbutik i Standard Edition i form av en licens för en enskild användare till ett lågt pris som begagnad programvara, vilket innebär att priset är betydligt lägre än motsvarande nya produkt - medan det i den vanliga handeln nästan uteslutande erbjuds den senaste programvaruversionen. Förutom det betydligt lägre inköpspriset erbjuder den köpversion av Visio som finns hos Wiresoft en ekonomisk fördel på grund av dess obegränsade användbarhet under obegränsad tid, eftersom det inte är en prenumerationsversion som innehåller avtalsförpliktelser med avgiftsbelagda uppdateringar.

Grunden för den erbjudna enanvändarlicensen för Visio 2013 Standard Edition är en volymlicens för detta Microsoft-program, som ursprungligen köptes och eventuellt också aktiverades av ett företag. I samband med Wiresofts lagligt tillåtna återförsäljning eller förvärv har denna volymlicens delats upp och omvandlats till individuella licenser; de resulterande individuella licenserna kommer i framtiden att benämnas som begagnad programvara.

Varken uppdelningen i enskilda licenser eller den nya beteckningen Visio 2013 som "begagnad programvara" innebär dock några begränsningar i fråga om funktionsomfång eller användningstid - dels eftersom programvara i allmänhet inte kan slitas ut, dels eftersom denna process inte bryter mot några giltiga bestämmelser.

Att köpa mjukvara hos Wiresoft är därför alltid en säker affär, eftersom alla licenser för begagnad mjukvara som erbjuds, till exempel Standard Edition av Microsoft Visio 2013, kommer från företag som är baserade i Europa, vilket innebär att de underliggande affärstransaktionerna styrs av den gällande EU-lagstiftningen, där det tydligt framgår att återförsäljning av begagnad mjukvara är tillåten enligt lag. Detta bekräftas också tydligt av olika domstolsavgöranden, vilket innebär att en ansvarsrisk är utesluten även för dig som köpare. Dessutom är programvaran som du har köpt från Wiresoft också revisionsskyddad eftersom det finns fullständiga bevis för tidigare köpare eller säljare.

Att köpa programvara från Wiresoft ger dig därför bara fördelar! När du köper en begagnad programvarulicens för MS Visio 2013 Standard eller ett annat program kommer du inte bara att dra nytta av en prisfördel jämfört med nya produkter, utan också av köparens säkerhet genom omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med volymlicensnyckeln som är exklusivt giltig för den köpta produkten efter att betalningen har slutförts. Wiresofts erbjudande om begagnad programvara ger dig dessutom möjlighet att använda exklusiva programutgåvor från Microsoft själv och utan begränsningar.

I Wiresoft Shop för begagnad programvara från Microsoft hittar du därför förutom MS Visio Standard 2013 även andra versioner eller upplagor av detta program, men även många andra Microsoft-program som är kompatibla med denna programversion, t.ex. Windows operativsystem och Windows serveroperativsystem. Om du har några frågor om MS Visio Standard 2013 eller annan Microsoft-programvara som finns tillgänglig i Wiresoft Shop, kan du ta del av vår kompetenta och vänliga rådgivning - via chatt, telefon eller e-post.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"
Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier