Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD

Tillgänglig som en omedelbar nedladdning

 • SW10022
 • 076-05829
 • Permanent giltig
 • Alla språk
 • EU
P Du får Bonuspoäng
NEDLADDNING AV PROGRAMVARA + LICENS
2 486,90 kr * 2 761,90 kr * (9,96% räddade)

inkl. moms.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Med varje köp från Wiresoft stödjer du Kinderschutzbund.


Är du företagskund
eller har du juridiska frågor?

Jag är här för dig.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

mer
DETALJER  
Version Fullständig version
Enheter 1x
Omfattning av leverans Nedladdning + licens
Medium Nedladdning
Runtime Obegränsad
Språk Alla språk
Leveranstid  Några minuter
System  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibel


Project 2019 Standard är den senaste versionen av Microsofts flexibla projekthanteringssystem, som främst riktar sig till små och medelstora företag samt egenföretagare. Programmet innehåller alla funktioner som behövs för planering, styrning och rapportering av projekt. Många praktiska mallar och funktioner underlättar skapandet och hanteringen av alla uppgifter och ökar därmed effektiviteten, vilket spelar en stor roll i det moderna affärslivet. Project 2019 Standard uppfyller alla krav på en framgångsrik portfölj-, risk- och dokumenthantering, som även omfattar central administration och resurser samt tidsregistrering. Användningen av Gantt-diagram ger tydlighet för komplexa projekt genom användning av flera integrerade scheman och enklare förståelse för uppgiftsrelationer, och de integrerade rapporterna ger viktiga insikter och information för att kommunicera med andra.

För ytterligare frågor om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst.

mer
Produktinformation "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"

MS Project 2019 Standard - programvaran för projekthantering som en fristående version att köpa

Project 2019 Standard är den senaste versionen av Microsofts flexibla projekthanteringssystem som främst riktar sig till små och medelstora företag och egenföretagare. Programmet innehåller alla funktioner som behövs för att planera, kontrollera och rapportera projekt. Många praktiska mallar och funktioner underlättar skapandet och hanteringen av alla uppgifter som uppstår och ökar på så sätt effektiviteten, vilket spelar en stor roll särskilt i den moderna affärsvardagen.

Project 2019 Standard uppfyller alla krav på framgångsrik portfölj-, risk- och dokumenthantering, vilket inkluderar centraliserad hantering och resurser samt tidsuppföljning. Användningen av Gantt-diagram ger klarhet i komplexa projekt genom att använda flera integrerade scheman och underlätta förståelsen av uppgiftsrelationer, och de integrerade rapporterna ger viktiga insikter och information för att kommunicera med andra.

Vem är Project Standard 2019 avsett för?

Project 2019 Standard Edition är utformad för enskilda personer eller projektledare som främst utvecklar och leder projekt på egen hand snarare än i team, vilket är fallet främst i små och medelstora företag. Den här utgåvan kräver därför ingen synkronisering med Microsoft SharePoint- eller Project-servern. Project 2019 Standard är dock en av de mest populära utgåvorna för att utföra de flesta projektledningsuppgifter, eftersom den erbjuder alla nödvändiga funktioner och egenskaper samt business intelligence-verktyg för de typiska områdena för projektplanering och -hantering, t.ex: Projektplaner, kostnadsplanering, uppgiftshantering, rapportering.

Microsoft Project 2019 Standard edition finns endast i vanliga butiker med ett volymlicensavtal; Wiresoft erbjuder den däremot som begagnad programvara i form av en enskild licens som en köpversion - och till ett betydligt lägre pris. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag och egenföretagare att använda denna Microsoft-programvara.

Med de Microsoft-applikationer som finns tillgängliga i Wiresoft Softwares webbutik och som även erbjuds som enstaka licenser för Used Software till ett reducerat pris, kan kunderna även använda motsvarande Microsoft-program som är kompatibla med Project 2019 Standard, till exempel Windows 10. Följande översikt visar de viktigaste optimeringarna och funktionerna i Project 2019 Standard.

Den nya utgåvan av Project 2019 Standard - funktioner och förbättringar

Project 2019 Standard skiljer sig också visuellt från den tidigare versionen genom en tydligare representation av skrivbordsgränssnittet. Detta kan nu också visas i Office-designerna "Colored", "Dark grey" och "White".

MS Project 2019 Standard har nya funktioner som gör det möjligt att länka samman uppgifter via rullgardinsmenyn, det nya fältet "Collective task name" i uppgiftstabellen samt möjligheten att märka tidslinjerna och visa uppgiftens utveckling. Dessutom kan start- och slutdatum ställas in separat för varje tidslinje, vilket ger en bättre överblick över de uppgifter som är kopplade till den. Det finns också en ny snabbsökning efter ord eller fraser som är relaterade till en specifik uppgift. Se nedan för mer information.

Enkelt att skapa och hantera projekt

Med Project 2019 Standard kan du skapa nya projekt med några få klick: Som alternativ finns ett stort urval av mallar för typiska projekttyper eller ett neutralt, tomt Gantt-diagram tillgängligt för detta ändamål. Data eller uppgiftslistor från Excel, Word, Outlook eller PowerPoint kan också överföras till Project; motsvarande formatering eller konturer behålls. Uppgifter kan importeras till Gantt-diagrammet via Project-uppgiftsmasken; det går också att lägga till flera uppgifter samtidigt, inklusive resurstilldelningar och relationer. Olika alternativ och funktioner för kartläggning finns tillgängliga för detta ändamål:

Diagramtyper i Project 2019 Standard

Förutom att visa ett Gantt-diagram finns det många andra alternativ i Project 2019 Standard för att visa uppgifter eller resurser samt relationer för ett projekt. För detta ändamål erbjuder Project följande olika typer av vyer för att visa information om ett projekt i form av tabeller, grupper, via filter eller detaljer: Uppgifts-, resurs- och tilldelningsvyer; motsvarande visningsformat är, förutom standard Gantt-diagrammet (stapel), nätverksdiagrammet (flödesschema) samt visning som ett formulär, som ett ark (tabell) eller användning (kolumner).

Översikt och koppling av verksamheterna

För att beskriva eller visa hierarkier i ett projekt kan enskilda uppgifter i Project Standard 2019 tilldelas positiva eller negativa indrag med hjälp av Tab-tangenten, och ändringarna påverkar automatiskt alla uppgifter.

Två uppgifter i ett projekt kan också länkas samman för att visa deras förhållande som en relation. Detta innebär att ändringar i en uppgift även påverkar den andra uppgiften som är kopplad till den, vilket är särskilt viktigt för projektplaner.

Nytt: För att länka en uppgift i MS Project Standard 2019 är det inte längre nödvändigt att känna till dess ID: det räcker att välja rätt cell i kolumnen "Föregångare", vilket gör att en nedåtriktad pil visas.Om du klickar på den visas en lista med alla uppgifter för projektet och bara den lämpliga behöver aktiveras.

Märkning av tidslinjerna

Nytt: Ett projekts utveckling över tid kan också visas enkelt och begripligt i MS Project Standard 2019, eftersom tidslinjerna nu kan märkas. Framsteget för en uppgift kan också visas direkt i processen, vilket ytterligare förbättrar tydligheten.

Nytt fält "Namnet på den kollektiva uppgiften

Nytt: MS Project Standard 2019 har nu fältet "Collective Task Name" för att hitta en specifik uppgift i den övergripande planen för ett projekt, vilket snabbt kan bli besvärligt, särskilt med större listor. Det skrivskyddade fältet förbättrar tydligheten i en projektstruktur genom att visa namnen på alla insamlingsuppgifter som tilldelats en resurs.

Typiska komponenter i MS Project Standard 2019

Naturligtvis har de redan befintliga oumbärliga grundkomponenterna också optimerats ytterligare i MS Project 2019 Standard:

Förvaltning av portföljer

En av de viktiga komponenterna i MS Project 2019 Standard är fortfarande portföljhanteringen, med vilken alla projekt kan registreras och kontrolleras. Projektledarna har därför alltid en överblick och känner omedelbart till det aktuella läget i varje enskilt fall, så att de kan reagera omedelbart om det behövs ett ingripande när ett projekt inte går enligt planerna, t.ex. när vissa uppgifter inte har slutförts enligt tidsplanen, kostnaderna exploderar eller när resurserna blir knappa eller inte finns tillgängliga. Rapporterna för ett projekt uppdateras kontinuerligt och den aktuella statusen kan visas tydligt med ett enda klick. MS Project 2019 Standard Edition har också nya displayer för budgethantering och tidsplaner som ger en mer detaljerad översikt över projektledningen; anslutningen till Power BI kompletterar portföljhanteringen med funktioner för analys och, vid behov, förslag till förbättringar.

Intuitiv resurshantering

Verktygen och funktionerna i MS Project 2019 Standard för effektivare resurshantering gör det möjligt att planera och hantera användningen av olika resurser på ett ännu mer detaljerat och tydligt sätt. I Project 2019 Standard innebär detta att man skiljer på de olika typerna av resurser enligt "arbete", "material" och "kostnader", så att de kan användas ännu mer exakt. Via resurspoolen kan dessa hanteras centralt för projektövergripande planering och tilldelas enskilda uppgifter, så att man även här kan ta hänsyn till begränsningar, t.ex. när det gäller tidsåtgång eller ekonomiska begränsningar (kostnadsgränser), samt till utnyttjandet av arbetskraft och därmed risken för överbelastning. För varje typ av resurs kan de tillgängliga budgetarna också anges.

På Standard via Gantt-diagrammet visas tydligt motsvarande aktivitet och tidsregistrering, och den aktuella status quo visas via respektive aktivitetsväg. Dessutom kan alla uppgifter organiseras och kopplas samman via det kontextkänsliga användargränssnittet och styras via motsvarande tidslinjer.

Rapportering i MS Project Standard 2019

En annan viktig del av agil projektledning är visualisering av projektdata i form av rapporter - antingen för att förmedla status quo eller som en rapport efter att projektet avslutats. I detta syfte erbjuder Project 2019 Standard en ny uppsättning typiska rapportmallar som kan kompletteras med ytterligare illustrativa grafer och diagram för att dela information om projektstatus med andra.

Projektfiler kan sparas i olika format: Förutom de äldre filformaten Project 2000 - 2003 och Project 2007 finns här även .PDF, .XPS, .CSV, .XML och Microsoft Excel-arbetsböcker.

Maskinvara och andra krav för användning av Microsoft Project 2019 Standard

I princip kan MS Project Server 2019 Standard i både 32-bitars- och 64-bitarsversioner endast användas tillsammans med Windows 10 eller Windows Server 2019! Ytterligare information om minimikraven finns i följande översikt:

 • Operativsystem (absolut nödvändigt): Windows 10, Windows Server 2019
 • Processor: minst 1,6 GHz, Dual Core
 • RAM-minne: 2 GB RAM-minne (32 bitars) eller 4 GB RAM-minne (64 bitars)
 • Hårddiskutrymme: 4 GB tillgängligt utrymme
 • Skärmupplösning: 1 280 x 768 pixlar
 • Grafikkort: DirectX 10 för hårdvaruacceleration av grafik
 • .NET-version: vissa funktioner kräver också minst .NET 3.5 eller 4.6
 • Touch-funktionerna är också optimerade för Windows 10
 • Molnfilhanteringsfunktioner kräver OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint
 • Webbläsare: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome och Firefox i de senaste versionerna

Köp MS Project 2019 Standard Edition billigt som enkellicens på Wiresoft

Wiresoft erbjuder MS Project 2019 Standard Edition i webbutiken i form av en licens för en enskild användare som så kallad begagnad programvara - till ett betydligt lägre pris jämfört med ny programvara. Förutom det reducerade priset erbjuder denna köpversion också fördelarna med obegränsad användbarhet, eftersom det inte är en prenumerationsversion, så programvaran kan också användas utan internetanslutning.

Denna licens för en användare av MS Project 2019 i utgåvan Standard är en volymlicens för samma program som användes i ett företag. Genom att sälja den vidare delades den upp och omvandlades till licenser för en enskild användare och fick i processen ett nytt varumärke som begagnad programvara eller "Used Software" (begagnad programvara). Varken uppdelningen av den underliggande volymlicensen eller den nya beteckningen "begagnad programvara" för MS Project 2019 Standard innebär dock några begränsningar av dess funktionalitet eller användbarhet, eftersom programvara i allmänhet inte slits ut.

Därför gäller följande: Att köpa programvara med Wiresoft är alltid en säker affär för dig med många fördelar! När du köper licensen för MS Project 2019 Standard i Wiresoft Shop drar du inte bara nytta av det absolut förmånliga priset, utan också av säkerheten genom omedelbar nedladdning och omedelbar licensaktivering med den medföljande giltiga volymlicensnyckeln. Genom att köpa begagnade programvarulicenser, t.ex. för MS Project 2019 Standard Edition, får du också möjlighet att själv använda exklusiva programutgåvor från Microsoft utan några begränsningar.

I Wiresofts programvaruaffär för begagnad programvara hittar du MS Project 2019 Standard samt andra versioner och utgåvor och många andra Microsoft-program som är kompatibla med den, t.ex. Windows 10 och Windows Server 2019. Om du har några frågor om den här programvaran MS Project 2019 Standard eller något annat Microsoft-program som erbjuds här, kan du helt enkelt använda vår expertrådgivning i chatten eller via e-post eller telefon.

Ytterligare länkar till "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"
mer
Kundrecensioner för "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"
6 maj 2019

Läuft wunderbar. Vorbildlicher Händler!

Läuft wunderbar. Vorbildlicher Händler!
Immer wieder gerne unser Unternehmen wird weitere Lizenzen erwerben.

Vielen Dank für den spitzen Service

Skriv en recension
Recensioner kommer att aktiveras efter verifiering.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

Kategorier